0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot

Giáo án bài Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản - Địa 9 - GV.N M Thư

Giáo án bài Sự phát triển phân bố lâm nghiệp ,thủy sản - Địa 9 - GV.N M Thư

... từ lâm nghiệp cũng tăng Giáo án địa lớp 9 BÀI 9. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THỦY SẢNI - Mục tiêu: 1. Học sinh nắm được các loại rừng chủ yếu ở nước ta, hiểu được tình năng đặc ... Giáo án địa lớp 9 sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 199 0 - 20024. Củng cố: Hướng dẫn HS làm BT vở BT tập BĐ.5. Dặn dò: - Học bài. - Làm bài tập. - Chuẩn bị bài thực hành. Giáo ... tích rừng sản xuất ít2. Sự phát triển phân bố lâm nghiệp - Giảm sản lượng gỗ khai thác chỉ còn 2.5 triệu m3/năm (tất cả các loại), tập trung ở vùng núi thấp trung du - Phát triển các...
 • 4
 • 4,073
 • 8
Địa lý lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN doc

Địa lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN doc

... - Việc phát triển ngành thủy sản còn gặp nhiều khó khăn 2. Sự phát triển phân bố ngành thủy sản - Khai thác hải sản sản lượng tăng khá nhanh - Nuôi trồng thủy sản phát triển ... 29/ 64 tỉnh thành giáp biển - NTB NB phát triển mạnh nhất. Giải thích vì sao? (vĩ độ, khí hậu ) - Hãy so sánh số liệu trong bảng 9. 2 rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản. ... hiếm 2. Sự phát triển phân bố lâm nghiệp phá, rừng ngập mặn) - Xác định trên bản đồ 4 ngư trường trọng điểm. - Hãy cho biết những khó khăn cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản? ( TN:...
 • 5
 • 2,448
 • 3
Địa Lí 9 Bài 9 – Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Địa9 Bài 9Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thủy sản

... Tình hình phát triển phân bố lâm nghiệp: - Khai thác khoảng 2.5 tr m3 gỗ mỗi năm ở vùng rừng sản xuất chủ yếu ở miền núi trung du. - Công nghiệp chế biến gỗ lâm sản được phát triển gắn ... C2 – Bài tập:1/ – Phân tích các điều kiện để phát triển ngành thuỷ sản nước ta? - Trình bày sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản. - Giải thích tại sao sản lượng thuỷ sản nước ta chưa cao? ... để nâng cao sản lượng thuỷ sản? * Trả lời:a) Các điều kiện để phát triển ngành thuỷ sản nước ta:( Đã ghi)b) Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản: (Đã ghi)c) – Sản lượng thuỷ sản nước ta...
 • 4
 • 29,554
 • 73
Bài 9-Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Bài 9-Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thủy sản

... Tiết 9: Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản I/ Lâm nghiệp II. Ngành thuỷ sản 1. Nguồn lợi thuỷ sản 2. Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản. Sự phát triển: Sản xuất thuỷ sản phát ... Tiết 9: Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản I/ Lâm nghiệp1. Tài nguyên rừng 2 .Sự phát triển phân bố ngành lâm nghiệpa) Sự phân bố Rừng sản xuất ở vùng núi thấp trung ... rừng sản xuất.-Mô hình nông lâm kết hợp đang được phát triển góp phần bảo vệ rừng nâng cao đời sống nhân dân. Tiết 9: Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản I/ Lâm nghiệp1. Tài...
 • 7
 • 7,831
 • 22
Gián án Bài 9 Sựphát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản

Gián án Bài 9 Sựphát triển phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản

... Tiết 9 bài 9 SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN2, Sự phát triển phân bố lâm nghiệpa, Sự phân bố Xác định trên lược đồ sự phân bố các loại rừng? - Rừng phòng hộ: Phân bố ... SẢNXác định các ngư trường trọng điểm các tỉnh trọng điểm về sản lượng thuỷ sản? Tiết 9 bài 9 SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Tiết 9 bài 9 SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM ... NGHIỆP, THUỶ SẢN Tiết 9 bài 9 SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN2, Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản Năm Tổng số Chia raKhai thác Nuôi trồng 199 0 890 .6 728.5 162.1 199 4...
 • 11
 • 1,024
 • 2
Tiết 12-SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP(KÊNH HÌNH SANG KÊNH CHỮ)

Tiết 12-SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP(KÊNH HÌNH SANG KÊNH CHỮ)

