0

giao an thuc hanh ki năng song lop 5 bai 15

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 5 MỚI NHẤT TỪ NĂM HỌC 2015 2016 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 5 MỚI NHẤT TỪ NĂM HỌC 2015 2016 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC.

Tiểu học

... góc bên trái để gợi ý chuyển tiếp sang nội dung khác *HĐ 5: Đọc điều cần ghi nhớ trang 54 trang 55 + Giáo viên cho nhiều học sinh đọc nội dung SGK trang 58 trang 59 Những việc em nên làm để tìm ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 *HĐ 5: Đọc điều cần ghi nhớ Giáo viên cho nhiều học sinh đọc nội dung SGK trang 50 - 51 Những việc em ... sung http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 + GV đánh giá, tuyên dương nhóm học sinh gỡ rối nhanh, thể tinh...
 • 54
 • 7,886
 • 4
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 5 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 5 Ở TIỂU HỌC.

Giáo dục học

... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 Bài học: Thời lượng dùng năng: Đọc: 17%, Nói: 16 %, Viết: 14 %, Nghe: 53 % ... khác giao tiếp http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 II.Đồ dùng Hình ảnh BT tr10 III-Các hoạt động A, Ki m ... chung sức , đóng góp ý ki n http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 GV dẫn dắt chuyển BT 5: Biểu đồng hành gì?...
 • 76
 • 6,383
 • 6
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2015 2016.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2015 2016.

Tiểu học

... tự hào người trang 54 -55 ) thân, gia đình, quê hương http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 em thấy yêu sống ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ... NĂNG SỐNG LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 20 15- 2016 Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 TÀI...
 • 53
 • 10,598
 • 11
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU THEO SÁCH MỚI NĂM 2015 DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 2 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU THEO SÁCH MỚI NĂM 2015 DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 2 Ở TIỂU HỌC.

Tiểu học

... sinh có cách hay để nhơ nội quy trường lớp *HĐ 5: Đọc điều cần ghi nhớ trang 50 trang 51 + Giáo viên cho nhiều học sinh đọc nội dung SGK trang 50 trang 51 Những việc làm để thực tốt nội quy trường, ... tập trang 45 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 *Bài tập G/V hướng dẫn nhóm HS làm tập trang 45 việc ... điện hỏi thăm người thân; 5- xách đồ giúp bà; 6-thăm bố bị ốm) *HĐ 4: Đọc điều cần ghi nhớ trang 54 trang 55 + Giáo viên cho nhiều học sinh đọc nội dung SGK 34 trang 35 Những việc làm thể động...
 • 53
 • 11,412
 • 16
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU THEO SÁCH MỚI NĂM 2015 DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 1 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN THIẾT KẾ GIÁO ÁN MẪU THEO SÁCH MỚI NĂM 2015 DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 1 Ở TIỂU HỌC.

Tiểu học

... gọi cho học sinh nêu hành động em chọn *HĐ 5: Đọc điều cần ghi nhớ trang 14 trang 15 + Giáo viên cho nhiều học sinh đọc nội dung SGK trang 14 trang 15, giải thích ý nghĩa hình ảnh + Nếu H/S chưa ... dương học sinh tích cực vui chơi rút kinh nghiệm *HĐ 4: Đọc điều cần ghi nhớ trang 14 trang 15 + Giáo viên cho nhiều học sinh đọc nội dung SGK trang 14 trang 15, giải thích ý nghĩa hình ảnh + Nếu ... vui chơi rút kinh nghiệm *HĐ 4: Đọc điều cần ghi nhớ trang 34 trang 35 + Giáo viên cho nhiều học sinh đọc nội dung SGK trang 34 trang 35, giải thích ý nghĩa hình ảnh http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36...
 • 61
 • 6,409
 • 11
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 4 Ở TIỂU HỌC.

