0

Trách nhiệm với môi trờng xã hội

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 44-44 )

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây

2. Trách nhiệm với môi trờng xã hội

Công ty đã xây dựng luận chứng bảo vệ môi trờng và đã đuợc bộ khoa học công nghệ và môi trờng phê duyệt; cơ sở đã đầu t thực hiện theo phơng án đã duyệt.

Là một ngành kinh doanh đòi hỏi phải tiếp xúc với một số loại hoá chất nhất định nên công ty đã có những chế độ , những quy định cụ thể cho nhân viên của mình về an toàn lao động cũng nh bảo vệ môi trờng xung quanh.

Tất cả công nhân đều đợc trang bị bảo hộ lao động cần thiết và phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về an toàn lao động.

Công ty đã đầu t hàng trăm triệu đồng vào việc xây dựng hệ thống xử lý nớc thải. Đầu t xây dựng một ao thả bèo tây rộng 1.500 m2 để xử lý nớc thải lần cuối cùng trớc khi thoát ra ngoài.

Đầu t sửa chửa nâng cấp toàn bộ nhà sản xuất , nhà kho ...

Công ty đã thờng xuyên tự kiểm tra nội bộ và nhờ các cơ quan chc năng kiểm tra, giúp đỡ.

3. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nớc

Trong những năm qua Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nớc và tăng dần qua các năm đợc thể hiện ở bảng số liệu sau:

Bảng 6: Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc các năm 2000-2003

Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 Thuế 5.114.459.782 5.418.365.182 5.542.764.884 5.642.374.502 1.GTGT hàng bán nội địa 581.318.323 703.443.714 764.254.884 1.340.090.378 2.GTGT nhập khẩu 4.430.696.222 4.504.211.111 4.527.882.256 3.992.328.202 3. TNDN 71.762.689 179.189.821 218.774.229 276330849 4. Nhà đất 1.067.220 1.067.220 1.067.220 1.067.220 5.Thuế khác + các khoản phải nộp khác 29.615.328 30.453.316 30.786.315 32.557.853. Nguồn: Phòng Kế toán

Tổng giá trị mà công ty đã nộp cho nhà nuớc trong những năm qua là tơng đối đáng kể .Tăng dần đèu qua các năm :năm 2000 nộp 5.114.459.782 năm 2003 nộp 5.642.374.502 tăng 10,3%.

Các khoản thuế phải nộp tăng dần qua các năm trong đó phần thuế giá tri gia tăng nhập khẩu và thuế nhập khẩu thấp nhất năm 2003 cũng chiếm tới 70,8%. Điều này đồng nghĩa với việc nhucầu sản xuất của công ty ngày càng cao tuy nhiên nó cũng có nghĩa là sự phụ thuộcvào ngày càng lớn vào sự cung ứng của các hãng nớc ngoài.thuế thu nhập công ty cũng tăng năm 2003 tăng khoảng 26,3% so với năm 20002.

Với những đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nớc công ty đã 2 lần nhận đợc bằng khen của thủ tớng chính phủ (năm 2001 và 2002), 3 lần nhận bằng khen của Bộ Tài chính (các năm 1999,2000,2003).

4. Một số thuận lợi và khó khăn mà công ty Việt Thắng đang gặp phải4.1. Thuận lợi 4.1. Thuận lợi

- Về thị trờng

Hiện nay công ty Việt Thắng có một thị trờng đầu vào rất đa dạng những nhà cung ứng của công ty Việt Thắng là các hãng nổi tiếng trên thế giới nh Takeda - Meiwa, Mitsubishi và công ty Nichimen đặc biệt công ty còn ký đợc những hợp đồng độc quyền cung ứng sản phẩm có chất lợng cao với giá cảcạnh tranh với các hãng trên tại thị trờng Việt Nam. Đây là một lợi thế quan trọng của công ty so với các đối thủ cạnh tranh khác

- Về thị trờng đầu ra: Hiện nay công ty đã có quan hệ rất tốt đối với các khách hàng trên toàn quốc, bà con nông dân rất tin dùng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty. Cụ thể công ty đã đạt đợc giải khuyến khích cuộc thi chất lợng hàng Việt Nam chất lợng cao năm 1999 do ngời tiêu dùng bình chọn. Đặc biệt công ty có những quan hệ mật thiết với các trang trại lớn ở các tỉnh phía bắc để cung ứng thuốc bảo vệ thực vật

4.2. Những khó khăn

- Trong cơ chế thị trờng là cạnh tranh khốc liệt, diễn ra thờng xuyên, liên tục giữa các công ty về chất lợng giá cả khách hàng ... nhằm đạt mục đích kinh doanh của mình . Đó luôn luôn là một thách thức đối với sự thành công của công ty .

