0

giao an dia ly lop 9 bai 10

Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 10 docx

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 10 docx

Mầm non - Tiểu học

... NGUYỄN THỊ MUỘNĐỊA LÍBài 10 : ÔN TẬP I. MỤC TIấUHc xong bi ny HS bit :ã H thng c những đặc điểm chính về thiên nhiên,...
 • 2
 • 2,527
 • 4
Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 10 : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . pot

Giáo án địa lớp 7 - Bài 10 : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . pot

Khoa học xã hội

... tương quan giữa DS và DT rừng ở sách trang 34 . Nhận xét về tương quan giữa DS và DT rừng ở khu vực ĐNÁ từ nam 198 0  199 0. Nguyên nhân: vì DT rừng ngày càng bị gỉam : phá rừng lấy đất canh ... yêu cầu : HS phân tích H .10. 1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng DS TN quá nhanh với tình trạng thiếu LT ở Châu Phi. ? Nêu giá trị sản lượng LT năm 197 5 và năm 199 0 ? Nhận xét giá trị sản ... giảm , tăng và gỉam bao nhiêu % ? - tăng từ 100 %  110% - Tương tự với gai tăng DS VN - Tăng 100 %  160 % .LT bình quân đầu người giảm từ 100 %  50%. HS : phân tích bảng số liệu. II...
 • 7
 • 9,303
 • 8
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 9 potx

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 9 potx

Mầm non - Tiểu học

... Nam. Cách tiến hành : Bước 1 :- Yêu cầu HS quan sát hình 1, tranh, ảnh, mục 1trong SGK và kiến thức bài trước, trả lời các câuhỏi trong SGV trang 76.- Làm việc cá nhân. Bước 2 :- Gọi một ... kin thc.ã Xỏc lp mi quan hệ địa lí giữa địa hình với khí hậu, giữa thiên nhiên vớiø hoạt động sảnxuất của con người.II. ĐỒ DNG DY HCã Bn a lớ t nhiờn Vit Nam.ã Tranh, nh v nh mỏy thy in ... LÍBài 9 : THÀNH PHỐ ĐÀ LẠTI. MC TIấU Hc xong bi ny, HS bit:ã V trớ ca thnh ph Lt trờn bn Vit Nam.ã Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu của thành ph Lt.ã Da vo lc (bn ), tranh, nh...
 • 2
 • 2,809
 • 20
Giáo án địa lý lớp 9 - ĐỊA LÝ DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

Giáo án địa lớp 9 - ĐỊA DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

Khoa học xã hội

... những nét văn hoá riêng Bộ 4. Dặn dò: - Về làm câu hỏi số 3 ở trang 6 sgk - Làm bài tập số 1,3 ở tập bản đồ Địa 9 - Xem trước bài 2 ( Đọc kỹ biểu đồ H 2.1 ) *************************************** ... 86,2% dân số cả nước - Người Việt là lực lượng lao động đông đảo trong các ngành kinh tế quan trọng - Các dân tộc ít người có số dân và trình độ phát triển kinh tế khác nhau II/ ... đình các dân tộc Việt Nam III/ HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định: Giới thiệu chương trình Địa 9 2. Bài giảng: VN là quốc gia của nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết, các dân...
 • 5
 • 1,225
 • 3
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Khoa học xã hội

... - Hiện nay diện tích đất nông nghiệp là hơn 9 triệu ha 2. Tài nguyên khí hậu - Khí hậu của nước ta.Nhiệt đới gió mùa ẩm cây cối xanh quanh năm, trồng 2-3 vmột năm. - Khí hậu nước ta ... hưởng đến sự hình thành nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, đang phát triển theo hướng thâm canh và chuyên môn hoá. 2. Về kĩ năng: - Kĩ năng đánh giá kinh tế các tài nguyên ... biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta? (chống úng lụt trong mùa mưa bão. Đảm bảo nước tưới cho mùa khô. Cải tạo đất mở rộng diện tích canh tác. Tăng vụ thay đổi cơ cấu...
 • 6
 • 1,566
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx

Khoa học xã hội

... HS Nội dung chính HĐ 1 : Hướùng dẫn HS quan sát tranh ảnh Bảng 1.1: Dân số phân theo thành phần dân tộc (sắp xếp theo số dân) ở Việt Nam năm 199 9 (đơn vị: nghìn người) CH: Nước ta có bao ... tộc đã có nhiều thay đổi GV - Bản đồ phân bố các dân tộc Việt Nam ,Tranh ảnh về đồng bằng , ruộng bậc thang, Bộ tranh ảnh về Đại gia đình dân tộc Việt Nam. HS: - SGK, vở ghi, dụng cụ học ... phát triển đất nước, - Những Việt kiều đang sống ở nước ngoài. - Thành phần giữa các dân tộc có sự chênh lệch HĐ 2: Cho HS làm việc theo nhóm Quan sát lược đồ phân bố các dân tộc Việt Nam...
 • 5
 • 892
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ pdf

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ pdf

Khoa học xã hội

... đoạn và xu hướng thay đổi từ năm 197 9 đến năm 199 9, Giải thích nguyên nhân thay đổi? năm 192 1 có 15,6 triệu người, 196 1 tăng gấp đôi CH: Nhận xét mối quan hệ giữa gia tăng tự nhiên, gia ... dân số Việt Nam - Tháp dân số Việt Nam năm 198 9, 199 9 - Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới môi trường , chất lượng cuộc sống CH: Quan sát lược đồ đường biểu diễn tỉ lệ gia tăng ... 01/4/ 199 9 là bao nhiêu? Em có suy nghĩ gì về thứ tự diện tích và dân số của Việt Nam so với thế giới? - Năm 199 9 dân số nước ta 76,3 triệu I. SỐ DÂN -Năm 2003 dân số nước ta là 80 ,9 triệu...
 • 7
 • 1,272
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

