0

giáo án dia lý lớp 9 hk2

Giáo án địa lý lớp 9 (Rất chi tiết, đầy đủ)

Giáo án địa lớp 9 (Rất chi tiết, đầy đủ)

Địa lý

... 199 9 năm + Hoạt động trò: 198 9 Độ tuổi lao động - Nhóm 1-6: Câu 1,2 lao động năm 199 9 cao - Nhóm 7-12: Câu 1,3 1.Quan sát tháp dân số năm 198 9 199 9 Hãy so sánh năm 198 9 + Tỉ lệ dân số phụ thuộc ... năm 198 9 199 9 phóng to Hoạt động lớp: Hoạt động thây-trò Nội dung + Hoạt động trò: Phân tích so sánh: Nhắc lại cấu dân số nớc ta? + Hình dạng: Đều có đáy rộng, đỉnh nhọn, chân đáy năm 199 9 thu ... tập đồ, tập địalớp TUAN: TIET: Ngaứy soaùn: // Ngaứy daùy: // Tiết Bài 5: Thực hành Phân tích so sánh pháp dân số năm 198 9 năm 199 9 Mục tiêu học: - Biết cách phân tích so sánh tháp dân số -...
 • 59
 • 36,951
 • 280
Giáo án Địa lý lớp 9 trọn bộ

Giáo án Địa lớp 9 trọn bộ

Địa lý

... năm 199 9 thu hẹp so với năm 198 9 -Cơ cấu dân số theo tuổi +Độ tuổi dới lao động lao động cao nhng độ tuổi dới lao động năm 199 9 nhỏ năm 198 9 +Độ tuổi lao động lao động năm 199 9 cao năm 198 9 -Tỉ ... tỉ lệ thấp cấu dân số trẻ ?Quan sát bảng cấu dân số( bảng 2.2-SGK trang 9) cho biết tỉ số giới tính năm 197 9, 198 9, 199 9 2.Cơ cấu dân số cha đồng TL:Không nữ đông nam giới tính GV:Cho HS đọc phần ... ta trải qua nhiều giai đoạn phát triển, 194 5 - 195 4; 194 5- 197 5; cuối thập kỉ 80 15 - 194 5- 195 4: Kinh tế nghèo nàn lạc hậu gắn liền với trình dựng - 195 4- 197 5: nớc giữ nớc +Miền Bắc xây dựng xã...
 • 141
 • 2,145
 • 13
Giáo án địa lý lớp 9 pptx

Giáo án địa lớp 9 pptx

Khoa học xã hội

... 198 9 v nm 199 9, so - Hỡnh dng: u cú ỏy rng, nh nhn sỏnh hai thỏp dõn s v cỏc mt nhng chõn ca ỏy nhúm 0-4 - Hỡnh dng ca thỏp tui nm 199 9 ó thu hp hn - C cu dõn s theo tui v gii tớnh nm 198 9 ... tui di thỏp lao ng nm 199 9 nh hn nm GV núi v t s ph thuc 198 9 tui lao ng v ngoi T s ph thuc = Tng s ngi di tui lao ng nm 199 9 cao hn nm lao ng cng Tng s ngi trờn 198 9 tui lao ng chia cho s ... cõy Biu nm 199 0 cú bỏn kớnh l 20mm; Nm 2002 bỏn kớnh 24 mm *X lớ s liu nm 199 0 : 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151% *X lớ s liu nm 2002: 8320,3:12831,4=64 ,9% 2337,3: 12831,4=18,2%...
 • 107
 • 583
 • 1
Giáo án địa lý lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án địa lớp 9 cơ bản trọn bộ

Địa lý

... ta ? 246 người/km2 GV cho HS so sánh số liệu mật độ dân số nước ta năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày tăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 195 người/km2;năm 199 9 mật độ 231 người/km2;2003 246 ... Biểu đồ năm 199 0 có bán kính 20mm; Năm 2002 bán kính 24 mm *Xử lí số liệu năm 199 0 : 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151% *Xử lí số lieu năm 2002: 8320,3:12831,4=64 ,9% 2337,3: ... năm 199 9 thu hẹp năm 198 9 - Cơ cấu dân số : + Theo độ tuổi: Tuổi tuổi lao động cao độ tuổi lao động năm 199 9 nhỏ năm 198 9 Độ tuổi lao động lao động năm 199 9 nhỏ năm 198 9 + Giới tính: thay đổi...
 • 125
 • 890
 • 4
Giáo án địa lý lớp 9 - ĐỊA LÝ DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

