0

đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh 11

đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (11)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (11)

Vật lý

... ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI HSG LỚP 11 (CHUYÊN )NĂM 2 011 MÔN VẬT Câu 1: (2 điểm) a) Do vận tốc đầu khối tâm không nên vừa đặt xuống vành vừa quay vừa trượt mặt ... thời điểm v=ωR vành lăn không trượt Do ta xét vành lên gồm hai giai đoạn: * Giai đoạn vừa quay vừa trượt: - Phương trình chuyển động là: -FmsR=mR γ => γ=-µgcosα/R Đến thời điểm t1 vành kết thúc ... đường mà vành lên giai đoạn ( µ cos α − sin α )ω0 R S1=v1 /2a = g (2µ cos α − sin α ) 2 (0,5 đ) * Giai đoạn vành lăn không trượt: Lực ma sát nghỉ hướng lên trên: Phương trình động lực học cho...
 • 6
 • 1,157
 • 17
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (6)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (6)

Vật lý

... VĨNH PHÚC (Đáp án có 06 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN MÔN: VẬT (Dành cho học sinh THPT Chuyên) v Câu Ý 2đ Nội dung Để vật không chạm tường phải không rời ván Sau ... vật ván chuyển động vật trở lại tường, 0,5 v0 2v0 x1 quãng đường vật ván Suy ra: v1 = ; x1 = , vật 3µg ván chuyển động vật lao vào tường, trình diễn giống hệt trên, vật thêm quãng đường x2 ván: ... …………………………………… ………… … 0,25 + sin α Tìm áp lực vật lên mặt bán cầu Để làm điều ta xét HQC phi quán tính gắn với bán cầu Q sin α Gia tốc bán cầu: ac = m Vật HQC gắn với bán cầu chuyển động tròn chịu tác dụng...
 • 7
 • 2,447
 • 59
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (8)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (8)

Vật lý

... Câu Câu 1: (2đ) Câu 2: (2đ) ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: VẬT (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Đáp án at x1 = x + v t1 + (1) 2 at x = x + ... ……………………………………………………………………………… x + x1 → vật chuyển động nhanh dần Nếu x < ………………………………………………………………………………… x + x1 → vật chuyển động chậm dần Nếu x > Điểm 1đ ……… 0,5đ ……… 0,5đ a) Gọi vận tốc hệ hai vật A đạn sau va chạm ... ………………………………………………………………………………… Thay (3) vào (4) ta tính được: Δl = 0,4 (m) (5) Thay (5) vào (2) ta tính được: u = (m/s) (6) 0,25đ ……… 0,25đ ……… 0,25đ Thay (6) vào (1) ta tìm được: v = (m / s ) ≈...
 • 5
 • 3,773
 • 101
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (9)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (9)

Vật lý

...  Khoảng cách gần hai vật độ dài đường cao AH: · L = AH = AB.sin ABH ≈ 36 m ( + Thời gian từ lúc t = khoảng cách hai vật nhỏ là: AB · t = BH cos ABH ≈ 32,1 s = v 21 v1 + v 2  Toạ độ vật là: x ... l1 – v1.t = 60 m y = l2 – v2.t = 90 m  Khoảng cách hai chất điểm l = x + y ≈ 108,17 m c Chọn hệ quy chiếu gắn với y vật 1, vật đứng yên r B −v1 vật chuyển động với r r r vận tốc v 21 = v − v1 ... độ khí không đổi bỏ qua ma sát ĐÁP ÁN Bài (2 điểm) Nội dung a Hai vật đến O lúc thời gian chuyển động chúng phải l1 l = nhau: v1 v b thời điểm t = 10 s khoảng cách từ chất điểm đến O là: x =...
 • 6
 • 1,303
 • 27
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (10)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (10)

Vật lý

... HƯỚNG DẪN CHÂM THI HSG MÔN VẬT LỚP 10 (CHUYÊN) NĂM HỌC 2013 – 2014 Câu Lời giải Gọi n: số lần chất điểm chuyển động với thời gian ... )V12 ⇒ = ( P1 − 3P2 )V1 S2 (3) 2( k1 + k )V1 ⇒ = P1 − P2 2 S2 P2 = Thế (1) vào (3) ⇒ P2 = P1 − P2 ⇒ 2 P1 11 T2 = Từ (2) T1 11 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ... 10 20 20 r r r r + Xét vật m: P + N1 + Fms 21 = ma (1) F Chiếu lên OX: Fms21= ma ⇒ a1 = mn 21 m Chiếu lên OY: N1 – P1 = ⇒ N1 = P1 ⇒ Fms21= k1.N1 = k1.mg k1mg = k1 g Khi vật bắt đầu trượt thì...
 • 5
 • 1,237
 • 30
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (14)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (14)

Vật lý

... SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC - Câu (2đ) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2 011- 2012 HƯỚNG DẪN CHẤM THANG ĐIỂM MÔN: VẬT – KHÔNG CHUYÊN Nội dung Khi miệng ống dưới, không khí ống ... ta được: F = FAC + FDCcos450 + FBCcos450 → F= kq    + 2÷ l2   0,25 0,25 Xét cầu C Các lực tác dụng vào cầu gồm: ur ur uuuur uuuu uuuur u u r T , P , FAC , FBC , FDC ur ur uuu uuu uuur u ... I= E2 − E1 = 1,5 A R + r1 + r2 UCD = UCA + UAD = R1I1 + E1 +r1I = +3I = 10,5V 0,25 Lực tác dụng vào điện tích đặt C hình vẽ uuu uuu uuur uu r r r FAC + FBC + FDC = F (1) u r Do tính đối xứng nên...
 • 4
 • 5,686
 • 158
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (15)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (15)

