0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Trường hợp sửa chữa lớn

QUY TRÌNH TRÌNH TỰ KẾ TOÁN VÀ TỔNG HỢP CPSX THÍCH ỨNG P3 PPSX

QUY TRÌNH TRÌNH TỰ KẾ TOÁN VÀ TỔNG HỢP CPSX THÍCH ỨNG P3 PPSX

Có TK 241 - XDCB dỡ dang (2413). - Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ có giá trị lóơn và lliên quan đến nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh, khi công việc sửa chữa lớn TSCĐ hoàn htành, tiến hành kết chuyển vào tài khoản chi phí trả trước (Phân bổ dần) hoặc chi phí phải trả (Trường hợp đã trích trước chi phí sửa chữa lớn) về sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
 • 10
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Trả lời: Thẻ BHYT không có giá trị sử dụng trong các trường hợp thẻ hết hạn sử dụng, thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá và trường hợp người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT (Khoản 4 Đ[r]
 • 2
CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT PPS

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT PPS

Th ời hạn giải quyết: 01 ngày làm vi ệc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều th ì vi ệc ch ứng thực được thực hiện chậm nhất trong ng ày làm vi ệc tiếp theo; trường hợp h ợp đồng, văn bản có t ình ti ết phức tạp th ì th ời hạn chứng thực không quá ba (03)
 • 6
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

+ Những thiệt hại gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, làm đình trệ sản xuất kinh doanh; + Thiệt hại do chiến tranh. Ngoài ra, cũng như các nghiệp vụ bảo hiểm khác, bảo hiểm còn chịu trách nhiệm đối với những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm đề phòng và hạn chế tổn thất xảy ra thêm, các chi phí phát sinh khi đưa xe về nơi sửa chữa, chi phí giám định nếu thuộc trách nhiệm của bảo hiểm đã được quy định trước trong hợp đồng.
 • 20
Mô tả công việc nhân viên sửa chữa xe

Mô tả công việc nhân viên sửa chữa xe

Nhân viên sửa chữa xe được cung cấp phương tiện làm việc; Yêu cầu và được đáp ứng các thông tin liên quan đến nhu cầu sửa chữa bảo trì bảo dưỡng theo kế hoạch hoặc đột xuất hàng ngày; Được đề xuất mua VTPT sửa chữa hư hỏng xe khi cần thiết; Được yêu cầu giải thích các chế độ về tăng ca, lương, thưởng...; Báo cáo Tổ trưởng vận tải, TP PGN về các trường hợp cần bảo trì bảo dưỡng...
 • 1
Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)

Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)

Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam Trường hợp một số thành phố lớn (LA tiến sĩ)
 • 182
Cải tiến công tác sửa chữa máy xây dựng lắp động cơ đi-ê-zen điện tử

Cải tiến công tác sửa chữa máy xây dựng lắp động cơ đi-ê-zen điện tử

Đề tài này tập trung nghiên cứu các động cơ điện tử đang được sử dụng trên các máy xây dựng hiện nay. Khảo sát công tác sửa chữa các máy lắp loại động cơ điện tử tại các doanh nghiệp lớn và hệ thống thông tin sửa chữa của các hãng chế tạo máy xây dựng.
 • 5
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT

- Thứ hai: Về công tác sửa chữa TSCĐ Việc sủa chữa lớn TSCĐ ở công ty Xe máy xe đạp Thống Nhất hiện nay (toàn bộ chi phí sửa chữa lớn đều đợc hạch toán trực tiếp vào các đối tợng bộ phận chụi chi phí trong kỳ( điều này ảnh hởng đến chỉ tiêugiá thành sản phẩm.
 • 37
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT

-Thứ hai : Bảng tính và phân bổ khấu hao cha thể hiện đợc số khấu hao đã trích quý trớc, số khấu hao tăng trong quý, số khấu hao giảm trong quý mà chỉ biết đợc số khấu hao trích trong quý. -Thứ ba: Hiện nay hệ thống cơ sở vật chất cho việc tổ chức công tác kế toán trong công ty là khá hiện đại với giàn máy vi tính mới nhng công ty vẫn cha áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán để nâng cao khả năng cung cấp thông tin kịp thời cho cho nhà quản lý giảm thiểu công tác kế toán đối với một công ty lớn nh Công ty Xe máy xe đạp Thống Nhất.
 • 23
CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ DOCX

