0

Giáo án địa lý lớp 9 pptx

107 512 1
  • Giáo án địa lý lớp 9 pptx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 12:20

Giáo án địa lýLớp 91Tit 1 :Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAMNgµy so¹n : 06/09 - Ngµy d¹y : 07/09 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :1.Kiến thức : Cho học sinh hiểu được: - Nước ta có 54 dân tộc mỗi dân tộc có nét văn hoá riêng. Dân tộc kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.- Trình bày tình hình phân bố các dân tộc nước ta 2. Kỹ năng :- Rèn kĩ năng xác định trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc- Phân tích biểu đồ, bảng số liệu, bản đồ về dân cư 3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc, tinh thần yêu nước.II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: GV. Tranh ảnh về đồng bằng , ruộng bậc thang, Bộ tranh ảnh về Đại gia đình dân tộc Việt Nam. HS: - SGK, vở ghi, dụng cụ học tậpIII.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :1. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh2. Giới thiệu bài mới :3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chínhHĐ 1 : Hướng dẫn HS quan sát tranh ảnh Bảng 1.1: Dân số phân theo thành phần dân tộc (sắp xếp theo số dân) ở Việt Nam năm 1999 (đơn vị: nghìn người)CH: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Nêu vài nét khái quát về dân tộc kinh và các dân tộc ít ngườiCH: Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ? CH: Quan sát H1.1 biểu đồ cơ cấu dân tộc nhận xét?CH: Dân tộc nào có số dân đông nhất? chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Phân bố chủ yếu ở đâu? Làm nghề gì?CH: Các dân tộc ít người phân bố ở đâu? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?CH: Kể tên một số sản phẩm tiêu biểu của dân tộc ít người mà em biết? Quan sát hình 1.2 em có suy nghĩ gì về lớp học ở vùng cao không? GV cũng cần chú ý phân tích và chứng minh về sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc trong quá I. CÁC DÂN TỘC Ở NƯỚC TA - Nước ta có 54 dân tộc- Mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng, thể hiện ở ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán…Làm cho nền văn hoá Việt Nam thêm phong phú .- Dân tộc Việt kinh có số dân đông nhất 86% dân số cả nước. Là dân tộc có nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa nước, có các nghề thủ công đạt mức tinh xảo .- Các dân tộc ít người có số dân và trình độ kinh tế khác nhau, mỗi dân tộc có kinh nghiệm sản xuất riêng.2trình phát triển đất nước,- Những Việt kiều đang sống ở nước ngoài.- Thành phần giữa các dân tộc có sự chênh lệchHĐ 2: Cho HS làm việc theo nhóm Quan sát lược đồ phân bố các dân tộc Việt Nam H1.3 cho biết dân tộc Việt (kinh) phân bố chủ yếu ở đâu? CH: Hiện nay sự phân bố của người Việt có gì thay đổi nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi (chính sách phân bố lại dân cư và lao động, phát triển kinh tế văn hoá của Đảng)CH: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền địa hình nào? (thượng nguồn các dòng sông có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên có vị trí quan trọng về quốc phòng.)- Trung du và miền núi phía Bắc : Trên 30 dân tộc ít người.- Khu vực Trường Sơn- Tây Nguyên có trên 20 dân tộc ít người: Ê-đê Gia rai, Mnông.