0

Xây dựng mục tiêu kinh doanh của công ty

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 68-69 )

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên mạng lớ i

3.2.1. Xây dựng mục tiêu kinh doanh của công ty

Mục tiêu tổng quát đợc xây dựng cho cả thời kỳ 2001-2005 là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đa đất nớc ra khỏi tình trạng kém phát triển và xây dựng nền tảng đến năm 2002 nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nghiệp, chất l- ợng đời sống vật chất và văn hoá tinh thần của nhân dân đợc nâng lên một bớc đáng kể. Cùng với các mục tiêu xây dựng đất nớc, các công ty cũng xây dựng cho mình một mục tiêu riêng nhằm nâng cao kết quả hoạt động và định hớng cho sự phát triển của công ty. Các mục tiêu của Công ty TNHH Việt Thắng đề ra để thực hiện nh sau:

+ Mục tiêu hớng về khách hàng, lấy khách hàng làm trọng điểm để công ty hớng tới sản xuất kinh doanh.

+ Phải tối đa hoá lợi nhuận.

+ Tăng cờng thế mạnh của công ty

+ Mở rộng thị phần của công trên thị trờng. + Đảm bảo sự an toàn cho kinh doanh. + Đáp ứng các mục tiêu xã hội.

+ Mục tiêu thoả mãn mong muốn của các thành viên trong công ty thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

+ Mục tiêu bán hàng là nhiều nhất, nhanh nhất, chất lợng sản phẩm tốt nhất và chi phí thấp nhất.

Sau khi xác định các mục tiêu, công ty phải sắp xếp các mục tiêu theo thứ tự quan trọng của nó. Nh vậy khi xây dựng đánh giá lựa chọn các chiến lợc, công ty sẽ u tiên thoả mãn các mục có tính chất quan trọng trớc.

Dựa vào kết quả khả năng kinh doanh của Công ty TNHH Việt Thắng , mục tiêu của công ty trong thời gian tới đợc sắp xếp theo thứ tự u tiên nh sau:

+ Mục tiêu hớng về khách hàng, lấy khách hàng làm trọng điểm để Công ty hớng tới sản xuất kinh doanh.

+ Mục tiêu mở rộng thị phần của công ty + Mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.

+ Tăng cờng vị thế của công ty và các mục tiêu an toàn trong kinh doanh…

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 68 -69 )