0

SKKN một số kinh nghiệm trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

21 1 0
  • SKKN một số kinh nghiệm trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:47

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Lời giới thiệu “Vì lợi ích mười năm trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người” Lời dạy thấm thía Chủ tịch Hồ Chí Minh đuốc soi đường lối để Đảng Nhà nước ta đưa hoạch định, sách, đường lối phù hợp Tại hội đồng lần thứ II Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII xác định: “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Trong Giáo dục Tiểu học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Điều hiểu giáo dục tiểu học tảng cho phát triển lâu dài bền vững quốc gia, dân tộc Vì mà dạy học giáo dục tiểu học có vai trị vơ quan trọng, khơng đặt móng cho giáo dục phát triển mà cịn đặt móng cho hình thành nhân cách người mà người giáo viên tiểu học người đặt viên gạch để xây dựng móng Khơng giống với cấp học khác, người giáo viên vừa dạy hầu hết môn học, vừa có trách nhiệm thực nhiệm vụ quản lí lớp học nhân vật chủ chốt, linh hồn lớp, người tập hợp, dìu dắt giáo dục học sinh phấn đấu trở thành ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt xây dựng tập thể học sinh vững mạnh Bên cạnh đó, giáo viên giáo dục học sinh qua hoạt động ngoại khóa, vừa có trách nhiệm quản lí giáo dục tồn diện học sinh mối quan hệ với học sinh khác trường, với gia đình xã hội Chính vậy, nhà trường tiều học, giáo viên chủ nhiệm có vai trị quan trọng to lớn việc hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh Đặc biệt, năm gần đây, kinh tế đất nước ngày phát triển, đời sống nhân dân cải thiện, nhu cầu phát triển toàn diện người đặt nhà trường tiểu học tiến hành tổ chức mơ hình dạy học mới: dạy đủ mơn có chất lượng, tổ chức dạy học buổi/ngày, tổ chức học sinh học bán trú, … Và cách thức, phương pháp dạy học giáo viên thay đổi, khơng có chức truyền đạt kiến thức cho học sinh mà giáo viên phải người tổ chức, hướng dẫn hoạt động (nhận thức, giao tiếp, lao động xã hội…) Vì mà trách nhiệm người giáo viên nói chung hay người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng quan trọng Là giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy chủ nhiệm lớp trường tiểu học, thực nhận thức vai trị to lớn cơng tác giáo viên chủ nhiệm lớp Đó việc quan trọng mà khơng nhà quản lí hay giáo viên xem nhẹ Chính mà suốt thời gian công tác, thân ln trăn trở ln cố gắng tìm tịi điều hay, ý hợp để tự bồi dưỡng thêm cho thân có kinh nghiệm tốt cơng tác giáo viên chủ nhiệm lớp Chính tất lí mà tơi định chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường tiểu học” Tên sáng kiến “Một số kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường tiểu học” Tác giả sáng kiến - Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hoài - Địa tác giả sáng kiến: Trường Tiểu học Hoàng Hoa – Tam Dương - Vĩnh Phúc - Số điện thoại: 0395588786 - Email: khanghoai1976@gmail.com Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Nguyễn Thị Thu Hoài Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Học sinh khối lớp Trường Tiểu học Hoàng Hoa – Tam Dương - Vĩnh Phúc Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử Mô tả chất sáng kiến: * Về nội dung sáng kiến: “Một số kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường Tiểu học” 7.1 Thực trạng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Tiểu học qua thực tế lớp 1C, Trường Tiểu học Hoàng Hoa – Tam Dương - Vĩnh Phúc 7.1.1 Đặc điểm tình hình lớp Lớp 1C tổng số 21 lớp Trường Tiểu học Hoàng Hoa với số lượng học sinh 36 em có 14 học sinh nữ, 22 học sinh nam tất em học độ tuổi Qua tổng thể, tập thể lớp 1C tập thể đoàn kết, nhận thức em tương đối đồng Về phía cha mẹ học sinh, phụ huynh nhiệt tình quan tâm, lo lắng đến Tất học sinh đếu nằm địa bàn xã Đó điều kiện thuận lợi cho việc dạy học giáo dục học sinh Tuy nhiên, có số gia đình cách trường