0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Khảo sát nội bộ Ngân hàng TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 67 -72 )

Để đánh giá một cách khách quan hơn về hoạt động huy động TGTK tại Sacombank, tác giả đã khảo sát trực tiếp các CBNV tại PGD Biên Hòa để tìm ra các ưu điểm và hạn chế trong thời điểm hiện nay.

Thời gian khảo sát trong 3 ngày, kể từ ngày 18/05/2021 đến 21/05/2021 và khảo sát tổng cộng 22 CBNV trực thuộc NH TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa, trong đó:

- 1 trưởng phòng

- 2 phó phòng

- 3 chuyên viên tư vấn

- 5 GDV và 2 GDV quỹ

- 1 thủ quỹ, 1 nhân viên kiểm soát nội bộ, 1 chuyên viên kế toán hành chánh

- 4 chuyên viên khách hàng và 2 quản lý tín dụng

Tác giả sử dụng công cụ Google docs để hỗ trợ cho việc khảo sát và thiết kế 14 câu hỏi khảo sát liên quan đến môi trường kiểm soát hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm được dựa trên các công trình nghiên cứu trước đây (Phụ lục 1).

Các câu hỏi từ câu 1 đến câu 12 trong phần nội dung khảo sát được trả lời theo kiểu trắc nghiệm thang đo mức độ từ rất thấp đến rất cao để đánh giá môi trường hoạt động và mức độ thực hiện công tác huy động TGTK. Bên cạnh đó, tác giả còn tổng hợp thêm các ý kiến từ các CBNV trong 2 câu hỏi mở ở cuối bảng khảo sát để tìm ra điểm hạn chế trong hoạt động huy động TGTK và đưa ra một số giải pháp cho Ngân hàng để hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ này.

Theo như bảng 3.5, kết quả khảo sát nội bộ đối với hoạt động huy động TGTK tại NH TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa thu được như sau:

- Đa phần các CBNV đều đánh giá rất cao về các quy định được các lãnh đạo ban hành và việc chấp hành, thực hiện đúng quy định của các nhân viên. Chính vì điều này, Sacombank gặp khá ít rủi ro trong việc vận hành công tác huy động vốn bởi tính nghiêm ngặt, kỷ cương trong hoạt động.

- Tuy nhiên, đôi lúc NH gặp phải vấn đề liên quan đến KH, ở câu hỏi số 11, về việc NH tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của KH và tư vấn tận tình cho KH chỉ được các CBNV đánh giá mức cao là 31.8%.

- Còn về mức độ thực hiện chỉ tiêu huy động TGTK của KHCN so với mục tiêu được đề ra, đa phần CBNV của PGD Biên Hòa đánh giá rất cao ở câu hỏi này, cụ thể là 86.4%, số còn lại thì đánh giá ở mức cao.

Từ những kết quả nêu trên, NH TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa khẳng định rằng hoạt động huy động TGTK tại đây thật sự vẫn làm tốt các nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Tuy chỉ là phòng giao dịch, nhưng có thể vươn lên và góp phần phát triển thương hiệu của cả ngân hàng trong sự cạnh tranh của nền kinh tế hiện nay.

Bảng 3.5-Kết quả khảo sát nội bộ Sacombank - CN Đồng Nai - PGD Biên Hòa về hoạt động huy động TGTK

STT Nội dung câu hỏi Rất

thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao 1 Lãnh đạo và các CBNV chấp hành đúng quy định chung về công tác kế toán 0% 0% 0% 0% 100% 2 NH ban hành quy trình hạch toán kế toán TGTK rõ ràng, đúng quy định của NHNN 0% 0% 0% 0% 100% 3 Các thủ tục, giấy tờ thu thập từ KH thực hiện đúng theo quy định của Sacombank

4

Quy trình huy động tiền gửi tiết kiệm (từ bước mở sổ đến tất toán sổ) luôn thực hiện đầy đủ các bước