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ DOCX

01 ngày làm vi ệc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều th ì vi ệc ch ứng thực được thực hiện chậm nhất trong ng ày làm vi ệc tiếp theo; trường hợp h ợp đồng, văn bản có t ình ti ết phức tạp th ì th ời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm vi ệc kể từ ng ày nh ận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • 4
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

- Theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 16 (IAS16) tài sản được sử dụng trong quá trình sản xuất, cung cấp hàng hoá dịch vụ hoặc cho các mục đính hành chínhvà có thời gian sử dụng nhiều hơn một kỳ kế toán gọi là TSCĐ. TSCĐ bao gồm toàn bộ các tư liệu lao động và các tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài mà người ta dùng nó để tác động vào làm thay đổi đối tượng lao động. Theo nghĩa rộng hơn thì tư liệu lao động còn bao gồm cả những điều kiện vật chất không trực tiếp tham gia vào quá tình sản xuất nhưng không thể thiếu được, hay nếu thiếu thì quá tình sản xuất kinh doanh sẽ bị hạn chế như đất đai, cầu cống, đường xá….
 • 27
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GHI SỔ KẾ TOÁN SỬA SỔ DOC

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GHI SỔ KẾ TOÁN SỬA SỔ DOC

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp: - Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kế toán mà không thể sửa lại bằng phương pháp cải chính; - Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này được sửa chữa sai sót vào sổ kế toán năm phát hiện ra sai sót theo phương pháp phi hồi tố, hoặc hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”;
 • 6
BỘ PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ - EFI PART 26 PPSX

BỘ PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ - EFI PART 26 PPSX

15. Kiểm tra xác nhận. Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh và sửa chữa, kiểm tra để xem liệu hư hỏng có còn không và lái thử xe để chắc chắn rằng toàn bộ hệ thống điều khiển động cơ hoạt động bình thường và mã chẩn đoán phát ra là mã bình thường.
 • 5
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ ĐI MƯỢN ĐỂ LÀM VĂN PHÒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH PDF

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ ĐI MƯỢN ĐỂ LÀM VĂN PHÒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH PDF

Hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh Theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22-12-2003 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22- 12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN; theo quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì nhà không phải thuộc sở hữu của Công ty (Công ty mượn của các sáng lập viên), Công ty không được hạch toán TSCĐ và không được trích khấu hao. Trường hợp Công ty có mượn nhà để phục vụ sản xuất kinh doanh, trong quá trình kinh doanh có phát sinh chi phí sửa chữa nhà, sử dụng điện nước; có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp trên hóa đơn ghi đúng tên, mã số của người mua là Công ty thì được tính chi phí hợp lệ nếu: Các chứng từ này thực tế sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không liên quan đến việc tiêu dùng của hộ gia đình là chủ nhà; riêng chi phí sửa chữa nhà nếu số chi phí phát sinh lớn do sửa chữa, cải tạo lớn làm thay đổi kết cấu nhà hoặc giá trị nhà thì được xác định như một hình thức cho thuê nhà kinh doanh khi chủ nhà thực hiện nộp thuế (hoặc Công ty nộp thay) cho thuê
 • 2
THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU

THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU

e) Trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng phải triệu hồi (recall) để sửa chữa, khắc phục các lỗi theo quy định hiện hành về triệu hồi các sản phẩm ô tô bị lỗi kỹ thuật, được nhà sản xuất [r]
 • 13
1 nghị định này quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

1 nghị định này quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Giấy tờ về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng để thực hiện xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời các công trình [r]
 • 5
MẪU PHƯƠNG ÁN GIÁ POTX

