0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Nhân tố mức độ tin cậy

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YÊU TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHUỖI CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH KFC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 83 -84 )

Sự tin cậy là nhân tố có tác động mạnh thứ tư đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng KFC khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể nhân tố sự tin cậy gồm có 5 biến quan sát (Từ TC1 đến TC5). Kết quả về mức độ cảm nhận của khách hàng về từng biến cũng như trung bình nhân tố này đều ở mức khá.

Điều này cho thấy doanh nghiệp đã khẳng định được vị thế cạnh tranh và uy tín thương hiệu. Do vậy, doanh nghiệp cần ưu tiên xây dựng hình ảnh thương hiệu KFC tạo sự tin tưởng ở khách hàng bằng các cam kết chất về dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh việc cam kết chất lượng dịch vụ doanh nghiệp cần xem xét đến vấn đề minh bạch chất lượng vệ sinh thưc phẩm. Tóm lại, doanh nghiệp cần phải làm những việc tích cực hơn sao cho khách hàng không còn tâm lý “thức ăn nhanh mắc và không hợp vệ sinh”.

Hoàn thiện các chương trình tổ chức sinh nhật trọn gói cho các bé, ra mắt các gói khuyến mãi với nhiều mức giá, nhiều chương trình khác nhau với các chủ đề trang trí đa dạng, tạo niềm vui cho trẻ em.

Ngoài ra, sự tin cậy là một quá trình tích lũy lâu dài, tổng hợp các yếu tố tác động đến dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng. Nâng cao sự tin cậy sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận thêm khách hàng mới thông qua

khách hàng cũ giới thiệu. Trách nhiệm này thuộc về tất cả cán bộ, công nhân viên đang công tác tại nhánh KFC Thành phố Hồ Chí Minh.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YÊU TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHUỖI CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH KFC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 83 -84 )

×