0

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 9

87 578 0
  • GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 06:00

Tuần 1 Tiết 1: Cộng đồng các dân tộc việt nam Ngày soạn: 27/8/0 Ngày dạy: 30/8/ I - Mục đích yêu cầu 1.Giúp học sinh biết đợc nớc ta có 54 dân tộc. Trong đó dân tộc Kinh chiếm số lợng lớn nhất, các dân tộc luôn đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Trình bày đợc đặc điểm phân bố các dân tộc ở nớc ta 3. Rèn kỹ năng xác định trên bản đồ một số dân tộc ít ngời, các vùng phân bố chính trong lãnh thổ II - Chuẩn bị - Bản đồ dân c Việt Nam - Bộ tranh ảnh các dân tộc Việt Nam III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò GV treo bộ tranh ảnh các dân tộc Việt Nam ? Theo hiểu biết của em thì hiên nay ở nớc ta có bao nhiêu dân tộc? ? Quan sát biểu đồ 1.1 hãy nhận xét về tỉ lệ giữa các dân tộc? - Dân tộc nào có số lợng nhiều nhất - Các dân tộc khác nh thế nào ? Đặc điểm thờng thấy của dân tộc Kinh? (Qua bộ tranh ảnh) ? Hãy kể tên một số dân tộc khác mà em biết? ? Các dân tộc khác có đặc điểm sống nh thế nào? + Quan sát hình 1.2 (Lớp học vùng cao) em có nhận xét gì về đời sống vật chất và sinh hoạt tinh thần của họ? ? ý kiến trong sách giáo khoa: cộng đồng ngời Việt Nam ở nớc ngoài cũng là ngời Việt Nam - Em thấy nh thế nào? (Có đúng không) - Vì sao? + GV treo bản đồ dân tộc Việt Nam - Giải thích phần chú giải ? Dựa vào bản đồ và vốn hiểu biết của en hãy chỉ ra những vùng sinh sống chủ yếu của các dân tộc? + GV treo tranh vẽ về dân tộc I/ Các dân tộc ở Việt Nam - Trên lãnh thổ nớc ta hiện nay có 54 dân tộc khác nhau cùng sinh sống gắn bó. Mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng tạo nên sự đa dạng trong bản sắc văn hoá Việt Nam. - Dân tộc Kinh chiếm 86.2% dân số, là dân tộc có tỉ lệ đông nhất. Các dân tộc khác chỉ chiếm 13.8% - Đây là dân tộc có nhiều kinh nghiệm trong việc thâm canh lúa nớc, các ngành nghề thủ công, lực lợng đông đảo nhất trong nền kinh tế. - HS - SGK/4 - Khó khăn - Họ có quê hơng Việt Nam, là những ngời Việt Nam nhng dù ở xa quê hơng họ vẫn yêu tổ quốc, hớng về tổ quốc, đóng góp vào công cuộc xây dựng tổ quốc. II/ Phân bố các dân tộc - Vùng đồng bằng duyên hải: Kinh, Chăm, Kh' me - Vùng núi, cao nguyên: Các dân tộc ít ngời khác Kinh ? Nhận xét về đặc điểm và trang phục? ? Đặc điểm kinh tế và các hình thức quần c? ? Chỉ ra các khu vực phân bố chủ yếu? Của những dân tộc nào khác? ? Nhận xét về số lợng, tỉ lệ dân c và đời sống, sản xuất? ? Qua một số tranh ảnh các dân tộc em có nhận xét gì về nét văn hoá và đời sống của họ? 1. Dân tộc Kinh - Vùng đồng bằng Sông Hồng, ĐB sông Củ Long, duyên hải Trung Bộ, các khu vực khác - Không màu me, đơn giản, ít hoa văn, áo dài truyền thống - Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ - Sống theo đơn vị Làng, xóm, thôn 2/ Các dân tộc ít ngời - Khu Đông bắc Bắc bộ: Tày, Nùng, Sán Chỉ, Sán Chay, Hà Nhì - Khu Tây Bắc Bắc bộ: Thái, Mờng, Dao, Mông - Trờng Sơn: Ê đê, Ba na, Gia lai, Cơ ho - Nam Trung bộ: Chăm - Tây Nam bộ: Kh'me + Mặc dù chỉ chiếm 13.8% dân số và sống dải rác ở các vùng núi cao nguyên trung du tà bắc vào nam nhng là một phần không thể thiếu của cộng đồng dân tộc Việt Nam, góp phần tạo nên sự đa dạng trong bản sắc văn hóa Việt Nam. - Họ sống chủ yếu nhờ vào khai thác nơng rẫy, lâm sản, trồng cây ăn quả và nghề rừng - Những bộ trang phục sặc sỡ và những nét cách điệu về hoa văn và màu sắc là đặc trng của mỗi dân tộc. Cảnh rừng núi, các hoạt động sản xuất gắn với vùng núi và cao nguyên có nhiều tiềm năng về khoáng sản và lâm sản cũng nh là những vùng trọng yếu về an ninh quốc phòng. - Khó khăn: đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn cần đợc giúp đỡ và cải thiện thông qua các chue trơng chính sách nh 135, 327 D - Củng cố: E - Hớng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số Ngày soạn: 27/8/06 Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh biết đợc dân số nớc ta vào năn 2002 là 78 triệu ngời (Có thể thêm các số liệu mới). Hiểu và trình bày đợc tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hệ quả 2. Xu thế chuyển dịch dân số và sự thay đổi cơ cấu dân số 3. Rèn kỹ năng phân tích biểu đồ và thống kê dân số II - Chuẩn bị - Biểu đồ biến đổi dân số - Một số tranh minh họa cho hậu quả của bùng nổ dân số III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Qua bản đồ em hãy nhận xét về sự phân bố các dân tộc ở nớc ta? C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Theo thống kê, hiện nay nớc ta có bao nhiêu triệu ngời? ? Với số lợng ấy em có nhận xét gì? ? Kể tên một số nớc có dân số đông trên thế giới? GV treo biểu đồ biến đổi dân số của nớc ta giai đoạn 1954 - 2003 ? Nhận xét tình hình tăng dân số của nớc ta? (Làm phép tính trung binh tăng dân số từ 1954 - 2003, tỉ lệ tăng tự nhiên tăng giảm nh thế nào) ? Sự ổn định thể hiện nh thế nào? ? Cho biết một số nguyên nhân và hậu quả của sự gia tăng dân số? Quan sát bảng 2.1: Nhận xét tỉ lệ gia tăng tự nhiên giữa các vùng? ? Xác định các vùng miền có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao và thấp? - Giải thích lý do vì sao có sự khác biệt nh vậy? I. Số dân - Năm 2002 dân số nớc ta là 79.7 triệu ngời. - Với một diện tích chỉ hơn 330.000km 2 (đứng thứ 58 trên thế giới) nhng dân số nớc ta lại quá đông, xếp thứ 14 trên thế giới, gây ra nhứng khó khăn cho nền kinh tế và đời sống - HS tìm: Trung Quốc, Ân Độ, Nhật Bản, Mý, Nga, Bra-xin, Ni-giê-ri-a, Băng-la-đét II. Gia tăng dân số - Nớc ta bắt đầu bớc vào giai đoạn bùng nổ dân số từ nửa sau thế kỷ 20, từ 23.8 triệu chỉ trong 50 năm đến năm 2003 dân số nớc ta đã làg 80 triệu. Trung bình mỗi năm tăng hơn 1.1 triệu ngời. Tuy nhiên những giai đoạn sau này đang có xu thế giảm dần đi đến ổn định. - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhanh trong giai đoạn 1989 - 2003, hiện ổn định ở mức 1.4%/năm. - Tỉ suất sinh thấp và tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm là do những cố gắng về y tế, tuyên truyền trong hơn 30 năm qua. + Nguyên nhân: - Số ngời trong độ tuổi sinh đẻ nhiều - Tỉ lệ tử giảm - Còn tồn tại nhứng quan niệm phong kiến - Nhận thức về vấn đề dân số còn cha cao + Hậu quả: - Bình quân lơng thực giảm, đói nghèo - Kinh tế chậm phát triển - Khó khăn trong giải quyết việc làm - Mất trật tự an ninh - Cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trờng + Không giống nhau: Thành thị thấp, nông thôn cao - Các vùng núi và cao nguyên tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn đồng bằng -> Do nhận thức và công tác tuyên truyền về dân