0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Sự hài lòng của cư dân căn hộ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 28 -30 )

Hình 2. 3 Mô hình sự hài lòng của cư dân

Nguồn: Amerigo, 1990

Theo mô hình ở hình 2.3, đặc điểm tiêu biểu trong hình 2.3 là thuộc tính khách quan của môi trường cư dân, một khi chúng được ước lượng bởi cá nhân, trở thành chủ quan, tạo nên một mức độ hài lòng nhất định. Vì vậy, thuộc tính chủ quan chịu ảnh hưởng bởi thuộc tính cá nhân trong sơ đồ. Ô này sẽ bao gồm các đặc điểm về nhân khẩu học xã hội học và các đặc tính cá nhân. Cũng như mô hình chất lượng dân cư, một nhân tố chuẩn nhờ đó cá nhân so sánh với thực tế và những môi trường cư dân lý tưởng. Kết quả của sự đánh giá này, sự hài lòng của cư dân, nó là trạng thái ảnh hưởng tích cực nó là những kinh nghiệm cá nhân hướng tới môi trường cư dân và điều đó sẽ làm cho họ ứng xử theo những cách nhất định nhằm duy trì hoặc làm gia tăng sự phù hợp với môi trường đó. Như đã nói trước đây, nhận thức, cảm xúc, và những yếu tố ửng xử thể hiện đặt ra sự tương tác qua lại trong mô hình. Có ba mức độ giải thích sẽ được sử dụng để thu được kết quả theo lối kinh nghiệm với

Cách ửng xử thích nghi Thuộc tính khách quan

của môi trường cư dân

Thuộc tính chủ quan của

môi trường cư dân

Sự hài lòng của cư dân

Sự hài lòng với cuộc sống nói chung Những ý định ứng xử Những đặc tính cá nhân

mô hình này. Mặc dù, trước đó điều cần thiết đầu tiên là trao một số dấu hiệu đối với phương pháp học được sử dụng. Vì vậy, nó sẽ có thể ngữ cảnh hóa các kết quả, sự hiểu biết về loại hình dân số họ đề cập, mà môi trường cư dân họ đạt được, và với những công cụ.

Trong việc giải thích đánh giá của người thuê nhà về đơn vị quản lý khu dân cư của họ. Sự quan tâm hàng đầu là cách họ phản hồi đối với môi trường cư dân của họ. Ajzen và Fishbein (1981) đã cung cấp một bộ ba mô hình khái niệm trong việc giải thích sự phản hồi nói chung của con người đối với môi trường cư dân của họ đó là: phản hồi cảm xúc, các phản hồi về nhận thức và hành vi liên quan đến thể chất thái độ hoặc tính cách.

Ukoha và Beamish (1997) xác nhận rằng sự cung cấp đơn giản của những đơn vị nhà ở hoặc các tòa tháp chung cư không đảm bảo chương trình nhà ở thành công ở bất kỳ đất nước nào, khả năng đáp ứng của môi trường sống và duy trì những yêu cầu của cư dân là yếu tố chìa khóa quyết định của dự án nhà ở. Ukoha và Beamish (1997) đã tìm ra rằng công tác quản lý và bảo trì của những đơn vị nhà ở có thể nhận được sự không hài lòng từ người sở hữu nhà. Liu (1999) khuyên điều quan trọng để hiểu các thứ tạo nên một sự hài lòng hoặc không hài lòng đóng vai trò thiết yếu trong các quy định trong chính sách nhà ở.

Các chỉ số cho thấy rằng điều kiện mức độ hài lòng trao cho những người thuê nhà bao gồm nhưng không giới hạn đến quy trình sửa chữa, phản ứng kịp thời để sữa chữa hiệu quả, chuyên môn của nhân viên vận hành và chất lượng sửa chữa, và bảo trì tổng thể của ngôi nhà (Ibem, 2012). Như vậy, sự hài lòng của cư dân đến từ nhiều yếu tố khác nhau và được đánh giá theo cảm nhận của người sử dụng.

Đo lường sự hài lòng của cư dân đã trở thành một chỉ tiêu quan trọng của thước đo đánh giá cho sự thành công của các dự án phát triển khu dân cư bởi các chủ đầu tư nhà ở (Diaz-Serrano, 2009; Tan, 2014). Sự hài lòng của Cư dân là một chỉ số cần thiết về quan điểm của chủ nhà về chất lượng cuộc sống chung (Adriaanse, 2007). Sự hài lòng của cư dân có thể được hiểu là sự kỳ vọng cá nhân về chỗ ở được đáp ứng và người ở trong đó được thoải mái với những tiện nghi,

những hàng xóm của họ và khu vực bất động sản xung quanh (Lu, 1999; Dekker et al., 2011).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 28 -30 )

×