0

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống ppt

8 853 1
  • Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống ppt

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:21

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống Ngày soạn: 7/9 Ngày dạy: 15/9 I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh hiểu và trình bày được đặc điểm của người la động và việc sử dụng lao động ở nước ta 2. Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống, nhận xét và đanh sgiá qua các số liệu, biểu đồ, bản đồ II - Chuẩn bị - Biểu đồ cơ cấu lao động - Bảng thống kê sử dụng lao động III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? So sánh sự khác nhau giữ hai hình thức quần cư nông thôn và thành thị? C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Từ nh ững số liệu về số dân và tỉ lệ độ tuổi lao động ở các bài học trước, em có đánh giá g ì về lực lư ợng lao động ở nước ta? ? Nêu một vài đ ặc điểm của ngư ời lao động Việt I. Nguồn lao động và sử dụng lao động 1. Nguồn lao động - Dân số nước ta có khoảng 80 triệu người (2004) trong đó tỉ lệ người trong độ tuổi lao động là khoảng 58.4% vì thế nước ta có lực lượng lao động dồi dào với hơn 40 triệu lao động - Nhiều kinh nghiệm, tiếp thu KHKT nhanh, thông minh, sáng tạo, cần cù Nam? GV treo biểu đồ cơ cấu lao động ? Nhận xét về cơ c ấu lao động giữa thành th ị và n ông thôn? nguyên nhân nào dẫn đến t ình hình ấy? ? Chất lượng lao động ở nước ta có đặc điểm gì? ? Chúng ta đã có các biện pháp gì đ ể nâng cao chất lượng lao động? GV đưa thêm các số - Do đặc điểm của nền kinh tế thiên về nông nghiệp và phân bố dân cư không đồng đều nên lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn, thành thị ít lao động. - Hạn chế của lao động nước ta: trình độ chuyên môn chưa cao, chủ yếu là lao động phổ thông không qua đào tạo nghề, ít được tiếp thu KHKT, sức khỏe yếu - Cần mở rộng quy mô đào tạo, mở rộng các trường dạy nghề và THCN, đào tạo lao động hợp tác quốc tế liệu khác về trình độ văn hóa, chuyên môn của lao động nư ớc ta (SGV/18) Quan sát biểu đồ v à cơ c ấu sử dụng lao động qua các năm 1989 - 2003 ? Nhận xét về cơ c ấu sử dụng lao động? ? Đánh giá như thế nào về cơ cấu kinh tế và s ử dụng lao động? 2. Sử dụng lao động - Lao động trong các ngành nông - lâm - ngư nghiệp đang giảm dần. Lao động trong công nghiệp và xây dựng đang tăng nhưng tăng nhanh nhất là lao động trong ngành dịch vụ -> Thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế đang diễn ra nhanh. II. Vấn đề việc làm ? Nêu nh ững thuận lợi và khó khăn từ đặc đi ểm nguồn lao động dồi dào? ? Vì vậy ở nư ớc ta đang xảy ra tình trạng gì? GV gọi học sinh đọc v à nêu cảm nhận về h ình - Thuận lợi khi xây dựng cơ cấu khing thế và mở rộ ng quy mô sản xuất, giá nhân công rẻ - Khó khăn: Vấn đê fgiải quyết việc làm khó khăn vì nền kinh tế nước ta còn chậm phát triển, mỗi năm yêu cầu phải có th êm 1 triệu việc làm cho 1 triệu người đến tuổi lao động - Thời gian lao động ít nhất là ở khu vực nông thôn: đạt 77.7% - Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao: đạt khoảng 6% III. Chất lượng cuộc sống - Đảng và nhà nước đã và đang ảnh 4.3 ? Nh ận xét về những ti ến bộ trong việc cải t ạo, nâng cao chất lượng cuộc sống ở nư ớc ta? có sự quan tâm đến đời sống và cải thiện đời sống cho nhân dân bằng nhiều chính sách mới: Xóa đói giảm nghéo, cho vay vốn phát triển sản xuất, quỹ ủng hộ người ngèo + Trước cách mạng tháng 8 và trong chiến tranh: đói nghèo, bệnh tật, thu nhập thấp, mù chữ + Ngày nay: Sau 20 năm đổi mới bộ mặt đời sống đã có nhiều thay đổi, người biết chữ đạt 90.3%, tuổi thọ bình quân đạt 67.5t (Nam) và 74t (Nữ), thu nhập trung bình đạt trên 400 USD/ năm, chiều cao thể trọng đều tăng D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: bài tập 3/17 Cơ cấu sử dụng lao động giữa thành thị và nông thôn (Vẽ biểu đồ, nhận xét) IV/ Rút kinh nghiệm . Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống Ngày soạn: 7 /9 Ngày dạy: 15 /9 I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh hiểu và trình bày được. người la động và việc sử dụng lao động ở nước ta 2. Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống, nhận xét và đanh sgiá qua các số liệu, biểu đồ, bản đồ II - Chuẩn bị - Biểu đồ cơ cấu lao động - Bảng. dụng lao động? ? Đánh giá như thế nào về cơ cấu kinh tế và s ử dụng lao động? 2. Sử dụng lao động - Lao động trong các ngành nông - lâm - ngư nghiệp đang giảm dần. Lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống ppt, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống ppt, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 4 Lao động và việc làm Chất lượng cuộc sống ppt