0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 43 -46 )

Quy trình mở sổ tiết kiệm:

Bước 1: Chuyên viên tư vấn tiếp nhận thông tin và mở mã khách hàng

- (1), (2) Khi KH đến yêu cầu mở sổ tiết kiệm, CVTV sẽ làm thủ tục để mở tài khoản cho KH, những giấy tờ cần thu nhận để mở sổ bao gồm: CMND, CCCD, Hộ chiếu còn hiệu lực (chỉ cần một trong ba giấy tờ) của KH. Nếu KH mở sổ TGTK Phù Đổng, thì phải cần thêm Giấy khai sinh của Bé.

- (3) Sau khi đối chiếu giấy tờ và nhập thông tin của KH lên hệ thống, CVTV sẽ kiểm tra lại xem thông tin trên giấy tờ đã có thông tin trên hệ thống chưa. Nếu đã có, yêu cầu KH ghi tay điền thông tin trên Phiếu đăng ký thông tin KHCN vì thông tin đã lưu lại trước đây, không thể nhập trực tiếp cho KH. Nếu chưa có, CVTV nhập thông tin trên hệ thống và in ra cho KH kiểm tra rồi lưu hồ sơ cá nhân KH.

- (4) Sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản, CVTV sẽ gửi thông tin của KH cho GDV tại quầy trong để tiếp tục giao dịch.

Bước 2: Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền và lập chứng từ, ghi sổ cho khách hàng

- (5) GDV sẽ nhận tiền của KH trước, kiểm đếm rồi mới ghi nhận vốn gốc và lãi suất KH đã chọn lên hệ thống, in ra phiếu nộp tiền và ghi sổ tiết kiệm rồi đưa cho KH ký phiếu nộp tiền để kiểm tra chữ ký.

- (6) Sau đó, GDV kiểm tra toàn bộ thông tin trên chứng từ so với thông tin trên hệ thống. Nếu thông tin khớp, ký duyệt chứng từ và sổ tiết kiệm và giao cho KSV. Nếu thông tin sai lệch, GDV từ chối giao dịch hoặc tạm ngừng giao dịch để cập nhật lại thông tin KH.

Bước 3: Kiểm soát viên duyệt chứng từ và sổ tiết kiệm

(7) Nhận được chứng từ và sổ tiết kiệm từ GDV, KSV xem xét kiểm tra chứng từ và đối chiếu thông tin KH trên hệ thống. Nếu thông tin chính xác, KSV ký duyệt sổ và giao cho thủ quỹ đóng mộc để GDV giao sổ cho KH, còn chứng từ (1 liên) lưu lại để kiểm tra sau. Còn nếu không, KSV sẽ trả lại toàn bộ cho GDV kiểm tra lại.

Bước 4: GDV giao sổ và chứng từ cho khách hàng

(8) GDV sẽ nhận sổ từ thủ quỹ rồi giao sổ tiết kiệm và 1 liên phiếu nộp tiền cho KH, còn hạch toán kế toán trên hệ thống làm sau cùng.

Quy trình tích lũy tiền gửi:

Theo quy định của Sacombank, các sản phẩm TGTK không được tích lũy vốn khi còn đang trong kỳ hạn ngoại trừ sử dụng sản phẩm TGTK Phù Đổng và TGTK Tích Tài. Những sản phẩm còn lại phải được tất toán sổ cũ và mở sổ mới.

- Đối với sản phẩm được tích lũy, KH chỉ cần đến giao sổ và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu của mình. Hoặc nếu là người ủy quyền, người bảo lãnh thì xuất trình giấy tờ của người đó.

- (4), (5), (6) GDV sẽ kiểm tra giấy tờ, thông tin của người làm giao dịch so với thông tin trên hệ thống. Sau đó, lập phiếu nộp tiền và ghi nhận số tiền trên sổ, kiểm tra chứng từ rồi giao cho KSV ký duyệt.

- (7), (8) Sau khi được KSV ký duyệt, GDV giao lại sổ và 1 liên phiếu thu cho khách hàng rồi hạch toán trên hệ thống. Ở bước này không cần thủ quỹ đóng mộc.

Quy trình rút lãi:

Trên thực tế, có 3 cách để rút lãi: trả trước, định kỳ (hàng tháng, hàng quý) và cuối kỳ. Tùy vào bản thân KH chọn phương thức rút lãi, lãi suất KH được hưởng sẽ tương ứng với mỗi phương thức. Khi rút lãi, KH phải xuất trình giấy tờ tùy thân đã đăng ký trước đây, GDV phải kiểm tra xác nhận thông tin của KH trùng khớp với thông tin đã đăng ký và cập nhập trước đây mới được phép rút lãi.

- (4), (5), (6) Sau khi kiểm tra các thông tin chính xác, GDV xuất phiếu chi tiền và bảng kê chi tiền đưa cho KH ký, rồi giao cho KSV sổ và chứng từ để trình ký duyệt.

- (7), (8) KSV ký xác nhận xong, chuyển lại cho GDV tiến hành kiểm đếm chi tiền rồi giao tiền và 1 liên phiếu rút tiền cho KH, GDV sẽ hạch toán sau cùng.

Quy trình tất toán sổ:

- Quy trình tất toán sổ cũng tương tự như quy trình rút lãi, nhưng phải đến khi đáo hạn, KH mới được rút toàn bộ số tiền gửi trong sổ tiết kiệm. Nếu không, KH chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn như đã quy định tại Sacombank.

- Sổ tiết kiệm sẽ được thu hồi lại để thanh lý sau khi hoàn tất các thủ tục xét duyệt và chi tiền.

Quy trình hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Sacombank được tóm tắt thông qua sơ đồ sau:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sơ đồ 3.2-Quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Sacombank – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa

Khách hàng Chuyên viên

tư vấn Giao dịch viên

Kiểm soát

viên Thủ quỹ

Nguồn: tác giả tổng hợp từ việc quan sát quy trình giao dịch tại ngân hàng

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 43 -46 )

×