0

Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh tại công ty Việt Thắng.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 31-34 )

I. Tổng quát Về Công ty Việt Thắng

2. Cơ Cấu Bộ Máy Của công ty

2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh tại công ty Việt Thắng.

* Bộ máy quản lý cuả công ty :

Công ty Việt Thắng là đơn vị đóng trên địa bàn phờng Ngô Quyền - Thị xã Bắc Giang- Tỉnh Bắc giang có nhiều đại lý tiêu thụ thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) và đợc bà con nông dân cả nớc biết đến nh một địa chỉ quen thuộc. Công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh, vì thế Công ty lựa chọn hình thức tổ chức theo phơng pháp tập trung có phân cấp quản lý . Giám đốc chỉ đạo và quản lý, phó giám đốc điều hành và các phòng, ban, nhà máy, phân xởng sản xuất chịu trách nhiệm thi hành.

Sơ đồ 9:

Tổ chức bộ máy công ty Việt Thắng

Giám đốc công ty

Phó Giám đốc

Kinh doanh Phòng kế toán tài vụ

Phó Giám đốc Sản Xuất Phòng Marketing Tiếp Thị Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng nhập khẩu Phòng kỹ thuật

Ban cơ điện

Ban kiểm Định KCS NhàMáy Sản xuất Phòng Tổ chức Hành chính

* Nhiệm Vụ của các phòng ban.

Ban giám đốc:

Giám đốc : Là ngời đứng đầu đại diện cho nhân viên toàn công ty, chịu trách nhiệm trớc pháp luật Nhà nớc.

Phó giám đốc ( Phụ trách kinh doanh): chỉ đạo theo dõi tình hình tiêu thụ , kế hoạch mở rộng thị trờng và trực thay giám đốc đi vắng.

Phó giám đốc( phụ trách sản xuất): Chỉ đạo sản xuất , công tác kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng các phát minh tạo sản phẩm mới.

Phòng tổ chức hành chính:

Lập kế hoạch nhân sự , bố trí điều phối nhân sự theo yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Tổ chức phân loại và định mức lao động để trả lơng , thực hiện theo dõi tăng lơng thởng cho CB- CNV.

Quản lý các phòng, xây dựng chỉnh trang khuôn viên công ty , thoe dõi việc tu sửa cảnh quan công ty đảm bảo vệ sinh môi trờng.

Phòng kế hoạch kinh doanh:

Lập kế hoạch sản xuất hàng tháng hàng quý, năm cho nhà máy sản xuất .

Theo dõi việc nhập nguyên liệu nớc ngoài để ổn định sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.

Tổng hợp quá trình đa sản phẩm ra tiêu thụ.

Phòng Marketinh- Tiếp thị :

Su tầm, giới thiệu và đề xuất các sản phẩm Thuốc BVTV phù hợp thị trờng để tiến hành nghiên cứu đa vào sản xuất .

Đa ra các mẫu mã bao bì nhãn mác thuốc phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng để cải tiến các mẫu mã của sản phẩm không còn phù hợp .

Quảng cáo sản phẩm qua các phơng tiện thông tin , in các catalogue giới thiệu sản phẩm đang đợc a chuộng và sản phẩm mới.

Phòng Kế toán tài vụ:

Quản lý chặt chẽ tài sản , nguồn vốn của công ty.

Tổ chức phân bổ chính xác chi phí và tính giá thành sản phẩm cho Giám đốc và cơ quan chức năng .

Giám sát việc thu chi tài chính trong công ty , Cung cấp thông tin tài chính cho Giám đốc và cơ quan chức năng .

Thông qua việc ghi chép phản ánh giám đốc kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh

Phòng kỹ thuật:

Theo dõi quy trình sản xuất tạo sản phẩm, kịp thời điểu chỉnh các sai sót kỹ thuật, kiểm tra nguyên vật liệu trớc khi đem vào sản xuất.

Cải tiến quy trình công nghệ tạo sản phẩm ,theo dõi tình trình tiêu hao nguyên vật liệu với từng lọai sản phẩm phòng kế hoạch kinh doanh xây dựng định mức kế hoạch tiêu hao nguyên vật liệu .

Nhà máy sản xuất:

Sản xuất các chủng loại sản phẩm theo đúng các chỉ tiêu, định mức và kế hoạch mà công ty đã đề ra.

Bộ phận cơ điện

Quản lý và tiến hành sửa chữa đột xuất, định kỳ hệ thống điện, máy móc trong công ty .

Bộ phận kiểm định KCS:

Giám sát việc kiểm tra các định mức kỹ thuật của các loại thành phẩm cho phép hay không cho phép nhập kho thành phẩm.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 31 -34 )