MẪU PHƯƠNG ÁN GIÁ POTX

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ DỊCH VỤ STT CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN ĐƠN VỊ TÍNH THÀNH TIỀN GHI CHÚ I Sản lượng II Chi phí 1 Lương TRANG 2 3 Năng lượng… 4 Khấu hao cơ bản 5 Sửa chữa lớn 6 Sửa chữa thườ[r]
 • 3
CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ĐỔI NHÀ. PPTX

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ĐỔI NHÀ. PPTX

2. Cán b ộ tư pháp - h ộ tịch tiếp nhận hồ sơ, thực hiện nghiệp nghiệp v ụ chứng thực như sau: Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nh à có d ấu hiệu đ ã b ị sửa chữa hoặc giả mạo, nếu cần thiết phải xác minh th ì U ỷ ban
 • 4
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH QUẢNG NINH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH QUẢNG NINH

Nợ TK 142 Có TK 241.3 VD 9: Tháng 12/2003 công ty thuê Công ty Lắp máy Việt Nam sửa chữa 01 xe ô tô và đã hoàn thành trong tháng. Tổng giá trị chi phí sửa chữalà 33.660.000đ trong đó thuế GTGT là 10%. Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ (phụ lục
 • 21
GHÉP THẬN TỰ THÂN Ở TRẺ EM TRONG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP DO HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN (NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP) PDF

GHÉP THẬN TỰ THÂN Ở TRẺ EM TRONG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP DO HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN (NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP) PDF

-. V ề chỉ định ghép thận tự thân: Với sự tiến bộ của khoa học v à c ủa nghành Tim m ạch học can thiệp, chỉ định ghép thận tự thân ng ày nay có ph ần bị thu h ẹp. Tuy vậy ghép thận tự thân vẫn được áp dụng trong một số trường hợp tổn thương không thể sửa chữa được hoặc sửa chữa được nhưng không triệt để như:
 • 12
Công ty Supe phôt phát và hóa chất Lâm Thao

Công ty Supe phôt phát và hóa chất Lâm Thao

PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA NỘI BỘ_ Phạm vi được phân công phụ trách Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trong nội bộ công ty.Quản lý chỉ đạ[r]
 • 28
CÔNG TY SUPE PHÔT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

CÔNG TY SUPE PHÔT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA NỘI BỘ_ Phạm vi được phân công phụ trách Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trong nội bộ công ty.Quản lý chỉ đạ[r]
 • 28
C NG TY SUPE PH T PH T V H A CH T L M THAO

C NG TY SUPE PH T PH T V H A CH T L M THAO

PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA NỘI BỘ_ Phạm vi được phân công phụ trách Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trong nội bộ công ty.Quản lý chỉ đạ[r]
 • 28
C NG TY SUPE PH T PH T V H A CH T L M THAO

C NG TY SUPE PH T PH T V H A CH T L M THAO

PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA NỘI BỘ_ Phạm vi được phân công phụ trách Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trong nội bộ công ty.Quản lý chỉ đạ[r]
 • 28
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY

- Thứ hai: Về công tác sửa chữa TSCĐ Việc sủa chữa lớn TSCĐ ở công ty Xe máy xe đạp Thống Nhất hiện nay (toàn bộ chi phí sửa chữa lớn đều đợc hạch toán trực tiếp vào các đối tợng bộ phận chụi chi phí trong kỳ( điều này ảnh hởng đến chỉ tiêugiá thành sản phẩm.
 • 37
BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH POTX

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH POTX

8. Ngày 28, tiến hành nghiệm thu một thiết bị sản xuất thuê ngoài sửa chữa lớn đã hoàn thành, bàn giao cho bộ phận sử dụng. Chi phí sửa chữa lớn thuê ngoài chưa trả cho công ty W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết DN đã trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch của thiết bị này là 50.000.
 • 10
BẤT THƯỜNG EBSTEIN SỬA CHỮA 1-1/2 THẤT (ONE AND A HALF VENTRICLE REPAIR)

BẤT THƯỜNG EBSTEIN SỬA CHỮA 1-1/2 THẤT (ONE AND A HALF VENTRICLE REPAIR)