Giáo dục học

... làm tập vào trang - HS làm vào - GV theo dõi, giúp HS chốt lời giải đúng: Nối lời động viên với hình ảnh phù hợp: ý với tranh 4; ý với tranh 5; ý với tranh 1; ý với tranh 2; ý với tranh b) Động ... động lực (VTH trang 51 ) - HD HS thực hành theo yêu cầu VTH trang 51 , 52 : - Bài học : Mục tiêu giúp em có động lực để hành động Khi có mục tiêu, em biết phải làm tiến tới đâu, em nhanh Nếu mục tiêu, ... minh http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 - Gọi – HS đọc truyện Hoàng tử bắn cá VTH trang 52 , 53 - HD HS thảo...
 • 64
 • 7,747
 • 10
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 3 Ở TIỂU HỌC

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 3 Ở TIỂU HỌC

Giáo dục học

... THIỆN BÀI 15: TỰ LẬP VÀ CÙNG TẠO LẬP http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 Thực hành sống BÀI GIAO TIẾP ... quan tâm - Yêu cầu HS làm - HS liên hệ thân việc làm thể quan tâm http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ... xung quanh? Thực hành sống BÀI 1(Tiết 2) GIAO TIẾP TÍCH CỰC(T2) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 I...
 • 58
 • 4,617
 • 6
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 2 Ở TIỂU HỌC..

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 2 Ở TIỂU HỌC..

Giáo dục học

... Cẩm nang vui vẻ Bài 13: Thời gian biểu hoàn hảo BÀI 14: Em người xuất sắc (Tiết tiết 2)Bài 15: ước mơ em (Tiết tiết 2) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ... thực hành tập trang 17 tập Em nên thể thái http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 1,2 trang 18 độ tặng quà? ... động Thực hành sống http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 Bài 5: EM ĐANG LẮNG NGHE (2 tiết) I.Mục tiêu...
 • 54
 • 8,778
 • 10
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 1 Ở TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC: TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN DẠY THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP 1 Ở TIỂU HỌC.

Giáo dục học

... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 - GV cho HS quan sát tranh( tranh) GV nêu nội dung tranh - HS trình bày - NX https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 - GV cho HS quan sát tranh( tranh) GV nêu nội dung tranh - Hoạt động lớp - GV nhận xét, ... để nhanh chóng quen với môi - HS lắng nghe yêu cầu, nội trường học tập gì? dung tranh - GV nêu yêu cầu tập - HS nêu lựa chọn, nhận xét - GV cho HS quan sát tranh( tranh) GV nêu nội dung tranh...
 • 80
 • 2,812
 • 1
Gián án giáo án tích hợp kĩ năng sống lớp 1 tuần 19

Gián án giáo án tích hợp năng sống lớp 1 tuần 19

Tiểu học

... ngồi d Luyện nói: 6’ Ruộng bậc thang - GV treo tranh hỏi tranh vẽ gì? - – HS TR: ruộng bậc thang + Chỉ ruộng bậc thang tranh + Ruộng bậc thang ? + Ruộng bậc thang thường có đâu ? để làm ? - – ... Tiết: 1 65 - 166 ăc âc  Bài: 77 SGK: 156 SGV: 250 I/ MỤC TIÊU - Đọc được: ăc, âc, mắc áo, gấc; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết : ăc, âc, mắc áo, gấc - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang ... tranh hỏi tranh vẽ gì? - HS đọc lớp nhóm, cá nhân – HS uc ưc trục lực cần trục lực sĩ máy xúc lọ mực cúc vạn thọ nóng nực - HS quan sát tranh trả lời: – HS trả lời: gà trống gáy * GV đọc mẫu: 5 ...
 • 2,066
 • 5,133
 • 40
Bài giảng giáo án tích hợp kĩ năng sống lớp 1 tuần 20

Bài giảng giáo án tích hợp năng sống lớp 1 tuần 20

Tiểu học

... động QUAN SÁT TRANH BIẾT QUY ĐỊNH VỀ ĐI BỘ TRÊN ĐƯỜNG Mục tiêu: Biết quy định đường HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - GV hướng dẫn HS quan sát tranh, hỏi - HS từ cập quan sát quan sát tranh chuẩn ... bạn: trả lời câu hỏi + Đường tranh thứ khác với đường tranh thứ hai (trang 43 SGK)? + Người đ tranh thứ (trang 43 SGK) vị trí đường? + Người đ tranh thứ hai (trang 43 SGK) vị trí đường? - CV ... thích chênh chếch - HS quan sát * GV đọc mẫu: 5 Tơi chim chích Nhà cành chanh - HS đọc lớp, nhóm nhóm dãy Tìm sâu tơi bắt bàn, – HS đọc cá nhân Cho chanh nhiều Ri rích, ri Có ích, có ích - HS lắng...
 • 38
 • 3,375
 • 11
Giáo án mẫu có kỹ năng sống lớp 5