Vật lý

... GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đáp án có 05 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN MÔN: VẬT (Dành cho học sinh THPT không chuyên) I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải với ... chấm trình bày cách giải với ý phải có Khi chấm học sinh làm theo cách khác đủ ý cho điểm tối đa - Điểm toàn tính đến 0,25 không làm tròn II ĐÁP ÁN Câu Ý Nội dung Điểm 1 Gọi điện trở toàn phần ... gia tốc m1 m2 2a gia tốc m3 a Gọi lực ma sát m3 với sàn Fms’ Các lực tác dụng vào vật hình vẽ bên Áp dụng định luật II Niutơn cho vật ta có pt sau: m1g – T = m1.2a (5) T- Fms = m2.2a (6) ...
 • 6
 • 2,696
 • 67
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (16)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (16)

Vật lý

... GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đáp án có 04 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN MÔN: VẬT 11 (Dành cho học sinh THPT chuyên) I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải với ý ... chấm trình bày cách giải với ý phải có Khi chấm học sinh làm theo cách khác đủ ý cho điểm tối đa - Điểm toàn tính đến 0,25 không làm tròn II ĐÁP ÁN Câu Ý Nội dung Điểm 2đ Trong chu trình: - Nhiệt ... = T2 V2 theo đề V1 = V3 = nV2 T2 T3 T3 Thay vào biểu thức H 1− γ n ……………………………… 0,5 H = 1− γ 1− n 2đ - HS luận X, Y L C………………… 0,5 (Khi chuyển hộp từ cách mắc nối tiếp thành cách mắc song...
 • 4
 • 1,624
 • 42
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (17)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (17)

Vật lý

... PHÚC (Đáp án có 03 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐÁP ÁN MÔN: VẬT 11 (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Ghi chú: 1.Nếu thí sinh sai thi u đơn vị đáp số trung gian đáp ... thi u đơn vị đáp số trung gian đáp số cuối lần sai thi u trừ 0,25đ, tổng số điểm trừ phần không nửa số điểm phần kiến thức Nếu thí sinh làm cách khác cho đủ điểm Bài Nội dung Điểm u ur u r u ... A AB cos α + P x.cos α = N AB.sin α P Px ⇒ N2 = + AB hay P Px ⇒ Fms = + (*) AB P r α F ms Thay vào (*) ta tìm x = 1,3m u u u r r r a) Cường độ điện trường M: E = E1 + E E1 = E = k q a...
 • 4
 • 2,702
 • 70
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (18)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (18)

Vật lý

... ĐÁP ÁN ĐỀ XUẤT THI HSG CẤP TỈNH LỚP 11 CHUYÊN MÔN VẬT NĂM HỌC 2013 - 2014 Bài (2 điểm) * Khi điện áp U1 Điều kiện cân giọt ... không quán tính gắn với bình Mỗi điểm bề mặt thuỷ ngân cân tác dụng trọng lực P=mg lực quán tính li tâm F=ma - Khi cân bằng, mặt thoáng thuỷ ngân vuông góc với hợp lực hai lực (0,25đ) - Mặt thoáng ... trục lò xo, gốc tọa độ trùng vào vị trí cân vật sau có lực F tác dụng hình vẽ Khi đó, vị trí ban đầu vật có tọa độ x0 Tại vị trí cân bằng, lò xo bị biến dạng lượng x0 và: k F F m F = − kx0 ⇒ x0...
 • 5
 • 2,434
 • 52
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (19)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (19)

Vật lý

... Đáp án: Câu (2 điêm): a Tính góc α vật rời mặt cầu v = v0 + gR (1 − cosα ) Vận tốc vị trí α: (0,25 đ) N = mg cos α − Áp lực mặt cầu tác dụng lên vật m: Để vật rời mặt cầu B ... m.dl ∑r πR m (0,25 đ) 2π R.OG = ∑ 2π r.dl = 4π R OG = d = 2R π (0,25 đ) O (0,5 đ) G b Momen quán tính vật IO = IG + m.OG2 (0, đ) 4R2 IG = m( R − ) = mR (1 − ) π π (0,5 đ) c Tính chu kì dao động ... cos α − g − v2 v2 = m(3g cos α − g − ) (0,25 đ) R R v0 = → α0 = 47,670 R (0,5 đ) b Tính thời gian vật trượt từ A đến B R.dα = v.dt Ta có (0,5 đ) R.dα = v0 + gR (1 − cosα ).dt R t=∫ α0 t=∫ 0,832...
 • 4
 • 590
 • 6
Gián án Đề thi học sinh giỏi Huyện môn Vật lý năm học 2010_2011

Gián án Đề thi học sinh giỏi Huyện môn Vật năm học 2010_2011

Toán học

... PHÒNG GD – ĐT NGHI LỘC SINH GIỎI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC NĂM HỌC: 2010-2 011MÔN VẬT Bài (3điểm) Đáp án Chọn A làm mốc A C Điểm B Gốc thời gian lúc 7h Chiều ... t2 = 114 – 30 t2 Khi hai xe gặp nhau: t1 = t2= t S1 = S2 18 + 18t = 114 – 30t t=2(h) Thay vào (1 ) ta : S = 18 + 18 = 54 ( km ) Vậy xe gặp lúc : + = h nơi gặp cách A 54 km Vì người lúc cách người ... đạp xe máy nên: * Lúc h phải xuất phát trung điểm CB tức cách A : AD = AC + CB/2 = 18 + 114 −18 = 66 ( km ) * Lúc h vị trí hai xe gặp tức cách A: 54 Km Vậy sau chuyển động h người đi quãng đường...
 • 5
 • 2,302
 • 43

Xem thêm