0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Kiến nghị với Nhà trường

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 81 -99 )

Việc đào tạo ở trên trường là điều thiết yếu đối với các sinh viên, phải được trang bị đầy đủ kiến thức mới có thể thực hành trong môi trường làm thực tế được. Để tạo được những kiến thức nền cho sinh viên, chỉ có Nhà trường mới có thể giúp chúng em. Sau khi trải nghiệm làm việc tại Sacombank, tác giả nghĩ nên đề xuất kiến nghị cho Nhà trường là nên giới thiệu cho sinh viên nhiều khóa thực tập, để sinh viên được thực hành nhiều hơn và có được kinh nghiệm khi ra trường. Tác giả không thể phủ nhận rằng việc thực tập giúp cho em hiểu biết sâu rộng hơn là chỉ học theo lý thuyết. Sách vở thì góp phần về kiến thức, còn thực hành thì góp phần về kỹ năng.

Không những thế, việc tổ chức kiến tập cho các sinh viên cũng để giúp cho các bạn các kỹ năng mềm khi tiếp xúc với môi trường làm việc tại Ngân hàng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Trong chương 4, khóa luận sẽ đưa ra các điểm chung và điểm khác nhau giữa lý thuyết đã đề cập ở chương 2 và thực trạng đã trình bày ở chương 3. Sau đó, tác giả đưa ra 3 giải pháp đã được đúc kết ở phần khảo sát và đồng thời giải quyết được mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu. Kết thúc chương 4, tác giả đề xuất một vài kiến nghị cho các NHTM và cho Nhà trường để có hướng đi tốt cho tương lai.

KẾT LUẬN

Giữa sự cạnh tranh của các NHTM trên thị trường, vốn huy động là giải pháp tốt nhất cho các NH để duy trì cho hoạt động kinh doanh. Nguồn huy động vốn có nhiều hình thức khác nhau nhưng huy động vốn TGTK là hình thức phổ biến nhất mà NH có thể kinh doanh ổn định và lâu dài. Vốn huy động TGTK chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu vốn của NH nên các NHTM đẩy mạnh hoạt động này là điều đương nhiên. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cũng không phải ngoại lệ, nhờ chiến lược kinh doanh của NH mà Sacombank đã phát triển lên rất nhiều, tổng số vốn của NH cũng tăng đều theo thời gian, giúp Sacombank ngày càng có chỗ đứng trong ngành.

Từ mục tiêu nghiên cứu ban đầu của khóa luận, đề tài khóa luận “Kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa” đã giải quyết được 2 vấn đề: Một là trình bày về quy trình hoạt động huy động TGTK và cách hạch toán kế toán nghiệp vụ huy động TGTK tại đơn vị; Hai là tìm ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ huy động TGTK thông qua việc khảo sát nội bộ và khách hàng của Sacombank – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa.

Tuy khóa luận giải quyết được mục tiêu ban đầu nhưng vẫn còn hạn chế trong việc thực hiện như quan sát trực tiếp cách GDV hạch toán kế toán nghiệp vụ hoặc việc khảo sát vẫn còn hạn chế về thời gian, phạm vi và đối tượng hay thậm chí là nội dung khiến cho việc đánh giá chưa được hoàn hảo như mong đợi. Vì vậy trong tương lai với mong muốn được học cao hơn, tác giả có thể sẽ khai thác nhiều thêm về đề tài nay theo hướng logic hơn, chỉnh chu hơn vào những cơ hội lần sau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bảo Khánh 2021. Vnexpress. [Online]

truy cập tại: https://vnexpress.net/moody-s-nang-xep-hang-tin-nhiem-sacombank- 4257196.html [truy cập ngày: 31/05/2021].

2. Hà Châu Hương Quỳnh 2018. Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Tân Thuận Quận 7, TP. Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2010. Luật Ngân hàng Nhà nước. [Online] truy cập tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Ngan- hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-2010-108078.aspx [truy cập ngày: 01/05/2021].

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2015. Thông tư 19/2015-TT-NHNN.

[Online] truy cập tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong- tu-19-2015-TT-NHNN-He-thong-tai-khoan-ke-toan-ngan-hang-nha-nuoc-Viet- Nam-293593.aspx [truy cập ngày: 01/05/2021].

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2017. Thông tư 14/2017/TT-NHNN.