Giáo án mẫu có kỹ năng sống lớp 5

Tiểu học

... lời giải (2 ,5 ì 3,1) ì 0,6 = 4, 65 2 ,5 ì (3,1 ì 0,6) = 4, 65 Nh vậy: (2 ,5 ì 3,1) ì 0,6= 2 ,5 ì (3,1 ì 0,6) Tơng tự ta có: (1,6 ì 4) ì 2 ,5 = 1,6 ì (4 ì 2 ,5) (4,8 ì 2 ,5) ì 1,3 = 4,8 ì (2 ,5 ì 1,3) Từ ... -21 34,97 56 ,29 + 48,31 10 - 9,08 70 + 43,02 Bài 2: Tính thuận tiện: a, 17, 25 + 3,46 + 53 , 75 + 23 ,54 b, 43 - 21, 35 - 15, 65 Bài 3: Giờ thứ ngời xe đạp đợc 12,8 km, thứ hai ngời đợc thứ 1,9 km Hỏi ... học 25 Kế hoạch dạy học lớp 5A GV: Hoàng Thị Hơng Thông tin hình SGK trang 50 , 51 - Một số đoạn dây đồng - Su tầm số tranh ảnh, số đồ dùng đợc làm từ đồng hợp kim...
 • 24
 • 4,897
 • 4
Giáo án Rèn kĩ năng sống lớp 5

Giáo án Rèn năng sống lớp 5

Tư liệu khác

... chọn cách nhanh chóng để giải vấn đề công việc nhanh gọn đợc Giáo viên: Đào Thị Hiền - HS trả lời - HS trả lời - Lắng nghe - Mở SGK trang 35 - 2HS - 1HS - Lắng nghe - HS chơi - Quan sát - Hs ... Trờng Tiểu học Vũ Vân Giáo án lớp Năm học 2013-2014 Phần 2: Rèn kỹ năng: Chủ đề 5: ki n định từ chối I.\ Mục tiêu: - HS có ki n định từ chối việc làm không tốt sống - HS có ý thức thực tốt ... Tiểu học Vũ Vân Giáo án lớp Năm học 2013-2014 TUầN 19 Phần 2: Rèn kỹ năng: Chủ đề 5: ki n định từ chối I.\ Mục tiêu: - HS có ki n định từ chối việc làm không tốt sống - HS có ý thức thực tốt...
 • 28
 • 7,440
 • 114
giao an bai tap ki nang song lop 5

giao an bai tap ki nang song lop 5

Tiểu học

... x 25 250 x x 0,2 = 7,24 x(4x 25) = 250 x (5 x 0,2) = 7,24 x 100 = 724 = 250 x = 250 - em lên bảng Bài 2: Tính - Cả lớp làm VBT theo dõi nhận xét a 8,6 x (19,4 + 1,3) =8,6 x 20,7 = 178,02 b 54 ,3 ... 1,20 75 km = 1207 ,5 m 12,0 75 km = 120 75 m 0, 452 hm = 45, 2 m - em làm vào bảng phụ - Đính bảng phụ lên bảng - Cả lớp theo dõi nhận xét 10,241 dm = 1,0241m Bài 3: Giải Quãng đường ô tô 10 là: 35, 6 ... đúng: với môi trường: c Điều ki n sống điều ki n sống a Toàn cảnh tự nhiên điều ki n người sinh vật sống người b Toàn cảnh điều ki n sống sinh vật c Điều ki n sống điều ki n sống người sinh vật...
 • 14
 • 2,086
 • 4
Giáo án mẫu có kỹ năng sống lớp 2, 3, 5

