0

tong hop cac cau hoi trac nghiem sinh hay luyen thi dai hoc

637 câu hỏi trắc nghiệm vật lý luyện thi đại học

637 câu hỏi trắc nghiệm vật lý luyện thi đại học

Vật lý

... biến thi n làm xuất điện trường biến thi n, điện trường biến thi n làm xuất từ trường biến thi n b Điện trường biến thi n nhanh từ trường sinh chậm c Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thi n ... trắc nghiệm vật lý ôn thi ĐH GV:Trần Văn Dũng a Biến thi n điều hoà với phương trình v = Aωsin(ωt + π ) b Biến thi n điều hoà với phương trình v = Aωsin(ωt + π /2) c Biến thi n điều hoà với phương ... dịch chuyển có hướng sinh nhờ tác dụng nguồn điện 86/ Chọn câu : a Tần số mạch dao động phụ thuộc vào đặc tính mạch b Sóng điện từ điện tích sinh c.Từ trường biến thi n sinh điện trường xoáy...
 • 41
 • 873
 • 0
MỘT số câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LUYỆN THI đại học năm 2014

MỘT số câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LUYỆN THI đại học năm 2014

Anh ngữ phổ thông

... paying B devoting C causing D attracting => B - Devote to sth/ to doing sth : cống hiến hết mình, dành hết cho… => dedicate to sth/ to doing sth - Cause (sth to V) gây việc - Attract (v) thu hút ... từ "sanitation" (hệ thống vệ sinh) => dịch : cải thi n tình hình sức khỏe người phần nhờ nâng cao y tế vệ sinh - due to : nhờ có - in part : phần - advance in : cải thi n, nâng cao Questions 52: ... Question 56 You are in this mess right now because you didn’t listen to me in the first place A If you had listened to my advice in the first place, you wouldn’t have been in this mess right now...
 • 48
 • 3,349
 • 184
Câu hỏi trắc nghiệm vật lí luyện thi đại học potx

Câu hỏi trắc nghiệm vật lí luyện thi đại học potx

Cao đẳng - Đại học

... đa là thi người đó thấy được ảnh của chân mình gương? a 0,8 m b 0,85 m c 0,75 m d 0,6 m 19 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm ... dòng điện lấy d a và b đúng 63 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm với tế bào quang Thi nghiệm chứng tỏ ánh sáng có ... điều tiết II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết VI Mắt viễn thi có điều tiết a...
 • 12
 • 884
 • 12
Câu hỏi trắc nghiệm môn hóa luyện thi đại học

Câu hỏi trắc nghiệm môn hóa luyện thi đại học

Hóa học

... phn ng lờn khong 9000C c Tng nng khớ cacbonic d Thi khụng khớ nộn vo lũ nung vụi 80 Hỡnh v no sau õy biu din trng thỏi cõn bng hoỏ hc? 34 v v v A B C t (thi gian) 81 Trong nhng khng nh sau, iu ... t hoỏ hc cú cu hỡnh electron 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 4s l: A Ca B K C Ba D Na 14 Chu k bỏn ró, thi gian cn thit lng cht ban u mt i mt na, ca 32 15 P l 14,3 ngy Cn bao nhiờu ngy mt mu thuc cú tớnh ... - Ca Sr - Ba l: A tng B gim C khụng thay i D va gim va tng 17 40 S bin i tớnh cht phi kim ca cỏc nguyờn t dóy N - P - as -Sb -Bi l: A tng B gim C khụng thay i D va gim va tng 41 Cp nguyờn t hoỏ...
 • 243
 • 1,652
 • 0
TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN HỌCSINH TRÙNG

Y - Dược

... Sinh sản đơn tính C Sinh sản vô tính @D Tất E Tất sai 26 Phương thức sinh sản ký sinh trùng là: A Sinh sản đa phôi B Sinh sản tái sinh C Sinh sản nẩy chồi @D Tất E Tất sai 27 Ký sinh trùng muốn sống, ... A Những sinh vật có KST sống nhờ B Những sinh vật mang KST giai đoạn sinh sản C Những sinh vật mang KST giai đoạn sinh sản hữu giới D Những sinh vật mang KST thể trưởng thành @E Những sinh vật ... chủ loại ký sinh trùng sau ngoại trừ: A Sán gan nhỏ B Sán dây bò @C Ký sinh trùng sốt rét D Giun E Giun tóc 25 Phương thức sinh sản ký sinh trùng là: A Phương thức sinh sản hữu tính B Sinh sản đơn...
 • 152
 • 2,121
 • 4
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( có đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... 25.000USD d 500USD 34 Hình thức bồi thường bảo hiểm hàng hải là; a Sửa chữa tài sản bị thi t hại b Thay tài sản bị thi t hại c Trả tiền bồi thường d Cả ba hình thức 37 Khi mua hàng theo điều kiện FOB ... hết hạn hiệu lực cho dù hàng vào kho hay chưa sau … ngày kể từ ngày hàng dỡ khỏi máy bay a 60 ngày b 45 ngày c 30 ngày d 15 ngày 11 Người bảo hiểm quyền thay máy bay (trong trường hợp máy bay...
 • 6
 • 18,824
 • 602
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản

