Tổng hợp 10 tài liệu hướng dẫn thực hiện Biện pháp cải tiến quản lý hiệu quả nhất

Đánh giá hiện trạng thực thi và đề xuất Biện pháp cải tiến quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2004 của các khách sạn thuộc tổng công ty du lịch Sài Gòn

Biện pháp cải tiến quản lý là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của một tổ chức. Trên thực tế, cách thực hiện công tác tổ chức có thể đạt hiệu quả nhưng không bao giờ là mãi mãi hiệu quả. Chính vì vậy mà chúng ta cần có những biện pháp cải tiến quản lý thật linh hoạt, phù hợp với tình hình thực thế, yếu tố chủ quan, khách quan của tổ chức.

Trong nội dung bài viết này, chúng mình sẽ giới thiệu tới quý độc giả những tài liệu hướng dẫn thực hiện biện pháp cải tiến quản lý hay nhất để tất cả mọi người có thể cùng tham khảo và nghiên cứu.

Nội dung chính

I. Những tài liệu hướng dẫn thực hiện Biện pháp cải tiến quản lý chọn lọc

1. Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động dạy học ở học viện kỹ thuật mật mã

Hoạt động quản lý là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển của xã hội. Do vậy, cũng như các hoạt động khác, quản lý nhà nước về giáo dục và quản lý hoạt động dạy học ở các cơ sở giáo tạo là điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục đạt đến mục tiêu đã được hoạch định. Để khắc phục về chất lượng và hiệu quả của quy mô đào tạo thì chúng ta cần phải có những nghiên cứu và biện pháp cải tiến quản lý thích hợp.

Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động dạy học ở học viện kỹ thuật mật mã
Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động dạy học ở học viện kỹ thuật mật mã

Download tài liệu

2. Những Biện pháp cải tiến quản lý xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Luận văn về biện pháp cải tiến quản lý được thực hiện nhờ sự đóng góp hết sức nhiệt tình của các thầy cô giáo phụ trách hướng dẫn thuộc phòng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học – khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, quá trình học tập, tiếp cận những kiến thức về thay đổi biện pháp cải tiến quản lý giáo dục cũng được tạo điều kiện hết sức để luận văn được hoàn thiện.

Những Biện pháp cải tiến quản lý xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Những Biện pháp cải tiến quản lý xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Download tài liệu

3. Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công Đoàn

Luận văn thạc sĩ lấy đề tài biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ bắt đầu với nội dung về cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong phần nội dung này, tác giả sẽ cung cấp một cách tổng quan về vấn đề nghiên cứu, đồng thời đưa ra một số nghiên cứu ở nước ngoài, cũng như tình hình nghiên cứu tại Việt Nam về vấn đề này.

Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công Đoàn
Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công Đoàn

Download tài liệu

4. Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo tại trường cao đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật

Luận văn thạc sĩ biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo được thực hiện và hoàn thiện dựa trên sự đóng góp của các cán bộ quản lý, tập thể cán bộ các thầy cô giáo đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức liên quan. Tài liệu gồm ba chương bao gồm: Cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động đào tạo; tiếp theo đó là thực trạng quản lý đào tạo và những biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo. 

Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo tại trường cao đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật
Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo tại trường cao đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật

Download tài liệu

5. Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên và sinh viên các trường đại học nói chung. Chức năng của một trường đại học đòi hỏi nó trở thành một cơ sở nghiên cứu khoa học. Bởi vậy công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị của mỗi giảng viên và sinh viên trong trường. Để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cần có biện pháp cải tiến quản lý thích hợp.

Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn
Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn

Download tài liệu

6. Các Biện pháp cải tiến quản lý tài chính công ở Việt Nam (luận văn thạc sĩ)

Tài liệu biện pháp cải tiến quản lý tài chính công sẽ cung cấp cho chúng ta những nội dung thông tin về lý luận cơ bản: Các khái niệm, chủ thể và đặc điểm của tài chính công; các bộ phận cấu tạo tài chính công; chức năng của tài chính công; các nguyên tắc và vai trò,… Đồng thời đưa ra thực trạng quản lý tài chính công tại Việt Nam và nêu các biện pháp cải tiến quản lý tài chính công trong thời gian tới.