số cha cao III. Cơ cấu dân số Quan sát bảng số liệu 2.2 GV đa ra những thuật ngữ: Tuổi d- ới tuổi lao động, tuổi lao động và trên tuổi lao động ? Theo dõi sự thay đổi tỉ lệ các nhóm tuổi qua các giai đọan từ 1979 - 1999, Em có nhận xét gì? ? Thể hiện tình hình tăng dân số nh thế nào? ? Theo dõi sự thay đổi về tỉ lệ của giới tính., em có nhận xét gì? ? Nêu nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt ấy? ? Những đặc điểm ấy có ảnh hởng nh thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội? 1. Cơ cấu theo nhóm tuổi + Nhóm tuổi 0 - 14 giảm dần + Nhóm tuổi 15 - 59 tăng nhanh + Nhóm tuổi trên 60 tăng nhng chậm -> Nớc ta có dân số trẻ, khó khăn cho công tác y tế giáo dục. - Tỉ lệ sinh đang giảm dần 2. Cơ cấu về giới - Nam giới ít hơn nữ giới, tuy nhiên sự chênh lệch về giới thay đổi theo hớng giảm dần từ 3% vào năm 1979 xuống còn 1.6% năm 1999. - Do chiến tranh và do đặc điểm giới tính - Sự thay đổi cũng ảnh hởng từ những luồng nhập c (di chuyển nguồn lao động đến những khu công nghiệp và đô thị từ các vùng nông thôn) - HS trình bày D - Củng cố: E - Hớng dẫn học bài: Bài tập 3/10. Vẽ biểu đồ và tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên giai đoạn 1979 - 1999 (Vẽ biểu đồ hình cột hoặc đồ thị) IV/ Rút kinh nghiệm Tuần 2 Tiết 3 Phân bố dân c và các loại hình quần c Ngày soạn: 6/9 Ngày dạy: 12/9 I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh hiểu và trình bày đặc điểm về mật độ dân số và phân bố dân c, các loại hình quần c (hình thức, tổ chức, sản xuất và đời sống) 2. Rèn kỹ năng phân tích lợc đồ phân bố dân c và đô thị ở Viêt Nam II - Chuẩn bị - Lợc đồ phân bố dân c và đô thị Việt Nam - Tranh ảnh minh họa cho các loại hình quần c - Thống kê mật độ dân số III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Phân tích những nguyên nhân và hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh? C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Khái niệm, cách tính mật độ dân số? ? So sánh về số dân và diện tích của nớc ta? ? Nêu diễn biến của nó? GV đa một số thống kê về mật độ dân số trung bình của thế giới, của Châu Âu, châu á, châu Mỹ ? Nhận xét và đánh giá về mật độ phân bố dân c của nớc ta? GV treo bản đồ phân bố dân c - giải thích chú giải ? Tìm ra những khu vực có mật độ dân số đông, mật độ dân số thấp? ? Theo em nguyên nhân nào dẫn đến sự khác biệt ấy? ? Giải thích thuật ngữ "Quần c"? ? Đặc trng của loại hình này? ? Nêu những thay đổi ở quê em mà em biết trong loại hình quần c nông thôn? ? Đặc trng của loại hình quần c thành thị? ? Sự khác sbiệt giữa hai loại hình quần c là gì? I. Mật độ dân số và phân bố dân c - Mật độ dân số là thuật ngữ chỉ đặc điểm dân số ở mỗi địa phơng, khu vực địa lý nhất định. Tính bằng: Tổng số dân Tổng diện tích đơn vị Ngời/Km 2 - Việt Nam đứng thứ 58 về diện tích, dân số đứng thứ 14 -> không tơng xứng, mật độ dân c cao - Mật độ dân số nớc ta tăng dần cùng với sự gia tăng dân số + Năm 1999: 195 ngời/km 2 + Năm 2003 246 ngời/km 2 -> Cao hơn 5 lần trung bình của thế giới và cao hơn trung bình của nhiều quốc gia, nhiều châu lục + Những vùng có mật đọ trung bình trên 1000 ngời/km 2 là: đồng bằng sông Hồng, Miền đông Nam bộ + Những vùng có mật độ dân số thấp là: Tây bắc, Tây nguyên, Trờng sơn bắc - Nguyên nhân: Những vùng đồng bằng có điều kiện sống thuận lợi hơn: đi lại dễ dàng, sản xuất phát triển, đời sống văn hóa cao - Vùng núi đi lại khó khăn, đời sống khó khăn - Sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn phản ánh đặc trng sản xuất của kinh tế nớc ta chủ yếu là nông nghiệp II. Các loại hình quần c - hs giải thích 1. Quần c nông thôn - Sống ở nông thôn, hoạt động trong các ngành nông lâm ng nghiệp. - Sống tập trung thành các điểm dân c: làng, xóm, thôn, bản, buôn, sóc - Sự thay đổi cơ cấu kinh tế đang làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi: Nhiều cơ sở dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ra đời, đời sống thay đổi, quan hệ cũng thay đổi 2. Quần c thành thị - Mật độ dân số cao. Kiểu nhà ống san sát, chung c cao tầng - Hoạt động kinh tế chủ yếu: Công nghiệp, thơng mại, dịch vụ, khoa học kỹ thuật - Là những trung tâm văn hóa, kinh tế chính trị của mỗi địa phơng - hs III. Đô thị hóa Quan sát bảng số liệu ? Nhận xét sự thay đổi của tỉ lệ dân số thành thị ở nớc ta? ? Điều đó phản ánh quá trình đô thị hóa nh thế nào? Đặc trng của quá trình này ở nớc ta? - Số dân thành thị tăng lên: Từ 1985 đến 2003 là 11,3 triệu lên 21 triệu ngời. Tỉ lệ tăng lên 25.8% (2003) - Quá trình đô thị hóa ở nớc ta đang diễn ra nhng không thực sự nhanh do nền kinh tế chuyển hớng chậm và quá trình công nghiệp hóa chậm - Mở rộng các đô thị, lối sống thành thị đã và đang ảnh hởng đến các vùng nông thôn ngoại thành và vùng nông thôn thuần túy D - Củng cố: E - Hớng dẫn học bài: Bài tập 3/14 nhận xét về sự thay đổi mật độ dân số của các vùng IV/ Rút kinh nghiệm Tiết 4 Lao động và việc làm Ngày soạn: 7/9 Ngày dạy: 15/9 I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh hiểu và trình bày đợc đặc điểm của ngời la động và việc sử dụng lao động ở nớc ta 2. Biết sơ lợc về chất lợng cuộc sống, nhận xét và đanh sgiá qua các số liệu, biểu đồ, bản đồ II - Chuẩn bị - Biểu đồ cơ cấu lao động - Bảng thống kê sử dụng lao động III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? So sánh sự khác nhau giữ hai hình thức quần c nông thôn và thành thị? C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Từ những số liệu về số dân và tỉ lệ độ tuổi lao động ở các bài học trớc, em có đánh giá gì về lực lợng lao động ở nớc ta? ? Nêu một vài đặc điểm của ngời lao động Việt Nam? GV treo biểu đồ cơ cấu lao động ? Nhận xét về cơ cấu lao động giữa thành thị và nông thôn? I. Nguồn lao động và sử dụng lao động 1. Nguồn lao động - Dân số nớc ta có khoảng 80 triệu ngời (2004) trong đó tỉ lệ ngời trong độ tuổi lao động là khoảng 58.4% vì thế nớc ta có lực l- ợng lao động dồi dào với hơn 40 triệu lao động - Nhiều kinh nghiệm, tiếp thu KHKT nhanh, thông minh, sáng tạo, cần cù - Do đặc điểm của nền kinh tế thiên về nông nghiệp và phân bố dân c không đồng đều nguyên nhân nào dẫn đến tình hình ấy? ? Chất lợng lao động ở nớc ta có đặc điểm gì? ? Chúng ta đã có các biện pháp gì để nâng cao chất lợng lao động? GV đa thêm các số liệu khác về trình độ văn hóa, chuyên môn của lao động nớc ta (SGV/18) Quan sát biểu đồ và cơ cấu sử dụng lao động qua các năm 1989 - 2003 ? Nhận xét về cơ cấu sử dụng lao động? ? Đánh giá nh thế nào về cơ cấu kinh tế và sử dụng lao động? ? Nêu những thuận lợi và khó khăn từ đặc điểm nguồn lao động dồi dào? ? Vì vậy ở nớc ta đang xảy ra tình trạng gì? GV gọi học sinh đọc và nêu cảm nhận về hình ảnh 4.3 ? Nhận xét về những tiến bộ trong việc cải tạo, nâng cao chất lợng cuộc sống ở nớc ta? nên lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn, thành thị ít lao động. - Hạn chế của lao động nớc ta: trình độ chuyên môn cha cao, chủ yếu là lao động phổ thông không qua đào tạo nghề, ít đợc tiếp thu KHKT, sức khỏe yếu - Cần mở rộng quy mô đào tạo, mở rộng các trờng dạy nghề và THCN, đào tạo lao động hợp tác quốc tế 2. Sử dụng lao động - Lao động trong các ngành nông - lâm - ng nghiệp đang giảm dần. Lao động trong công nghiệp và xây dựng đang tăng nhng tăng nhanh nhất là lao động trong ngành dịch vụ -> Thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế đang diễn ra nhanh. II. Vấn đề việc làm - Thuận lợi khi xây dựng cơ cấu khing thế và mở rộng quy mô sản xuất, giá nhân công rẻ - Khó khăn: Vấn đê fgiải quyết việc làm khó khăn vì nền kinh tế nớc ta còn chậm phát triển, mỗi năm yêu cầu phải có thêm 1 triệu việc làm cho 1 triệu ngời đến tuổi lao động - Thời gian lao động ít nhất là ở khu vực nông thôn: đạt 77.7% - Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao: đạt khoảng 6% III. Chất lợng cuộc sống - Đảng và nhà nớc đã và đang có sự quan tâm đến đời sống và cải thiện đời sống cho nhân dân bằng nhiều chính sách mới: Xóa đói giảm nghéo, cho vay vốn phát triển sản xuất, quỹ ủng hộ ngời ngèo + Trớc cách mạng tháng 8 và trong chiến tranh: đói nghèo, bệnh tật, thu nhập thấp, mù chữ + Ngày nay: Sau 20 năm đổi mới bộ mặt đời sống đã có nhiều thay đổi, ngời biết chữ đạt 90.3%, tuổi thọ bình quân đạt 67.5t (Nam) và 74t (Nữ), thu nhập trung bình đạt trên 400 USD/ năm, chiều cao thể trọng đều tăng D - Củng cố: E - Hớng dẫn học bài: bài tập 3/17 Cơ cấu sử dụng lao động giữa thành thị và nông thôn (Vẽ biểu đồ, nhận xét) IV/ Rút kinh nghiệm Tuần 3 Tiết 5 Thực hành phân tích tháp dân số Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Gúp học sinh biết cách phân tích, so sánh tháp dân số. Tìm đợc sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi 2. Xác lập mối quan hệ giữa tăng dân số và cơ cấu dân số II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Nêu đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nớc ta? C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Nêu những hiểu biết của em về tháp dân số? - GV nói thêm về tháp dân số ? So sánh hình dạng của tháp (giữa năm 1989 - 1999)? ? Cơ cấu dân số phân theo độ tuổi? ? Tỉ lệ dân số phụ thuộc? ? Nhận xét về tất cả những sự thay đổi ấy? ? Giải thích nguyên nhân? ? Trình bày những ảnh hởng của sự thay đổi cơ cấu dân số đến đời sống kinh tế xã hội? 1. Quan sát và phân tích tháp dân số * Hiểu biết về tháp dân số - Tháp dân số là một dạng biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số phân theo độ tuổi, giới tính, tỉ lệ giữa nam và nữ, số lợng dân số - mỗi khoảng cách là 5 tuổi, chia 2 bên (nam và nữ). Hàng đứng là độ tuổi, hàng ngang là số dân (tỉ lệ) và giới tính * Tháp dân số có hình chân rộng, đỉnh nhọn vào năm 1989 , đến năm 1999 chân tháp nhỏ hơn - Thể hiện tỉ lệ dân số độ tuổi trẻ nhiều hơn - Tỉ lệ dân số phụ thuộc ít hơn số ngời trong độ tuổi lao động + Nhóm dới tuổi lao động (0 - 14) chiếm 39% giảm xuống còn 33.5% (1999) + Nhóm tuổi lao động (15 - 59) chiếm 53.8% tăng lên 58.4% + Nhóm trên tuổi lao động từ 7.2% tăng lên 8.1% 2. Sự thay đổi dân số theo độ tuổi - độ tuổi dới tuổi lao động giảm chỉ còn 33.5% do tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm - Độ tuổi lao động và trên tuổi tăng cho thấy xu thế ổn định của dân số trong thời gian qua và trong cả những năm tới. Nớc ta đã qua giai đoạn bùng nổ dân số 3. Thuận lợi và khó khăn + Thuận lợi: - Số ngời ngoài tuổi lao động ít hơn số ngời trong độ tuổi lao động, tỉ lệ ngời phụ thuộc ít. Năng suất và sản phẩm nhiều - tuổi dới lao động ít góp phanà giảm sức ép của giáo dục và y tế + Khó khăn: Vấn đề việc almf cho số lao động dôi ra D - Củng cố: E - Hớng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1 Giúp học sinh có những hiểu biết về qua trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Hiểu đợc xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những khó khăn và thách thức 2 Rèn kỹ năng phân tích biểu đồ, đọc bản đồ, vẽ biểu đồ hình tròn và nêu nhận xét II - Chuẩn bị - Bản đồ hành chính Việt Nam - Một số hình ảnh phản ánh thành tựu kinh tế xã hội III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Nêu những đặc điểm của nền kinh tế nớc ta qua các giai đoạn lịch sử? GV treo một số tranh ảnh + Tranh ảnh phản ánh về đời sống, sản xuất, KHKT, kinh tế -> Đặc trng là những khó khăn của giai đoạn trớc để lại. Xây dựng lại toàn bộ cơ sở vật chất kĩ thuật và hạ tầng ? Thời gian của qua trình đổi mới? GV treo biểu đồ của qua trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ câu I. Nền kinh tế nớc ta trớc thời kì đổi mới - HS thảo luận + Trớc cách mạng tháng 8: Nền kinh tế nớc ta là nền kinh tế phụ thuộc vào đế quốc, lạc hậu, đói nghèo. Chủ yếu là nông nghiệp với năng suất thấp + Từ 1945 đến 1954: Thực hiện cải cách ruộng đất, phát triển nông nghiệp và công nghiệp (còn ít và nghéo nàn) + Từ 1954 đến 1975: Đất nớc bị chia cắt. Miền bắc phát triển kinh tế XHCN, miền nam phụ thuộc vào nền kinh tế TBCN, tập trung ở các đô thị lớn + Sau 1975: Đất nớc thống nhất đi lên XHCN, thực hiện CNH - HĐH và mở cửa nền kinh tế, cơ cấu kinh tế và thành phanà kinh tế đã có nhiều thay đổi. II. Nền kinh tế nớc ta trong thời kì đổi mới - Quá trình đổi mới đợc thực hiện từ 1986 đến nay 1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế GDP giai đoạn 1991 - 2002 Gv giải thích một số kí hiệu của biểu đồ ? Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP của các ngành kinh tế trong giai đoạn này? ? điều đó thể hiện đặc điểm gì của nền kinh tế nớc ta? ? Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đ- ợc thể hiện nh thế nào? GV treo bản đồ hành chính ? Quan sát và nhận xét, đọc tên các vùng kinh tế trọng điểm? ? Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nhằm mục đích gì? ? Kể tên các vùng kinh tế khác, các vùng kinh tế giáp biên và không giáp biên? HS đọc + Thảo luận rút ra những thuận lợi và khó khăn, thách thức của nền kinh tế khi phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay? - GDP cua rngành Nông - Lân - Ng nghiệp giảm dần - Công nghiệp - Xây dựng và dịch vụ tăng lên. Khu vực dịch vụ đã chiến tỉ trọng khá cao nhng vẫn còn ẩn chứa nhiều biến động - cho thấy quá trình