xa 7.1.2 Vai trò giáo viên chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm giáo viên giảng dạy lớp có đủ tiêu chuẩn điều kiện đứng làm chủ nhiệm lớp năm học tất năm cấp học Giáo viên chủ nhiệm lớp thực nhiệm vụ quản lí lớp học nhân vật chủ chốt, linh hồn lớp, người tập hợp, dìu dắt giáo dục học sinh phấn đấu trở thành ngoan, trị giỏi, bạn tốt, cơng dân tốt xây dựng tập thể học sinh vững mạnh Giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trị sau đây: * Thay mặt hiệu trưởng quản lí lớp học: Giáo viên chủ nhiệm lớp hiệu trưởng phân công thay mặt hiệu trưởng để quản lí tổ chức hoạt động giáo dục học sinh lớp học Vai trị quản lí giáo viên chủ nhiệm lớp thể việc xây dựng tổ chức thực kế hoạch giáo dục; đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết học tập tu dưỡng học sinh lớp Giáo viên chủ nhiệm phải trả lời câu hỏi chất lượng giáo dục học sinh lớp trước hiệu trưởng, trước Hội đồng sư phạm nhà trường trước phụ huynh học sinh lớp tổng kết năm học Là người xây dựng tập thể học sinh thành khối đoàn kết Giáo viên chủ nhiệm lớp linh hồn lớp, biện pháp tổ chức, giáo dục, gương mẫu quan hệ tình cảm, giáo viên chủ nhiệm xây dựng khối đoàn kết tập thể, dìu dắt em nhỏ em trưởng thành theo năm tháng Học sinh kính yêu giáo viên chủ nhiệm cha mẹ mình; đồn kết thân với bạn bè anh em ruột thịt; lớp học trở thành tập thể vững mạnh Tình cảm lớp bền chặt, tinh thần trách nhiệm uy tín giáo viên chủ nhiệm cao chất lượng giáo dục tốt Rất nhiều giáo viên giảng dạy lớp, giáo viên chủ nhiệm để lại ấn tượng sâu sắc học sinh suốt đời họ * Người tổ chức hoạt động giáo dục học sinh lớp: Vai trò tổ chức giáo viên chủ nhiệm thể việc thành lập máy tự quản lớp; phân công trách nhiệm cho cá nhân, tổ, nhóm, đồng thời tổ chức thực mặt hoạt động theo kế hoạch giáo dục xây dựng hàng năm Các hoạt động lớp tổ chức đa dạng toàn diện, giáo viên chủ nhiệm lớp quán xuyến tất hoạt động cách cụ thể, chặt chẽ Các phong trào thi đua học tập vào thực chất, sinh hoạt đồn thể có nội dung hấp dẫn thanh, thiếu niên; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tiến hành thường xuyên, … Chất lượng gióa dục học sinh phụ thuộc nhiều vào trật tự, kỉ luật, vào tinh thần đoàn kết truyền thống tập thể lớp hoạt động đa dạng lớp * Cố vấn đắc lực cho đoàn thể học sinh lớp Giáo viên chủ nhiệm lớp cần phải nắm vững điều lệ, tơn mục đích, nghi thức nội dung hoạt động đoàn thể Với tinh thần trách nhiệm, với kinh nghiệm cơng tác làm tham mưu cho Sao nhi đồng lớp lập kế hoạch công tác, bầu ban cán sự, tổ chức nội dung hoạt động phối hợp với ban cán lớp để xây dựng tập thể, đem lại hiệu giáo dục tốt * Giữ vai trò chủ đạo việc phối hợp với lực lượng giáo dục: Gia đình, nhà trường xã hội ba lực lượng giáo dục, nhà trường quan giáo dục chuyên nghiệp, hoạt động có mục tiêu, nội dung, chương trình phương pháp giáo dục dựa sở khoa học Do vậy, giáo viên chủ nhiệm phải người chủ đạo điều phối hoạt động giáo dục với lực lượng giáo dục cách có hiệu Năng lực, uy tín chun mơn, kinh nghiệm cơng tác giáo viên chủ nhiệm lớp điều kiện quan trọng để tập hợp lực lượng, phối hợp thành công hoạt động giáo dục cho học sinh lớp 7.2 Một số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học 7.2.1 Những yêu cầu người giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học - Nhận thức vai trị, vị trí quan trọng hệ thống tổ chức trường - Có trình độ chun mơn, có lực sư phạm tốt - Có khả giao tiếp với học sinh, phụ huynh học sinh, phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh - Nắm vững lí luận sư phạm, biết vận dụng phương pháp giáo dục cá biệt vào việc tổ chức giáo dục học sinh; có kinh nghiệm tổ chức, biết cách giáo dục thực tế với đối tượng hồn cảnh cụ thể - Là người có đạo đức tốt, gương sáng cho học sinh noi theo 7.2.2 Những nội dung cần làm công tác giáo viên chủ nhiệm Đối với tập thể học sinh * Tìm hiểu nắm vững đối tượng giáo dục Usin-xki nói: “Muốn giáo dục người phải hiểu người mặt” Đúng vậy, giáo viên tiểu học muốn giáo dục tốt em đòi hỏi phải hiểu rõ em từ tâm lí, sở thích tới lực học tập em để từ có biện pháp tác động thích hợp với lứa tuổi phù hợp nhận thức em * Xây dựng phát triển tập thể học sinh - Đề yêu cầu để tập thể học sinh phấn đấu, xây dựng nếp học tập lớp, nội quy lớp - Thành lập ban cán lớp để thực công việc lớp mà giáo viên chủ nhiệm lớp giao cho - Ở lứa tuổi tiểu học, em hiếu động nên thích hoạt động Việc giáo viên chủ nhiệm giao công việc, chắn đem lại niềm vui cho em, em tích cực để thầy khen, dù nhỏ em muốn tự khẳng định Do đó, giáo viên giao cho em số công việc sau: + Kiểm tra việc trì nếp lớp ( học muộn, trang phục, …) + Kiểm tra thực nội quy lớp, trường (về việc học bài, giơ tay phát biểu ý kiến, …) + Duy trì sinh hoạt lớp - Giáo viên chủ nhiệm tổ chức phát động phong trào học tập, thi đua nhiều chủ đề khác nhau: + Phong trào thi đua học tập tốt kính dâng thầy (20-11) + Phong trào thi đua chào mừng ngày 22-12, 8-3, 26-3, ngày sinh nhật Bác + Phong trào “Rèn chữ, giữ vở” + Tổ chức phong trào ngoại khoá: hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học làm theo điều Bác Hồ dạy, … * Giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh - Giáo dục chuẩn mực, thái độ xã hội: Thông qua môn Đạo đức dạy nhà trường việc tham gia hoạt động xã hội giúp em có tình cảm, thái độ đắn: u thầy cô, yêu bạn bè, - Giáo dục chuẩn mực thái độ lao động: tích cực tham gia công việc lao động khác nhau, phù hợp với sức mình, biết tơn trọng người Trong trường tiểu học, người giáo viên phải đặc biệt trọng giáo dục em theo điều Bác Hồ dạy, thông qua việc phối hợp giáo viên khác, với hoạt động Đội, Sao * Chỉ đạo việc học tập học sinh - Ngoài việc đưa yêu cầu đạo chung cho lớp, giáo viên cần phải xây dựng cho em có động học tập đắn để từ em tin tưởng vào công việc học tập tin tưởng vào tương lại - Hướng dẫn phương pháp học tập: Đây khâu quan trọng người giáo viên Người giáo viên việc cải tiến đổi phương pháp dạy học phải coi trọng việc hướng dẫn học tập cho học sinh, phải cho em học tập cách chủ động, sáng tạo, nhằm phát huy tính động cho em Giáo viên phải quan niệm học sinh người bạn đồng hành lộ trình tri thức - Thường xuyên theo dõi học sinh: Người giáo viên phải thường xuyên theo dõi bám sát thông tin học sinh để có kế hoạch phụ đạo bồi dưỡng cho đối tượng học sinh * Tổ chức hoạt động vui chơi, rèn luyện thể lực bảo vệ sức khoẻ - Cho em tham gia phong trào thể dục thể thao trường - Duy trì thường xuyên hoạt động thể dục - Thành lập đội văn nghệ lớp nhằm trì thường xuyên phong trào văn nghệ theo chủ điểm nhân ngày: 20-11, 8-3, 26-3, … Việc giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động vui chơi, rèn luyện thể lực bảo vệ sức khoẻ giúp em thư thái sau học căng thẳng đồng thời qua giáo dục cho em tình cảm thói quen tốt Với giáo viên tổng phụ trách Đội Ngoài hoạt động riêng chi đội, giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp với tổng phụ trách Đội Ban huy Liên đội để thực tốt hoạt động trường, lớp Giáo viên chủ nhiệm phải ln tơn trọng khuyến khích tính độc lập tự quản tổ chức đóng vai trò người cố vấn Với giáo viên khác trường Người giáo viên chủ nhiệm phải ý lắng nghe, theo dõi mặt lớp bạn để đối chiếu với lớp từ có biện pháp điều chỉnh kịp thời Thường xuyên trao đổi vơi giáo viên môn, lắng nghe ý kiến bạn lớp để có cách giải hay Đối với phụ huynh học sinh tổ chức khác * Đối với phụ huynh học sinh: Trước hết giáo viên chủ nhiệm cần tổ chức thành lập Chi hội phụ huynh lớp để phối hợp giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục học sinh Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh, nêu rõ kế hoạch hoạt động trường, lớp; thông báo kết học tập em thường xuyên * Đối với tổ chức khác: Việc kết hợp giáo dục để đem lại hiệu cao việc làm thường xuyên giáo viên chủ nhiệm Sự phối hợp khơng phụ huynh học sinh mà cịn phối hợp với tổ chức