0

giao an dia ly lop 9 bai 38

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 38 : KINH TẾ BẮC MĨ doc

Giáo án địa lớp 7 - Bài 38 : KINH TẾ BẮC MĨ doc

Khoa học xã hội

... bố sản xuất Nông nghiệp có sự phân hoá từ Tây  Đông HS trình bày GV nhận xét GV : Bắc Canada : Khí Hậu lạnh nhưng đã ứng dụng Khoa Học Kỹ Thuật trồng trọt trong nhà kính . Quần đảo ... nuôi , cây trồng. ? Việc sử dụng Khoa Học Kĩ Thuật trong Nông Nghiệp như thế nào ? ( quan sát thấy thu hoạch bông NGHIỆP TIÊN TIẾN : a) Những điều kiện cho nền Kinh Tế Bắc Mĩ phát ... Phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với qui mô lớn. Giáo án địa lớp 7 - Bài 38 : KINH TẾ BẮC MĨ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được nền nông nghiệp BẮC MĨ -...
 • 8
 • 6,845
 • 19
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 9 potx

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 9 potx

Mầm non - Tiểu học

... Nam. Cách tiến hành : Bước 1 :- Yêu cầu HS quan sát hình 1, tranh, ảnh, mục 1trong SGK và kiến thức bài trước, trả lời các câuhỏi trong SGV trang 76.- Làm việc cá nhân. Bước 2 :- Gọi một ... những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà Lạt.• Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh, ảnh để tìm ra kiến thức.• Xác lập mối quan hệ địa lí giữa địa hình với khí hậu, giữa thiên nhiên vớiø hoạt động sảnxuất ... nên quanhnăm mát mẻ. Vào mùa đông, Đà Lạtcũng lạnh nhưng không chịu ảnhhưởng gió mùa đông bắc nên khôngrét buốt như ở miền Bắc. Kết luận: Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh...
 • 2
 • 2,776
 • 20
Giáo án địa lý lớp 9 - ĐỊA LÝ DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

Giáo án địa lớp 9 - ĐỊA DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

Khoa học xã hội

... những nét văn hoá riêng Bộ 4. Dặn dò: - Về làm câu hỏi số 3 ở trang 6 sgk - Làm bài tập số 1,3 ở tập bản đồ Địa 9 - Xem trước bài 2 ( Đọc kỹ biểu đồ H 2.1 ) *************************************** ... 86,2% dân số cả nước - Người Việt là lực lượng lao động đông đảo trong các ngành kinh tế quan trọng - Các dân tộc ít người có số dân và trình độ phát triển kinh tế khác nhau II/ ... đình các dân tộc Việt Nam III/ HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định: Giới thiệu chương trình Địa 9 2. Bài giảng: VN là quốc gia của nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết, các dân...
 • 5
 • 1,185
 • 3
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Khoa học xã hội

... - Hiện nay diện tích đất nông nghiệp là hơn 9 triệu ha 2. Tài nguyên khí hậu - Khí hậu của nước ta.Nhiệt đới gió mùa ẩm cây cối xanh quanh năm, trồng 2-3 vmột năm. - Khí hậu nước ta ... hưởng đến sự hình thành nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, đang phát triển theo hướng thâm canh và chuyên môn hoá. 2. Về kĩ năng: - Kĩ năng đánh giá kinh tế các tài nguyên ... biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta? (chống úng lụt trong mùa mưa bão. Đảm bảo nước tưới cho mùa khô. Cải tạo đất mở rộng diện tích canh tác. Tăng vụ thay đổi cơ cấu...
 • 6
 • 1,522
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx

Khoa học xã hội

... HS Nội dung chính HĐ 1 : Hướùng dẫn HS quan sát tranh ảnh Bảng 1.1: Dân số phân theo thành phần dân tộc (sắp xếp theo số dân) ở Việt Nam năm 199 9 (đơn vị: nghìn người) CH: Nước ta có bao ... tộc đã có nhiều thay đổi GV - Bản đồ phân bố các dân tộc Việt Nam ,Tranh ảnh về đồng bằng , ruộng bậc thang, Bộ tranh ảnh về Đại gia đình dân tộc Việt Nam. HS: - SGK, vở ghi, dụng cụ học ... phát triển đất nước, - Những Việt kiều đang sống ở nước ngoài. - Thành phần giữa các dân tộc có sự chênh lệch HĐ 2: Cho HS làm việc theo nhóm Quan sát lược đồ phân bố các dân tộc Việt Nam...
 • 5
 • 820
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ pdf

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ pdf

Khoa học xã hội

... đoạn và xu hướng thay đổi từ năm 197 9 đến năm 199 9, Giải thích nguyên nhân thay đổi? năm 192 1 có 15,6 triệu người, 196 1 tăng gấp đôi CH: Nhận xét mối quan hệ giữa gia tăng tự nhiên, gia ... đồ dân số Việt Nam - Tháp dân số Việt Nam năm 198 9, 199 9 - Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới môi trường , chất lượng cuộc sống CH: Quan sát lược đồ đường biểu diễn tỉ lệ gia tăng ... 01/4/ 199 9 là bao nhiêu? Em có suy nghĩ gì về thứ tự diện tích và dân số của Việt Nam so với thế giới? - Năm 199 9 dân số nước ta 76,3 triệu I. SỐ DÂN -Năm 2003 dân số nước ta là 80 ,9 triệu...
 • 7
 • 1,232
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

Khoa học xã hội

... KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Địa9 Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………………….Lớp……………………………… Điểm Nhận...
 • 3
 • 561
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG pot