[Online] truy cập tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu- 14-2017-tt-nhnn-phuong-phap-tinh-lai-hoat-dong-nhan-tien-gui-cap-tin-dung- 363921.aspx [truy cập ngày: 01/05/2021].

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2018. Thông tư 48/2018/TT-NHNN.

[Online] truy cập tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong- tu-48-2018-TT-NHNN-quy-dinh-ve-tien-gui-tiet-kiem-giua-to-chuc-tin-dung-va- nguoi-gui-tien-321913.aspx [truy cập ngày: 01/05/2021].

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2018. Thông tư số 05/VBHN-NHNN.

[Online] truy cập tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/van-ban- hop-nhat-05-vbhn-nhnn-2018-he-thong-tai-khoan-ke-toan-cac-to-chuc-tin-dung- 376172.aspx?v=d [truy cập ngày: 01/05/2021].

8. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, 2018. Tóm tắt quy định tiền gửi tiết kiệm. TP. Hồ Chí Minh, Sacombank.

9. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, 2019. Tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng nhân tại Sacombank. [Online] truy cập tại: https://www.sacombank.com.vn/canhan/Pages/Gui-Tiet-kiem.aspx [truy cập ngày: 01/05/2021].

10. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, 2020. Báo cáo thường niên.

[Online] truy cập tại:

https://www.sacombank.com.vn/company/BaoCaoThuongNien/2020/20210419_A R2020_STB.pdf [truy cập ngày: 01/05/2021].

11. Nguyễn Phương Lan 2020. Phát triển huy động vốn tiền gửi khách hàng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Loan ed. TP. Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

12. Nguyễn Thị Loan 2017. Kế toán ngân hàng. Nguyễn Thị Loan ed. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

13. Nguyễn Trung Kiên 2013. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại ngân thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – PGD Nguyễn Cư Trinh. Lê Thị Thanh Hà ed. TP. Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

14. Tạ Thị Ánh Hồng 2021. Kiểm soát nội bộ hoạt động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 2. Nguyễn Thị Loan ed. TP. Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

15. Trần Ngọc Kim Ngân 2014. Nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – PGD Nguyễn Thị Thập. Lý Hoàng Oanh ed. TP. Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NỘI BỘ

BẢNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI SACOMBANK – CN ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Kính gửi Anh/Chị,

Em tên là Lưu Hoàng Anh, sinh viên khóa 05 của trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, chuyên ngành kế toán – kiểm toán. Hiện nay, em đang cần sự giúp đỡ của các Anh/Chị trong công tác khảo sát đề tài: “Kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa”. Để em có cơ sở đánh giá mức độ quản lý hoạt động huy động TGTK tại đơn vị và phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Kính mong Anh/Chị dành chút ít thời gian để trả lời câu hỏi một cách chân thực nhất để kết quả nghiên cứu phản ánh đúng với thực tế. Em xin chân thành cảm ơn!

I. Thông tin cá nhân của CBNV:

1. Họ và tên Anh/Chị: ... 2. Chức vụ: ... 3. Trình độ học vấn:  Trên đại học  Đại học chính quy  Cao đẳng  Trung cấp

4. Kinh nghiệm làm việc: ... II. Nội dung khảo sát hoạt động huy động TGTK:

1. Lãnh đạo và các cán bộ nhân viên chấp hành đúng quy định chung về công tác kế toán nghiệp vụ huy động TGTK

 Rất thấp  Thấp  Trung bình

 Cao  Rất cao

2. NH ban hành quy trình hạch toán kế toán tiền gửi tiết kiệm rõ ràng, đúng quy định của NHNN  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao

3. Các thủ tục, giấy tờ thu thập từ KH thực hiện đúng theo quy định của NH  Rất thấp

 Thấp  Trung bình

 Cao

 Rất cao

4. Quy trình huy động tiền gửi tiết kiệm (từ bước mở sổ đến tất toán sổ) luôn thực hiện đầy đủ các bước

 Rất thấp  Thấp  Trung bình

 Cao

 Rất cao

5. Quy trình hạch toán, cách tính lãi tiền gửi tiết kiệm đúng quy tắc kế toán  Rất thấp

 Thấp  Trung bình

 Cao

6. Các chứng từ, hồ sơ KH liên quan đến tiền gửi tiết kiệm đầy đủ  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao

7. Cung cấp thông tin TGTK (lãi suất, sản phẩm, kỳ hạn,...) đầy đủ, chính xác đến cho KH  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao

8. Việc nhận ra rủi ro sai sót trong quy trình TGTK của GDV/KSV  Rất thấp

 Thấp  Trung bình

 Cao

 Rất cao

9. Các biểu mẫu hồ sơ của KH có đầy đủ các thông tin, điều khoản cần thiết và rõ ràng  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao

10. Hệ thống T24 có tính bảo mật cao, phục vụ tốt các hoạt động tại NH  Rất thấp

 Thấp  Trung bình

 Cao

 Rất cao

11. NH tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của KH và tư vấn tận tình cho KH  Rất thấp

 Thấp  Trung bình

 Cao

 Rất cao

12. Mức độ thực hiện chỉ tiêu huy động TGTK của KH so với mục tiêu được đề ra  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao

13. Theo Anh/Chị, trong quy trình hoạt động huy động TGTK còn thiếu sót điều gì?

 Chưa có sự phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình hoạt động huy động TGTK

 Việc quy định cho KH còn cứng nhắc và phức tạp

 Việc phân chia trách nhiệm tại phòng giao dịch đôi khi còn vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm

 Một số CBNV còn vi phạm quy định của hoạt động TGTK

 Khác: ... 14. Anh/Chị có đề xuất gì để công tác kế toán nghiệp vụ huy động TGTK tốt hơn không?

 Đào tạo đội ngũ CBNV tốt hơn

 Đề ra thêm các biện pháp để phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động huy động TGTK

 Tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động huy động TGTK tại PGD

 Tăng cường đội ngũ IT để có thể thường xuyên giám sát, bắt lỗi, sửa chữa khi hệ thống T24, các phần mềm ứng dụng dành cho KH có vấn đề

 Khác: ...

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC CBNV THAM GIA KHẢO SÁT NỘI BỘ

Dấu thời gian Họ và tên Anh/Chị Chức vụ Trình độ học vấn Kinh nghiệm làm việc

18/5/2021Cao Thụy Thúy Ngân

Chuyên viên tư vấn

khách hàng Trên đại học 8 năm

18/5/2021Phạm Thị Phương Thảo

Chuyên viên tư vấn

khách hàng Đại học chính quy 1 năm

18/5/2021Trần Thị Ngọc Huyền

Chuyên viên tư vấn

khách hàng Đại học chính quy 4 năm

18/5/2021Bùi Thị Minh Thư Giao dịch viên Đại học chính quy 2 năm

19/5/2021Vũ Bảo Ngọc Giao dịch viên Đại học chính quy 3 năm

19/5/2021Nguyễn Hữu Huỳnh Anh Phó phòng Trên đại học 10 năm

19/5/2021Nguyễn Trần Thúy Trang Kiểm soát nội bộ Trên đại học 9 năm

19/5/2021Hoàng Thị Mỹ Linh Giao dịch viên Đại học chính quy 3 năm

19/5/2021Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên kế toán

hành chánh Trên đại học 9 năm

19/5/2021Phạm Thị Xuân Dung Thủ quỹ Trên đại học 13 năm

19/5/2021Kiều Văn Duy Trưởng phòng Trên đại học 12 năm

19/5/2021 Lê Thông Phó phòng Trên đại học 11 năm

19/5/2021Nguyễn Thị Huế Giao dịch viên quỹ Trên đại học 9 năm

19/5/2021Phạm Thùy Dương Giao dịch viên Trên đại học 8 năm

19/5/2021Đào Trọng Thịnh

Chuyên viên khách

hàng doanh nghiệp Trên đại học 4 năm

19/5/2021Nguyễn Công Tài

Chuyên viên khách

hàng cá nhân Đại học chính quy 1 năm

19/5/2021Trần Hoàng Hải

Chuyên viên khách

hàng doanh nghiệp Đại học chính quy 2 năm

19/5/2021Trần Hữu Khánh Giao dịch viên quỹ Trên đại học 5 năm

19/5/2021Nguyễn Thành Minh

Chuyên viên khách

hàng doanh nghiệp Đại học chính quy 2 năm 19/5/2021Nguyễn Trần Thanh Thảo Giao dịch viên Đại học chính quy 1 năm 19/5/2021Hoàng Xuân Hồng

