0

tổ chức việc bảo vệ kiểm tra xử lý các hành vi xâm phạm đuờng giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật

PHÁT HIỆN XÂM NHẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÁI PHÉP

PHÁT HIỆN XÂM NHẬP SỞ DỮ LIỆU TRÁI PHÉP

Cơ sở dữ liệu

... gia, cách giả thiết vi c khai thác điểm yếu hệ thống hành vi xâm phạm gây dẫn đến vi c sử dụng bất thường Do đó, vi c quan sát hành vi người dùng, ta 166 phát hành vi bất thường cách định nghĩa hành ... nghĩa hành vi bình thường, quy tắc đánh giá cho vi c phát hành vi bất thường Các mối quan hệ hành vi đe dọa Các mối quan hệ loại xâm nhập hành vi bất thường IDES là: - Sự cố gắng xâm nhập: Nhiều ... Nhưng với công cụ kiểm toán tự động, kiểm tra vết kiểm toán để xác định công hay không báo cho chuyên gia an ninh) 161 - Một số IDS: + Các IDS dựa vào vi c phân tích vết kiểm toán hệ điều hành...
 • 21
 • 688
 • 2
Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 4  phát hiện xâm nhập cơ sở dữ liệu trái phép

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 4 phát hiện xâm nhập sở dữ liệu trái phép

An ninh - Bảo mật

... tiến trình định địa chọn đƣờng - IP thực vi c tháo rời khôi phục gói tin theo yêu cầu kích thƣớc - IP kiểm tra lỗi thông tin điều khiển 24 4.2.3 Giao thức IP • Cấu trúc gói liệu IP: 25 4.2.3 Giao ... liệu nhận từ tầng chuyển giao cho tầng mạng Truyền segment từ thiết bị đầu cuối đến thiết bị đầu cuối khác →TCP cung cấp khả truyền liệu cách an toàn thành phần liên mạng, chức kiểm tra tính xác ... ghi sốtheo thứ tự ngƣợc với lúc xuất hiện, kết quả: 201 = 11001001 35 4.3 Địa IPv4 (tt) • Các phép toán làm vi c bit: A B AND OR 0 0 1 0 1 1 36 4.3 Địa IPv4 (tt) • Địa IPv4: - Địa IP địa có...
 • 107
 • 461
 • 0
truy nhập cơ sở dữ liệu trong visual basic.doc

truy nhập sở dữ liệu trong visual basic.doc

Công nghệ thông tin

... thò đối tượng muốn xử lý, giúp cho vi c truy cập sở liệu dễ dàng  Mở sở liệu sẵn  Khai báo biến đối tượng sở liệu lệnh Dim  Dùng biến đối tượng sở liệu để liên kết đến sở liệu  dụ: Dim ... đổi hủy bỏ đối tượng sở liệu • Kiểm soát truy vấn đến sở liệu đối tượng sở liệu • Đảm bảo tính quán liệu  Tập lệnh SQL Select Lệnh thông dụng, thường dùng để lấy liệu từ sở Insert liệu lệnh dùng ... vài tập quy n, số user gán tập quy n thuận tiện dễ dàng hệ thống bảo mật vi c quản Một số tập quy n đònh nghóa trước, bao gồm toàn • quy n hệ thống, chẳng hạn DBA (Database Administrator),...
 • 49
 • 1,955
 • 2
Luận văn truy nhập cơ sỏ dữ liệu bằng WEB

Luận văn truy nhập sỏ dữ liệu bằng WEB

Chứng chỉ quốc tế

... tích, xử thông tin thực công vi c Cuối Gateway trả thông tin cho Web Server để Web Server chuyển thông tin tới ngời sử dụng lu giữ liệu sở liệu Gateway ngữ trình Script hay chơng trình đợc vi t ... Markup Language) để liên kết, trao đổi thông tin gọi tắt HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) Ngay sau đó, tổ chức tập đoàn khác công nhận giao thức HTTP, thành lập tổ chức gọi W3 Consortium để tiếp ... ii truy nhập sở liệu theo giao diện CGI chơng i Giới thiệu chơng trình CGI Nh biết sức mạnh HTML khả xếp số lợng thông tin lớn tập tin vào trang Các tập tin xuất trang mặt vật lu trú máy...
 • 91
 • 1,981
 • 3
Truy nhập cơ sở dữ liệu trên mạng trong môi trường mạng Internet và Intranet

