0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Về vệ sinh và môi trường

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 80 -81 )

Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện tốt sẽ đảm bảo duy trì và nâng cấp hoạt động của các hệ thống trong tòa nhà đảm bảo cho thiết bị luôn được như mới và vận hành ổn định. Đồng thời đặc biệt quan đảm bảo mỹ quan và sức khỏe của cư dân sống trong căn hộ. Trong thời điểm dịch bệnh Covid19 đang tác động tới toàn cầu, và tại Việt Nam đặc biệt địa bàn TPHCM dịch bệnh vẫn còn hết sức căng thảng và còn tiếp tục lây lan mạnh trong thời gian sắp tới thì vấn đề vệ sinh môi trường là vấn đề hết sức quan trọng. Cư dân càng đặt ra các tiêu chuẩn về độ sạch cao hơn trước đây, vì thế việc đảm bảo vệ sinh phải tiến hành một cách thường xuyên hơn, và chất lượng vệ sinh ở mức cao hơn. Ban quản lý cần phải tăng cường việc giám sát, kiểm tra phát hiện những bất cập để kịp thời xử lý nhanh chóng nhằm mang lại sự hài lòng cho Cư dân. Cũng trong thời điểm dịch bệnh này Cư dân sẽ có xu hướng ở nhà nhiều hơn, và quan tâm nhiều tới các dịch vụ tại chỗ vì thế các bất cập trong tòa nhà Cư dân sẽ có thái độ quan tâm nhiều hơn. Vì thế, dịch vụ quản lý tòa nhà trong thời điểm hiện tại hết sức quan trọng và tập trung để đáp ứng tới những vấn đề dù là nhỏ nhất.

Tăng cường công tác xịt khử khuẩn phòng chống dịch Covid19 tại các khu vực chung của tòa nhà như khu vực phòng rác, khu vực trong lồng các thang máy để đảm bảo an toàn cho cộng đồng Cư dân. Vệ sinh kỹ các bề mặt tiếp xúc thường xuyên như nút bấm thang máy, cửa thang máy, khu vực tiền sảnh.

Vấn đề xử lý chất thải đối với các căn hộ F0 là hết sức quan trọng, nếu công tác thu gom rác thác không đúng theo quy trình và quy định tuân thủ quy định

nghiêm ngặt thì rác thải đó trở thành nguồn lây lan dịch bệnh. Vì vậy, ban quản lý phải thật sự lưu ý đảm bảo an toàn cho người vệ sinh thug om rác bằng đồ bảo hộ lao động và xịt khử khuẩn rác thải nguy hại đó. Đồng thời công tác thu gom rác thải này phải được đưa ra khỏi tòa nhà ngay sau khi tập kết xuống khu vực tập kết rác. Đặc biệt, phải tiến hành xịt khử khuẩn khu vực tập kết rác thải này. Đồng thời, ban quản lý cần có những tuyên truyền những hoạt động nhằm năng cao ý thức của Cư dân trong việc phân loại rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường chung cho cả tòa nhà.

Khu vực tiền sảnh cần được duy trì và đánh bóng thường xuyên vì khu vực này là nơi khách hàng và Cư dân thường qua lại và bộ mặt của tòa nhà. Nếu nâng cấp và duy trì được tình trạng vệ sinh sạch sẽ thì sẽ nâng cao được mức độ hài lòng của cư dân.

Ngoài những đề xuất kiến nghị về ba nhân tố trên, tác giả đề xuất thêm một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thật sự phù hợp với tình hình thực tế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 80 -81 )

×