0

Quyết định về khuyến khích các thành viên mạng lới

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 62-63 )

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây

5. Quyết định về khuyến khích các thành viên mạng lới

Các thành viên trong hệ thống mạng lới bán hàng ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Họ đại diện cho nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đại diện cho công ty để bán hàng. Do vậy công tác khuyến khích giúp đỡ họ để họ trở thành những thành viên trung thành và hoạt động có hiệu quả là chiến lợc xuyên suốt trong hoạt động quản lý các thành viên tại Công ty. Công ty có chế độ u đãi, khuyến khích các đại lý dựa trên doanh thu mà các cửa hàng, đại lý đạt đợc theo tháng, quý, năm và không gian lận làm ảnh hởng đến uy tín chất lợng sản phẩm của công ty. Đặc biệt, công ty dã giành số phần trăm cổ phần bán cho các đại lý lớn của mình (mỗi đại lý đợc mua từ 100-500 cổ phần). Đây chính là yếu tố đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm gắn trách nhiệm đại lý đối với công ty.

Hiện nay, hình thức khuyến khích chính mà công ty đang sử dụng là hinh thức khuyến khích vật chất với chế độ thởng hiện nay nh sau: (Xem biểu 8):

+ Tiếp thị độc lập, các cửa hàng, tổ đờng dài đợc hởng 1,5% mức vợt.

+ Các đại lý mua hàng thành phẩm nộp tiền ngay từ 10.000.000đ trở lên đợc thởng 1,5%.

+ Ba tháng 1 lần công ty xét duỵêt cho các đại lý, cửa hàng có doanh số bán hàng trên 50.000.000đ/tháng

+ Cứ 2 tháng 1 lần công ty sẽ chuyển đến tận tay các đại lý và khách hàng phần thởng.

Ngoài ra, công ty liên tục tổ chức các cuộc thi bán hàng với các phần thởng khác dành cho khách hàng nh: tổ chức đi du lịch, đạo tạo các lớp học ngắn hạn về nghiệp vụ. Năm 2002 công ty đang có chơng trình thi bán hàng: cùng đại lý đi du lịch Trà Cổ, Trung Quốc. Đến nay đã có 7 đại lý đạt tiêu chuẩn đi du lịch Trung Quốc.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 62 -63 )