0

Dự báo khả năng của công ty trong thời gian tới

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 67-68 )

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên mạng lớ i

3.1.3. Dự báo khả năng của công ty trong thời gian tới

- Về tài chính: công ty TNHH VIệt THắng là công ty t nhân nên đợc hởng nhiều chính sách u tiên nh các chính sách hỗ trợ giá, vốn kinh doanh, quan hệ với các bạn hàng Nhà n… ớc luôn tạo điều kiện cho công ty sản xuất và kinh doanh nhất là về tài chính. Mặt khác để chủ động trong kinh doanh, công ty đã kêu gọi huy động vốn từ các nhân viên trong công ty và trong tơng lai sẽ chuyển công ty thành công ty cổ phần. Hiện tại tổng nguồn vốn của công ty rất thấp, công ty kinh doanh dựa trên các khoản vay của ngân hàng và nguồn vốn huy động đợc từ các nhân viên trong công ty.

- Về đầu t công nghệ thiết bị và năng lực sản xuất mới: do đánh giá đợc thị trờng hiện nay và nhìn nhận đợc sự phát triển khoa học công nghệ trên thế giới, công ty hớng tới đầu t các thiết bị tiên tiến hiện đại để tạo ra những sản phẩm mới. Song song với đầu t công nghệ thiết bị công ty tiến hành đào tạo cán bộ công nhân viên để sử dụng và thích ứng với trang thiết bị hiện đại và tạo ra những khả năng sản xuất mới. Hiện tại mỗi năm công ty cho ra đời khoảng từ 6-10 sản phẩm mới rất có khả năng cạnh tranh trên thị trờng. Khả năng sản xuất mới của công ty rất có triển vọng trong những năm tới.

- Về các mối quan hệ, kinh nghiệm của công ty: Trên thị trờng nội địa công ty đã thiết lập đợc mối quan hệ với khách hàng rất rộng lớn và có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh. Công ty vẫn tiếp tục duy trì và phát triển khả năng này nhằm giữ vững thị trờng trong nớc. Trong khi đó trên thị trờng nớc ngoài, kinh nghiệm của công ty rất ít, các mối quan hệ với bạn hàng thì hạn chế. Chính vì vậy kế hoạch trong thời gian tới của công ty sẽ là mở rộng thị trờng ngoài nớc, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật sang một số nớc nh láo, cam pu

chia . Với sự cố gắng của các nhân viên và sự phấn đấu của toàn công ty,công ty… sẽ có thành công lớn khi thâm nhập vào thị trờng này.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 67 -68 )