0

Hiệu quả của việc thành lập phòng Marketing:

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 81-87 )

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên mạng lớ i

3.3.4.4. Hiệu quả của việc thành lập phòng Marketing:

Giúp cho công ty triển khai, vận hành hệ thống mạng lới bán hàng dễ dàng và thu đợc kết quả cao.

Giúp công ty thu nhập đợc khối lợng thông tin lớn, chính xác, nhanh chóng, kịp thời.

Giúp cho công ty có đợc những thị trờng mới, tạo lập hệ thống mạng lới bán hàng mới.

Làm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm cũng nh quảng bá sản phẩm của công ty đến với mọi ngời tiêu dùng.

Giúp công ty đáp ứng và thoả mãn nhu cầu thị trờng nhanh nhất, tốt nhất.

- Giúp cho hệ thống mạng lới bán hàng của công ty ngày càng hoàn thiện và mở rộng. Đảm bảo sản phẩm của công ty luôn có mặt ở mọi thị trờng và lợng lu kho sản phẩm luôn hợp lý.

Làm tăng thị phần cũng nh khả năng cạnh tranh của công ty với các đối thủ cạnh tranh khác.

Giúp cho công ty ngày càng phát triển và đứng vững trên thị trờng.

3.3.5. Một số kiến nghị về giải pháp vĩ mô.

- Về mặt quản lý vĩ mô, Nhà nớc cần tập trung các công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật thành một ngành do một bộ phận chỉ đạo hoặc thành lập hiệp hội các nhà sản xuất thuốc bảo vệ thc vật để có thể thờng xuyên trao đổi thông tin, nắm vững thị trờng tránh tình trạng đầu t chồng chéo, cạnh tranh quá mức dẫn tới sản xuất yếu kém, kinh doanh không hiệu quả.

- Nhà nớc cần nghiên cứu kỹ hơn để đa ra mức thuế hợp lý nhằm khuyến khích công ty tăng cờng sản xuất và không ngừng phát triển mở rộng thị trờng.

- Nhà nớc cần có chính sách chống lại hàng lậu, hàng giả, xử lý nghiêm minh kiên quyết hơn đối với hành vi nhập lậu, tiêu thụ hàng giả trên thị trờng để từ đó có thể bảo hộ sản xuất cho ngành sản xuất thuốc bảo vệ thc vật.

- Đặc biệt là Nhà nớc cần quan tâm hỗ trợ về vốn và chính sách công nghệ đối với công ty.

Kết luận

Trải qua 10 năm ra đời và phát triển, Công ty TNHH Việt Thắng đã phần nào khẳng định tầm quan trọng của công ty đối với nền kinh tế cũng nh công cuộc xây dựng đất nớc, ở từng thời kỳ, với các dịch vụ và mục tiêu kinh tế khác nhau, Công ty TNHH Việt Thắng xứng đáng là một trong những con chim đầu đàn của ngành bảo vệ thc vật

Thực vậy, với những kết quả đạt đợc trong năm 2003 vừa qua. Công ty TNHH Việt Thắng đã ngày càng khẳng định đợc uy tín, năng lực cũng nh vị thế của mình trên thị trờng cũng nh khẳng định tầm quan trọng của mình đối với nền kinh tế cũng nh công cuộc xây dựng đất nớc.

Với thị trờng ngày càng phát triển, nhu cầu của khách hàng không ngừng tăng lên. Việt thắng đã nhận ra rằng: Không còn con đờng nào khác, muốn tồn tại và phát triển công ty phải không ngừng tìm kiếm thị trờng, thăm dò thị trờng để từ đó phát hiện ra nhu cầu của khách hàng và thoả mãn nó tốt hơn các đối thủ cạnh tranh. Một trong những công cụ góp phần vào sự thành công của chiến lợc trên là hệ thống mạng lới bán hàng sản phẩm. Thấy rõ đợc tầm quan trọng của nó, vận dụng lý thuyết vào thực tế, em đi sâu nghiên cứu hệ thống mạng lới bán hàng của Công ty TNHH Việt Thắng để tìm ra u, nhợc điểm của nó và từ đó đa ra một số giải pháp cho hệ thống mạng lới bán hàng. Em hy vọng rằng những đóng góp nhỏ bé của mình sẽ góp phần làm cho công ty đợc hoàn thiện hơn để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trờng.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn gsts Trần Chí Thành, các cô, các chú phòng kinh doanh đã giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài này.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Sinh Viên

Nguyễn Văn Tuyến

Mục lục

Lời mở đầu ... 1 Ch ơng I ... 3 những cơ sở lý luận về hệ thống ... 3 mạng l ới bán hàng ... 3 1.1. Những vấn đề cơ bản về hệ thống mạng l ới bán hàng. ... 3