Truy nhập sở dữ liệu trên mạng trong môi trường mạng Internet Intranet

Công nghệ thông tin

... dụng sở liệu sau đây: • Các thành phần trình ứng dụng • Thành phần phần mềm sở liệu • sở liệu 1.1 Cấu hình sở liệu Client/Server Các mô hình xử sở liệu khác tuỳ thuộc vào nơi đặt thể ba phạm ... mềm sở liệu; phần mềm trợ giúp cho API khác Mô hình cổng dựa vào thành phần cổng để thực giao ước từ API đến API khác Phần mềm sở liệu sở liệu Giao diện API sở liệu Giao diện API sở liệu Phương ... nhật trở nên đơn giản Người ta dùng nhiều loại phân đoạn liệu, thông thường kể gồm: • Tất bảng sở liệu ghi chỗ; sở liệu khác ghi nơi khác Tất sở liệu xử lí phần mềm sở liệu • Các bảng khác sở liệu...
 • 62
 • 649
 • 1
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUY NHẠP CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO GIAO DIỆN CGI

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUY NHẠP SỞ DỮ LIỆU THEO GIAO DIỆN CGI

Công nghệ thông tin

... Language) Nhng thay công vi c l phải nhập liệu trực tiếp v o Table câu lệnh Insert, hay xem liệu câu lệnh Select môi trờng ngôn ngữ SQL, ta xâm nhập v o sở liệu để thao tác với sở liệu Web Thông qua Web ... tích cách thức hoạt động chơng trình CGI v ứng dụng hệ sở liệu Oracle Xây dựng chơng trình truy nhập sở liệu nhôn ngữ C, v chơng trình CGI truy nhập CSDL ORACLE điều kiện thời gian hạn ... cứu cách thức truy nhập sở liệu chơng trình ngo i CGI v đa dụ minh hoạ đơn giản Trong thời gian em tiếp tục nghiên cứu thêm số phơng pháp khác trợ giúp Web Server khai thác sở liệu nh phơng pháp...
 • 28
 • 460
 • 0
oracle WebServer và xây dựng chương trình CGI truy nhập cơ sở dữ liệu ORACLE

oracle WebServer xây dựng chương trình CGI truy nhập sở dữ liệu ORACLE

Công nghệ thông tin

... biệt WRB Services ba kiểu dịch vụ WRB tơng ứng với WRB Cartridge WRBXs đ tạo v phá huỷ tuỳ theo công vi c Dispatcher tạo v bảo vệ WRBXs, liệu thông qua WRBX bao gồm: The URL khởi trình Ngôn ... Pages trang ta cần phải xác định rõ th mục thực v ảo cho WRB cartrridges thật tốt nh l số WRBXs II.4.3 PL/SQL Agent Pages Vi c quản PL/SQL Agent nghĩa l quản vi c mô tả kết nối sở liệu ... chơng trình sinh t i liệu dạng HTML dụ ta vi t chơng trình CGI để thực vi c lu trữ v lấy liệu từ hệ sở liệu dới nhiều dạng khác kể dới dạng nhị phân (file ảnh ) tức l ho n to n thao tác với sở...
 • 15
 • 493
 • 0
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUY NHẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO GIAO DIỆN CGI

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUY NHẬP SỞ DỮ LIỆU THEO GIAO DIỆN CGI

Công nghệ thông tin

... Nhưng thay công vi c phải nhập liệu trực tiếp vào Table câu lệnh Insert, hay xem liệu câu lệnh Select môi trường ngôn ngữ SQL, ta xâm nhập vào sở liệu để thao tác với sở liệu Web Thông qua Web ... cứu cách thức truy nhập sở liệu chương trình CGI đưa dụ minh hoạ đơn giản Trong thời gian em tiếp tục nghiên cứu thêm số phương pháp khác trợ giúp Web Server khai thác sở liệu phương pháp ... nhập thêm liệu vào Table ta vi c nhập vào Form giao diện: Sau nhập liệu nhấn nút OK liệu nhập vào Table định, kết trả Web Browser sau: 11* Thủ tục nhap_dkx đảm nhận chức tạo form giao diện để người...
 • 28
 • 461
 • 0
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUY NHẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU  THEO GIAO DIỆN CGI

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUY NHẬP SỞ DỮ LIỆU THEO GIAO DIỆN CGI

Công nghệ thông tin

... Nhưng thay công vi c phải nhập liệu trực tiếp vào Table câu lệnh Insert, hay xem liệu câu lệnh Select môi trường ngôn ngữ SQL, ta xâm nhập vào sở liệu để thao tác với sở liệu Web Thông qua Web ... hiểu cách thức khai thác sở liệu thông qua Web Cách thức CGI truy nhập CSDL, đặc điểm chương trình CGI phân tích cách thức hoạt động chương trình CGI ứng dụng hệ sở liệu Oracle Xây dựng chương trình ... nhập thêm liệu vào Table ta vi c nhập vào Form giao diện: Sau nhập liệu nhấn nút OK liệu nhập vào Table định, kết trả Web Browser sau: 11* Thủ tục nhap_dkx đảm nhận chức tạo form giao diện để người...
 • 11
 • 486
 • 0
Thử nghiệm và đánh giá hiệu năng một số phương pháp truy nhập cơ sở dữ liệu WEB

