0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

giáo trình kinh tế lao động của đhktqd nxb gd 1998

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CTY CAO SU SAO VÀNG.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CTY CAO SU SAO VÀNG.

1. Nguyễn Ngọc Mai- Giáo trình Kinh tế Đầu tưNXB Giáo dục- 19982. Vũ Thị Ngọc Phùng, Phan Thị NhiêmGiáo trình chiến lược kinh doanh- NXB Thống kê- 19993. Philip Kotler- Quản trị MarketingNXB Thống kê- 19974.
 • 97
Tính chất tia phân giác của góc

Tính chất tia phân giác của góc

Một số bài giảng trên trang thư viện trực tuyến violet.. Sách giáo khoa và SGV hình học 7 – nxb GD.[r]
 • 23
TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ HỒ QUÝ LY VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ HỒ QUÝ LY VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Năm 1998,_“Xu hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam - Những gương _ _mặt tiêu biểu”,_ NXB Văn hoá thông tin 1998, cuốn sách giới thiệu tư tưởng, TRANG 8 Trứ, Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Trứ...[r]
 • 96
MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 0 PPT

MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 0 PPT

Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu, Kinh tế lượng ứng dụng (tái bản lần 1), Nhà xuất bản Thống kê TPHCM, 2009 1 Hoàng Ngọc Nhậm (cb), Giáo trình Kinh tế lượng + Bài tập Kinh tế lượng với sự hỗ trợ của phần mềm Eviews, Stata, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Nhà xuất bản Lao động- Xã hội, 2007
 • 9
Thuyết minh tính toán nhà xưởng tiền chế

Thuyết minh tính toán nhà xưởng tiền chế

Thuyết minh tính toán nhà xưởng tiền chế THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG BẮN HẠT KIM LOẠI VÀ SƠN TÀI LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN 1. TCVN 273795: Tải trọng và tác động. NXB Xây dựng, Hà nội 1996 2. TCVN 5575: 1991 tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép 3. Gs. Đoàn Định Kiến (chủ biên) Thiết kế kết cấu thép Nhà công nghiệp. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội 1998. 4. Ts. Phạm Văn Hội (chủ biên). Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội 1998. 5. Ts. Đoàn Định Kiến (chủ biên). Kết cấu thép. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội 2003. 1
 • 15
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

TÀI LIỆU SỬ DỤNG Đề án sử dụng các tài liệu có được từ các nguồn: báo, tạp chí, mạng internet, sách tham khảo, giáo trình của các môn học có liên quan kinh tế vĩ mô, kinh tế lao động, p[r]
 • 31
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN TỈNH NINH BÌNH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN TỈNH NINH BÌNH

Theo giáo trình Kinh tế lao động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì khái niệm đào tạo nghề được tác giả trình bày là: “Đào tạo nguồn nhân lực là quá trình trang bị kiến thức nhất đị[r]
 • 82
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT

Nguyễn Văn Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, NXB Lao động - xã hội 2004, “_Quản lý, sử dụng lao động _ _trong doanh nghiệp Tập 1,2_” của Đặng Đức San, Nguyễn Văn Phần, NXB Lao động – Xã hội[r]
 • 118
MH 13 kỹ thuật an toàn  môi trường công nghiệp

MH 13 kỹ thuật an toàn môi trường công nghiệp

Giáo trình An toàn lao động dùng trong đào tạo Cao đẳng, trung cấp và Sơ cấp. Giáo trình An toàn lao động dùng trong đào tạo Cao đẳng, trung cấp và Sơ cấp.Giáo trình An toàn lao động dùng trong đào tạo Cao đẳng, trung cấp và Sơ cấp.Giáo trình An toàn lao động dùng trong đào tạo Cao đẳng, trung cấp và Sơ cấp.
 • 44
BÀI GIẢNG WINDOWS

BÀI GIẢNG WINDOWS

Mai Văn Cường_ _Biên soạn: Lê Thọ_ _NXB ĐHQG TP.HCM_  THỰC HÀNH TIN HỌC CĂN BẢN TRANG 6  GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN _ NGUYỄN TIẾN HUY - TTTH Trường ĐH Khoa Học _ _Tự Nhiên TP.HCM - NXB[r]
 • 79
BÀI GIẢNG điện tử CHUYÊN đề dân tộc học, văn hóa các dân tộc VIỆT NAM