Bài viết này trình bày báo cáo một trường hợp Ebstein lớn tuổi, thiểu sản TP nặng được sửa chữa theo phương pháp 1-1/2 thất nhằm đưa ra một lựa chọn điều trị trong các phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân Ebstein.
 • 5
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

Để tạo ra đợc uy tín và chất lợng sản phẩm, ngoài trình độ chuyên môn, tay nghề của ngời lao động thù vẫn cha đủ mà chúng ta còn cần có dây chuyền công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại. Đối với ngành dệt may nói chung và Công ty cổ phần may Thăng Long nói riêng vấn đề đó có ý nghĩa rất quan trọng và đợc quan tâm hàng đầu hiện nay: phải đầu t đổi mới máy móc thiết bị, trang bị thêm các dây chuyền sản xuất hiện đại đảm bảo phục vụ cho công tác sửa chữa chế tạo sản phẩm sao cho sản phẩm sản xuất ra phải có chất lợng cao, mẫu mã đẹp, giá thành phải chăng đáp ứng đợc nhu cầu của ngời tiêu dùng và đó cũng là một chiến lợc tăng tốc của ngành dệt may Việt Nam.
 • 43
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

c) Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí; khấu hao tài sản cố định để thực hiện công vi[r]
 • 13
CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1,

CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1,

Năm 2003 công ty ước lãi sản xuất kinh doanh điện trước thuế là 274 tỷ đồng, như vậy quỹ ĐTPT sẽ được trích trên khoảng 70 tỷ. Tuy nhiên sau khi nộp Tổng công ty theo quy định và bù tiền đã ứng trước năm 2003, số vốn còn lại là 32,5 tỷ đồng. Nhưng nhu cầu đầu tư xây dựng nhà cửa mua sắm trang thiết bị đo lường hiện đại, nâng cấp công nghệ trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, nối mạng máy tính, mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất rât lớn và cấp thiết. Trong khi đó Quỹ ĐTPT còn rất hạn chế, khó đáp ứng được tất cả các yêu cầu đặt ra.
 • 43
FILE - 38448

FILE - 38448

Trường hợp trong năm 2010, 2011, khách hàng bảo hiểm gặp tổn thất về tài sản, hàng hoá, khách hàng tự mang tài sản đi sửa chữa hoặc mua hàng, hoá đơn sửa chữa tài sản hoặc mua hàng mang[r]
 • 2
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA Ô TÔ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA Ô TÔ

phương pháp mà các cụm, các chi tiết của xe cùng loại có thể đổi lẫn cho nhau. Có thể dễ dàng tổ chức sửa chữa theo dây chuyền và chuyên môn hóa thiết bị lao động. Do đó giảm bớt chi phí sản xuất, hạ giá thành .
 • 43
Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành của ngân hàng nhà nước

Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành của ngân hàng nhà nước

Bên giao Đại diện (Ký, họ tên) Ghi chú: Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành được lập khi có TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, là căn cứ để ghi sổ kê toán và tha[r]
 • 2
Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn tài sản cố định của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp tiến hành đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả chi phí phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa.
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức thực hiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cổ phần đông bắcnhận xét đánh giá về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cp thực phẩm nông sản amp du lịch thanh hoámột số ý kiên đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hànhững nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hàđối với công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhững thành tích công ty đã đạt được trong công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhận xét về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh vận tải và thương mại thế hệưu điểm trong công tác kế toán tscđ hữu hình tại công tythực trạng công tác kế toán tscđ hữu hình tại trung tâm thông tin di động khu vực i tr 84đối với công tác hạch toán kế toán tscđ hữu hìnhtình hình thực tế về công tác kế toán tscđtình hình thực tế về công tác kế toán tscđ tại ctcp giày vĩnh phútình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tscđ ở công tythực trạng tình hình ứng dụng cntt trong công tác kế toán tscđ tại công tyđánh giá chung về thực trạng kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh đầu tư và phát triển công nghệ 2tNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam