0

Nhiệm vụ của Công ty TNHH Việt Thắng trong thời gian tới

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 69-70 )

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên mạng lớ i

3.2.2. Nhiệm vụ của Công ty TNHH Việt Thắng trong thời gian tới

Trớc tình hình phát triển kinh tế hiện nay đồng thời với những mục tiêu kinh doanh đã định, công ty đã tìm cho mình một hớng kinh doanh riêng và đã đề ra cho mình một số phơng hớng phát triển trong những năm tới nh sau:

- Năng lực sản xuất của Công ty theo thiết kế có thể đạt năng suất cao. Hiện nay mới khai thác đợc khoảng 90%. Vì vậy Công ty đa ra các biện pháp quan trọng của công ty là nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị đã đầu t và hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị đó.

- Thờng xuyên cải tiến thay đổi mặt hàng, mẫu mã bao bì nâng cao hơn nữa chất lợng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

- Nghiên cứu để sử dụng nguyên vật liệu trong nớc và thay thế nguyên vật liệu nhập khẩu nhằm làm giảm giá thành sản phẩm, hạn chế những ảnh hởng do sự biến động ngoại tệ.

- Nghiên cứu một số sản phẩm mới có chất lợng giá cả phù hợp với thị trờng vùng sâu, vùng xa để từ đó hỗ trợ cho hệ thống mạng lới bán hàng hệ thống, mạng lới bán hàng giải quyết các sản phẩm còn tồn đọng.

- Củng cố và phát triển thị trờng trong nớc và tăng cờng mở rộng xuất khẩu.

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa các hoạt động tiếp thị, công tác bán hàng, mạng lới bán hàng không dừng lại ở những gì mà mình đã đạt đ… ợc, công ty đã mở rộng và lập kế hoạch hoàn thiện hệ thống mạng lới bán sản phẩm trên cả nớc và hệ thống bán sản phẩm xuất khẩu ra thị trờng nớc ngoài.

Từ những đòi hỏi của nền kinh tế thị trờng, thể chế pháp luật của Nhà nớc và thực trạng về sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Việt Thắng ở trên em mạnh dạn đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng kinh doanh cũng nh hoàn thiện hệ thống mạng lới bán hàng của công ty thời gian tới.

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống mạng lới bán hàng của công ty tnhh viêt thắng .

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 69 -70 )