BÀI GIẢNG điện tử CHUYÊN đề dân tộc học, văn hóa các dân tộc VIỆT NAM

. Phan Hữu Dật (1998), Một số vấn đề dân tộc học Việt Nam, Nxb ĐHQG Hà Nội. H. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TƯ Đảng (khóa VIII), Nxb CTQG, H.3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Các dân tộc Việt Nam thế kỷ XX, Nxb CTQG, H.4. Lê Ngọc Thắng, Lâm Bá Nam (1990), Bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội.5. Phan Ngọc (2004), Bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội. 6. Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Dân tộc học (1978), Các dân tộc ít người ở Việt Nam, (các tỉnh phía Bắc) Nxb KHXH, H. 7. Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Dân tộc học (1983), Các dân tộc ít người ở Việt Nam, (các tỉnh phía Nam) Nxb KHXH, H.
 • 17
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG: PHẦN 2

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG: PHẦN 2

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 trình bày về Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Môi trường,... Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.
 • 49
Bài giảng môn Công pháp quốc tế: vấn đề 10: Trách nhiệm pháp lý quốc tế

Bài giảng môn Công pháp quốc tế: vấn đề 10: Trách nhiệm pháp lý quốc tế

HỌC LIỆU Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc tế, Nxb. CAND, HàNội,2017. TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, TS. Chu Mạnh Hùng (đồng chủ biên), Giáo trình luật quốc tế (dùng trong các trường đại học chuyên ngànhluậtvàngoạigiao),Nxb.GiáodụcViệt Nam,HàNội,2012. DựthảoTrách nhiệmpháplýquốctếcủaUỷbanphápluậtquốctế
 • 18
ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

- Chương III: Giáo trình triết học Mác-Lênin dùng trong các trường đại học, cao đẳng, Bộ giáo dục và đào tạo, Nxb.. * Xây dựng kế hoạch học tập.[r]
 • 29
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ VÀ QLDN TOPICA (ĐÁP ÁN)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ VÀ QLDN TOPICA (ĐÁP ÁN)

THAM KHẢO: KHOẢN 1 ĐIỀU 22 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012; TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc dân, Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp, chương V, mục II.3.. Kỹ thuật s[r]
 • 35
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VIỆC LÀM VÀ THỰC TRẠNG HIỆN NAY CỦA VIỆC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG PHẦN 4 PPT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VIỆC LÀM VÀ THỰC TRẠNG HIỆN NAY CỦA VIỆC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG PHẦN 4 PPT

Từ đầu năm 1980 chính phủ ra quyết định QĐ 46/ CP ngày 11/02/1980 “về việc đưa công nhân và cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ và làm việc có thời hạn ở các nước xã hội chủ nghĩa”. Trong khuôn khổ hịêp định và nghị định thư đã ký kết giữa nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu (Liên Xô, CHDC Đức, Bungari, Tiệp Khắc) ta đã đưa được 277183 lao động và chuyên gia đi làm việc ở nứơc ngoài, bình quân mỗi năm đưa được khoảng 2,5 vạn lao động. Lao động có nghề chiếm khoảng 42%, lao động không có nghề chiếm 58%. Đặc biệt những năm 1988, 1989, 1990 lao động không có nghề chiếm khoản 70%. Đa số lao động trước khi đi không qua đào tạo, bồi dưỡng. Lao động sang các nước Đông Âu chủ yếu là lao động trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật. Lao động được bố trí làm việc tại nhà máy, xí nghiệp theo hình thức đội, đơn vị, đoàn, vùng và đựơc đào tạo nghề theo hình thức kèm cặp trong sản xuất tại xí nghiệp của bạn. Nước bạn bố trí sử dụng, tổ chức, chịu chi phí đào tạo hoàn toàn với nguồn lao động do ta cung ứng. Đối tượng được đưa đi thường là cán bộ, công nhân, bộ đội xuất ngũ và con em của các cán bộ công nhân viên đang công tác. Người lao động không phải trả bất cứ một khoản chi phí nào do được nhà nước bao cấp. Các cơ quan quản lý nhà nước phải làm tất cả từ đàm phán ký kết đến phân bổ chỉ tiêu tuyển lao động, khám sức khoẻ, kiểm tra hồ sơ, làm thủ tục xuất cảnh, biên chế lực lượng lao độngđược tuyển thành các đơn vị đưa đi, thu tài chính. Do được tuyển chọn, giáo dục kỹ trước khi đi lại được quản lý chặt chẽ ở nước ngoài nên lao động Việt Nam được nứơc bạn tin dùng và đánh giá cao.
 • 5
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY " PPSX