khác Trong công tác chủ nhiệm mình, người giáo viên cần phải khéo léo, linh hoạt mặt để huy động cách tối đa giúp đỡ tổ chức cộng đồng để đem lại hiệu giáo dục tốt Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 1C + Về hồn cảnh gia đình học sinh Tổng số: 36 em có 14 học sinh nữ, 22 học sinh nam Qua tổng thể, tập thể lớp 1C tập thể đồn kết, đó: - Con em gia đình cán cơng nhân viên: 10 em - Con gia đình nơng dân: 26 em + Tìm hiểu đặc điểm khiếu, sở trường sức học em - Trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ lớp có em có khiếu hát múa Các em “cây văn nghệ” lớp, trường - Công việc tổ chức lớp học, xây dựng phong trào lớp + Phân tổ Việc phân tổ cô giáo dựa lực học tập em, cấu nam nữ, học sinh khiếu để phân chia thành tổ Mục đích việc phân tổ dựa vào tiêu chí để có hoạt động thi đua tổ có lực lượng tương tự Cách phân tổ bao gồm hai giai đoạn: Giai đoạn đầu: phân sơ tổ xếp chỗ ngồi Giai đoạn thứ hai: Sau thời gian thấy ổn định, phân cố định Qua cách làm vậy, xếp chỗ ngồi hợp lí với học sinh + Bầu ban cán lớp - Bầu lớp trưởng: Tôi chọn học sinh nổ, có học lực tương đối tốt, có lực tổ chức quản lí, nhiệt tình với hoạt động lớp - Bầu lớp phó: Tơi chọn học sinh có khiếu, có trách nhiệm biết việc để làm + Học sinh xây dựng phong trào thi đua lớp Dựa vào kế hoạch phát động nhà trường, từ đầu năm học giáo viên phát động phong trào tới toàn tập thể lớp như: - Phong trào “Trường học thân thiện-học sinh tích cực” - Phong trào thi đua chào mừng ngày giải phóng thủ 20-11 - Phong trào thi đua học tốt; giữ sạch, viết chữ đẹp - Phong trào thi đua chào mừng ngày 22-12 - Phong trào thực nếp sống “Anh đội cụ Hồ” - Phong trào thi đua chào mừng ngày 8-3, 26-3 - Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15-5 - Phong trào thi đua chào mừng ngày sinh nhật Bác - Các phong trào Đoàn, Đội tổ chức Cách làm giáo viên: Giáo viên tìm hiểu trực tiếp qua Tổng phụ trách Đội Mỗi phong trào phát động, giáo viên cho học sinh nắm vững chủ đề, nêu kết cần đạt đề biện pháp để học sinh thực Từ mà phong trào nêu em tự giác thực + Công tác khen thưởng Cơng tác khen thưởng có vai trị quan trọng đặt biệt với lứa tuổi học sinh tiểu học Ở lứa tuổi này, em khen thưởng kịp thời, hợp lí kích thích em phấn đấu, rèn luyện để đạt kết cao Trong việc khen thưởng, ý đến việc đảm bảo công bằng, không thiên vị, khen trước lớp, học sinh chưa có tiến rõ rêt; nhắc nhở động viên để học sinh nhanh tiến Điều tạo động lực cho cho học sinh lớp phấn đấu học tập, tu dưỡng + Kích thích hứng thú học tập học sinh Để việc học tập đạt hiệu cao việc giáo viên kích thích hứng thú học tập học sinh công việc bỏ qua Nhận thức sâu sắc điều này, tơi ln có phương pháp để tạo hấp dẫn, tươi cho học sinh Đặc biệt cô quan tâm, gần gũi học sinh để nắm bắt đặc điểm tâm lí từ lựa chọn phương pháp dạy học, giáo dục phù hợp + Quan hệ với phụ huynh học sinh Ngay từ đầu năm học kế hoạch tháng mình, bầu Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh gồm Chi hội trưởng Chi hội phó, ủy viên Ban Chi hội * Thực tế công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 1C + Thuận lợi - Các em có lứa tuổi hầu hết ngoan ngỗn, chăm chỉ, thích học Phụ huynh quan tâm đến em Ngay từ đầu năm học, bậc phụ huynh mua sắm đầy đủ đồ dùng sách giáo khoa, bút, đồ dùng, … - Ban giám hiệu nhà trường địa phương quan tâm trang bị đầy đủ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục - Bản thân dạy chủ nhiệm lớp năm Được tập huấn chương trình Cơng nghệ giáo dục áp dụng vào thực tế giảng dạy năm thứ hai Hơn nữa, học hỏi kinh nghiệm công tác chủ nhiệm bậc đàn anh đàn chị để đưa lớp trở thành lớp tiên tiến xuất sắc Tơi tích cực nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học để có phương pháp giáo dục phù hợp Từ hồn thành 10 xuất sắc nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm lớp nhiệm vụ khác Nhiều năm liền đạt danh hiệu: “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” trường + Khó khăn - Một số em gia đình kinh tế khó khăn phải với ông bà để bố mẹ làm ăn xa, có hồn cảnh éo le bố mẹ chia tay hay mồ côi bố, mẹ, … - Đối với chương trình Cơng nghệ giáo dục sử dụng nay, số gia đình chưa có phương pháp hướng dẫn em nhà phù hợp Thêm nhiều em nhận thức chậm, chưa tự tin giao tiếp, … - Về phía giáo viên, ngồi cơng tác chủ nhiệm giảng dạy kiêm nhiệm thêm nhiều hoạt động khác Vì thế, trình thực cịn gặp nhiều khó khăn Đặc biệt giai đoạn đầu trình đổi “căn toàn diện” giáo dục nên việc vận dụng phương pháp nhiều bỡ ngỡ - Mấy năm gần đây, số lượng học sinh gia tăng đột biến làm cho sĩ số lớp đông, ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động giáo dục giáo viên Thông qua khảo sát chất lượng đầu năm phần phản ánh sức học em Dưới bảng số liệu kết khảo sát chất lượng đầu năm học Nội dung Các hoạt động giáo dục Kết khảo sát Số lượng học sinh Hoàn thành tốt Hoàn thành 22 14 61% 39% 36 * Các giải pháp - Bồi dưỡng vốn ngôn ngữ Tiếng Việt cho HS Lứa tuổi em học sinh lớp lứa tuổi bắt đầu làm quen với môi trường học tập Các em đến lớp phải sử dụng phương tiện ngôn ngữ phi ngôn ngữ để giải nhiệm vụ giáo dục Sự tiếp xúc, trao đổi thể mối quan hệ thầy trò, tạo hiểu biết lẫn giao tiếp - thành phần hoạt động Sư phạm Nó diễn suốt q trình giảng 11 dạy Do vậy, ngồi tiết Tiếng Việt Công nghệ lớp, ý bồi dưỡng ngôn ngữ Tiếng Việt cho em qua môn học khác: tự nhiên xã hội, đạo đức, thủ công, Tôi thường sử dụng tranh, vật thật kết hợp tiết dạy giới thiệu nội dung gần gũi với sống thực tế địa phương để học sinh có nhiều hội nghe - trả lời, nhằm phát triển lời nói tự nhiên Bồi dưỡng vốn ngôn ngữ cho học sinh giúp em hiểu nhanh, hiểu thực đầy đủ yêu cầu giáo viên Các em mạnh dạn tự tin giao tiếp Qua đó, giúp công tác chủ nhiệm hoạt động giáo dục thuận lợi - Thực tốt hoạt động giáo dục Từ thực tế nhiệm vụ năm học ngành giáo dục nhà trường đề ra, với việc tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, học sinh lớp em bước chân vào môi trường học tập rèn luyện mới, xác định mục tiêu, hướng phấn đấu cho mặt giáo dục cần phải kết hợp với nhau, cụ thể sau: - Giáo dục kỹ sống cho học sinh + Giáo dục lực, phẩm chất Ở lớp 1, việc giáo dục, lực, phẩm chất cho học sinh quan trọng cần thiết nhằm hình thành cho học sinh sở ban đầu hành vi, phẩm chất đạo đức, lối sống phù hợp Giúp học sinh có ý thức phẩm chất đó, có thái độ tích cực có hành vi, thói quen tương ứng Để giáo dục kỹ sống cho học sinh tơi tích hợp qua việc xây dựng không gian lớp học tu bổ không gian lớp thật phong phú Cụ thể việc xây dựng góc môi trường nơi trưng bày xanh em sưu tầm, chăm sóc để em hịa vào với thiên nhiên, giáo dục em ý thức bảo vệ mơi trường Bên cạnh hình thành cho em lực quan sát, lực hợp tác giúp em hiểu nội dung học môn tự nhiên - xã hội cách sâu sắc 12 - Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức: Đối với chuẩn mực đạo đức hay phẩm chất nhân cách, trước hết cần cho học sinh hiểu tự liên hệ với thân Giúp em phân biệt / sai, tốt / xấu, thiện / ác Từ đó, em làm theo đúng, ủng hộ tốt, tán thành thiện đấu tranh phê bình, tránh xấu, sai, ác Một người yêu, ghét, cảm xúc trở thành người vơ cảm Vì vậy, việc giáo dục thái độ tình cảm cho học sinh nhiệm vụ quan trọng khó khăn xã hội đầy cám dỗ Giáo dục tình cảm đạo đức cho trẻ thức tỉnh chúng rung động trái tim, làm cho chúng biết u, biết ghét rõ ràng Tình cảm thể rõ qua học, môn học hàng ngày như: Tiếng việt, Toán, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, … chương trình lớp bậc Tiểu học Và góc sinh nhật khơng gian lớp học nơi để học sinh giáo dục tình cảm yêu thương, để bày tỏ quan tâm, chia sẻ, chúc mừng lẫn Hàng tháng, học sinh có ngày sinh nhật tháng cập nhật vào góc sinh nhật, lớp chúc mừng vào tiết sinh hoạt lớp tuần thứ hai tháng Qua hoạt động này, thấy em học sinh lớp gắn bó, 13 yêu thương hơn, rèn luyện kỹ sống, biết chia sẻ, động viên sống Các em cảm nhận rõ ý nghĩa