- Duyên hải cực nam Trung Bộ và Nam Bộ có dân tộc Chăm, Khơ me, Hoa, CH: Theo em sự phân bố các dân tộc hiện nay như thế nào?( đã có nhiều thay đổi)*Liên hệ: Cho biết em thuộc dân tộc nào, dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? CH: Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em ?.- Các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốcII SỰ PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC 1. Dân tộc Việt (kinh)- Phân bố rộng khắp nước song chủ yếu ở đồng bằng, trung du và duyên hải.2. Các dân tộc ít người - Các dân tộc ít người chiếm 13,8% sống chủ yếu ở miền núi và trung du, - Hiện nay sự phân bố các dân tộc đã có nhiều thay đổi 4. Củng cố và đánh giá : - Nước ta có bao nhiêu dân tộc?- Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ.5.H ¬ng dn vỊ nhµ: - Tr¶ li c©u hi 1,2,3 SGK- §c tríc bµi 2Tit 2 :Bài 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐNgµy so¹n : 09/09 - Ngµy d¹y : 10/09I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :1.Kiến thức : Sau bài học HS có thể : - Biết số dân của nứơc ta hiện tại và dự báo trong tương lai3- Hiểu và trình bày được tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hậu quả.- Đặc điểm thay đổi cơ cấu dân số và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số của nước ta nguyên nhân của sự thay đổi.2. Kỹ năng : - Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ gia tăng dân số - Có kĩ năng phân tích bảng thống kê, một số biểu đồ dân số 3. Thái độ: Ý thức được sự cần thiết phải có quy mô về gia đình hợp líII. CHUẨN BỊ CỦA GV vµ HS:GV - Biểu đồ dân số Việt Nam - Tháp dân số Việt Nam năm1989, 1999 - Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới môi trường , chất lượng cuộc sống HS: -Đọc và chuẩn bị bàiIII. CÁC HOẠT ĐỘNG :1.Kiểm tra bài cũ: Nước ta có bao nhiêu dân tộc?Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ2.Giới thiệu bài mới 3.Bài mớiHoạt động của GV vµ HS Nội dung chínhHĐ 1 : Dựa vào vốn hiểu biết và SGK cho biết số dân Việt Nam theo tổng điều tra 01/4/1999 là bao nhiêu? Em có suy nghĩ gì về thứ tự diện tích và dân số của Việt Nam so với thế giới?- Năm 1999 dân số nước ta 76,3 triệu người. Đứng thứ 3 ở ĐNÁ.- Diện tích lãnh thổ nước ta đứng thứ 58 trên thế giới, dân số đứng thứ 14 trên thế giớiHĐ2: CH: Quan sát lược đồ đường biểu diễn tỉ lệ gia tăng tự nhiên để thấy sự thay đổi qua từng giai đoạn và xu hướng thay đổi từ năm1979 đến năm 1999, Giải thích nguyên nhân thay đổi?năm 1921 có 15,6 triệu người, 1961 tăng gấp đôiCH: Nhận xét mối quan hệ giữa gia tăng tự nhiên, gia tăng dân số và giải thích?CH: Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?(khó khăn việc làm, chất lượng cuộc sống,ổn định xã hội,môi trường) CH: Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.(nâng cao chất lượng cuộc sống)CH: Hiện nay tỉ lệ sinh, tử của nước ta như thế nào? Tại sao? (tỉ lệ sinh giảm. Tuổi thọ tăng)- 1999 tỉ lệ gia tăng tự nhiên nước ta là 1,43% I. SỐ DÂN -Năm 2003 dân số nước ta là 80,9 triệu người- Việt Nam là một nước đông dân đứng thứ 14 trên thế giới .II. GIA TĂNG DÂN SỐ - Dân số nước ta tăng nhanh liên tục, - Hiện tượng “bùng nổ” dân số nước ta bắt đầu từ cuối những năm 50 chấm dứt vào trong những năm cuối thế kỉ XX.- Nhờ thực hiện tốt kế hoạch hoá 4CH: Dựa vào bảng 2.1, hãy xác định các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất, thấp nhất, các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn trung bình cả nước. Giải thích.