0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Bộ máy tổ chức tại NHTMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 37 -39 )

Nguồn: Sacombank – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa

Tại NH TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận như sau:

Trưởng phòng:

-Trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ của phòng giao dịch đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao cho; tăng trưởng và phát triển các chỉ tiêu về chất lượng tín dụng, tiền gửi, dịch vụ khác thông qua việc phân tích hiệu quả, lập kế hoạch, thực thi kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của đội ngũ cán bộ nhân viên để gia tăng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro.

-Nâng cao uy tín và ảnh hưởng của phòng giao dịch trên địa bàn.

Phó phòng (02 người):

-Quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của phòng giao dịch. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH NỘI NGHIỆP BỘ PHẬN KẾ TOÁN HÀNH CHÁNH BỘ PHẬN KẾ TOÁN & NGÂN

QUỸ

PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH KINH DOANH

BỘ PHẬN TÍN

DỤNG BỘ PHẬN TƯ VẤN

-Giám sát việc thực hiện, triển khai quy trình, quy chế, hoạt động của phòng giao dịch.

-Quản lý và phát triển khách hàng.

-Tổ chức thực hiện huy động vốn, cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ khách hàng.

Bộ phận tín dụng (Gồm 06 chuyên viên khách hàng,02 chuyên viên quản

lý tín dụng, 01 nhân viên hỗ trợ):

-Là cầu nối chính giữa ngân hàng và khách hàng trong quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng.

-Tìm kiếm và khai thác các hệ khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng.

-Hướng dẫn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

-Thực hiện các hồ sơ, thủ tục, tài liệu liên quan trong quá trình cấp tín dụng, bảo hành, gia hạn,… theo quy định của ngân hàng.

Bộ phận tư vấn (Gồm 02 chuyên viên tư vấn, 01 chuyên viên kinh doanh bảo hiểm):

-Thực hiện, giám sát, điều phối khu vực sảnh giao dịch.

-Tư vấn, giải đáp thông tin khách hàng và bán hàng tại chỗ.

-Thực hiện các thủ tục giao dịch, lưu trữ hồ sơ thông tin khách hàng.

-Chăm sóc khách hàng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

-Thực hiện báo cáo các công việc thuộc chức năng đảm trách.

-Lập chứng từ, in sao kê, quản lý các tài khoản, thực hiện các báo cáo liên quan.

Bộ phận giao dịch viên (Gồm 04 GDV và 02 GDV quỹ, 01 chuyên viên kinh doanh tiền tệ phụ trách thanh toán quốc tế):

-Thực hiện thu, chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán và các loại ngoại tệ. Kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi: Chữ ký, chứng minh nhân dân, số tiền,…

-Khai thác các nhu cầu của khách hàng trong quá trình giao dịch nhằm tiếp thị, quảng bá các sản phẩm dịch vụ thêm, chăm sóc và phát triển khách hàng.

Bộ phận ngân quỹ (01 thủ quỹ):

-Kiểm soát nguồn tiền ra/vào tại PGD, kiểm tra phát hiện tiền giả, lập biên bản thu giữ theo đúng quy định hiện hành, chọn lọc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, lạt/bó tiền theo quy định.

-Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục nộp/rút tiền, giải đáp mọi thắc mắc cho khách hàng về các nghiệp vụ liên quan. Nhập số liệu vào máy, cân quỹ cuối ngày.

Bộ phận kế toán hành chánh (01 nhân viên):

-Tổng hợp và hạch toán các chi phí về hành chánh.

-Quản lý nhân sự và mọi cơ sở vật chất phòng giao dịch.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 37 -39 )

×