Chuyên viên quản lý

tín dụng Trên đại học 8 năm

21/5/2021Nguyễn Văn Đoan

Chuyên viên quản lý

PHỤ LỤC 3: BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG KHI ĐẦU TƯ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Kính gửi quý khách hàng,

Em tên Lưu Hoàng Anh là sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, hiện em đang thực hiện khóa luận đề tài: “Kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa”. Em kính mong quý khách sẽ dành một chút thời gian để đánh giá dịch vụ gửi tiết kiệm tại Sacombank vào bảng khảo sát này.

Vì thông tin đánh giá của quý khách góp phần rất quan trọng trong bài nghiên cứu của sinh viên nên em kính mong nhận được sự hợp tác của quý khách. Em xin chân thành cám ơn!

1. Họ tên khách hàng:

2. Sản phẩm quý khách đang đầu tư (câu hỏi có nhiều sự lựa chọn):  TGTK không kỳ hạn  TGTK có kỳ hạn  TGTK có kỳ hạn ngày  TGTK Đại Phát  TGTK Trung Niên Phúc Lộc  TGTK Phù Đổng  TGTK Tích Tài  TGTK Tương Lai

3. Quý khách thưởng gửi kỳ hạn bao lâu?

4. Lý do vì sao quý khách lại chọn Sacombank để đầu tư TGTK? (câu hỏi có nhiều sự lựa chọn):

 Vì lãi suất hấp dẫn  Vì dịch vụ tốt

5. Quý khách đã gửi tiết kiệm tại Sacombank bao nhiêu lần?

6. Mức độ hài lòng của KH đối với việc sử dụng dịch vụ TGTK tại Sacombank

      

Nguồn: Google docs

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG THAM GIA KHẢO SÁT Dấu thời gian Họ và tên của khách hàng Sản phẩm quý khách đang đầu KH gửi kỳ hạn bao lâu? Lý do vì sao KH lại chọn Sacombank để đầu tư TGTK? KH đã gửi tiết kiệm tại Sacombank bao nhiêu lần?

Mức độ hài lòng của KH đối với việc sử dụng dịch vụ

TGTK tại Sacombank

24/5/2021Nguyễn Thị Phương Thảo TGTK có kỳ hạn 1 năm Vì dịch vụ tốt 1 lần 5 24/5/2021Bùi Nguyễn Gia Hân TGTK có kỳ hạn 1 tháng Vì dịch vụ tốt 1 lần 5 24/5/2021Huỳnh Thanh Tuấn TGTK có kỳ hạn 1 tháng

Vì lãi suất hấp dẫn,

Vì dịch vụ tốt 1 lần 5

24/5/2021Nguyễn Hữu Thành TGTK Tích Tài 6 tháng Vì lãi suất hấp dẫn 2 lần 5 24/5/2021Trương Thành Việt TGTK có kỳ hạn 6 tháng

Vì lãi suất hấp dẫn,

Vì dịch vụ tốt 2 lần 5

24/5/2021Nguyễn Thị Thanh Tuyền TGTK Phù Đổng 5 năm Vì dịch vụ tốt 3 lần 5 24/5/2021Nguyễn Hoàng Ngọc Anh TGTK có kỳ hạn 6 tháng Vì lãi suất hấp dẫn 2 lần 5 24/5/2021Nguyễn Thị Huyền TGTK có kỳ hạn 1 năm

Vì lãi suất hấp dẫn,

Vì dịch vụ tốt 3 lần 5

24/5/2021Trần Thị Mỹ Dung TGTK có kỳ hạn 6 tháng Vì lãi suất hấp dẫn 2 lần 5

24/5/2021Nguyễn Thị Mừng TGTK có kỳ hạn 2 tháng Vì dịch vụ tốt 1 lần 5

24/5/2021Nguyễn Thị Bích Vân TGTK Phù Đổng 10 năm

Vì lãi suất hấp dẫn,

Vì dịch vụ tốt 1 lần 5

24/5/2021Nguyễn Thị Kim Loan TGTK có kỳ hạn 6 tháng

Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt 3 lần 5 24/5/2021Đinh Thị Trúc Linh TGTK không kỳ

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 81 -99 )

×