(cao nhất Tây Nguyên, Tây Bắc vì đây là vùng núi và cao nguyên)HĐ3: Cá nhân/cặpCH: Căn cứ số liệu ở bảng 2.2 Nhận xét cơ cấu nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999đặc biệt là nhóm 0-14 tuổi. Nêu dẫn chứng và những vấn đề đặt ra về giáo dục, y tế, việc làm đối với các công dân tương lai?CH: Nhận xét tỉ lệ nam nữ ở nước ta? CH: Căn cứ số liệu ở bảng 2.2, hãy nhận xét tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999CH: Tỉ lệ nam nữ có sự khác nhau giữa các vùnggia đình nên những năm gần đây tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm.- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn khác nhau giữa các vùng.III. CƠ CẤU DÂN SỐ - Nước ta có cơ cấu dân số trẻ. Tỉ lệ trẻ em có xu hướng giảm, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và ngoài tuổi lao động tăng lên- Tỉ lệ nữ còn cao hơn tỉ lệ nam. có sự khác nhau giữa các vùng4. Củng cố và đánh giá: 1/ Trình bày số dân và gia tăng dân số ở nước ta? 2/ Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.5.h ¬ng dn vỊ nhµ - Tr¶ li c©u hi 1,2,3 SGK- §c tríc bµi 3Tit 3:Bài 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯNgµy so¹n : 11/09 - Ngµy d¹y : 13/09I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :1.Kiến thức : Sau bài học HS có thể : - Hiểu và trình bày được đặc điểm mật độ dân số, phân bố dân cư ở nước ta .- Biết đặc điểm của các loại hình quần cư nông thôn, thành thị và đô thị hoá ở Việt Nam 2. Kỹ năng : - Biết phân tích bản đồ phân bố dân cư, đô thị Việt Nam, một số bảng số liệu về dân cư - Có kĩ năng phân tích lược đồ. Bảng số liệu 3. Thái độ: Ý thức được sự cần thiết phát triển đô thị trên cơ sở phát triển công nghiệp, bảo vệ môi trường nơi đang sống. Chấp hành chính sách của nhà nước về phân bố dân cưII. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: GV: - Lược đồ phân bố dân cư Việt Nam HS: Đọc và chuẩn bị bàiIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :1.Kiểm tra bài cũ a. Trình bày số dân và gia tăng dân số ở nước ta?b. Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta2. Giới thiệu bài mới: SGK53. Bài mớiHoat động của GV và HS Nội dung chínhtHĐ1Cho số liệu: Năm 2003 mật độ Lào 24 người/km2mật độ Inđônêxia 115người/km2 TháiLan 123người/km2 mật độ thế giới 47 người/km2Qua số liệu em có nhận xét về mật độ dân số nước ta ?CH: Quan sát lược đồ phân bố dân cư Việt Nam hình 3.1 nhận xét:Phân bố dân cư nước ta (phân bố không đều,giữa nông thôn, thành thị, đồng bằng …)CH: Dân cư sống đông đúc ở những vùng nào? , (đồng bằng ven biển và các đô thị, do thuận lợi về điều kiện sinh sống)CH: Dân cư thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao?CH: Nguyên nhân của sự phân bố dân cư không đều?CH: Dân thành thị còn ít chứng tỏ điều gì?( nước ta là nước nông nghiệp )*Khó khăn cho việc sử dụng lao động và khai thác nguồn tài nguyên ở mỗi vùngCH: Em có biết gì về chính sách của Đảng trong sự phân bố lại dân cư không?- Giảm tỉ lệ sinh,phân bố lại dân cư ,lao động giữa các vùng và các ngành kinh tế, cải tạo xây dựng nông thôn mới…HĐ2: HS Làm việc theo nhóm GV yêu cầu HS dựa vào SGK Quan sát lược đồ các tranh ảnh về quần cư, tìm đặc điểm chung của quần cư nông thôn, sự khác nhau về quần cư nông thôn ở các vùng khác nhau và giải thích?CH: Ở nông thôn dân cư thường làm những công việc gì? vì sao? (trồng trọt, chăn nuôi)- Nông thôn dân cư thường sản xuất nông nghiệp , lâm nghiệp, ngư nghiệp.