Các Biện pháp cải tiến quản lý tài chính công ở Việt Nam (luận văn thạc sĩ)
Các Biện pháp cải tiến quản lý tài chính công ở Việt Nam (luận văn thạc sĩ)

Download tài liệu

7. Một số Biện pháp cải tiến quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki 

Biện pháp cải tiến quản lý nguồn nhân lực là một trong những nội dung được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt là đối với các sinh viên sắp tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp. Quản trị nhân sự là một trong những chức năng quan trọng trong hầu hết các loại hình doanh nghiệp. Quản trị nhân lực có hiệu quả sẽ mang lại những kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. 

Một số Biện pháp cải tiến quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki 
Một số Biện pháp cải tiến quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki

Download tài liệu

8. Những Biện pháp cải tiến quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trường đại học dân lập Hải Phòng

Thực hiện các biện pháp cải tiến quản lý có xu hướng tạo ra một lợi thế cạnh tranh khi một hoặc nhiều hơn trong số ba điều kiện sau được đáp ứng: Cải tiến dựa trên một nguyên lý quản lý đặc biệt, thách thức một số những nguyên lý chính thống đã tồn tại trong một thời gian dài; cải tiến có hệ thống, bao gồm một loạt các quá trình và phương pháp; và/hoặc cải tiến là một phần của một chương trình sáng kiến liên tiếp đang diễn ra.

Những Biện pháp cải tiến quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trường đại học dân lập Hải Phòng
Những Biện pháp cải tiến quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trường đại học dân lập Hải Phòng

Download tài liệu

9. Đánh giá hiện trạng thực thi và đề xuất Biện pháp cải tiến quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2004 của các khách sạn thuộc tổng công ty du lịch Sài Gòn

Đề tài đánh giá hiện trạng thực thi và đề xuất biện pháp cải tiến quản lý môi trường có nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng quản lý môi trường của các khách sạn áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 2004. Tiến hành đánh giá thực trạng thực thi hoạt động quản lý môi trường của các khách sạn này và đề xuất các biện pháp cải tiến quản lý nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng. 

Đánh giá hiện trạng thực thi và đề xuất Biện pháp cải tiến quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2004 của các khách sạn thuộc tổng công ty du lịch Sài Gòn
Đánh giá hiện trạng thực thi và đề xuất Biện pháp cải tiến quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2004 của các khách sạn thuộc tổng công ty du lịch Sài Gòn

Download tài liệu

10. Đề xuất các biện pháp cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ISO 14001 và OHSAS 18001 tại công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long

Các biện pháp cải tiến quản lý xuất phát từ nhiều khía cạnh khác nhau: Cải tiến trong hoạt động, cải tiến sản phẩm, cải tiến chiến lược, cải tiến trong quản lý. Mỗi khía cạnh đều có đóng góp riêng cho thành công của doanh nghiệp. Thực tế chỉ ra rằng, các biện pháp cải tiến quản lý không nên xuất hiện bất ngờ mà nên có kế hoạch, chiến lược dài hạn, đã được chuẩn bị trước. Điều này xây dựng tâm lý sẵn sàng thay đổi cho các nhân viên để thích nghi được với tình hình thực tế.

Đề xuất các biện pháp cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ISO 14001 và OHSAS 18001 tại công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long
Đề xuất các biện pháp cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ISO 14001 và OHSAS 18001 tại công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long

Download tài liệu

100+ Tài liệu biện pháp cải tiến quản lý hay nhất

Đọc thêm:

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

II. Các biện pháp cải tiến quản lý phổ biến

Quản lý là khái niệm rất rộng, đối tượng của hoạt động quản lý cũng tương tự, chúng ta có quản lý tổ chức, đơn vị, quản lý doanh nghiệp hay quản lý nhà nước,… Sự khác biệt giữa các đối tượng quản lý hầu hết là ở mức độ, trên thực tế, quản lý công ty hay quản lý doanh nghiệp cũng thể hiện một cách đầy đủ nội dung của hoạt động quản lý nói chung.