Đối với kỹ sư, ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng Nhận xét: Khả năng thu hút ứng viên của Công ty: Với quan điểm tuyển dụng, các nguồn khai thác ứng viên và các kênh (thông qua báo trí, internet, trung tâm giới thiệu việc làm …) tìm kiếm ứng viên thì Công ty đã tìm kiếm được ứng viên từ cả hai nguồn biên trong và bên ngoài Công ty, tương đối phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty và đặc điểm thị trường lao động nước ta và có thể thu hút được phần lớn ứng viên tại các vị trí làm việc, nhưng riêng đối với những vị trí mà nguồn lao động khan hiếm, khó tìm kiếm thì Công ty nên sử dụng những kênh tìm kiếm khác như qua các Công ty chuyên môi giới về lao động tại các vị trí cấp cao, đăng tin thông qua trang web về tuyển dụng (thường là ở các vị trí cấp cao, yêu cầu của công việc đối với người lao động là cao) như trang www.vietnamworks.com.vn , tìm kiếm ứng viên thông hồ sơ ứng viên tìm việc làm trên các trang web về người tìm việc hoặc thông qua các trường đàơ tạo có uy tín để tìm kiếm ứng viên có trình độ đào tạo xếp loại khá, giỏi.
 • 66
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CTY CAO SU SAO VÀNG.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CTY CAO SU SAO VÀNG.

1. Nguyễn Ngọc Mai- Giáo trình Kinh tế Đầu tưNXB Giáo dục- 19982. Vũ Thị Ngọc Phùng, Phan Thị NhiêmGiáo trình chiến lược kinh doanh- NXB Thống kê- 19993. Philip Kotler- Quản trị MarketingNXB Thống kê- 19974.
 • 97
DANH mục tài LIỆU THAM KHẢO TRIẾT

DANH mục tài LIỆU THAM KHẢO TRIẾT

1, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin – Bộ giáo dục và đào tạo – NXB Chính trị quốc gia.2, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học – Bộ giáo dục và đào tạo – Nhà xuất bản chính trị quốc gia.3, Hỏi – Đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học – Đỗ Thị Thạch NXB Chính trị quốc gia.
 • 1
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC_ − PGS.TS Ngô Kim Thanh và PGS.TS Lê Văn Tâm 2009, “_Giáo trình quản trị chiến _ _lược_”– Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê − PGS.TS.Nguyễn Bách Kho[r]
 • 44
THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY BI TI ‘S TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC DOC

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY BI TI ‘S TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC DOC

Sản phẩm chủ yếu của tổ hợp trong thời gian này chủ yếu làm từ nguyên liệu là cao su như mousse tấm , các loại đế hào, dép cao su….phục vụ chủ yếu cho thị trường nội địa. Nhằm mở rộng quy mô, tiền vốn , cơ sở vật chất và lao động cho hoạt đông sản xuất kinh doanh đến năm 1986 hai tổ hợp tác Bình Tiên và Vạn Thành chính thức sát nhập trở thành hợp tác xã cao su Bình Tiên, ngoài hai cơ sở tại 113 Mai Xuân Thưởng và 334 bến Phú Lâm , Q6,TP Hồ Chí Minh trụ sở chính của Hợp tác xã đặt tại 200 Phạm Văn Chí quận 06 , chủ nhiệm hợp tác xã là ông Vương Khải Thành, phó chủ nhiệm là bà Lai Khiêm, số xã viên ban đầu khi hình thành là 36 người. Năm 1988, trụ sở chính của HTX được chuyển về 129 Lý Chiêu Hoàng, P10 ,Q6, TPHCM ( cũng là trụ sở chính của công ty hiện nay với diện tích mặt bằng 16.000 m 2 ), lúc này sản phẩm của hợp tác xã ngoài việc tham gia vào thị trương nội địa còn được xuất khẩu sang thị trường khu vực I (thị trường Đông Âu và Liên Xô cũ) dưới hình thức uỷ thác thông qua các doanh nghiệp nhà nước.
 • 85
RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998

RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998

RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998 RECEPTOR MANG TE BAO VA TAC DUNG CUA THUOC NXB y HOC 1998
 • 332
CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG KINH DOANH QUỐC TẾ  PHẦN 2 CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG KINH DOANH QUỐC TẾ POTX

CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG KINH DOANH QUỐC TẾ PHẦN 2 CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG KINH DOANH QUỐC TẾ POTX

Trần Văn Nam, NXB Lao động-xã hội, 2005 – Nguyễn Thị Hường, _Giáo trình kinh doanh quốc tế,_ NXB Lao động xã hội, 2003 – Đỗ Văn Đại, _Luật Hợp đồng Việt Nam- Bản án và _ _bình luận bản á[r]
 • 92
Sách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GD

Sách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GD

Sách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GDSách giáo viên Hóa Học 10 Nâng Cao NXB GD
 • 264
BAI TAP TIENG ANH 8 NGUYEN HANH DUNG NXB GD

BAI TAP TIENG ANH 8 NGUYEN HANH DUNG NXB GD

Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd Bai tap tieng anh 8 nguyen hanh dung nxb gd
 • 76
chương 1 tổng quan về marketing

chương 1 tổng quan về marketing

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. GS. TS. Trần Minh Đạo (2013), Giáo trình Marketing căn bản , NXB Kinh tế Quốc dân 2. PGS. TS. Trương Đình Chiến (2013), Quản trị Marketing , NXB Kinh tế Quốc dân 3. Philip Kotler and Gary Amstrong (2012), Nguyênn lý tiếp thị (14e), Nhà Xuất bản Lao Động Xã hội
 • 23
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

Đây là khái niệm tương đối đầy đủ phản ánh được tính hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh._Khoa thương mại, ĐHKQD,Kinh tế thương mại_ _dịch vụ, NXB Thống Kê 1998_ Từ các qu[r]
 • 107
danh mục tài liệu tham khảo hành chính

danh mục tài liệu tham khảo hành chính

1, Giáo trình Luật Hành Chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội – NXB Công an nhân dân, Năm 2015.2, Giáo trình luật hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh – NXB Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam.3, Hướng dẫn môn học Luật Hành Chính – TS Nguyễn Thị Thủy – TS Hoàng Quốc Hồng – Bộ môn Hành Chính Đại học Luật Hà Nội – NXB Lao Động, Năm 2014.
 • 2
Tư tưởng chính trị  xã hội của plato và ảnh hưởng của nó đến aristotle

Tư tưởng chính trị xã hội của plato và ảnh hưởng của nó đến aristotle

thời phân tích ý nghĩa lịch sử của những tư tưởng đó. “Tư tưởng giáo dục của Plato qua tác phẩm Cộng hòa” của Phạm Bá Điền, tác giả chỉ giới hạn nghiên cứu của mình trong tư tưởng giáo dục được thể hiện trong tác phẩm Cộng hòa. Về nhà triết học cổ đại Aristotle, có luận văn thạc sĩ của Mai Hoài Anh và Lưu Văn Thắng trường Học viện báo chí và tuyên truyền có tên “Tư tưởng chính trị Aristotle trong tác phẩm chính trị luận”. Luận văn trình bày điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Hy Lạp cổ đại, các tư tưởng chính trị có ảnh hưởng đến Aristotle, hoàn cảnh thân thế sự nghiệp và phân tích những tư tưởng chính trị chủ yếu của Aristotle trong tác phẩm chính trị luận, từ đó đánh giá giá trị, hạn chế của tư tưởng chính trị Aristotle. Trên Thông tin Khoa học xã hội số 12.1014 có bài viết của PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền bài viết mang tên “Tư tưởng triết học về nhà nước của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị luận””. Đây là bài viết thể hiện những tư tưởng cơ bản về nhà nước của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị luận”. Trong đó, tác giả phân tích rõ những vấn đề như về sự ra đời và bản chất của nhà nước, về chính sách nhà nước, về các hình thức chính quyền và mô hình nhà nước lý tưởng. Bài viết cũng của PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 31, Số 2(1015)21-28, mang tên “Tư tưởng triết học giáo dục của Plato”. Ở đó, bài viết khẳng định quan niệm về con người là cơ sở của tư tưởng triết học về giáo dục Plato, chỉ rõ quan niệm về vai trò, đối tượng và nội dung giáo dục của Plato, đồng thời là sự đánh giá những giá trị và hạn chế trong quan niệm giáo dục của Plato.
 • 13
LUẬN VĂN: Thực trạng và các giải pháp Marketing nh ằm nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của Công ty Bi Ti ‘S trên thị trường Miền Bắc doc