Cao đẳng - Đại học

... theo thứ bậc nào? a Sinh lý, an toàn, tôn trọng, cá nhân, tự hoàn thi n b An toàn, sinh lý, tự hoàn thi n, tôn trọng, cá nhân c Sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng, tự hoàn thi n d Không câu Được ... tamnhinvuotthoidai@yahoo.com Thư viện tài nguyên - Diễn đàn Sinh viên Kinh Tế HCM e Không câu II Các câu sau hay sai? Marketing bán hàng quảng cáo? Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thi t phải ... giảm giá vé cho học sinh, sinh viên xe bus Đó việc áp dụng chiến lược a Giá trọn gói b Giá hai phần Được sưu tầm tamnhinvuotthoidai@yahoo.com 25 Thư viện tài nguyên - Diễn đàn Sinh viên Kinh Tế...
 • 34
 • 28,090
 • 220
Quiz1 1 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Quiz1 1 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Thương mại điện tử

... d d Giới thi u doanh nghiệp uy tín 23 Chỉ hạn chế khó vượt qua việc ứng dụng phát triển thương mại điện tử DN Việt nam a a Nhân lực: đội ngũ chuyên gia số lượng chất lượng b b Vốn: thi u vốn ... IBMAS 30 Đối với công ty có website giới thi u sản phẩm, để phát triển hoạt động thương mại điện tử nhiệm vụ sau quan trọng nhất? a a Tăng cường quảng bá, giới thi u website b b Bổ sung chức bảo mật ... tin thị trường, xúc tiến thương mại c c Thực giao dịch, mua bán trực tuyến an toàn, hiệu d d Giới thi u doanh nghiệp website có uy tín e e Tăng cường quan hệ với khách hàng truyền thống 17 Website...
 • 4
 • 3,641
 • 48
tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử - quiz 3

tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử - quiz 3

Thương mại điện tử

... xuyên vi c mua hàng tiêu dùng c c Kh gi i thi u chi ti t s n ph m m ng d d Khách hàng có nhu c u a d ng v s n ph m 16 Ch y u t KHÔNG ph i tài s n chi n lư c hay l i th c nh tranh nòng c t c a công ... doanh nghi p m r ng th trư ng nhanh chóng? a a B n hàng gi i thi u khách hàng v website bán hàng c a công ty b b Khách hàng gi i thi u v i b n bè, ngư i quen v s n ph m d ch v c a công ty c c ... c p s n ph m, d ch v , thông tin phù h p nhu c u khách hàng m c tiêu c c Desire - Website c n c thi t k t t, phù h p v i t ng khách hàng d d Action - Form m u p, ti n l i, an toàn khách hàng th...
 • 10
 • 1,323
 • 1
quiz5 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

quiz5 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Thương mại điện tử

... tr thù lao d a th i gian b không c n thi t k ng (community c qu ng cáo p c ngư i qu ng cáo d a vào truy n mi ng (word of mouth) d m t series qu ng cáo c thi t k d a vào hành vi khách hàng ti ... Ti p c n qu ng cáo - ad reach c T l nh p chu t - click ratio d S lư t ngư i xem - ad views 14 Thay th c hi n chi n lư c qu ng cáo truy n th ng t n kém, m t nhà xu t b n c vào bình lu n tích c ... c a s trang web c m ngư i xem óng c a s ó s nhìn th y qu ng cáo, ây hình th c qu ng cáo gì? a Thay i trang ch - changing homepage b Qu ng cáo hi n sau - pop-under ad c Qu ng cáo hi n trư c -...
 • 4
 • 970
 • 6
tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử - quiz 2

tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử - quiz 2

Thương mại điện tử

... mạng viễn thông, đặc biệt Internet b sử dụng thi t bị điện tử mạng viễn thông để marketing sản phẩm, dịch vụ c tự động hóa trình bán hàng toán d sử dụng thi t bị điện tử số bước toàn quy trình kinh ... độ đường truyền chậm khiến việc mua hàng trở nên khó chịu c lo lắng tính riêng tư d khách hàng thi u tin cậy giao dịch “giấu mặt” (faceless) 23 Sau lợi ích TMĐT khách hàng, NGOẠI TRỪ: a TMĐT ... specialization) d cải tiến dây chuyền cung ứng (supply chain improvements) 14 Một nhà cung cấp thi t bị văn phòng tập hợp đơn hàng từ 15 văn phòng nhỏ thành đơn hàng lớn cung cấp với mức giá...
 • 3
 • 1,447
 • 12
quiz6 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

