0

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot

6 826 0
  • Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:21

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Học sinh nắm được các loại rừng chủ yếu ở nước ta, hiểu được tình năng và đặc điểm của từng loại rừng 2. Thấy được đặc điểm về nguồn lợi thủy sản 3. Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ đường (đồ thị), ký năng phân tích biểu đồ II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm . Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Học sinh nắm được các. dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò D - Củng cố: E - Hướng. nghiệm Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot

Từ khóa liên quan