Giáo án địa lớp 9 - ĐỊA DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

Khoa học xã hội

... 2/Bản sắc văn hoá dân tộc thể trong: a/ Tập quán truyền thống sản xuất b/ Địa bàn cư trú, tổ chức xã hội c/ Ngôn ngữ, trang phục phong tục tập quán 3/ Chọn ý cột A nối với cột B cho đúng: A ( ... người Chăm, Khơ me, Hoa GV: Yêu cầu HS xác định lại đồ địa bàn cư trú dân tộc tiêu biểu Củng cố: Đánh dấu ( x ) vào ô trống ý em cho nhất: 1/ Dân tộc Việt ( Kinh ) phân bố chủ yếu ở: a/ Các đồng ... tộc Địa bàn sinh sống thành 1/ Dân tộc Việt ( Kinh ): phần dân tộc phân bố nào? Hoạt động 2: ( Cả lớp ) Phân bố chủ yếu đồng trung du ven biển - Dựa vào đồ phân bố dân tộc vốn hiểu 2/ Các dân tộc...
 • 5
 • 1,225
 • 3
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 9

GIÁO ÁN ĐỊA LỚP 9

Địa lý

... hàng ngang số dân (tỉ lệ) giới tính ? So sánh hình dạng tháp (giữa * Tháp dân số có hình chân rộng, đỉnh nhọn năm 198 9 - 199 9)? vào năm 198 9 , đến năm 199 9 chân tháp nhỏ ? Cơ cấu dân số phân theo ... thay đổi theo hớng giảm dần từ nhóm tuổi qua giai đọan từ 3% vào năm 197 9 xuống 1.6% năm 197 9 - 199 9, Em có nhận xét gì? 199 9 - Do chiến tranh đặc điểm giới tính ? Thể tình hình tăng dân số nh ... Dầu khí, Dệt may thủy sản Từ 199 9 - 2002 tăng từ 97 1 triệu USD lên 2.1 tỉ USD (gấp Bài tập 3/37 lần) Vẽ biểu đồ đờng (đồ thị) thể sản lợng thủy sản nớc ta giai đoạn 199 0 - 2002 D - Củng cố: E -...
 • 87
 • 647
 • 0
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 1: Cộng đồng các dân tộc việt nam doc

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 1: Cộng đồng các dân tộc việt nam doc

Khoa học xã hội

... đặc điểm sống - SGK/4 nào? + Quan sát hình 1.2 (Lớp học vùng cao) em - Khó khăn có nhận xét đời sống vật chất sinh hoạt tinh thần họ? ? ý kiến sách giáo - Họ có quê hương Việt Nam, khoa: cộng đồng ... 2/ Các dân tộc người ? Chỉ khu vực phân bố chủ yếu? Của - Khu Đông bắc Bắc bộ: Tày, Nùng, Sán Chỉ, Sán Chay, Hà Nhì những dân tộc - Khu Tây Bắc Bắc bộ: Thái, khác? Mường, Dao, Mông - Trường ... sống họ? dân tộc Cảnh rừng núi, hoạt động sản xuất gắn với vùng núi cao nguyên có nhiều tiềm khoáng sản lâm sản vùng trọng yếu an ninh quốc phòng - Khó khăn: đời sống vật chất tinh thần nhiều...
 • 8
 • 1,013
 • 1
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx

Khoa học xã hội

... Nhóm tuổi 15 - 59 tăng nhanh + Nhóm tuổi 60 tăng ? Theo dõi thay đổi chậm tỉ lệ nhóm tuổi qua -> Nước ta có dân số trẻ, khó giai đọan từ 197 9 - khăn cho công tác y tế giáo 199 9, Em có nhận xét ... lệch giới nào? thay đổi theo hướng giảm dần ? Theo dõi thay đổi từ 3% vào năm 197 9 xuống tỉ lệ giới tính., 1.6% năm 199 9 em có nhận xét gì? - Do chiến tranh đặc ? Nêu nguyên nhân dẫn điểm giới tính ... cố: E - Hướng dẫn học bài: Bài tập 3/10 Vẽ biểu đồ tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên giai đoạn 197 9 - 199 9 (Vẽ biểu đồ hình cột đồ thị) IV/ Rút kinh nghiệm ...
 • 8
 • 976
 • 0
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 3 Phân bố dân cư và các loại hình quần cư ppsx

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 3 Phân bố dân cư và các loại hình quần cư ppsx

Khoa học xã hội

... độ dân số nước ta tăng Châu Âu, châu á, dần với gia tăng dân châu Mỹ số ? Nhận xét đánh giá + Năm 199 9: 195 người/km2 mật độ phân bố dân + Năm 2003 246 người/km2 cư nước ta? -> Cao lần trung ... độ dân số? - Mật độ dân số thuật ngữ đặc điểm dân số địa phương, khu vực địa định Tính bằng: Tổng số dân ? So sánh số dân diện tích nước ta? Tổng diện tích đơn vị Người/Km2 - Việt Nam đứng ... văn hóa, kinh tế trị địa phương - hs ? Điều phản ánh III Đô thị hóa trình đô thị hóa nào? Đặc trưng - Số dân thành thị tăng lên: Từ trình nước ta? 198 5 đến 2003 11,3 triệu lên 21 triệu người Tỉ...
 • 8
 • 1,220
 • 1
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống ppt