ngày sinh nhật giá trị tinh thần quà dù nhỏ - Giáo dục ý thức tác phong: Ngay sau nhận lớp, tơi rèn em ý thức giữ gìn mơi trường lớp học đẹp, tích cực chăm sóc tưới Đồng thời, hướng dẫn em biết cách bảo quản đồ dùng chung lớp, … Để việc giáo dục thực có hiệu quả, tơi hướng dẫn em xây dựng góc học tập Đó nơi trưng bày sản phẩm học tập em, để nhìn đồ dùng học tập, viết đẹp, sáng tạo, sản phẩm trưng bày trang trọng góc học tập khích lệ em vươn lên học tập Bên cạnh đó, tơi cịn tổ chức cho em tham gia đóng góp em truyện, sách mà em yêu thích vừa để trao đổi giao lưu với bạn bè, để đọc nhiều đồng thời làm cho góc thư viện lớp thêm phong phú Tơi bố trí tuần em đọc buổi, điều hành quản lí ban học tập - Giáo dục hành vi thói quen: Hàng ngày đến lớp, tơi giáo dục cho học sinh hành vi, thói quen thơng qua tình học tập, em đóng vai, bày tỏ ý kiến riêng chia sẻ bạn bè kết học tập Đồng 14 thời, nhắc nhở em thực làm theo điều Bác Hồ dạy, đặc biệt làm theo nội quy mà trị thống từ đầu năm góc nội quy Ví dụ: Tổ chức cho em tham gia hoạt động lên lớp như: múa hát tập thể, hái hoa dân chủ, chơi trị chơi, … Các hoạt động góp phần hình thành cho em kỹ mạnh dạn tự tin trước đám đông Đây kỹ quan trọng xu toàn cầu mục tiêu mà Bộ giáo dục đưa Để làm tốt công tác giáo dục hành vi, thói quen đạo đức cho học sinh, trước hết, thân tơi ln hồn thiện từ lời ăn, tiếng nói, cách đứng ăn mặc, ln gương sáng đạo đức, tự học sáng tạo Và tơi người mẹ hiền thứ hai em + Giáo dục kiến thức - kỹ Ngay từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp dựa kế hoạch nhà trường tình hình thực tế lớp Tôi mạnh dạn đăng ký thi đua cuối năm học sinh hoàn thành: 36/36 = 100% Để thực hoàn thành kế hoạch đề ra, xác định rõ nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm dạy đủ môn học bắt buộc, ngồi cịn tham gia đầy đủ cơng tác khác lớp, trường Dạy học sinh say mê, nhiệt tình, mang hết lực tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo phương pháp (lấy học sinh làm trung tâm) Nhiệm vụ học sinh học tập, nắm vững mục tiêu kiến thức, kỹ môn học quy định, biết vận dụng kiến thức vào sống Vì vậy, tiết học tơi tích cực tổ chức nhiều hình thức hoạt động: nhóm (nhóm lớn, nhóm nhỏ), đóng vai, … để khuyến khích em lòng ham muốn, say mê học tập, mở rộng hiểu biết phát triển tư duy, ngôn ngữ Tôi thường xuyên kết hợp với giáo viên môn chuyên biệt trao đổi kiến thức - kĩ em sau tuần, tháng để có biện pháp giúp đỡ em Giữa kỳ, cuối kỳ cuối năm, giáo viên chủ nhiệm nhận xét trao đổi với phụ huynh qua sổ liên lạc 15 Từ hình thức trên, đến nay, lớp tơi có tiến rõ rệt: học sinh tích cực, tự giác học tập, biết giữ gìn sạch, chữ đẹp Cả lớp thi đua học tập tốt để cuối năm đạt chất lượng tiêu đề + Xây dựng đội ngũ học sinh tích cực Xây dựng đội ngũ học sinh tích cực có trách nhiệm tạo cho “ cánh tay phải” để làm tốt công tác chủ nhiệm Việc xây dựng đội ngũ học sinh tích cực việc quan trọng, người giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm phải có kế hoạch thực Ngay từ nhận lớp, ý tìm hiểu để phát em học sinh chấp hành tốt nội quy lớp, trường, bạn tin tưởng quý mến; hướng dẫn tỷ mỉ hoạt động cụ thể giao cho em nhiệm vụ riêng, thay mặt giáo viên kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ bạn học tập Cuối tuần vào sinh hoạt, nhóm báo cáo kết học tập nhóm trước lớp Sau đó, giáo viên chia sẻ rút kinh nghiệm với nhóm, nhóm tiến khen ngợi, nhóm chưa tiến động viên em giao nhiệm vụ tuần tới cho em + Giáo dục học sinh chưa có tiến rõ rệt Dựa vào điều tra khảo sát, phân loại kiến thức - kĩ học sinh sau tuần học kỳ 1, với trình theo dõi lực, phẩm chất học sinh lớp, kết hợp biện pháp giáo dục bước đầu mang lại kết tốt Tuy nhiên, bên cạnh học sinh tích cực, lớp tơi cịn có học sinh chưa có tiến rõ rệt, điển hình như: - Học sinh mải chơi, chưa ham học: em Đinh Hồng Anh, em Đào Thu Trang, em Phạm Quỳnh Anh - Học sinh cịn nhút nhát, chưa tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục: em Nguyễn Thế Hiển, em Hà Minh Ngọc - Cha mẹ chưa quan tâm đến việc học em: em Đào Thu Trang, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Mạnh Nhất 16 * Biện pháp giáo dục Tôi theo dõi hoạt động học sinh này, thấy tiến dù nhỏ khen tuyên dương kịp thời để gây hứng thú phấn đấu cho em học tập tốt - Đối với học sinh mải chơi, chưa ham học q trình giảng dạy, tơi ý đưa câu hỏi từ dễ đến khó để em trả lời nhằm tạo hứng thú củng cố niềm tin em - Qua việc theo dõi em học sinh lớp chủ nhiệm năm nay, thấy em giao tiếp chưa tích cực, khéo léo nhờ học sinh tích cực ban chơi giúp đỡ bạn Trong hoạt động ngồi lên lớp, tổ chức trị chơi học tập, ý thường xuyên gọi em tham gia Đến giờ, em học sinh mạnh dạn nhiều, đặc biệt em hà Minh Ngọc hăng hái xung phong phát biểu, bày tỏ ý kiến mình, kết học tập tiến tốt Với học sinh chưa cha mẹ để ý quan tâm, gặp gỡ trực tiếp với phụ huynh để trao đổi tình hình học tập, tiến em để phụ huynh kết hợp với nhà trường giáo dục em Nhờ biện pháp trên, em khơng học tập chăm chỉ, mà cịn tích cực tham gia hoạt động giáo dục nhà trường, giáo viên nhắc nhở nhiều đầu năm học + Giáo dục thông qua công tác thi đua - khen thưởng Khen thưởng, động viên, khích lệ việc phải làm người giáo viên chủ nhiệm Đặc biệt Thông tư 22 BGD- ĐT đời với mặt tích cực kỹ viết lời nhận xét giáo viên việc khen ngợi học sinh trở nên quan trọng Những lời khen giúp gây dựng lòng tự trọng tự tin trẻ Quan trọng nội dung khen phải rõ ràng đặc biệt khen theo tiến ngày học sinh Ví dụ: Khi học sinh trả lời chưa xác giáo viên khen động viên : Em tiến bộ, hôm em tự tin để chia sẻ bạn, 17 Việc xây dựng phong trào thi đua lớp có tác dụng lớn việc giáo dục toàn diện cho học sinh: phong trào thi đua: “ Ngày học tốt, học tốt” chào mừng ngày 20/10; 20/11; 22/12; 03/2; 8/3; 26/3; 19/5 , tổ chức hoạt động theo chủ điểm: Biết ơn thầy cơ, Uống nước nhớ nguồn, … Nó đích khoảng thời gian ngắn để em vươn tới thực lực mình, biến q trình giáo dục trẻ em trở nên thực hơn, sinh động hiệu Muốn đạt mục đích đó, địi hỏi giáo viên sau phát động phong trào thi đua phải theo dõi, kiểm tra Tuy nhiên, việc kiểm soát quy định mà đặt cách kiên định cơng giúp học sinh ứng xử tốt hơn, hiểu rõ Sau đợt phát động, giáo viên phải tổng kết, khen chê rõ ràng, có phần thưởng cho em thực tốt (món quà nhỏ mang tính khích lệ lớn) Nhắc nhở em chưa hoàn thành, động viên em lần sau thực tốt + Thi đua giữ sạch, viết chữ đẹp Trong tuần học (đầu tháng 9), giáo viên quy định sách ghi học sinh Tuần thứ hai, giáo viên tiến hành kiểm tra sách vở, đồ dùng học sinh, giáo viên phụ huynh giúp em bọc bìa, dán nhãn cho quy định Em chưa có đầy đủ giáo viên nhắc nhở để học sinh mua thực cho đủ Hàng ngày, giáo viên kiểm tra học sinh nhận xét vào đồng thời chia sẻ lời nhận xét để học sinh nắm ưu nhược điểm mình, để học sinh khác nhìn vào học tập rút kinh nghiệm cho Sau tháng học, giáo viên nhận xét vào sổ nhắc nhở học sinh Tiếp đó, giáo viên chọn vài chữ đẹp số bạn lớp tuyên dương, để lớp học tập bạn * Đánh giá chung công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 1C Với công tác chủ nhiệm mà giáo viên tiến hành chất lượng hai mặt lớp nâng cao lên rõ rệt Nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm 18 phức tạp đòi hỏi người giáo viên phải yêu nghề, nhiệt tình làm tốt Nhận thức rõ điều này, tơi làm tốt nhiệm vụ đưa tập thể lớp ngày tiến lên * Về khả áp dụng sáng kiến - Về lý luận: Làm sáng tỏ vài vấn đề xung quanh số kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường tiểu học cho học sinh lớp nói riêng lớp chương trình Tiểu học nói chung - Về thực tiễn: Sáng kiến áp dụng khối Trường Tiểu học Hoàng Hoa – Tam Dương- Vĩnh Phúc có khả áp dụng nhà trường huyện Vì vậy, biện pháp mà sáng kiến tơi đề cập áp dụng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường tiểu học trường tiều học huyện Những thông tin cần bảo mật (nếu