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG pot

Khoa học xã hội

... nhiều thành phần đang có sự chuyển dịch lao đông từ khu vực nhà nước sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh sự chuyển dịch như vậy phù hợp với quá trình nước ta chuyển sang kinh tế thị trường ... càng tăng - Cơ cấu sử dụng lao động của nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cực năm 199 9. Mức thu nhập bình quân đầu người tăng ,người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt ... dân cư của nước ta và giải thích? - Nên đặc điểm , chức năng của các loại hình quần cư? - Quan sát bảng số liệu 3.2 rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư không đều và sự thay đổi mật độ dân...
 • 6
 • 915
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ pdf

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ pdf

Khoa học xã hội

... nước ta giữa các năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày càng tăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 là 195 người/km2;năm 199 9 mật độ là 231 người/km2;2003 là 246 người/km2) ... - Quan sát bảng số liệu 3.2 rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư không đều và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta TP’ HCM năm 199 7 có 4,8 triệu người năm 199 9 là 5.037.155 ... nước ta như thế nào? - Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị tăng liên tục giai đoạn 199 5-2000 tăng nhanh nhất - Tỉ lệ dân đô thị nước ta còn thấp . điều đó chứng tỏ trình độ đô thị hoá thấp,...
 • 8
 • 833
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Khoa học xã hội

... năm 199 1: Lúc bấy giờ, nền kinh tế đang chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường, trong GDP, nông-lâm-ngư nghiệp tỉ trọng cao nhất chứng tỏ nước ta là nước nông nghiệp - Mốc năm 199 5: Bình ... trình dựng nước và giữ nước - 194 5:Thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - 194 5- 195 4 Kháng chiến chống Pháp - 195 4- 197 5 Kháng chiến chống Mĩ - Trong chiến tranh nền kinh tế chỉ phát triển ... tỏ nước ta đang từng bước chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp - Tỉ trọng của công nghiệp – xây dựng đã tăng lên nhanh nhất chứng tỏ quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển...
 • 7
 • 969
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

Khoa học xã hội

... môi trường II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS biÓu ®å s¶n lîng thuû s¶n thêi k× 199 0 - 20020100020003000 199 0 199 4 199 8 2002N¨mNgh×n tÊn CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1; năm 2000 độ che phủ rừng ... nhanh chủ yếu do số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu. Các tỉnh dẫn đầu: Kiên Giang, Cà Mau, BR-V Tàu và Bình Thuận. - Nuôi trồng thuỷ sản: gần đây phát triển nhanh: Cà Mau, An Giang ... phát triển vượt bậc. Năm 199 9 đạt 91 7 triệu USD năm 2002 đạt 2014 triệu USD Hoạt động của GV và HS Nội dung chính bao nhiêu phần trăm diện tích rừng và đóng vai trò quan trọng như thế nào?...
 • 10
 • 637
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Khoa học xã hội

... thấy: Ngành trồng trọt đang phát triển đa dạng cây trồng - Cây công nghiệp có xu hướng tăng lên. Cho thấy:Nước ta đang phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới chuyển sang trồng các cây hàng ... có tầm quan trọng như thế nào? CH: Kể tên các cây công nghiệp hằng năm? Phân bố (chủ yếu đồng bằng ) 2. Cây công nghiệp - Việc trồng cây công nghiệp có tầm quan trọng: ... phá thế độc canh trong nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường - Nước ta có nhiều điều kiện Cây lương thực 67,1 60,8 Cây công nghiệp 13,5 22,7 Cây ăn quả và rau đậu 19, 4 16,5 Bảng...
 • 7
 • 924
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 ppsx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 ppsx

Khoa học xã hội

... 0-4 tuổi ở năm 199 9 đã thu hẹp hơn năm 198 9 - Cơ cấu dân số : + Theo độ tuổi: Tuổi dưới và trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9. Độ tuổi lao ... hơn năm 198 9. Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 199 9 nhỏ hơn THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Sau bài học HS có thể : - ... mới Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt HĐ1: HS Làm việc theo nhóm Quan sát tháp dân số năm 198 9 và năm 199 9, so sánh hai tháp dân số về các mặt - Hình dạng của tháp - Cơ cấu dân số...
 • 4
 • 1,176
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔØI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔØI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM doc

Khoa học xã hội

... năm 199 0 có bán kính là 20mm; Năm 2002 bán kính 24 mm *Xử lí số liệu năm 199 0 : 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151% *Xử lí số lieu năm 2002: 8320,3:12831,4=64 ,9% ... cỏc nm 199 0, 199 5 v 2000. GV Gc to thng ly tr s 0 nhng cng cú th ly mt tr s phự hp 100 Trc honh (nm) cú mi tờn theo chiu tng gc to trựng vi nm gc( 199 0) khong cỏch l 5 nm Nu ta ly gc to ... súc gia cầm năm 199 0-2002050100150200250 199 0 199 5 2000 2002Năm% Trâu Bò Lợn Gà c/ Da trờn hiu bit cỏ nhõn v kin thc ó hc , gii thớch ti sao n gia cm v n ln tng nhanh nht? Ti sao n...
 • 6
 • 1,165
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP pps

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP pps

Khoa học xã hội

... nghiệp, mạng lưới giao thơng lan toả nhiều nơi…) CH: Việc cải thiện hệ thống đường giao thơng có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển cơng nghiệp ? CH: Hãy kể mợt số đường giao thơng nước ... dõn, ngun lao ng di do, cú trỡnh ) GV cn nhn mnh HS hiu cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn l rt quan trng nhng khụng phi l nhõn t quyt nh s phỏt trin v phõn b cụng nghip H2: Cỏc nhõn t kinh t ... công nghiệp trọng điểm. - Công nghiệp khai thác nhiên liệu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (than) Đông Nam Bộ - Tài nguyên thiên nhiên nưta đa dạng tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và...
 • 7
 • 844
 • 1

Xem thêm