Qua lịch sử, các biện pháp cải tiến quản lý đã cho phép các công ty vượt qua ngưỡng phát triển mới và tạo dựng những lợi thế vững chắc. Các biện pháp cải tiến quản lý là bất cứ thứ gì làm thay đổi đáng kể cách thức thực hiện công việc quản lý, hoặc sửa đổi đáng kể hình thức tổ chức thông thường, qua đó góp phần nâng cao các mục tiêu của tổ chức. Nói một cách đơn giản, biện pháp cải tiến quản lý thay đổi cách thức các nhà quản lý làm công việc của họ và làm theo cách thức giúp nâng cao kết quả hoạt động của tổ chức.

Các biện pháp cải tiến quản lý hiệu quả đòi hỏi:

 • Đặt ra và lên chương trình cho mục tiêu
 • Thúc đẩy và điều chỉnh nỗ lực làm việc
 • Phối hợp và kiểm soát các hoạt động
 • Phát triển và bổ nhiệm các nhân tài
 • Tích lũy và áp dụng kiến thức
 • Tích lũy và phân bổ các nguồn lực
 • Xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ
 • Cân bằng và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng

Những biện pháp cải tiến quản lý được xây dựng, sáng tạo ra để hoàn thành những mục tiêu của con người, đó có thể là nhiệm vụ đặt chân lên sao Hỏa, điều hành một trường trung học hay sản xuất một bộ phim Hollywood thành công rầm rộ. Bất cứ thứ gì làm thay đổi đáng kể cách thức công việc quản lý được thực hiện đều có thể gọi đó là biện pháp cải tiến quản lý hay cách tân trong quản lý.

Các biện pháp cải tiến quản lý cũng bao gồm những thay đổi tạo ra giá trị cho cơ cấu tổ chức và vai trò của tổ chức. Các công ty bao gồm nhiều đơn vị kinh doanh, các phòng ban, nhóm làm việc, cộng đồng, và sự liên minh với các nhà cung cấp, các bạn hàng, các khách hàng chiến lược. Một cách thức mới để liên kết những thể nhân này với nhau có thể tạo nên thay đổi tích cực trong quản lý bằng cách áp dụng các biện pháp quản lý.

Những quy trình điển hình trong các biện pháp cải tiến quản lý bao gồm:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược.
 • Thực hiện công tác huy động vốn.
 • Quản lý dự án
 • Tuyển dụng và thăng tiến
 • Đào tạo và phát triển
 • Liên lạc nội bộ
 • Quản lý kiến thức
 • Tổng kết kết quả kinh doanh định kỳ
 • Đánh giá và khen thưởng cho nhân viên

Những nội dung này xây dựng lên các tiêu chuẩn cho nhiệm vụ quản lý chung như đánh giá một nhân viên hay rà soát lại một yêu cầu ngân sách. Nói một cách đơn giản, quá trình quản lý là “những bánh lái” biến những biện pháp cải tiến quản lý thành thực tế hàng ngày. Thậm chí trong một tổ chức có quy mô trung bình, thay đổi cách thức quản lý mà không thay đổi các quy trình quản lý điều khiển công việc đó là điều không thể.

Vậy là qua nội dung bài viết này, quý độc giả đã được cung cấp những tài liệu có liên quan tới công tác triển khai các biện pháp cải tiến quản lý phù hợp và hiệu quả với từng tình huống. Nếu như quý độc giả vẫn còn những thắc mắc về nội dung biện pháp cải tiến quản lý, hãy liên hệ với chúng mình tại 123doc. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung thú vị tiếp theo.