Thử nghiệm đánh giá hiệu năng một số phương pháp truy nhập sở dữ liệu WEB

Công nghệ thông tin

... tán [5]: Các tài nguyên mạng máy tính liệu lưu trữ nhiều máy khác Vi c xử liệu cục máy không thực chương trình xử liệu cần xử không thuộc máy Một phương pháp xử đề xuất xử phân ... linh hoạt, loại bỏ vi c di chuyển khối liệu cần xử cách thủ công đến nơi xử vi c truy nhập vào liệu từ chương trình xử thực qua mạng Các ứng dụng phân tán thường xây dựng theo mô hình clients/server ... Chương trình bầy phương pháp truy nhập sở liệu Web truyền thống phương pháp sử dụng tác tử di động dựa Java Chương thử nghiệm đánh giá thực thi phương pháp truy nhập sở liệu Web trình bầy, vi c...
 • 128
 • 806
 • 0
Phát hiện xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu

Phát hiện xâm nhập trái phép sở dữ liệu

Quản trị mạng

... phát công Đây modul quan trọng nhiệm vụ phát công Modul đợc chia thành giai đoạn: Tin x Phõn tớch bt thng So sỏnh mu Tiền xử Phân tích Cảnh báo Cnh bỏo 48 Modul phân tích, phát công ... phân tích, phát công Tiền xử lý: (tập hợp liệu, tái định dạng gói tin): D liu c sp xp theo tng phõn loi, phõn lp Xỏc nh nh dng ca ca d liu a vo (chỳng s c chia nh theo tng phõn loi) Ngoi ra, ... tin (defragment), sp xp theo chui Tin x Phõn tớch bt thng So sỏnh mu Cnh bỏo 49 Modul phân tích phát công Phân tích: Da trờn hai phng phỏp phỏt hin xõm nhp: Tin x Phỏt hin s lm dng (Misuse...
 • 56
 • 1,026
 • 8
Nhập môn Cơ Sở Dữ Liệu

Nhập môn Sở Dữ Liệu

Kỹ thuật lập trình

... máy khách khác trình i u n s)n Hình 1.2 - Các máy khách DB2 trình i u n Trên ph n bên trái c a hình 1.2, t t c máy khách DB2 trình i u n c th hi n M c dù t t c máy khách DB2 u bao g+m trình ... k t qu b ng vi c s d ng công c hay trình h ng d%n th c hi n m t công vi c / xem ph n này, nh p chu t vào nút Show SQL công c b n ang làm vi c, nh hình 4.13 hình 4.14 Hình 4.13 – Trình bày nút ... t b i hay thành công d , n u m t tác v bao g+m công vi c l u m t c s d li u quan tr&ng vào lúc 3h sáng c th c hi n thành công, m t email s, c g i n cho DBA cung c p thông tin M t khác, n u...
 • 210
 • 1,414
 • 0
xây dựng Cơ sở dữ liệu quản lý xuất nhập đĩa cho các cửa hàng vừa và nhỏ, áp dụng cho Cửa hàng đĩa Heaven

xây dựng sở dữ liệu quản xuất nhập đĩa cho các cửa hàng vừa nhỏ, áp dụng cho Cửa hàng đĩa Heaven

Công nghệ thông tin

... chóng Khi lượng thông tin gia tăng nhu cầu vi c quản lý, tổ chức xử thông tin ý nghĩa quan trọng người lãnh đạo Trước nhu cầu vi c lưu trữ xử thông tin phương pháp thủ công sổ tay truyền ... hệ Quản cửa hàng đĩa Trang 25 Báo cáo tập lớn - Các khảo sát phân chia rõ ràng cụ thể phần, thành vi n nghiên cứu phần khác thống nhóm trưởng 5.3.3 Thiết kế sở liệu - Thành vi n giao trách ... Quản cửa hàng đĩa Trang 14 Báo cáo tập lớn CHƯƠNG III: SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2005 I MÔ TẢ CÁC BẢNG QUAN HỆ 1) Mô tả bảng sở liệu STT Tên bảng Tên định nghĩa Ý nghĩa NhanVienBH Nhân vi n...
 • 34
 • 5,777
 • 21
Nhập môn Cơ sở dữ liệu DB