LUẬN VĂN: Thực trạng và các giải pháp Marketing nh ằm nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của Công ty Bi Ti ‘S trên thị trường Miền Bắc doc

Hiện nay nghành Giầy – Da có vị trí xứng đáng trong công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam, thu hút số lượng lớn lực lượng lao động và thu nhiều ngoại tệ cho ngân sách nhà nước. Song các doanh nghiệp trong nước đang phải đương đầu với những thách thức to lớn là sự cạnh tranh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và các mặt hàng nhập lậu từ Trung Quốc. Xét về lợi thế so sánh thì các doanh nghiệp Việt Nam đang yếu hơn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về các điều kiện như: vốn, kinh nghiệm quản lý sản xuất, kỹ thuật công nghệ và nhất là điều kiện thị trường. Do vậy trong thời gian tới, để đảm bảo khai thác được tiềm năng của thị trường, vươn lên chiếm lĩnh thị trường trong nước phục vụ nhu cầu nội địa thì các doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư hơn nữa để sản phẩm của ngành tăng lên cả về chất lượng và số lượng, đa dạng về mẫu mã chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Chính phủ Việt Nam cần có biện pháp kích cầu tiêu dùng nói chung và sản phẩm giầy- dép nói riêng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tăng cường mối quan hệ giữa người sản xuất và người tiêu dùng thông qua hệ thống giới thiệu và bán sản phẩm ở các tỉnh thành , nông thôn, vùng cao và miền núi….
 • 79
GIỚI THIỆU MÔN HỌC QUANG HỌC ĐẠI CƯƠNG

GIỚI THIỆU MÔN HỌC QUANG HỌC ĐẠI CƯƠNG

2. Giáo trình “Bài tập Vật lí đại cương”, Lương Duyên Bình, Tập 3, NXB Giáo dục 3. “Giải bài tập và bài toán Cơ sở Vật lí”, Lương Duyên Bình, Tập 5, NXB Giáo dục 4. “Bài tập và lời giảng Quang học”, Yung-Kuo Lim, NXB Giáo dục
 • 9
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

(Nguồn: Đề án đào tạo nghề cho LĐNT huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2020, UBND huyện Phổ Yên) 3.5. Đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn Huyện Phổ Yên Công tác đào tạo nghề đã được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Phổ Yên đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, xây dựng kế hoạch hàng năm về đào tạo nghề, đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã xác định nhiệm vụ đào tạo nghề, giải quyết việc làm phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong thời gian tới.
 • 94
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 36.32

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 36.32

TRANG 14 _Nguồn: ThS Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, giáo trình Quản _ _trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 2004_ Nhiều người tham gia tuyển mộ cho phép người sử dụng[r]
 • 110
695847

695847

TRANG 5 _Sơ đồ 1:_ _Cơ cấu vốn đầu tư quốc tế_ _ Nguồn: Giáo trình đầu tư nước ngoài, tác giả Vũ Chí Lộc,NXB.GD 1997_ Để hiểu rõ hơn về FDI ta so sánh với đầu tư gián tiếp nước ngoài trê[r]
 • 5
TOÀN VĂN VẤN ĐỀ NIỀM TIN TRONG TRIẾT HỌC THỰC DỤNG PEIRCE

TOÀN VĂN VẤN ĐỀ NIỀM TIN TRONG TRIẾT HỌC THỰC DỤNG PEIRCE

Những công trình này bao gồm: Đỗ Minh Hợp 1997 _Triết học _ _phương Tây hiện đại, _NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Long 1998, _Triết học phương Tây hiện đại ngoài mácxít và ảnh [r]
 • 160

Xem thêm

Từ khóa: thực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngtổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lươnglương tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trangkế toán tiền lương tại công ty cp licogi 13thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnnhững vấn để vể kê apos toán tiên liíong và các khoản trích theo liíongke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongkế toán các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng long gồm bhxh bhyt kpcđBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