- Do công ty kinh doanh mặt hàng mang tính chất thời vụ do vậy công ty cần một lợng vốn lớn để nhập nguyên liệu dữ trữ do vậy rất khó khăn huy động vốn. Phải vay ngân hàng lợng vốn lớn trả lãi vay nhiều ảnh hởng tới kết quả kinh doanh

- Do mở rộng thị trờng cả nớc rất khó khăn cho công ty trong việc theo dõi và thanh toán công nợ với các đại lý.

- Tình hình sâu bệnh, mùa màng, thời tiết, thiên tai, ảnh hởng đến sản xuất, đời sống và sức tiêu thụ của nông dân, do vậy ảnh hởng tới việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

- Năng lực trình độ quản lý còn hạn chế cha đáp ứng những đòi hỏi đối với sự phát triển nhanh của công ty.

- Do thị trờng rộng lớn đồng nghĩa với các khoản chi phí sản xuất kinh doanh còn cao chi phí vận chuyển...

- Các chi phí quản lý, chi phí bán hàng vẫn còn cao.

III: Thực trạng mạng lới bán hàng của Công ty TNHH Việt Thắng

1. một số đặc điểm và thực trạng thị trờng của công ty tnhh Việt Thắng Trong nền kinh tế thị trờng viêc chiếm lĩnh thị trờng và mở rọng thị tr-

ờngbao giờ cũng là mục tiêu đơc quan tâm nhièu nhất. Đối với ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật thì vấn đề thị trờng càng trở nên câp thiết hơn bao giờ hết, trớc khi bớc vào ngỡng cửa của một thời kỳ phát triển mới. Công ty tnhh việt thắng là đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nên thị

trờng tiêu thụ sản phẩm của công ty chủ yế là thị trờng trong nớc và tâp trung ở những vùng nông thôn, những nơi có nông nghiệp phát triển. Hiện nay công ty đã xây dựng dợc cho mình một thị trờng rộng lớn, thị trờng của công typhân bổ rộng khắp trên toàn quốc, trải dài từ bắc vào nam.

Để phân tích thị trờng của công ty trớc tiên chúng ta đi phân tich tổng hợp từng nhóm khu vực thị trờng nh sau.

Bảng7: Tổng hợp doanh thu theo từng nhóm thị trờng của công ty qua các năm

Đơn vị:1000đ Nhóm thị trờng Năm 2000 Tỉ trọng Năm 2001 Tỉ trọng Năm 2003 Tỉ trọng M bắc 40129880 45,6 40140175 44,5 58294530 44,7 MBT bộ 5474179 6,2 6364551 7,1 3523200 2,7 NTBộ-T nguyên 5891259 6,74 7022953 7,8 10833842 8,3 M nam 36584697 41,5 36654944 40,6 57854129 44,3 Tổng 88080018 100 90182625 100 130505704 100

Nguồn: phòng kinh doanh

Qua bảng số liệu trên bảng7 ta thấy doanh thu tiêu thụ ở hai khu vực thị tr- ờng đó là Miền bắc và Miền namchiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng doanh thu của công ty còn hai khu vực thị trờng bắc trung bộ và nam trung bộ-tây nguyên chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu của công ty.

Nguyên nhân là do miền nam và miền bắc là hai vùng có nền sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh nhất nớc ta với hai vựa lúa lớn nhất nớc ta đó là đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông cửu long.

Miền bắc là thị trờng truyền thống gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của công ty. Mức tiêu thụ ở thị trờng này chiếm tỉ trọng cao trong tổng doanh thu của công ty và có sự tăng lên ổn định qua các năm. năm 2003 doanh thu bán hàng của công ty tại khu vực này là:58294530000 tăng 18164650000 so với năm 2000 đây là một mức tăng khá cao đièu nàychứng tỏ tình hình tiêu thụ của công ty

ở khu vực thị trờng này là rất tốt. ậ thị trờng này công ty đã thiêt lâp dợc nhiều khách hàng chuỳen thống .