quiz6 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Thương mại điện tử

... cho phép thi t b có th k t n i m ng t i ó c g i là: a mobile access point (map) b m-connection c wireless access point d Bluetooth 15 Vi c c p nh t là: a synchronization ng b d li u gi a thi t b ... s d ng thi t b giao ti p, gi i trí, h c t p làm vi c c g i là: i n t di ng a the handset culture b vendor push c ubiquity d the service economy 17 Vi c ng d ng công ngh không dây v i thi t b ... thu t ng dư i ây? a localization of products and services b mobility c convenience d ubiquity M t thi t b lưu tr c s d ng giao d ch c g i là: xác nh danh tính, a Wireless Applications Protocol b...
 • 4
 • 846
 • 4
quiz7 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

quiz7 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Thương mại điện tử

... gian hay t công ty ti n hành u giá b nên hay không s d ng chi n lư c giá tĩnh c phiên d li u công ty có nên u giá s ti n hành u giá hay không 19 Ch hình th c u giá, theo ó v t u giá c gi i thi ... phương pháp xác hàng chưa bi t giá ho c giá tr thư ng thay i u giá, nh giá tr c a Trong m t s trư ng h p, có th t n t i m t m c giá t i thi u hay g i giá sàn; n u s giá không t n c giá sàn, hàng ... linh ho t hay giá a Giá c ngư i bán ưa d a c u chi phí - prices are set by the seller based on its cost structure b Giá c nh - prices are static c Giá c không c nh th nên thư ng xuyên thay fixed,...
 • 7
 • 1,152
 • 13
quiz8 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

quiz8 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Thương mại điện tử

... coi a D li u t o ch ký i n t không g n nh t v i ngư i ký b Khó phát hi n thay i v i ch ký sau ó ký c Khó phát hi n thay i v i n i dung sau ó ký d Chưa có câu tr l i xác 20 Y u t KHÔNG thu c quy ... lu t Giao d ch i n t Vi t Nam (2006): "Giao k t h p vi c s d ng ti n hành m t bư c ng i n t hay toàn b bư c trình a thông i p d li u / th c hi n h p ng b thông i p d li u ch ký s / ký ... trang web d văn b n in gi y 11 Theo lu t Giao d ch i n t Vi t Nam (2006) H p ng i n t h p ng: a c thi t l p dư i d ng thông i p d li u b có i u kho n th hi n dư i d ng thông i p d li u c s d ng...
 • 5
 • 1,045
 • 7
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lí pps

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lí pps

Cao đẳng - Đại học

... sai điện từ trường: A Một từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xoáy biến thi n điểm lân cận B Một điện trường biến thi n theo thời gian sinh từ trường xoáy điểm lân cận C Điện ... A Biến thi n điều hòa với phương trình V = Aω sin(ωt + π ) π B Biến thi n điều hòa với phương trình V = Aω sin(ωt + ) C Biến thi n điều hòa với phương trình V = Aω sin ωt 3π D Biến thi n điều ... biến thi n điện tích tụ điện mạch dao động LC A Điện tích tụ điện biến thi n điều hòa với tần số góc ω = LC B Điện tích tụ điện biến thi n điều hòa với tần số góc ω = LC C Điện tích biến thi n...
 • 95
 • 568
 • 5
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... (1945 - 1954) quân đội Pháp Đông Dương lần thay đổi Tổng huy? a b đáp án c d 10 Câu 219: Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) nước Pháp phải thay đổi cao uỷ Pháp Đông Dương? a đáp án ... tranh đặc biệt" Kennơđi (1961 -1964), quyền Sài Gòn bị Mỹ thay đổi lần? 10 đáp án 11 Câu 242: Trong chiến tranh Việt Nam, phủ Mỹ phải thay Tổng tư lệnh quân viễn chinh Mỹ Việt Nam? a b c dap an ... án b Chống thực dân Pháp xâm lược Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN c Cải thi n đời sống nhân dân d Cả A, B C Câu116: Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc xác định hiệu cách mạng...
 • 45
 • 8,018
 • 12
TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ.doc

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ.doc

Quản lý nhà nước

... cư trú Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh Việt Nam tháng 10.000.000 đồng Ông C độc thân, tháng Ông C có đóng góp từ thi n 1.000.000 Thuế TNCN phải nộp Ông C bao nhiêu? Biết ... nhượng trừ giá vốn bất động sản chi phí thực tế phát sinh có liên quan,có hóa đơn chứng từ theo quy định Câu 39 : Các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng từ, ... tháng trừ BH bắt buộc 90.000.000 đồng Ông B phải nuôi 18 tuổi Trong tháng Ông B không đóng góp từ thi n, nhân đạo, khuyến học Thu nhập tính thuế Ông B tháng bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B...
 • 25
 • 621
 • 1

Xem thêm