0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Cần cải thiện khả năng sinh lời

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 76 -77 )

Trong năm 2013 tình hình kinh tế vẫn còn ở trong tình trạng khủng hoảng, nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ngành bất động sản cũng có chung “số phận” với nền kinh tế. Tình trạng đóng băng của bất động sản khiến cho các doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngành bất động sản gặp rất nhiều khó khăn do đó có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và phá sản.

chứng tỏ trong năm 2013 hầu hết các doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngành bất động sản đều kinh doanh không có hiệu quả, lợi nhuận đạt được không như kế hoạch đề ra.

Đê cải thiện khả năng sinh lời các doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện của mình. Các doanh nghiệp nên nâng cao chất lượng hàng hóa bán ra, giảm giá thành đến mức tối thiểu nhằm đạt mục tiêu mức lợi nhuận tối đa, tăng tính cạnh tranh về giá cả từ đó gián tiếp gia tăng lợi nhuận.

Bên cạnh đó các cơ quan quản lý cần có nhiều chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản để có thể kinh doanh thuận lợi và vượt qua được giai đoạn khó khăn để lợi nhuận được cải thiện. Cụ thể khi gói 30.000 tỷ đồng giải cứu thị trường bất động sản và giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp ra đời năm 2013 với mức lãi suất 6% thì cần điều chỉnh giảm xuống nữa để những người có thu nhập thấp có thể mua nhà mà các doanh nghiệp bất động sản cũng tăng doanh thu,…

Do vậy, khi cải thiện khả năng sinh lời cũng dẫn đến gia tăng công bố thông tin.

5.1.2.3. Cần có sự độc lập giữa Hội đồng quản trị và giám đốc điều hành của doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 76 -77 )

×