0

Giáo án địa lý lớp 9 - Vùng bắc trung bộ docx

6 640 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:21

Giáo án địa lý lớp 9 - Vùng bắc trung bộ Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1/ Củng cố sự hiểu biết về vị trí địa lý, hình dáng và lãnh thổ , điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của Bắc Trung Bộ 2/ Thấy được những thuận lợi và khó khăn do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, những hậu quả chiến tranh và từ đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của vùng II - Chuẩn bị - Lược đồ tự nhiên vùng kinh tế Bắc Trung Bộ III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị bài mới của học sinh C - Bài mới - GV cho h/s đọc phần giới thiệu đầu bài học - NHận xét đặc điểm chung nhất của Bắc Trung Bộ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò GV treo lược đồ tự nhiên Bắc Trung Bộ ? Quan sát lư ợc đồ em có nhận xét gì về h ình dáng và lãnh thổ? GV lấy ví dụ cho học sinh thấy có những n ơi chỉ hẹp khoảng 60km ? T ừ đó xác định vị trí của vùng? (tiếp giáp với những vùng kinh tế nào, I/ Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ - Lãnh thổ của Bắc Trung Bộ hẹp về chiều ngang và kéo dài theo chiều Bắc - Nam dài hơn 700 km chạy dọc ven biển. Có ranh giới từ dãy Tam Điệp (phía bắc) đến dãy Bạch Mã (phía nam) +Diện tích: 51 513km +Dân số: 10.3 triệu người - Phía bắc giáp đồng bằng Sông Hồng và khu Tây Bắc, phía đông là đường bờ biển dài nước nào?) ? Từ vị trí ấy vùng có những thuận lợi gì v ề kinh tế xã hội? GV phân tích đ ắc điểm của Lào là một quốc gia không có đường bờ biển  ý ngh ĩa của các cảng biển trong v ùng và những thuận lợi về giao lưu kinh tế với Lào ? Quan sát lược đồ tự nhiên và nh ận xét về đến 700 km rất rộng lớn, phía nam là vùng Duyên h ải Nam Trung bộ, phía tây giáp nước CHDCND Lào - Thực hiện trao đổi buôn bán với Lào và các vùng khác trong nước. II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên +địa hình chia làm 2 phần - phía tây là dải núi Trường Sơn Bắc màu sắc địa hình từ đó đánh giá v ề đặc điểm địa hình? ? ảnh hưởng của dải Trường Sơn B ắc đến khí hậu của v ùng như thế nào? ? Sự khác biệt về tự nhiên còn th ể hiện ở t ừng khu vực. Quan sát hình 23.2 và lược đồ tự nhiên hãy nh ận xét sự khác nhau phía bắc và phía nam Hoành Sơn? - phía đông là dải đồng bằng hẹp chạy dọc ven biển - là bức tư ờng chắn phía tây làm thay đ ổi bản chất khối khí vào mùa hè, làm khí hậu trở nên khô nóng (hiện tượng Phơn) gây hạn hán và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của vùng. - Tài nguyên khoáng sản và diện tích rừng phía bắc d ãy Hoành Sơn nhiều hơn phía nam do đặc điểm đất đai v à khí hậu thuận lợi hơn khi chịu ảnh hưởng của thời tiết ít khắc nghiệt hơn - Có nhiều diễn biến phức tạp: mùa đông lạnh, lũ lụt, hạn hán, ? Khí hậu và th ời tiết ở đây có đặc điểm gì? ? Hãy kể một số đặc điểm thiên tai thư ờng xảy ra ở Bắc Trung Bộ? gió khô nóng phía tây gây những khó khăn không nhỏ đến năng suất cây trồng và đời sống kinh tế nhân dan trong vùng. - h/s kể D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm . Giáo án địa lý lớp 9 - Vùng bắc trung bộ Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1/ Củng cố sự hiểu biết về vị trí địa lý, hình dáng và lãnh thổ , điều kiện. - Lược đồ tự nhiên vùng kinh tế Bắc Trung Bộ III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị bài mới của học sinh C - Bài mới - GV cho h/s đọc phần. định vị trí của vùng? (tiếp giáp với những vùng kinh tế nào, I/ Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ - Lãnh thổ của Bắc Trung Bộ hẹp về chiều ngang và kéo dài theo chiều Bắc - Nam dài hơn 700
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 9 - Vùng bắc trung bộ docx, Giáo án địa lý lớp 9 - Vùng bắc trung bộ docx,

Từ khóa liên quan