- Các làng bản thường phân bố ở những nơi có điều kiện thuận lợi về nguồn nước .CH: Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết?CH: Quan sát lược đồ phân bố dân cư Việt Nam (hình 3.1), hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta. Giải thích vì sao?CH: Ở thành thị dân cư thường làm những công việc gì? vì sao?- Ở thành thị dân cư thường tham gia sản xuất công nghiệp , thương mại, dịch vụCH: Sự khác nhau về hoạt động kinh tế cách bố trí nhà giữa nông thôn và thành thị như thế nào?CH: Địa phương em thuộc loại hình nào?CH: Quan sát hình 3.1 hay nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta . Giải thích vì sao?HĐ3: Qua số liệu ở bảng 3.1:CH: Nêu nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của I. MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ - Mật độ dân số nước ta thuộc loại cao trên thế giới. Năm 2003 là 246 người/km2- Phân bố dân cư không đều, tập trung đông ở đồng bằng, ven biển và các đô thị. Thưa thớt ở miền núi, cao nguyên.- Khoảng 74% dân số sống ở nông thôn 26% ở thành thị (2003)II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1. Quần cư nông thôn- Phần lớn dân cư nước ta sống ở nông thôn2. Quần cư thành thị- Các đô thị lớn có mật độ dân số rất caoIII ĐÔ THỊ HOÁ6nước ta.CH: Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào?- Tỉ lệ dân đô thị nước ta còn thấp . điều đó chứng tỏ trình độ đô thị hoá thấp, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp CH: Kể tên một số TP’ lớn nước ta ? (một số thành phố lớn Hà Nội, TP’ HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng)CH: Lấy VD minh hoạ về việc mở rộng quy mô các TP’?- Các đô thị nước ta phần lớn thuộc loại vừa và nhỏ, phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển. Quá trình đô thị hoá ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao. Tuy nhiên trình độ đô thị hoá còn thấp.4. Củng cố và đánh giá: - Dựa vào bản đồ dân cư trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta và giải thích?- Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta ?- Quan sát bảng số liệu 3.2 rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư không đều và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta 5.H ¬ng dn vỊ nhµ - Tr¶ li c©u hi 1,2,3 SGK- §c tríc bµi Ngµy so¹n : 19/09- Ngµy d¹y : 21/09Tit4:LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG A MỤC TIÊU BÀI HỌC :1.Kiến thức : Sau bài học HS có thể : - Hiểu và trình bày được đặc điểm của nguồn lao động ở nước ta .- Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta.2. Kỹ năng : - Biết nhận xét các biểu đồ, bảng số liệu về lao động và chất lượng cuộc sống - Xác lập mối quan hệ giữa dân số, lao động việc làm và chất lượng cuộc sống 3. Thái độ: Ý thức lao động tự giác, nâng cao clcsB.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ GV - Các biểu đồ về cơ cấu lao động - Bảng số liệu thống kê về sử dụng lao động, chất lượng cuộc sống - Tranh ảnh thể hiện sự tiến bộ nâng cao chất lượng cuộc sống HS: Đọc và chuẩn bị bàiC. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :*.Kiểm tra bài cũ: - Dựa vào bản đồ dân cư trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta và giải thích? - Nên đặc điểm , chức năng của các loại hình quần cư? - Quan sát bảng số liệu 3.2 rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư không đều và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta * bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chínhHĐ1:Hoạt động nhómCH: Nhận xét về nguồn lao động nước ta ?Nguồn lao động bao gồm những người trong độ tuổi lao động ở nước ta (nam từ 16-60 nữ 16-55) CH: Dựa vào biểu đồ hình 4.1:- Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa I. NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG1. Nguồn lao động- Nguồn lao động nước ta rất dồi dào và có tốc độ tăng nhanh. Trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu lao động7thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân?CH: Nhận xét về chất lượng của nguồn lao động ở nước ta. (thấp) Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, cần có những giải pháp gì?- Năm 2003 nước ta có 41,3 triệu người lao động trong khu vực thành thị chiếm 24,2% nông thôn 75,8% CH: Nguồn lao động nước ta có những mặt mạnh và những hạn chế nào?- Nguồn lao động nước ta năng động, có nhiều kinh nghiệm sản xuất, cần cù, khéo tayCH: Quan sát biểu đồ hình 4.2, nêu nhận xét về cơ cấu lao động và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.HĐ 2CH: Tại sao nói Việc làm là vấn đề kinh tế xã hội gay gắt ở nước ta-Việc làm là vấn đề kinh tế xã hội gay gắt ở nước ta đặc biệt là ở CH: Để giải quyết việc làm theo em cần phải có những biện pháp gì? - Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng, vùng Tây Nguyên…HĐ3GV cho HS đọc SGK nêu dẫn chứng nói lên chất lượng cuộc sống của nhân dân đang được cải thiện.- Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% năm1999. Mức thu nhập bình quân đầu người tăng ,người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn…CH: Chất lượng cuộc sống của dân cư như thế nào giữa các vùng nông thôn và thành thị, giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ? (chênh lệch)CH: Hình 4.3 nói lên điều gì?- Năm 2003 nông thôn 75,8%, thành thị 24,2%- Người lao động Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp , có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.- Hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn2. Sử dụng lao động- Số lao động có việc làm ngày càng tăng - Cơ cấu sử dụng lao động của nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cựcII. VẤN ĐỀ VIỆC LÀM- Lực lượng lao động dồi dào trong điều kiện kinh tế chưa phát triển đã tạo nên sức ép rất lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm.- Tỉ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị cả nước khá cao khoảng 6%III. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG- Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và đang giảm dần chênh lệch giữa các vùng4. Củng cố đánh giá: 1/ Trình bày đặc điểm của nguồn lao động nước ta 2/ Tại sao nói việc làm là vấn đề kinh tế xã hội gay gắt ở nước ta3/ Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân? 4/ Nhận xét về sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó- Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần đang có sự chuyển dịch lao đông từ khu vực nhà nước sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh sự chuyển dịch như vậy phù hợp với quá trình nước ta chuyển sang kinh tế thị trường5.H ¬ng dn vỊ nhµ 8- Lµm bµi tp 3 SGK- §c tríc bµi thc hµnhNgµy so¹n : 18/09 - Ngµy d¹y : 20/099Tit 5 : BI 5: THC HNHPHN TCH V SO SNH THP DN S NM 1989 V NM 1999A. MC TIấU BI HC :1-Kin thc: - Bit cỏch phõn tớch , so sỏnh thỏp dõn s .