Nhập môn sở dữ liệu DB

Kỹ thuật lập trình

... máy khách khác trình i u n s)n Hình 1.2 - Các máy khách DB2 trình i u n Trên ph n bên trái c a hình 1.2, t t c máy khách DB2 trình i u n c th hi n M c dù t t c máy khách DB2 u bao g+m trình ... k t qu b ng vi c s d ng công c hay trình h ng d%n th c hi n m t công vi c / xem ph n này, nh p chu t vào nút Show SQL công c b n ang làm vi c, nh hình 4.13 hình 4.14 Hình 4.13 – Trình bày nút ... t b i hay thành công d , n u m t tác v bao g+m công vi c l u m t c s d li u quan tr&ng vào lúc 3h sáng c th c hi n thành công, m t email s, c g i n cho DBA cung c p thông tin M t khác, n u...
 • 210
 • 751
 • 1
Tổ chức thiết kế cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính để người dùng có thể truy nhập đến những thông tin mà họ cần

Tổ chức thiết kế sở dữ liệu trên mạng máy tính để người dùng thể truy nhập đến những thông tin mà họ cần

Kĩ thuật Viễn thông

... dụng sở liệu sau đây: • Các thành phần trình ứng dụng • Thành phần phần mềm sở liệu • sở liệu 1.1 Cấu hình sở liệu Client/Server Các mô hình xử sở liệu khác tuỳ thuộc vào nơi đặt thể ba phạm ... mềm sở liệu; phần mềm trợ giúp cho API khác Mô hình cổng dựa vào thành phần cổng để thực giao ước từ API đến API khác Phần mềm sở liệu sở liệu Giao diện API sở liệu Giao diện API sở liệu Phương ... nhật trở nên đơn giản Người ta dùng nhiều loại phân đoạn liệu, thông thường kể gồm: • Tất bảng sở liệu ghi chỗ; sở liệu khác ghi nơi khác Tất sở liệu xử lí phần mềm sở liệu • Các bảng khác sở liệu...
 • 62
 • 670
 • 2
Bài tập lớn môn học nhập môn cơ sở dữ liệu

Bài tập lớn môn học nhập môn sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... bảo vệ nhóm đề o Tuần 13: bảo vệ nhóm đề o Tuần 14: bảo vệ nhóm đề o Tuần 15: bảo vệ nhóm đề o Tuần 16: bảo vệ nhóm đề o Tuần 17: bảo vệ nhóm đề Đề tập lớn 4.1 Dạng – Kiểm thử ứng dụng database ... Trong trình xây dựng ứng dụng phần mềm sử dụng CSDL, người lập trình thường xuyên phải xây dựng truy vấn phục vụ cho vi c tìm kiếm xử liệu Bên cạnh vi c đảm bảo truy vấn thực nhanh, tối ưu vi c ... đảm bảo cho truy vấn trả lại kết xác theo ý định người dùng vi c quan trọng Quá trình thực kiểm thử phần mềm, dựa tập CSDL thử nghiệm Vấn đề cần phương pháp đánh giá chất lượng trình kiểm...
 • 7
 • 2,463
 • 15
Bài tập lớn môn học nhập môn cơ sở dữ liệu

Bài tập lớn môn học nhập môn sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... bảo vệ nhóm đề o Tuần 13: bảo vệ nhóm đề o Tuần 14: bảo vệ nhóm đề o Tuần 15: bảo vệ nhóm đề o Tuần 16: bảo vệ nhóm đề o Tuần 17: bảo vệ nhóm đề Đề tập lớn 4.1 Dạng – Kiểm thử ứng dụng database ... Trong trình xây dựng ứng dụng phần mềm sử dụng CSDL, người lập trình thường xuyên phải xây dựng truy vấn phục vụ cho vi c tìm kiếm xử liệu Bên cạnh vi c đảm bảo truy vấn thực nhanh, tối ưu vi c ... đảm bảo cho truy vấn trả lại kết xác theo ý định người dùng vi c quan trọng Quá trình thực kiểm thử phần mềm, dựa tập CSDL thử nghiệm Vấn đề cần phương pháp đánh giá chất lượng trình kiểm...
 • 7
 • 1,932
 • 10
Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý thẻ trắng tại phòng quản lý thẻ ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam

Thiết kế sở dữ liệu quản thẻ trắng tại phòng quản thẻ ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam

Quản trị kinh doanh

... Lợi ích vi c dùng Access vào vi c quản sở liệu: Vi c dùng Access vào vi c quản sở liệu giúp cho: - Nhập liệu nhanh dễ dàng quản thông qua sổ sách phiếu - Truy xuất thông tin sở liệu nhanh ... thực chức quản lý, xử giao dịch toán bù trừ thành vi n  Ngân hàng phát hành thẻ: thành vi n tổ chức thẻ chức phát hành toán thẻ  Ngân hàng toán thẻ: thành vi n tổ chức thẻ chủ chức ... lúc cập nhật sở liệu - Tiết kiệm công sức nhập liệu nhờ vào tính chất sở dũ liệu liên hệ HVTH: Trương Thị Quy n- Lớp CH11B2 Trang Thiết kế sở liệu quản thẻ trắng Phòng Quản Thẻ- Eximbank...
 • 18
 • 869
 • 0

Xem thêm