Bắc trung bộ: khu vực thị trờng này có sự biến đổi phức tạp doanh thu ở khu

vực này rất thấp và có xu hớng giảm trong nhng năm gần đâycụ thể năm 2003 doanh số của công ty ở khu vực này chỉ đạt: 3523200000 giảm: 1950979000 so với năm 2000. việc giảm sút này là do trong những năm gần đây ở khu vực này th- ờng xuyên xảy ra bão lụt, thiên tai đã ảnh hơng đén công tác tiêu sản phẩm của công ty

Nam trung bộ và tây nguyên: ở khu vực thị trờng này tình hình tiêu thụ sản phẩm của công tycũng rất tốt, khả năng thâm nhập thị trờng là rất tốt biể hiện là doanh số tiêu thụ ở khu vực này có sự tăng lên rất nhanh cụ thể từ năm 2000 đén năm 2003 doanh thu tại khu vực này tăng: 4942583000 mức tăng là: 83,9%, một mức tăng kỷ lục đây là dấu hiệu cho thấy đây hứa hẹn sẽ là thị trờng lớn của công ty trong tơng lai. Dây là thị trơng mới của công ty trong những năm vừa qua công ty đang chú ý đến việc mở rộng và phát triển thị trờng ở khu vực này vì vậy doanh thu tiêu thụ ở khu vực này tăng lên rất nhanh.

Miền nam: đây cũng là thị trờng mới của công ty do vậy tốc độ tăng trởng doanh thu bán hàng của công ty ở khu vực này là rất cao khả năng thâm nhập và làm quen với thị trờng lát đáng kể thể hiện là doanh thu tieu thụ sản phảm tăng nhanh cụ thể năm 2003 tăng so với năm 2000 là: 21269151000 đạt mức tăng trởng: 58,1% một mức tăng rất cao . diều này có thể nói đây là khu vực thị trờng có nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mạnh và nhu cầ đó có xu hớng tăng mạnh.

2 Thực trạng hệ thống mạng lới bán hàng tại Công ty TNHH Việt Thắng

2.1. Tầm quan trọng của hệ thống mạng lới Marketing tại Công ty TNHH Việt Thắng

Một yếu tố rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh là tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm đợc tiêu thụ tốt, nhanh, gọn sẽ đảm bảo cho vòng quay của Công ty đợc nhanh và hiệu quả từ sản xuất tới các hoạt động của các phòng ban.

Việc tạo lập và nhìn nhận vai trò, tầm quan trọng của hệ thống mạng lới bán hàng sản phẩm tại Công ty TNHH Việt Thắng đợc bắt đầu từ năm 1999. Trớc đây công tác tiêu thụ sản phẩm đợc quan tâm song để có một định nghĩa, một khái niệm về mạng lới bán hàng theo quan điểm Marketing là điều rất mờ nhạt tại Công ty. Từ năm 1999, sau khi đã nghiên cứu và có nhìn nhận cơ bản về Marketing, Công ty đã có những thay đổi lớn. Việc thành lập hệ thống mạng lới bán hàng theo quan điểm Marketing đã giúp Công ty có những chiến lợc, những bớc đi vững vàng trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Sản phẩm của Công ty luôn đợc cung cấp đầy đủ, sẵn sàng tới ngời tiêu dùng. Từ khi tạo dựng hệ thống mạng lới Marketing phù hợp, doanh thu của Công ty tăng vợt trội. Năm 2003 doanh thu đạt 130.505.704 (tr.đ), mức tăng trởng đạt 46%. Mặt khác, hoạt động quản lý, kiểm soát của Công ty với những ngời tham gia trong hệ thống mạng lới bán hàng cũng đợc trọn vẹn, đầy đủ và chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

2.2thực trạng mạng lới bán hàng của công ty

Nhận thấy tầm quan trọng và lợi thế của việc thiết lập hệ thống mạng lới bán hàng hiệu quả, Công ty đã không ngừng nghiên cứu thiết lập và từng bớc hoàn thiện hệ thống mạng lới bán hàng của mình dựa trên những căn cứ sau:

- Dựa vào thị trờng mục tiêu của Công ty: Hầu hết các sản phẩm của Công ty đến với bà con vùng nông thôn, miền núi, những tỉnh xa địa bàn Công ty nên yêu cầu hệ thống mạng lới bán hàng dài. Mặt khác, những vùng thị trờng nông

nghiệp phát triển, Công ty cũng phải thiết lập những cấu trúc mạng lới phù hợp, khác biệt so với thị trờng nông nghiệp chậm phát triển, nhỏ lẻ.

- Dựa vào đặc tính sản phẩm: sản phẩm của Công ty thờng là sản phẩm nhỏ, khối lợng nhỏ, dễ chuyên chở, thời hạn sử dụng dài ngày. Chỉ có một số sản phẩm yêu cầu cao về điều kiện bảo quản.

- Căn cứ vào khả năng tài chính của Công ty: Tùy thuộc vào khả năng tài chính của mình mà Công ty thiết lập hệ thống mạng lới bán hàng phù hợp. Tuy nhiên, thời gian đầu điều kiện tài chính của Công ty rất eo hẹp. Điều kiện tài chính liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý Công ty dành cho các thành viên mạng l- ới .