- Tỡm c s thay i v xu th thay i c cu dõn s theo tui nc ta. 2-K năng- Xỏc lp mi quan h gia gia tng dõn s vi c cu dõn s theo tui, gia dõn s v phỏt trin kinh t xó hi ca t nc- Rèn k năng đc và phân tích so sánh tháp tui3-Tháiđ: ý thc đc trách nhim đi với vn đ k hoạch ha gia đình,tạo s n định v dân s và nhân lc lao đng.B. CHUN B CA THY V TRề- GV: chun bi dựng dy hc - Thỏp tui hỡnh 5.1- HS: chun b theo s hng dn ca GVC-phơng pháp: hoạt đng nhm,phân tích, thuyt trình.K thut đng não. D. tin trinh dạy hc:*n định t chc:*. Kim tra bi c:?Trỡnh by c im ca ngun lao ng nc ta ? Ti sao núi vic lm l vn kinh t xó hi gay gt nc ta? Chỳng ta ó t c nhng thnh tu gỡ trong vic nõng cao cht lng cuc sng ca ngi dõn*. Bi mi (GTBi mi :SGK)Hot ng ca GV v HS Ni dung H1: HS Lm vic theo nhúm Quan sỏt thỏp dõn s nm 1989 v nm 1999, so sỏnh hai thỏp dõn s v cỏc mt- Hỡnh dng ca thỏp - C cu dõn s theo tui v gii tớnh- T l dõn s ph thuc- GV y/c HS phõn tớch tng thỏp sau ú tỡm s khỏc bit v cỏc mt ca tng thỏpGV núi v t s ph thucT s ph thuc = Tng s ngi di tui lao ng cng Tng s ngi trờn tui lao ng chia cho s ngi trong tui lao ngH2: T nhng phõn tớch v so sỏnh trờn nờu I / SO SNH 2 THP TUI- Hỡnh dng: u cú ỏy rng, nh nhn nhng chõn ca ỏy nhúm 0-4 tui nm 1999 ó thu hp hn nm 1989- C cu dõn s : + Theo tui: Tui di v trong tui lao ng u cao nhng tui di lao ng nm 1999 nh hn nm 1989. tui lao ng v ngoi lao ng nm 1999 cao hn nm 1989.+ Gii tớnh: cng thay i - T l dõn ph thuc cũn cao v cng cú thay i gia 2 thỏp dõn s 10[...]... nh trờn bn hỡnh 9. 2 cỏc vựng phõn b rng ch yu? b Hóy xỏc nh trờn hỡnh 9. 2 nhng ng trng trng im nc ta? * Bi mi 1 Bi 1 H1: HS Lm vic theo nhúm Bc1:Lp bng s liu ó x lớ a/ Da vo bng s liu hóy v biu hỡnh trũn th hin din tớch c cu din tớch gieo trng cỏc loi cõy Biu nm 199 0 cú bỏn kớnh l 20mm; Nm 2002 bỏn kớnh 24 mm *X lớ s liu nm 199 0 : 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151% *X lớ... kho ngi gi E Cng c , ỏnh giỏ: ? Thỏp dõn s cho chỳng ta bit iu gỡ? ? Khi no ds ca mt nc c coi l gi? F.Hơng dn v nhà - Hc sinh làm tip bài tp trong sách bài tp -Đc trớc bài 6 Giáo án dạy thay Địa lí 9 Soạn ngày 22 /9. Dạy ngày 24 /9 /2012 Tit 6: BI 6: S PHT TRIN NN KINH T VIT NAM A MC TIấU BI HC : 1 V kin thc: Sau bi hc HS cú th : - Cung cp cho HS nhng hiu bit cn thit v quỏ trỡnh phỏt trin kinh t nc ta... =151% *X lớ s liu nm 2002: 8320,3:12831,4=64 ,9% 2337,3: 12831,4=18,2% 2173,8:12831,4=16 ,9% b/ T bng s liu v biu ó v, hóy nhn xột v s thay i quy mụ din tớch v t trng din tớch gieo trng ca cỏc loi cõy lng thc v cõy cụng nghip 2 Bi 2 H2: HS Lm vic theo nhúm GV hng dn HS v biu ng a/ V trờn cựng mt trc h to 4 ng biu din tc tng n gia sỳc, gia cm qua cỏc nm 199 0, 199 5 v 2000 GV Gc to thng ly tr s 0 nhng... vựng c quyn kinh t rng, khớ hu m,ven bin cú nhiu bói triu, vng vnh,m , phỏ) CH: K tờn cỏc ng trng trng im? Hóy xỏc nh trờn hỡnh 9. 2 nhng ng trng trng im nc ta? CH: Hóy cho bit nhng khú khn do thiờn nhiờn gõy ra cho ngh i bin v nuụi trng thy sn CH: Bng 9. 2.Hóy so sỏnh s liu nm 199 0 v nm 2002, rỳt ra nhn xột v s phỏt trin ca ngnh thy sn CH: Hóy xỏc nh cỏc tnh trng im ngh cỏ nc ta ? 2 S phỏt trin v phõn... nhanh: C Mau, An Giang v Bn Tre - Xut khu thu sn cú bc phỏt trin vt bc E.Cng c v ỏnh giỏ a Xỏc nh trờn bn hỡnh 9. 2 cỏc vựng phõn b rng ch yu? b Hóy xỏc nh trờn hỡnh 9. 2 nhng ng trng trng im nc ta? 20 F.Hớng dn v nhà -Làm bài tp 3: hãy v biu đ hình ct -c trc bi 10 21 Ngày soạn : 07/ 10 Ngày dạy : 09/ 10 Tit 10: BI 10: THC HNH V V PHN TCH BIU V S THAY I C CU DIN TCH GIEO TRNG PHN THEOCC LOI CY, S TNG TRNG... nhng mt no? CH: xỏc nh trờn bn cỏc vựng kinh t trng im CH: Nhng thnh tu v thỏch thc ca nn kinh t nc ta ? 5.Hơng dn v nhà - Làm bài tp trong tp thc hành bản đ - Đc trớc bài 6 Ngày soạn : 23/ 09 Ngày dạy : 25/ 09 CC NHN T NH HNG N S PHT TRIN V PHN B NễNG NGHIP A MC TIấU BI HC : 1 V kin thc: - HS phi nm c vat trũ ca cỏc nhõn t t nhiờn v kinh t xó hi i vi s phỏt trin v phõn b nụng nghip nc ta - Nhng nhõn... phự sa cú din tớch 3 triu ha, cỏc ng bng, + Cỏc loi t fe ralit chim din tớch min nỳi + Cỏc loi t khỏc: t phốn, t mn, t xỏm bc mu phự sa c - Hin nay din tớch t nụng nghip l hn 9 triu ha b Ti nguyờn khớ hu CH: Da vo kin thc ó hc Địa lí lp - Khớ hu ca nc ta.Nhit i giú mựa m 8, hóy trỡnh by c im khớ hu ca nc cõy ci xanh quanh nm,trng 2-3 v mt ta ( Nhit i giú mựa m) nm CH: Nhng c im ú cú thun li v khú... K nng c bn - K nng v biu c cu (biu trũn) v nhn xột biu 3 Thỏi : Tớch cc hc tp xõy dng t quc B CHUN B CA GV V HS - Bn cỏc vựng kinh t v vựng kinh t trng im Vit Nam - Biu v s chuyn dch c cu GDP t 199 1 n nm 2000 - Mt s hỡnh nh phn ỏnh thnh tu v phỏt trin kinh t nc ta trong quỏ trỡnh i mi C.PHƯƠNG PHAP: thảo lun nhm,phân tích, thuyt trình D TIN TRèNH DY HC * Kim tra bi c: Nêu nhn xét v s thay đi cơ... trc h to 4 ng biu din tc tng n gia sỳc, gia cm qua cỏc nm 199 0, 199 5 v 2000 GV Gc to thng ly tr s 0 nhng cng cú th ly mt tr s phự hp 100 Trc honh (nm) cú mi tờn theo chiu tng gc to trựng vi nm gc( 199 0) 22 khong cỏch l 5 nm Nu ta ly gc to tr s 80% thỡ trc tung s dng hp lớ hn l ly gc to tr s l 0 c/ Da trờn hiu bit cỏ nhõn v kin thc ó hc , gii thớch ti sao n gia cm v n ln tng nhanh nht? Ti sao n... nhiu nht vi th trng khu vc chõu Thỏi Bỡnh Dng? b Xỏc nh trờn bn Vit Nam mt s trung tõm du lch ni ting? *.Bi mi: Hoạt đng 1: Hớng dn hc sinh v biu đ a, Hóy v biu min th hin c cu GDP ca nc ta thi kỡ 199 1- 2002 + GV hng dn v: Bc 1:Nhn bit trong trng hp no thỡ cú th v c cu bng biu min - Thng s dng khi chui s liu l nhiu nm, trong trng hp ớt nht 2-3 nm thỡ thng dựng biu hỡnh trũn - Khụng v biu min khi . nm 199 9 ó thu hp hn nm 198 9 - C cu dõn s : + Theo tui: Tui di v trong tui lao ng u cao nhng tui di lao ng nm 199 9 nh hn nm 198 9. tui lao ng v ngoi lao ng nm 199 9 cao hn nm 198 9. +. bµi tp 3 SGK - §c tríc bµi thc hµnh Ngµy so¹n : 18/ 09 - Ngµy d¹y : 20/ 09 9 Tit 5 : BI 5: THC HNH PHN TCH V SO SNH THP DN S NM 198 9 V NM 199 9 A. MC TIấU BI HC : 1-Kin thc: - Bit cỏch phõn tớch. Giáo án địa lý Lớp 9 1 Tit 1 : Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Ngµy so¹n : 06/ 09 - Ngµy d¹y : 07/ 09 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : Cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 9 pptx, Giáo án địa lý lớp 9 pptx, Giáo án địa lý lớp 9 pptx