tăng trởng của nền kinh tế đặc biệt là xu hớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nớc ta đang diễn ra nhanh. Chú trọng xây dựng nền kinh tế về cơ bản là công nghiệp và giảm dần tỉ trọng cua rnông lâm ng nghiệp. - Thành phần kinh tế đợc mở rộng: Quốc doanh, tập thể, t nhân, liên doanh - liên kết đang phát triển mạnh mẽ. Giảm dần sự phụ thuộc vào kinh tế nhà nớc. Tuy nhien những ngành kinh tế trọng điểm và quan trọng nh: điện, Bu chính viến thông vẫn là sự quản lý của nhà nớc (đòi hỏi cần phá bỏ độc quyền khi xây dựng nền kinh tế hợp tác quốc tế và ra nhập các tổ chức kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa ) - Hện nay chúng ta đã có 7 vùng kinh tế trong đó có các vùng kinh tế trọng điểm: vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, vùng trọng điểm miền, vùng kinh tế trọng điểm phía nam. - Khai thác và tận dụng tối đa các nguồn lợi từ thiên nhiên vào sản xuất đảy mạnh chuyên môn hóa tạo năng suất cao trong lao động và sản xuất. - HS: 2. Những thành tựu và thách thức + Thuận lợi - Tăng trởng kinh tế vững chắc trên 7%/năm - Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hớng có lợi cho quá trình CNH - HĐH - Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm: Đàu khí, điện, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng - Phát triển nền sản xuất hớng ra xuất khẩu và thu hút đầu t + Khó khăn và thách thức - Vợt qua nghéo nàn, lạc hậu. Rút ngắn khoảng cách đói nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp trong xã hội - Tài nguyên đang dần cạn kiệt vì khai thác quá mức - Vấn đề việc làm, an ninh xã hội, y tế giáo dục - Thách thức lớn khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế [...]... Sản lợng tăng liên tục trong giai đoạn 199 0 thác và nuôi trồng thuỷ sản? - 2002: Từ 890 nghìn tấn lên gấp 3 lần đạt 2.7 triệu tấn (2002) Trong đó giai đoạn 199 8 - 2002 tăng mạnh nhát ? So sánh qua các giai đoạn? - Khai thác vẫn chiếm tỉ trọng lớn đạt 2/3 khối lợng sản phẩm thủy sản Nuôi trồng chỉ chiếm 1/3 nhng là ngành có mức tăng nhanh nhất gấp 6 lấn từ năm 199 0 - 2002 ? Chỉ ra các vùng khai thác chính... về địa lý dân c và địa lí kinh tế Việt Nam, tiếp tục khắc sâu những kiiến thức cơ bản đó; rèn luyện kỹ năng phân tích và so sánh mỗi liên quan giữa dân c và phát triển kinh tế của Việt Nam ở trong nớc và với quốc tế II - Chuẩn bị - Lợc đồ phân bố dân c, b đồ biến đổi dân số nớc ta - Bản đồ hành chính Việt nam b đồ sự chuyển dịch cơ cấu GDĐ - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam III - Tiến trình lên lớp. .. triển và phân bố công nghiệp ở nớc ta 2 Hiểu, lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu theo lãnh thổ công nghiệp Có kỹ năng đánh giá ý nghĩa kinh tế của các nguồn tài nguyên II - Chuẩn bị - Bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam - át lát địa lý Việt Nam - Lợc đồ phân bố dân c III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I Các nhân tố tự nhiên... hàng xuất khẩu? - Thủy sản là một trong 3 ngành có giá trị hàng xuất khẩu hàng đầu (2005) gồm: Dầu khí, Dệt may và thủy sản Từ 199 9 - 2002 tăng từ 97 1 triệu USD lên 2.1 tỉ USD (gấp Bài tập 3/37 hơn 2 lần) Vẽ biểu đồ đờng (đồ thị) thể hiện sản lợng thủy sản của nớc ta giai đoạn 199 0 - 2002 D - Củng cố: E - Hớng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm Tiết 10 Thực hành: vẽ biểu... kinh tế của vùng d) Củng cố: - Giáo viên nhắc lại những kiến thức cơ bản - Gọi 1 - 2 học sinh đọc phần kết luận (SGK) trang 69 e) Hớng dẫn về nhà: Học thuộc bài, làm bài tập 3/ 69 IV/ Rút kinh nghiệm Bài 19: Thực hành : Đọc bản đồ phân tích và đánh giá ảnh hởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển... Bộ địa hình có đặc điểm gì - Dải đất chuyển tiếp có đặc điểm gì - Trung du và miền núi có đặc điểm gì về địa hình (điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế ở trung du và miền núi Bắc Bộ) 2 Điều kiện tự nhiên vè tài nguyên thiên nhiên - Miền núi Bắc Bộ đặc trng bằng địa hình núi cao và chia cắt sông ở phía Tây Bắc còn ở phái Đông Bắc phần lớn là địa hình núi trung bình - Trung du và miền núi Bắc Bộ - Giáo. .. phơng pháp so sánh giữa các yếu tố định lý kết hợp kênh chữ và kênh hình để phân tích giải thích đợc các đ2 địa hình, kinh tế II - Chuẩn bị - Lợc đồ kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ\ - Tranh ảnh III - Tiến trình lên lớp a) ổn định tổ chức: Sĩ số: b) Kiểm tra bài cũ: - Trình bày nhữnh thế mạnh tài nguyên thiên nhiên của trung du và miền núi Bắc Bộ - Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân... nhiên vùng trung du và miền núi Bắc Bộ - Bản đồ địa lí tự nhiên hoặc bản đồ hành chính Việt Nam - 1 số tranh ảnh về trung du và miền núi Bắc Bộ III - Tiến trình lên lớp a) ổn định tổ chức: Sĩ số: b) Kiểm tra bài cũ: c) Bài mới: GV giới thiệu - Gv đè nghị học sinh quan sát hình 17.1 hãy xác 1 Vị trí địa lí và giới hạn định vị trí địa lí và ý nghĩa vị trí địa lí lãnh thổ ( SGK) - Lu ý học sinh: Trung du... trung du và miền núi Bắc Bộ, át lát địa lí Việt Nam III - Tiến trình lên lớp a) ổn định tổ chức: Sĩ số: b) Kiểm tra bài cũ: c) Bài mới: GV giới thiệu 1 Xác định trên hình 17.1 vị trí GV gọi HS lên bảng ( gọi HS khá ) của các mỏ : than, sắt, mangan, - Cả lớp đọc phần chú giải tài nguyên khoáng thiếc, bôxit, apatit, đồng, chì, sản kẽm - Xác định vị trí của các mỏ khoáng sản chủ yếu nh than, sắt, thiếc,... KT - XH đối với quá trình phát triển và phana bố ngành nông nghiệp 2 Có kỹ năng đánh giá giá trị của nền kinh tế, biết sơ đồ hóa các nhân tố ảnh hởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam II - Chuẩn bị - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Bản đồ khí hậu Việt Nam - Bản đồ đất đai Việt Nam III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Phân tích nhng thành tựu và khó khăn . nhiên giai đoạn 197 9 - 199 9 (Vẽ biểu đồ hình cột hoặc đồ thị) IV/ Rút kinh nghiệm Tuần 2 Tiết 3 Phân bố dân c và các loại hình quần c Ngày soạn: 6 /9 Ngày dạy: 12 /9 I - Mục đích. những hiểu biết của em về tháp dân số? - GV nói thêm về tháp dân số ? So sánh hình dạng của tháp (giữa năm 198 9 - 199 9)? ? Cơ cấu dân số phân theo độ tuổi? ? Tỉ lệ dân số phụ thuộc? ? Nhận xét. năm 198 9 , đến năm 199 9 chân tháp nhỏ hơn - Thể hiện tỉ lệ dân số độ tuổi trẻ nhiều hơn - Tỉ lệ dân số phụ thuộc ít hơn số ngời trong độ tuổi lao động + Nhóm dới tuổi lao động (0 - 14) chiếm 39%
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 9, GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 9, GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 9