Tag Archives: công tác kiểm tra

Tổng hợp 10 tài liệu về công tác kiểm tra hay nhất

Nâng cao hiệu quả Công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (Vietinbank) Đống Đa

Công tác kiểm tra là một trong những công tác quan trọng của mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức. Việc kiểm tra giúp nắm tình hình thực tế, từ đó đề ra các phương hướng giải quyết nếu có vấn đề phát sinh.  Trong nội dung bài viết này, chúng mình sẽ giới thiệu […]