0

thi trường chứng khoán.

Ủy Ban Chứng Khoán cho biết trong năm 2013 đã công bố 84 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân trên thị trường chứng khoán với tổng số tiền phạt trên 7 tỷ đồng. So với năm 2012 là 180 quyết định xử phạt và 11 tỷ đồng thì rõ ràng những con số trên đã giảm đáng kể.

Đặc biệt, theo thống kê của Vietstock, trong năm 2013 chỉ có 29/694 doanh nghiệp niêm yết hoàn toàn đảm bảo tốt về nghĩa vụ công bố thông tin bắt buộc trên Thị trường chứng khoán trong năm 2013, tương ứng với vỏn vẹn 4.18% chấp hành đầy đủ quy định công bố thông tin theo Thông tư 52 của Ủy Ban Chứng Khoán về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, nhóm ngành bất động sản có số lượng doanh nghiệp cao nhất gồm 4 doanh nghiệp cụ thể Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh (BCI), Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC), Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật (IJC) và Tập đoàn VINGROUP - CTCP (VIC).

Trong đó, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật (IJC) thuộc dạng hiếm và rất đáng được ca ngợi khi hai năm liên tiếp có tên trong danh sách những doanh nghiệp đảm bảo tốt nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp niêm yết vi phạm về công bố thông tin

Trong năm 2013 có hai doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngành bất động sản phải rời sàn chứng khoán do vi phạm công bố thông tin như Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (CIC) và Công ty cổ phần phát triển nhà và sản xuất vât liệu xây dựng Chí Linh (MCL).

Ngoài ra còn có hàng loạt cổ phiếu đã tăng giảm bất thường từ đầu năm đến nay nhưng hiện vẫn chưa có nguyên nhân cụ thể trong đó kể đến là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước(DRH) có 15 phiên tím lịm suốt tháng 11 và nện sàn vào đầu tháng 12 theo Vietstock.

Mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán năm 2013 có nhiều điểm sáng nhưng bên cạnh đó vẫn cò nhiều doanh nghiệp còn vi phạm để bị xử phạt hành chính.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 45 -46 )

×