Giáo án mẫu có kỹ năng sống lớp 2, 3, 5

Tiểu học

... 33 -5, 53- 15 BT2 - Biết giải toán có phép trừ dạng 53 - 15 BT4 2.KN:- Thuộc bảng 13 trừ số BT1 - Thực phép trừ dạng 33 -5, 53- 15 BT2 - Thực giải toán có phép trừ dạng 53 - 15 BT4 *Hs giỏi: làm BT3 ,5 ... tính ta làm phép tính ? -Viết bảng : 53 - 15 - Tìm kết -Vậy 53 - 15 = ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS -3 em 11ean bảng –Lớp làm bảng 53 – 15 -Nghe phân tích -Phép trừ 53 – 15 -Thao tác que tính 11 - Đặt tính ... làm trình bày - Hs làm bảng Bài 4.:HS giỏi Củng cố : Đặt tính 33 – 15 ; 53 - 15 Nhận xét tiết học Dặn dò : - Chuẩn bò sau :52 - 15 Chính tả Bài : - NGHE VIẾT SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA Phân biệt ng/ ngh,...
 • 22
 • 9,593
 • 20
giao an tuan 19 Ki nang song KTKN

giao an tuan 19 Ki nang song KTKN

Tiểu học

... động 1: Quan sát, nhận xét giải -Xem sgk trang 78,79 thích nguyên nhân gây gió -Y/c hs quan sát tranh số ,2,3 sgk - HS quan sát tranh nêu ý ki n: trang 74,và trả lời câu hỏi: Nhờ có gió +Nhờ ... thích ABCD hình tứ giác MNPQ hình có -Quan sát tranh, trao đổi với bạn cặp cạnh đối diện song song nêu ý ki n: Hình tứ giác MNPQ có nhau? cặp cạnh đối diện song song -Nhận xét kết luận hình MNPQ hình ... việc nghĩa bốn anh em Cẩu Khây (trả lời câu hỏi SGK) II.Đå dïng: -Tranh sgk trang , bảng phụ viết đoạn văn luyện đọc III Các HĐ dạy học: GV HS A Ki m tra: B Dạy mới: -Xem tranh sgk trang * Giới thiệu...
 • 23
 • 672
 • 1
Bài soạn giáo án 10. có kĩ năng sống. kì 1

Bài soạn giáo án 10. có năng sống. 1

Tư liệu khác

... SGK trang 32 đọc đoạn văn (Câu phần IV – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP) TRANG 33 Vận dụng: - Hướng dẫn HS thực tập 3, SGK trang 33 - Có thể dùng câu hỏi SKG, trang 33 để làm câu hỏi ki m tra GV: Phan Thị ... KHẢO, SGK trang 37 Vận dụng: - Hướng dẫn HS thực tập 1, 2, 3, SGK trang 33 - GV gợi ý cho HS cách làm ki m tra: Đề ki m tra gồm phần: trắc nghiệm tự luận - Nội dung ki m tra: Từ đến GV: Phan Thị Vân ... chuẩn bị giấy làm - GV chuẩn bị đề ki m tra (Phân đề chẵn, lẽ) III Đề ki m tra đáp án: ĐỀ KI M TRA GIỮA KỲ I MÔN: GDCD ĐỀ A Thời gian: 45 I Phần trắc nghiệm (7 ,5 điểm): Hãy chọn câu trả lời Câu...
 • 45
 • 1,082
 • 2
Tài liệu giáo án tích hợp kĩ năng sống tuần 20

Tài liệu giáo án tích hợp năng sống tuần 20

Toán học

... Phần 1: Theo mẫu 15 14 13 12 11 - HS làm bảng HS làm bảng phụ 18 18 15 15 12 Kết luận: Vận dụng củng cố hoạt động nối Bài 1: HS làm bảng - Phân tích đánh giá - Liên hệ - Chốt lại 5 .Giao việc nhà: ... bạn: bị trả lời câu hỏi + Đường tranh thứ khác với đường tranh thứ hai (trang 43 SGK)? + Người đ tranh thứ (trang 43 SGK) vị trí đường? + Người đ tranh thứ hai (trang 43 SGK) vị trí đường? - CV ... chuyện: Anh chàng ngốc ngỗng vàng Nội dung: SGV/264 + GV kể lần + G kể lần hai kết hợp tranh Tranh 1: Em bé ngốc ngếch ngỗng Tranh 2: đồn người kéo kinh Tranh 3: ơng vua cơng chúa Tranh 4: ngóc...
 • 80
 • 1,213
 • 5

Xem thêm