0

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx

8 899 0
  • Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:21

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số Ngày soạn: 27/8/06 Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh biết được dân số nước ta vào năn 2002 là 78 triệu người (Có thể thêm các số liệu mới). Hiểu và trình bày được tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hệ quả 2. Xu thế chuyển dịch dân số và sự thay đổi cơ cấu dân số 3. Rèn kỹ năng phân tích biểu đồ và thống kê dân số II - Chuẩn bị - Biểu đồ biến đổi dân số - Một số tranh minh họa cho hậu quả của bùng nổ dân số III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Qua bản đồ em hãy nhận xét về sự phân bố các dân tộc ở nước ta? C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Theo thống kê, hi ện nay nước ta có bao nhiêu triệu người? ? Với số lư ợng ấy em có nhận xét gì? I. Số dân - Năm 2002 dân số nước ta là 79.7 triệu người. - Với một diện tích chỉ hơn 330.000km 2 (đứng thứ 58 trên thế giới) nhưng dân số nước ta lại quá đông, xếp thứ 14 trên thế giới, gây ra nhứng khó khăn cho nền kinh tế và đời ? Kể tên một số nước có dân số đông trên th ế giới? GV treo biểu đồ biến đổi dân số của nư ớc ta giai đoạn 1954 - 2003 ? Nhận xét t ình hình tăng dân số của nư ớc ta? (Làm phép tính trung binh tăng dân số từ 1954 - 2003, tỉ lệ tăng tự nhiên tăng gi ảm như thế nào) ? S ự ổn định thể hiện như thế nào? sống - HS tìm: Trung Quốc, Ân Độ, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Bra-xin, Ni-giê-ri-a, Băng-la-đét II. Gia tăng dân số - Nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ dân số từ nửa sau thế kỷ 20, từ 23.8 triệu ch ỉ trong 50 năm đến năm 2003 dân số nước ta đã làg 80 triệu. Trung bình mỗi năm tăng hơn 1.1 triệu người. Tuy nhiên những giai đoạn sau này đang có xu thế giảm dần đi đến ổn định. - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên gi ảm ? Cho biết một số nguyên nhân và h ậu quả của sự gia tăng dân số? nhanh trong giai đoạn 1989 - 2003, hiện ổn định ở mức 1.4%/năm. - Tỉ suất sinh thấp và tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm là do những cố gắng về y tế, tuyên truyền trong hơn 30 năm qua. + Nguyên nhân: - Số người trong độ tuổi sinh đẻ nhiều - Tỉ lệ tử giảm - Còn t ồn tại nhứng quan niệm phong kiến - Nhận thức về vấn đề dân số còn chưa cao + Hậu quả: - Bình quân lương thực giảm, Quan sát bảng 2.1: Nh ận xét tỉ lệ gia tăng tự nhiên giữa các vùng? ? Xác định các v ùng mi ền có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao và thấp? - Giải thích lý do vì sao có sự khác biệt nh ư vậy? Quan sát b ảng số liệu 2.2 GV đưa ra những thu ật ngữ: Tuổi dưới tuổi lao động, tuổi lao động v à trên tuổi lao động đói nghèo - Kinh tế chậm phát triển - Khó khăn trong giải quyết việc làm - Mất trật tự an ninh - Cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường + Không giống nhau: Thành thị thấp, nông thôn cao - Các vùng núi và cao nguyên tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn đồng bằng -> Do nhận thức và công tác tuyên truyền về dân số chưa cao III. Cơ cấu dân số ? Theo dõi sự thay đổi t ỉ lệ các nhóm tuổi qua các giai đọan từ 1979 - 1999, Em có nh ận xét gì? ? Thể hiện t ình hình tăng dân số như th ế nào? ? Theo dõi sự thay đổi về tỉ lệ của giới tính., em có nhận xét gì? 1. Cơ cấu theo nhóm tuổi + Nhóm tuổi 0 - 14 giảm dần + Nhóm tuổi 15 - 59 tăng nhanh + Nhóm tuổi trên 60 tăng nhưng chậm -> Nước ta có dân số trẻ, khó khăn cho công tác y tế giáo dục. - Tỉ lệ sinh đang giảm dần 2. Cơ cấu về giới - Nam giới ít hơn n ữ giới, tuy nhiên sự chênh lệch về giới thay đổi theo hướng giảm dần từ 3% vào năm 1979 xuống còn 1.6% năm 1999. - Do chiến tranh và do đặc ? Nêu nguyên nhân d ẫn tới sự khác biệt ấy? ? Những đặc điểm ấy có ảnh hưởng như thế nào đ ến sự phát triển kinh tế xã hội? điểm giới tính - Sự thay đổi cũng ảnh hưởng từ những luồng nhập cư (di chuyển nguồn lao động đến những khu công nghiệp và đô thị từ các vùng nông thôn) - HS trình bày D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: Bài tập 3/10. Vẽ biểu đồ và tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên giai đoạn 1979 - 1999 (Vẽ biểu đồ hình cột hoặc đồ thị) IV/ Rút kinh nghiệm . Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số Ngày soạn: 27 /8/06 Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh biết được dân số nước ta vào năn 20 02 là 78 triệu. Bra-xin, Ni-giê-ri-a, Băng-la-đét II. Gia tăng dân số - Nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ dân số từ nửa sau thế kỷ 20 , từ 23 .8 triệu ch ỉ trong 50 năm đến năm 20 03 dân số nước ta đã. đồ và thống kê dân số II - Chuẩn bị - Biểu đồ biến đổi dân số - Một số tranh minh họa cho hậu quả của bùng nổ dân số III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx