0

Mô hình mạng lới bán hàng mà công ty tnhh viêt thắng nên áp dụng

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 74-77 )

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên mạng lớ i

3.3.2.2. Mô hình mạng lới bán hàng mà công ty tnhh viêt thắng nên áp dụng

nên áp dụng để đáp ứng đợc tình hình tiêu thụ sản phẩm cũng nh thoả mãn đợc nhu cầu của thị trờng:

Là một công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh phục vụ nhu cầu của bà con nông dân trong cả nớc và tiến tới là xuất khẩu ra thị trờng nớc ngoài, công ty cần

diễn biến của thị trờng nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh của mình. Thông qua việc tìm hiểu thị trờng và nghiên cứu hệ thống mạng lới bán hàng hiện nay của công ty em nhận thấy mô hình mạng lới bán hàng tốt nhất mà công ty nên áp dụng để có thể đa sản phẩm đến với ngời tiêu dùng nhanh nhất với chất l- ợng cao, chi phí thấp và đảm bảo cho công ty bán sản phẩm tốt nhất, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất đó là mô hình mạng lới bán hàng sau:

+ Mạng lới 1: Mạng lới trực tiếp.

Đây là mạng lới bán hàng trực tiếp từ ngời sản xuất đến ngời tiêu dùng cuối cùng. - Ưu điểm của mạng lới :

* Thời gian lu thông sản phẩm từ công ty đến ngời tiêu dùng ngắn * Giảm đợc chi phí vận chuyển.

* Lợi nhuận ít bị chia sẻ.

* Công ty có thể khống chế tiêu thụ theo chính sách của mình.

* Thiết lập mối quan hệ trực tiếp với khách hàng, có thể là khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng.

- Nhợc điểm:

* Công tác bán hàng phức tạp hơn, bán hàng chậm hơn, khối lợng tiêu thụ bị hạn chế.

* Chi phí lu kho cao, chi phí cho bán hàng lớn. * Quymô thị trờng hẹp.

+ Mạng lới 2: Mạng lới gián tiếp ngắn.

Đối với mạng lới này, thời gian lu thông tơng đối nhanh, lợng sản phẩm tiêu thụ thông qua mạng lới này đã tăng lên. Khối lợng sản phẩm thông qua mạng lới này chiếm khoảng 20% sản lợng của công ty.

Đại lý bán buôn Người bán lẻ Người bán lẻ Công ty tnhh viẹt thắng Người tiêu dùng cuối cùng

+ Mạng lới 3: Mạng lới gián tiếp dài (áp dụng khi ngời tiêu dùng ở xa công ty).

- Ưu điểm:

*Tính chất mạng lới này tơng đối chặt chẽ. * Tốc độ luân chuyển hàng hoá nhanh. * Thoả mãn tốt nhu cầu của thị trờng. * Giúp công ty có đợc thị trờng rộng lớn. * Lợng hàng hoá tiêu thụ cao.

- Nhợc điểm:

* Lợi nhuận bị giảm.

* Sản xuất sẽ bị ảnh hởng theo chiều hớng không tốt nếu mối quan hệ giữa nhà đại lý và ngời tiêu dùng không tốt. Chính vì vậy, việc áp dụng cả ba mạng lới này sẽ giúp công ty lu chuyển hàng hoá trong từng trờng hợp cụ thể tốt nhất, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng nhanh nhất và đem lại doanh thu cao nhất.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 74 -77 )