Khoa học xã hội

... KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Địa9 Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………………….Lớp……………………………… Điểm Nhận...
 • 3
 • 623
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG pot

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG pot

Khoa học xã hội

... nhiều thành phần đang có sự chuyển dịch lao đông từ khu vực nhà nước sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh sự chuyển dịch như vậy phù hợp với quá trình nước ta chuyển sang kinh tế thị trường ... càng tăng - Cơ cấu sử dụng lao động của nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cực năm 199 9. Mức thu nhập bình quân đầu người tăng ,người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt ... dân cư của nước ta và giải thích? - Nên đặc điểm , chức năng của các loại hình quần cư? - Quan sát bảng số liệu 3.2 rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư không đều và sự thay đổi mật độ dân...
 • 6
 • 991
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ pdf

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ pdf

Khoa học xã hội

... nước ta giữa các năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày càng tăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 là 195 người/km2;năm 199 9 mật độ là 231 người/km2;2003 là 246 người/km2) ... - Quan sát bảng số liệu 3.2 rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư không đều và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta TP’ HCM năm 199 7 có 4,8 triệu người năm 199 9 là 5.037.155 ... nước ta như thế nào? - Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị tăng liên tục giai đoạn 199 5-2000 tăng nhanh nhất - Tỉ lệ dân đô thị nước ta còn thấp . điều đó chứng tỏ trình độ đô thị hoá thấp,...
 • 8
 • 912
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Khoa học xã hội

... năm 199 1: Lúc bấy giờ, nền kinh tế đang chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường, trong GDP, nông-lâm-ngư nghiệp tỉ trọng cao nhất chứng tỏ nước ta là nước nông nghiệp - Mốc năm 199 5: Bình ... trình dựng nước và giữ nước - 194 5:Thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - 194 5- 195 4 Kháng chiến chống Pháp - 195 4- 197 5 Kháng chiến chống Mĩ - Trong chiến tranh nền kinh tế chỉ phát triển ... tỏ nước ta đang từng bước chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp - Tỉ trọng của công nghiệp – xây dựng đã tăng lên nhanh nhất chứng tỏ quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển...
 • 7
 • 1,022
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

Khoa học xã hội

... gốc 100 ,0% 3. Giáo dục tư tưởng - Lòng yêu quê hương, ý thức bảo vệ môi trường II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS biểu đồ sản lợng thuỷ sản thời kì 199 0 - 20020 100 020003000 199 0 199 4 199 8 ... nhanh chủ yếu do số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu. Các tỉnh dẫn đầu: Kiên Giang, Cà Mau, BR-V Tàu và Bình Thuận. - Nuôi trồng thuỷ sản: gần đây phát triển nhanh: Cà Mau, An Giang ... phát triển vượt bậc. Năm 199 9 đạt 91 7 triệu USD năm 2002 đạt 2014 triệu USD Hoạt động của GV và HS Nội dung chính bao nhiêu phần trăm diện tích rừng và đóng vai trò quan trọng như thế nào?...
 • 10
 • 704
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Khoa học xã hội

... thấy: Ngành trồng trọt đang phát triển đa dạng cây trồng - Cây công nghiệp có xu hướng tăng lên. Cho thấy:Nước ta đang phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới chuyển sang trồng các cây hàng ... có tầm quan trọng như thế nào? CH: Kể tên các cây công nghiệp hằng năm? Phân bố (chủ yếu đồng bằng ) 2. Cây công nghiệp - Việc trồng cây công nghiệp có tầm quan trọng: ... phá thế độc canh trong nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường - Nước ta có nhiều điều kiện Cây lương thực 67,1 60,8 Cây công nghiệp 13,5 22,7 Cây ăn quả và rau đậu 19, 4 16,5 Bảng...
 • 7
 • 955
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 ppsx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 ppsx

Khoa học xã hội

... 0-4 tuổi ở năm 199 9 đã thu hẹp hơn năm 198 9 - Cơ cấu dân số : + Theo độ tuổi: Tuổi dưới và trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9. Độ tuổi lao ... hơn năm 198 9. Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 199 9 nhỏ hơn THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Sau bài học HS có thể : - ... mới Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt HĐ1: HS Làm việc theo nhóm Quan sát tháp dân số năm 198 9 và năm 199 9, so sánh hai tháp dân số về các mặt - Hình dạng của tháp - Cơ cấu dân số...
 • 4
 • 1,220
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔØI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔØI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM doc

Khoa học xã hội

... năm 199 0 có bán kính là 20mm; Năm 2002 bán kính 24 mm *Xử lí số liệu năm 199 0 : 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151% *Xử lí số lieu năm 2002: 8320,3:12831,4=64 ,9% ... cầm năm 199 0-2002050 100 150200250 199 0 199 5 2000 2002Năm% Trâu Bò Lợn Gà c/ Da trờn hiu bit cỏ nhõn v kiến thức đã học , giải thích tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh nhất? ... các năm 199 0, 199 5 và 2000. GV Gốc toạ độ thường lấy trị số 0 nhưng cũng có thể lấy một trị số phù hợp ≤ 100 Trục hoành (năm) có mũi tên theo chiều tăng gốc toạ độ trùng với năm gốc( 199 0) khoảng...
 • 6
 • 1,206
 • 0

Xem thêm