0% 0% 0% 0% 100%

5

Quy trình hạch toán, cách tính lãi tiền gửi tiết kiệm đúng quy tắc kế toán

0% 0% 0% 0% 100%

6

Các chứng từ, hồ sơ KH liên quan đến tiền gửi tiết kiệm đầy đủ

0% 0% 0% 0% 100%

7

Cung cấp thông tin TGTK (lãi suất, sản phẩm, kỳ hạn,...) đầy đủ, chính xác đến cho KH

0% 0% 0% 9.1% 90.9%

8

Việc nhận ra rủi ro sai sót trong quy trình TGTK của GDV/KSV

0% 0% 0% 4.5% 95.5%

9

Các biểu mẫu hồ sơ của KH có đầy đủ các thông tin, điều khoản cần thiết và rõ ràng 0% 0% 0% 4.5% 95.5% 10 Hệ thống T24 có tính bảo mật cao, phục vụ tốt các hoạt động tại NH 0% 0% 0% 0% 100% 11

NH tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của KH và tư vấn tận tình cho KH

12

Mức độ thực hiện chỉ tiêu huy động TGTK của KH so với mục tiêu được đề ra

0% 0% 0% 13.6% 86.4%

Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả khảo sát từ Google docs

Tiếp đến là 2 câu hỏi mở, nhằm mục đích tìm ra giải pháp để hoàn thiện hoạt động huy động TGTK, tác giả đặt ra câu hỏi dành cho các CBNV rằng: Điều gì còn thiếu sót trong quy trình hoạt động huy động TGTK? Và có đề xuất gì để công tác kế toán nghiệp vụ huy động TGTK tốt hơn không?

Theo như sơ đồ 3.3, tất cả các nhân viên đều cảm thấy không có thiếu sót gì trong quy trình hoạt động hiện tại. Đơn giản là vì trọng trách cống hiến cho Sacombank, các CBNV không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào trong công việc của mình mà làm ảnh hưởng xấu đến NH.

Ngoài ra, tác giả còn gợi ý một số giải pháp để giúp Ngân hàng hoàn thiện công tác nghiệp vụ huy động TGTK hơn. Theo như kết quả, việc đề xuất tăng cường đội ngũ IT để có thể thường xuyên giám sát, bắt lỗi, sửa chữa khi hệ thống T24, các phần mềm ứng dụng dành cho KH có vấn đề được bình chọn nhiều nhất, chiếm 45.5% tổng số kết quả tương đương với 10 người bình chọn. Đề xuất thứ hai được bình chọn nhiều thứ nhì đó là tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động huy động TGTK tại PGD Biên Hòa, với lượt bình chọn là 6 người tương đương với 27.3% tổng số kết quả. Số còn lại thì họ không có đề xuất gì.

Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả khảo sát từ Google docs

Từ việc khảo sát nội bộ trên, tác giả kết luận rằng lợi thế của NH TMCP SGTT trong công tác kế toán nghiệp vụ huy động TGTK là sự nghiêm túc trong công việc của các CBNV. Vì nguồn huy động vốn từ TGTK chiếm một phần quan trọng trong cơ cấu vốn của NH nên các CBNV cần phải cố gắng tuân thủ theo quy định để không một sai sót nào ảnh hưởng đến uy tín NH. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong việc truyền tải thông tin đến cho KH nên Sacombank cần phải khắc phục điều này.

Có thông tin cho rằng “Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn của Sacombank từ Caa1 lên B3 với triển vọng ổn định… Khả năng thanh khoản và huy động vốn của Sacombank, theo Moody's, vẫn luôn là điểm mạnh nhờ mạng lưới kinh doanh rộng khắp và nền tảng khách hàng cá nhân bền

Sơ đồ 3.3-Kết quả câu hỏi liên quan đến hoạt động huy động TGTK tại Sacombank

vững….” (Khánh, 2021). Điều đó càng khẳng định chắc chắn rằng nguồn vốn huy động của Sacombank đã cứu vớt được tình trạng quản lý nợ xấu kém và rủi ro tín dụng cao và niềm tin của người dân đặt vào NH cũng ngày một nhiều hơn. Với kết quả này, không thể phủ định mọi nỗ lực và cố gắng của các CBNV trong công tác huy động vốn đã giúp Sacombank ngày một phát triển và vững mạnh hơn.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 67 -72 )

×