1.1.2. Vai trò hệ thống mạng l ới bán hàng trong hoạt động Marketing của

công ty. ... 4

1.1.3. Các dòng chảy trong mạng l ới Marketing . ... 5

1.1.4. Chức năng của mạng l ới bán hàng. ... 9

1.2. Cấu trúc mạng l ới bán hàng (mạng l ới Marketing). ... 10

1.2.1. Khái niệm. ... 10

1.2.2.2. Phân loại mạng l ới bán hàng theo mức độ liên kết. ... 13

1.2.3. Các thành viên của mạng l ới bán hàng. ... 16

1.3. Những nội dung cơ bản về tổ chức và quản lý mạng l ới bán hàng. ... 18

1.3.1. Tổ chức (thiết kế) mạng l ới . ... 18

1.3.1.1. Thị tr ờng mục tiêu và việc thiết kế mạng l ới . ... 19

1.3.1.2. Các yếu tố của công ty và thiết kế mạng l ới . ... 22

1.3.1.3. Chiến l ợc Marketing và thiết kế mạng l ới . ... 22

1.3.2. Tuyển chọn thành viên mạng l ới . ... 23

1.3.2.1. Tìm kiếm danh sách các thành viên mạng l ới nhiều tiềm năng. ... 23

1.3.2.2. Các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên mạng l ới . ... 24

1.3.3. Quản lý mạng l ới bán hàng. ... 25

1.3.3.1. Khuyến khích các thành viên mạng l ới . ... 25

1.3.3.2 Đánh giá hoạt động của các thành biên mạng l ới . ... 26

CHƯƠNG II ... 28

THựC TRạNG MạNG LƯới bán hàng ... 28

của Công ty TNHH Việt Thắng ... 28

I. Tổng quát Về Công ty Việt Thắng. ... 28

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. ... 28

2. Cơ Cấu Bộ Máy Của công ty. ... 30

2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Việt Thắng: ... 30

2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh tại công ty Việt Thắng.

... 31

2.3. Công tác quản lý tài chính của công ty ... 34

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây ... 37

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: ... 37

2. Trách nhiệm với môi tr ờng xã hội. ... 44

3. Thực hiện nghĩa vụ với nhà n ớc ... 45

4. Một số thuận lợi và khó khăn mà công ty Việt Thắng đang gặp phải ... 46

4.1. Thuận lợi ... 46

4.2. Những khó khăn ... 47

Nguồn: phòng kinh doanh

... 48

2 Thực trạng hệ thống mạng l ới bán hàng tại Công ty TNHH Việt Thắng ... 50

2.2thực trạng mạng l ới bán hàng của công ty ... 50

3. Thành viên mạng l ới và công tác tuyển chọn các thành viên mạng l ới bán hàng tại Công ty TNHH Việt Thắng ... 57

4. Hoạt động của các dòng chảy trong mạng l ới ... 59

5. Quyết định về khuyến khích các thành viên mạng l ới ... 62

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên mạng l ới . ... 63

Ch ơng III ... 65

một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống ... 65

mạng l ới bán hàng sản phẩm của Công ty TNHH ... 65

Việt Thắng ... 65

3.1. Dự báo môi tr ờng, thị tr ờng và khả năng kinh doanh của Công ty TNHH

Việt Thắng ... 65

3.1.1. Dự báo môi tr ờng kinh doanh của công ty ... 65

3.1.2. Dự báo thị tr ờng của công ty trong những năm tới. ... 66

3.1.3. Dự báo khả năng của công ty trong thời gian tới. ... 67

3.2. xây dựng ph ơng h ớng kinh doanh của Công ty TNHH Việt Thắng trong thời gian tới. ... 68

3.2.1. Xây dựng mục tiêu kinh doanh của công ty . ... 68

3.2.2. Nhiệm vụ của Công ty TNHH Việt Thắng trong thời gian tới. ... 69

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống mạng l ới bán hàng của công ty tnhh viêt thắng . ... 70

3.3.1. Giải pháp mở rộng mạng l ới bán hàng của công ty trong thời gian tới.

... 70

3.3.1.1. Đối với thị tr ờng trong n ớc. ... 70

3.3.2. Giải pháp về việc tổ chức lại mạng l ới bán hàng cho hợp lý hơn. ... 72

3.3.2.1. Thực trạng hệ thống bán hàng và giải pháp để hoàn thiện mạng l ới

bán hàng cho Công ty TNHH Việt Thắng . ... 72

3.3.2.2. Mô hình mạng l ới bán hàng mà công ty tnhh viêt thắng nên áp dụng để đáp ứng đ ợc tình hình tiêu thụ sản phẩm cũng nh thoả mãn đ ợc nhu cầu của thị tr ờng: ... 74

3.3.3. Giải pháp về việc quản lý hệ thống mạng l ới bán hàng: ... 77

3.3.3.1. Quản lý dòng chảy. ... 77

3.3.3.2. Tuyển chọn các thành viên mạng l ới . ... 77

3.3.3.3. Khuyến khích các thành viên mạng l ới . ... 78

3.3.3.4. Theo dõi, đánh giá và loại bỏ các thành viên mạng l ới . ... 79

3.3.4. Giải pháp thành lập phòng Marketing . ... 79

3.3.4.1. Đôi nét về hoạt động Marketing. ... 79

3.3.4.3. Giải pháp hoàn thiện bộ máy Marketing trong Công ty TNHH Việt Thắng để từ đó tổ chức và hoàn thiện hệ thống mạng l ới bán hàng. ... 80

3.3.5. Một số kiến nghị về giải pháp vĩ mô. ... 82

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình kinh tế thơng mại

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Duy Bột PGS.TS Đặng Đinh Hào

NXB: Giáo dục - 1997 2. Quản trị công ty thơng mại

Tác giả: Phạm Vũ Luận

Trờng Đại học Thơng mại Hà Nội

3. Giáo trình quản trị hoạt động thơng mại của công ty công nghiệp Chủ biên: TS. Nguyễn Kế Tuấn

4. Giáo trình Marketing Tác giả: Vũ Thế Phú NXB: Giáo dục - 1998 5. Nghiệp vụ quản trị bán hàng

Tác giả: Phạm Thị Thu Hơng 7. Quản trị marketing

Tác giả: TS Nguyễn Thị Liên Diệp TS. Hồ Đức Hùng

TS. Phạm Văn Nam NXB. Thống kê - 1995 8. Bài giảng Lý thuyết marketing

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 81 -87 )