Ngoài ra còn dựa vào đặc điểm mạng lới của đối thủ cạnh tranh, đặc điểm các trung gian, đặc điểm của môi trờng kinh tế, môi trờng chính trị, luật pháp...

Xuất phát từ những căn cứ đó, Công ty đã thiết lập cho mình hệ thống cấu trúc mạng lới nh sau:

Mô hình 4: Mô hình các kiểu cấu trúc mạng lới bán hàng hiện hành tại Công ty TNHH Việt Thắng

Ghi chú: Quan hệ trực tiếp Quan hệ phối hợp

Công ty

Chi nhánh Cửa hàng 3 Cửa hàng 2 Cửa hàng 1

Đại lý Bán buôn Bán lẻ Hộ gia đình Đại lý Bán lẻ Hộ gia đình Đại lý Ng. tiêu dùng Ng. tiêu dùng Phương

Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật vừa phục vụ khách hàng là các hộ gia đình, vừa phục vụ khách hàng là các tổ chức trồng trọt, trang trại lớn. Vì thế, ngời tiêu dùng đợc sử dụng ở dây vừa là các hộ gia đình, vừa là các tổ chức.

Phơng thức 1: Đây là hình thức Công ty bán sản phẩm trực tiếp cho ngời tiêu dùng. Loại mạng lới này thờng ít đợc sử dụng, khách hàng tham gia vào cấu trúc mạng lới này chủ yếu là hộ gia đình, các tổ chức có hình thức trồng trọt lớn, trang trại trồng trọt và đợc chuyên môn hóa bán trực tiếp cho ngời tiêu dùng là cửa hàng số 1.

Phơng thức 2: Công ty đa sản phẩm của mình đến tay ngời tiêu dùng qua các tổ chức bán lẻ, các tổ chức này trực thuộc và chịu sự quản lý, điều tiết của Công ty. Hoạt động của hệ thống mạng lới này cũng tơng đối mạnh đứng sau sự hoạt động của cấu trúc mạng lới thứ 3.

Phơng thức 3: sản phẩm của Công ty đợc bán qua đại lý rồi đại lý cung cấp cho ngời bán lẻ để bán hàng đến tay ngời tiêu dùng. Cũng có thể đại lý cung cấp trực tiếp cho ngời tiêu dùng. Với việc sử dụng loại mạng lới này, khả năng bao phủ thị trờng lớn hơn, hoạt động giao tiếp của các cửa hàng đơn giản hơn.

Phơng thức 4: Loại mạng lới này dài, vì thế sử dụng nhiều đối với các tỉnh xa, các tỉnh miền núi, những nơi mà công ty không thể trực tiếp tiêp tiếp xúc và bán hàng cho bà con nông dân.

Trớc năm 2000, công tác bán hàng của Công ty còn chồng chéo, mạnh ai lấy làm, trăm hoa đua nở, cạnh tranh tự do, cạnh tranh giữa các cửa hàng,các đại lý, cạnh tranh giữa các tiếp thị trong Công ty với nhau (dới sự dàn xếp của trởng phòng thị trờng) nhng việc phân chia thị trờng và dàn xếp của trởng phòng cha thể giải quyết đợc những vấn đề lớn do đó dẫn đến lãng phí, vận chuyển chồng chéo giữa các khu vực nh “da báo”. Việc thi đua cha có tinh thần tập thể, cha đợc dàn xếp đúng mực do đó cha tạo nên sức mạnh.

Trớc tình hình đó, năm 2000 lãnh đạo Công ty dã họp và bàn và tìm ra ph- ơng hớng giải quyết hiệu quả là phân khúc thị trờng các cửa hàng theo từng khu vực, từng vùng riêng nh sau:

Cửa hàng số 1 phụ trách các tỉnh: Hải Dơng, Hng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Cửa hàng số 2 phụ trách các vùng thị trờng: Hà Tây, Sóc Sơn, Đông Anh, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Cửa hàng số 3 phụ trách các vùng thị trờng: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Thanh Hóa và các tỉnh miền Trung.

Từ sau khi công tác phân chia thị trờng đợc triển khai việc kinh doanh của Công ty diễn ra tốt đẹp hơn, tạo động lực cạnh tranh giữa các cửa hàng một cách lành mạnh làm đẩy mạnh khả năng tăng trởng.

Hệ thống mạng lới bán sản phẩm của Công ty đợc bắt đầu từ 3 cửa hàng

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 44 -44 )