có): Khơng Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Để sáng kiến áp dụng đem lại hiệu cao đòi hỏi số điều kiện sau: Mỗi người giáo viên muốn làm tốt công tác chủ nhiệm, trước hết cần phải: - Nắm vững có kinh nghiệm cơng tác chủ nhiệm lớp - Hiểu rõ đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học đặc điểm tâm lí học sinh lớp chủ nhiệm - Tìm hiểu nắm vững đối tượng học sinh lớp - Có kế hoạch, biện pháp giáo dục cụ thể kịp thời - Nắm hồn cảnh gia đình học sinh lớp - Phải có tâm huyết với nghề, nhiệt tình, say mê ln gần gũi học sinh - Luôn kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, với tổ chức giáo dục - Phải yêu nghề, mến trẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực xứng đáng người giáo viên để phụ huynh đáng tin cậy - Thường xun quan tâm hịa với trẻ nhằm xóa bỏ ngăn cách tuổi tác tâm lí (cơ- trị) - Thực nghiêm túc kế hoạch trường lớp đề 19 10 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử (nếu có) theo nội dung sau: Trước áp dụng sáng kiến, giáo viên cịn chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức hoạt động liên quan đến công tác giáo viên chủ nhiệm cho học sinh Sau áp dụng sáng kiến, học sinh có 10.1 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: Sáng kiến áp dụng vào thực tế công tác giảng dạy nhà trường, đặc biệt học sinh lớp Hơn nữa, nỗ lực thân với sư quan tâm kịp thời Ban giám hiệu nhà trường ủng hộ nhiệt tình từ phía cha mẹ học sinh sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp, sở giải pháp nêu trên, đạt kết tích cực: Học sinh học tập tốt, kĩ giao tiếp, ứng xử nhà trường có tiến rõ rệt, em đồn kết, yêu thương biết giúp tiến * Tiến hành khảo sát thực tế kết đạt Nội dung Số lượng học sinh Các hoạt động giáo dục Kết khảo sát Hoàn thành tốt Hoàn thành 28 77,7% 22,3% 36 Qua trình thực nghiệm tác động, nhận thấy kỹ giao tiếp học sinh lớp trường Tiểu học Hoàng Hoa có tiến rõ rệt Nguyên nhân nhóm thực nghiệm áp dụng biện pháp tích cực Từ nhận thấy q trình thử nghiệm tác động có hiệu quả, phương pháp áp dụng thử nghiệm tác động đắn tích cực Đặc biệt, học sinh tham gia sơi vào hoạt động học, hoạt động giao tiếp, trải nghiệm kĩ năng, 10.2 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân: 20 Nội dung sáng kiến trình bày rõ ràng, đầy đủ, chi tiết số kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường tiểu học Trong sáng kiến đưa giải pháp hữu hiệu để giúp học sinh có kĩ giao tiếp, kĩ học tập… Vì vậy, áp dụng dễ dàng mà khơng cần địi hỏi sự đầu tư tốn mặt kinh tế mà lại đem lại hiệu rõ rệt chất lượng hứng thú học tập học sinh nâng lên 11 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Số Tên tổ chức/cá nhân Địa áp dụng sáng kiến TT Phạm vi/Lĩnh vực Giáo viên, học sinh lớp Trường TH Hoàng Hoa Trường TH Hoàng Hoa trường Tiểu học huyện Tam Dương tỉnh huyện Tam Dương tỉnh Hoàng Hoa Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Hoàng Hoa, ngày tháng năm 2019 Hoàng Hoa, ngày tháng năm 2019 Thủ trưởng đơn vị/ Tác giả sáng kiến Chính quyền địa phương (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Trần Trung Kiên Nguyễn Thị Thu Hoài 21 ... dung sáng kiến: ? ?Một số kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường Tiểu học? ?? 7.1 Thực trạng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp Trường Tiểu học qua thực tế lớp 1C, Trường Tiểu học Hoàng Hoa... có kinh nghiệm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm lớp Chính tất lí mà tơi định chọn đề tài: ? ?Một số kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường tiểu học? ?? Tên sáng kiến ? ?Một số kinh nghiệm. .. trò giáo viên chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm giáo viên giảng dạy lớp có đủ tiêu chuẩn điều kiện đứng làm chủ nhiệm lớp năm học tất năm cấp học Giáo viên chủ nhiệm lớp thực nhiệm vụ quản lí lớp học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học , SKKN một số kinh nghiệm trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học