0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH – THÀNH PHO Á(Tiếp) ppt

6 612 1
  • Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH – THÀNH PHO Á(Tiếp) ppt

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 11:20

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH – THÀNH PHO Á(Tiếp) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: -HS cần nắm được đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh. - Nắm được chung về kinh tế của tỉnh 2. Về kĩ năng: -Rèn kĩ năng tìm hiểu và thu thập, đánh giá kiến thức địa lí qua quá trình quan sát, tìmhiểu thực tế. 3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức xây dựng kinh tế của địa phương II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - Bản đồ phân bố dân cư tỉnh Nam Định - Một số tranh ảnh về sự phát trển văn hoá y tế giáo dục địa phương - HS: Chuẩn bị các tư liệu sưu tầm về nội dung bài học III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: ? Trình bày đặc điểm vị trí địa lí tỉnh NĐ? Nêu y/n của vị trí địa lí với việc phát triển KTXH ? Trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. 2. GT bài mới: GT về tỉnh NĐ 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính ? Dựa vào những số liệu đã sưu tầm và chuẩn bị cho biết dân số của tỉnh NĐ, tỉ lệ gia tăng tự nhiên? ?Nhận xét về sự gia tăng so với cả nước? ? Sự gia tăng dân số có ảnh hưởng như thế nào tới đời sống và sản xuất? - GV: chuẩn xác kiến thức GV: thuyết trình về kết cấu dân số của tỉnh ? Kết cấu DS như hiện nay có ảnh III. Dân cư và lao động 1. Gia tăng dân số - S¸ố dân: Tính đế n ngày 1/4/1999 là 1888,4 nghin người, đứng thứ tám trong toàn quốc - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 1,2 % 2. Kết cấu dân số -Theo giới tính: Nữ 51,34 %, nam 48,66 % - Số người trong độ tuôỉ lao độ ng 100.2 nghin người chiếm 52,03 % dân số t Hoạt động của GV và HS Nội dung chính hưởng như thế nào tới sự phát triển ktxh ? Quan sát lược đồ sự phân bố dân cư nhận xét về MDDSvà sự phân bố dân cư của tỉnh? - GV chuẩn xác ? Sự phân bố đó có ảnh hưởng gì tới sự phát triển KTXH? ? Dựa vào thực tê ở địa phương nhận xét tình hình phát triển văn hoá y tế giáo dục của tỉnh? - GV: chuẩn xác kiến thức tỉnh 3. Phân bố dân cư - Mật độ dân số: 1141 ng/km2 - Dân cư tập trung đông ở TP NĐ (5358ng/Km2), Xuân Trườ ng, Nam Tr Hải Hậu. Thưa nhất là Nghĩa H ưng (692 ng/Km2), Vụ Bản, Giao thuỷ 4. Tình hình phát triể n văn hoá, y t giáo dục - Là vùng có truyền thống văn hoá từ lâu với nhiều loại hình v ăn hoá dân gian, l hội , các danh nhân văn hoá lớn. - Giáo dục luôn dẫn đầu toàn quốc về ch lượng dạy và học. Năm1991 đạ t chu quốc gia vè xoa mù chữ, 1999 đạ t chu về phổ cập tiểu học đúng độ tuổ i, 2001 đạt chuẩn về phổ cạp THCS, Đế n thang 10/12004 có 18 trường mầ m non, 256 Hoạt động của GV và HS Nội dung chính - GV: Thuýet trình về đặc điểm chung kinh tế của tỉnh ? Dựa vào bảng số liệu nhận xét về sự phát triển kinh tế của tỉnh tứ năm 1996 đén năm 2004? ? Nhận định chung về trình độ phát triển kinh tế của tỉnh so với cả nườc? trường tiểu học, 16 trườ ng THCS, 2 THPT đạt chuẩn quốc gia - Y tế có bước phát triển mới: 10% s ố có tram y tế, cứ một vạ n dân có kho 10 y bác sĩ, 18 giường bệ nh, công tac sk hoạch hoa gia đìng đạt kết quả tôt. IV.Kinh tế 1. Đăc điểm chung - Nền kt phát triển tương đối sớm đ ã t là một trong ba trung tâ kt thương mạ i c khu vực Bắc Bộ . Sau hơn 10 năm th hiện đổi mới, kinh tế dã có sự chuyể n bi tích cực + Tốc độ phát triển kt chưa đông đ nhưng ngày càng ổn định 1996 1997 2002 2003 2004 7,2 8,2 7,03 7,7 8,24 + Cơ cấu kinh tế: Có sự chuyển dị ch theo Hoạt động của GV và HS Nội dung chính ? Nhận xét về cơ cấu kinh tế của tỉnh? xu hướng chung của cả nước: Giả m t trọng của cá nghành sản xuất vậ t ch tăng tỉ trọng các nghành sản xuấ t phi v chất. Trong khu vực sản xuất vật chấ t thì giảm tỉ trọng của khu vự c nông , lâm ngư ngiệp, tăng tỉ trọng của khu vự c công nghiệp xây dựng. + Cơ cấ u kt năm 1997: nông lâm ngư nghiệp 43,1: Công nghiệp xây dự ng18, 8: Dịch vụ 38,1. 4. Củng cố, đánh giá ? Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh? ? Gia tăng dân số có ảnh hưởng gì đến đời sống KTXH của tỉnh? ? Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của tỉnh.( Cơ cấu kt năm 1997: nông lâm ngư nghiệp 43,1%: Công nghiệp xây dựng18,8%: Dịch vụ 38,1%.) ? Qua biểu đồ nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh DUYỆT CỦA BGH – TUẦN 32 ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………. . ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH – THÀNH PHO Á(Tiếp) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: -HS cần nắm được đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh. - Nắm được chung về kinh tế của tỉnh 2 điểm vị trí địa lí tỉnh NĐ? Nêu y/n của vị trí địa lí với việc phát triển KTXH ? Trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. 2. GT bài mới: GT về tỉnh NĐ 3. Bài mới Hoạt. cư tỉnh Nam Định - Một số tranh ảnh về sự phát trển văn hoá y tế giáo dục địa phương - HS: Chuẩn bị các tư liệu sưu tầm về nội dung bài học III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài c : ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH – THÀNH PHO Á(Tiếp) ppt, Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH – THÀNH PHO Á(Tiếp) ppt, Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH – THÀNH PHO Á(Tiếp) ppt