... nhiên kinh tế xã hội (được nêu trong bài) tương ứng với các yếu tố đầu vào đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố nông nghiệpCác y u t ế ốđ u vàoầS phát tri n ự ể Phân b ... lao đ ngộ-C s v t ch tơ ở ậ ấ-Chính sách S phát tri n ự ể phân b công nghi pệĐ u raầ-Th tr ngị ườ - Chính sách e/ Công nghiệp dệt maye/ Công nghiệp dệt mayDựa vào kênh chữ SGK ... đến nhỏ?trọng từ lớn đến nhỏ?1-chế biến lương thực tp 2-Cơ khí điện tử 3-khai thác nhiên liệu 4- Vật liệu xây dựng 5- Hoá chất 6- Dệt may 7- Điện 8- Các ngành công nghiệp khác a/...
 • 32
 • 523
 • 0
Giáo án bài Sự phát triển và phân bố nông nghiệp - Địa 9 - GV.N M Thư

Giáo án bài Sự phát triển phân bố nông nghiệp - Địa 9 - GV.N M Thư

... Giáo án địa lớp 9 BÀI 8. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆPI - Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS cần: - Nắm được đặc điểm phát triển phân bố một sô loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu ... thực - Gồm: Lúa hoa màu (ngô, khoai, sắn ) - Lúa vẫn là cây trồng chính, chiếm vị trí Giáo án địa lớp 9 công nghiệp chủ yếu, kể tên cácloại cây công nghiệp ở đó?? Nhận xét gì về sự phát triển ... Việt Nam hoặc bản đồ phân bố nông nghiệp. - Một số tranh ảnh về sản xuất phân bố nông nghiệp.III - Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ:H. Trình bày những thuận lợi khó khăn của các...
 • 4
 • 1,384
 • 4
Giáo án bài Sự phát triển và phân bố công nghiệp - Địa 9 - GV.N M Thư:

Giáo án bài Sự phát triển phân bố công nghiệp - Địa 9 - GV.N M Thư:

... Giáo án địa lớp 9 BÀI 12. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆPI - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh nắm được tên của một số ngành công nghiệp chủ yếu, một sốtrung tâm công nghiệp lớn ... chỉnh đa dạng thuộc mọi lĩnhvực. - Một số ngành công nghiệp trọng điểm đãđược hình thành đang chiếm tỉ trọng khá Giáo án địa lớp 9 nghiệp chế biến lương thực- thựcphẩm?? Đặc điểm ... Y-a-li,Sơn La nhiều nhà máy đang xây dựng - Sản lượng điện hàng năm khoảng 40 tỉKW/h. Sản lượng ngày càng tăng nhưng vẫn Giáo án địa lớp 9 ? Kể tên một số ngành côngnghiệp nặng tiêu biểu? Sản lượngcủa...
 • 5
 • 2,386
 • 5
Địa lý lớp 9 - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pptx

Địa lớp 9 - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pptx

... HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được vai trò của các nhân tố TN KT-XH đối với sự phân bố nông nghiệp ... - Có kỹ năng đánh giá giá trị kinh tế các tài nguyên thiên nhiên . - Biết lập sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố nông nghiệp II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ địa ... nước ta. 2/ Phát triển phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng ntn đến phát triển nông nghiệp? + Tăng giá trị khả năng cạnh tranh của hàng nông sản + Thúc đẩy sự phát triển các vùng...
 • 6
 • 2,884
 • 3
Địa lý lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Địa lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

... SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được đặc điểm phát triển phân bố một số cây trồng, vật nuôi. - Nắm vững sự ... - Chuẩn bị: “ Sự phát triển thủy sản 6. Rút kinh nghiệm 3. Bài mới:Nền nông nghiệp nước ta gần đây đã có bước phát triển vượt bậc.Giá trị sản lượng tăng nhanh, phân bố sản xuất cũng có sự ... định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố nông nghiệp. - Trong các nhân tố KT-XH, nhân tố nào quan trọng nhất? nào là chính? - Tại...
 • 5
 • 1,952
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: địa lý lớp 9 sự phát triển và phân bố nông nghiệp ppttiết 10 bài 9 sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sảncâu hỏi và bài tập bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản môn địa lý 9hướng dẫn làm bài tập bản đồ địa lí 9 bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sảnđịa lí bài 8 lớp 9 sự phát triển và phân bố nông nghiệpđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptxđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp potxdia ly 9 bai 11 cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepđịa lý 9 hk1 bài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpdia ly 9 bai 8 su phat trien va phan bo nong nghiepsự phát triển và phân bố công nghiệp lớp 9sự phát triển và phân bố công nghiệp địa 9bai 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp dia 9địa lí 9 bài 8 sự phát triển và phân bố nông nghiệp phần bài tậpđịa lí 9 bài 11 – các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