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống ppt

Khoa học xã hội

... năm 198 9 2003 ? Nhận xét cấu sử dụng lao động? - Lao động ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm dần Lao động công nghiệp xây dựng tăng tăng nhanh lao động ngành dịch vụ -> Thể chuyển dịch ? Đánh ... ngèo + Trước cách mạng tháng chiến tranh: đói nghèo, bệnh tật, thu nhập thấp, mù chữ + Ngày nay: Sau 20 năm đổi mặt đời sống có nhiều thay đổi, người biết chữ đạt 90 .3%, tuổi thọ bình quân đạt ... động ? Nêu vài đặc điểm - Nhiều kinh nghiệm, tiếp thu người lao động Việt KHKT nhanh, thông minh, sáng tạo, cần cù Nam? GV treo biểu đồ cấu - Do đặc điểm kinh tế lao động thiên nông nghiệp phân ?...
 • 8
 • 937
 • 1
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 5 Thực hành phân tích tháp dân số Ngày soạn: Ngày docx

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 5 Thực hành phân tích tháp dân số Ngày soạn: Ngày docx

Khoa học xã hội

... ? So sánh hình dạng tháp (giữa năm 198 9 199 9)? đứng độ tuổi, hàng ngang số dân (tỉ lệ) giới tính * Tháp dân số có hình chân rộng, đỉnh nhọn vào năm 198 9 ? Cơ cấu dân số phân , đến năm 199 9 chân ... lao ? Giải thích nguyên động nhân? + Nhóm tuổi lao động (0 - 14) chiếm 39% giảm xuống 33.5% ( 199 9) + Nhóm tuổi lao động (15 59) chiếm 53.8% tăng lên 58.4% ? Trình bày ảnh hưởng thay đổi cấu dân ... lao động, tỉ lệ người phụ thuộc Năng suất sản phẩm nhiều - tuổi lao động góp phanà giảm sức ép giáo dục y tế + Khó khăn: Vấn đề việc almf cho số lao động dôi D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài:...
 • 6
 • 15,119
 • 13
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx

Khoa học xã hội

... mạng tháng 8: sử? Nền kinh tế nước ta GV treo số tranh kinh tế phụ thuộc vào đế quốc, ảnh lạc hậu, đói nghèo Chủ yếu + Tranh ảnh phản ánh nông nghiệp với suất thấp đời sống, sản xuất, + Từ 194 5 ... Từ 194 5 đến 195 4: Thực KHKT, kinh tế cải cách ruộng đất, phát triển nông nghiệp công nghiệp (còn nghéo nàn) -> Đặc trưng khó khăn giai đoạn trước để lại Xây dựng + Từ 195 4 đến 197 5: Đất nước ... nước ta thời kì đổi - Quá trình đổi thực từ 198 6 đến GV treo biểu đồ Sự chuyển dịch cấu kinh qua trình chuyển dịch tế cấu kinh tế, câu GDP giai đoạn 199 1 2002 Gv giải thích số kí hiệu biểu đồ ?...
 • 9
 • 829
 • 0
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ppsx

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ppsx

Khoa học xã hội

... động Chính sách phát triển nông nghiệp + Trước 198 6: làm ăn theo lối chung, tập thể, HTX + Sau 198 6: Tư nhân hóa, có nhiều sách khuyến nông hợp lý, phát triển kinh tế hộ ? Đặc điểm thị trường ... nhận xét đánh giá sở vật chất kĩ thuật nước tuổi lao động, lực lượng lao động dối cho phát triển nông nghiệp ta? - Lao động Việt Nam giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, cần cù sáng tạo tiếp ... hán mùa khô Tài nguyên sinh vật - Nguồn tài nguyên động thực ? Rút nhận xét vật phong phú điều kiện thuận lợi cho nhân dân nhân tố tự nhiên? chủng lai tạo giống có suất cao chống chịu hạn hán...
 • 10
 • 850
 • 0
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 8 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptx

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 8 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptx

Khoa học xã hội

... tấn/ha/năm ( 198 0) lên - Diện tích - Sản lượng - Sản lượng bình quân 45 .9 tấn/ha/năm (2000) - Diện tích tăng từ 56 000ha lên 7.5 triệu (2000) - Sản lượng tăng gấp lần: từ 11.6 triệu ( 198 0) lên 34.4...
 • 10
 • 1,256
 • 0
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot

Khoa học xã hội

... Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò D - Củng cố: E - ... Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò D - Củng cố: E -...
 • 6
 • 969
 • 0
Giáo án địa lý lớp 9 - Vùng bắc trung bộ docx

Giáo án địa lớp 9 - Vùng bắc trung bộ docx

Khoa học xã hội

... Vị trí địa giới hạn lãnh GV treo lược đồ tự thổ nhiên Bắc Trung Bộ - Lãnh thổ Bắc Trung Bộ ? Quan sát lược đồ em hẹp chiều ngang kéo dài có nhận xét hình theo chiều Bắc - Nam dài dáng lãnh thổ? ... Sơn Bắc đến nên khô nóng (hiện tượng khí hậu vùng Phơn) gây hạn hán ảnh hưởng lớn đến đời sống nào? kinh tế vùng - Tài nguyên khoáng sản ? Sự khác biệt tự nhiên thể khu vực Quan sát hình 23.2 lược ... đồ tự - phía tây dải núi Trường nhiên nhận xét Sơn Bắc màu sắc địa hình từ - phía đông dải đồng đánh giá đặc điểm hẹp chạy dọc ven biển địa hình? - tường chắn phía tây làm thay đổi chất khối khí...
 • 6
 • 636
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Khoa học xã hội

... nghiệp vai trò ngày tăng công nghiệp nông nghiệp tác động yếu tố thị trường Củng cố đánh giá a/ Dựa vào kiến thức học lớp 8, trình bày đặc điểm khí hậu nước ta b/ Hãy tìm hiểu trồng cấu mùa vụ địa ... lưới sông ngòi dày đặc, nguồn nướ CH: Nêu thuận lợi khó dồi khăn tài nguyên nước - Lũ lụt, hạn hán nông nghiệp ? CH: Tại thủy lợi biện pháp hàng đầu thâm canh nông nghiệp nước ta? Tài nguyên sinh ... nghiệp CH: Nhận xét dân cư lao -Nông dân Việt Nam giàu kinh nghiệm sả động nước ta ? xuất, cần cù sáng tạo Cơ sở vật chất kĩ thuật - Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ cho trồng CH: Kể tên loại sở vật...
 • 6
 • 1,566
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx

Khoa học xã hội

... Dân số phân theo thành phần dân I CÁC DÂN TỘC Ở NƯỚC tộc (sắp xếp theo số dân) Việt Nam năm TA 199 9 (đơn vị: nghìn người) - Nước ta có 54 dân tộc CH: Nước ta có dân tộc? Nêu vài - Mỗi dân tộc có ... văn hoá riêng, thể người ngôn ngữ, trang phục, phong CH: Các dân tộc khác mặt nào? Cho tục, tập quán…Làm cho ví dụ? văn hoá Việt Nam thêm CH: Quan sát H1.1 biểu đồ cấu dân tộc phong phú nhận xét? ... trình độ kinh tế khác trồng lúa ngô, thuốc) nhau, dân tộc có kinh Quan sát hình 1.2 em có suy nghĩ lớp nghiệm sản xuất riêng học vùng cao không? - Các dân tộc bình đẳng, GV cần ý phân tích chứng...
 • 5
 • 892
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ pdf

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ pdf

Khoa học xã hội

... -Nm 2003 dõn s nc ta l 80 ,9 iu tra 01/4/ 199 9 l bao nhiờu? Em cú triu ngi suy ngh gỡ v th t din tớch v dõn s - Vit Nam l mt nc ụng dõn ca Vit Nam so vi th gii? - Nm 199 9 dõn s nc ta 76,3 triu ng ... nc ta tng nhanh liờn tc, thay i t nm 197 9 n nm 199 9, - Hin tng bựng n dõn s Gii thớch nguyờn nhõn thay i? nc ta bt u t cui nhng nm nm 192 1 cú 15,6 triu ngi, 196 1 50 chm dt vo nhng nm tng gp ụi cui ... nhõn/cp s khỏc gia cỏc vựng CH: Cn c s liu bng 2.2 Nhn xột c cu nhúm tui ca nc ta thi kỡ 197 9 199 9 c bit l nhúm 0-14 tui Nờu dn chng v nhng t v giỏo dc, y t, vic lm i vi cỏc cụng dõn tng lai?...
 • 7
 • 1,272
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

Khoa học xã hội

... trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta năm 199 0 2002 Các nhóm 199 0 2002 Cây lương thực 67.1 60.8 Cây công nghiệp 13.5 22.7 Cây ăn quả, rau đậu khác 19. 4 16.5 Năm Dựa vào biểu đồ, nhận xét thay...
 • 3
 • 623
 • 0

Xem thêm