0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Vinaphone tại Thừa Thiên Huế (Năm 2021)

141 0 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Vinaphone tại Thừa Thiên Huế (Năm 2021)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:51

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Vinaphone - VNPT Thừa Thiên Huế; Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của Vinaphone - VNPT Thừa Thiên Huế; Định hướng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinaphone - VNPT Thừa Thiên Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI THỪA THIÊN HUẾ SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THỊ MINH THÚY Niên khóa: 2017 - 2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hƣớng dẫn: TRẦN THỊ MINH THÚY TS LÊ THỊ NGỌC ANH Lớp: K51D QTKD Niên khóa: 2017 - 2021 Huế, 1/2021 Lời Cám Ơn Qua 3.5 năm học tập rèn luyện Trường Đại học Kinh tế Huế, bảo giảng dạy tận tình q thầy cơ, đặc biệt quý thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh truyền đạt cho kiến thức lý thuyết thực hành Nhờ đó, thời gian thực tập Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế áp dụng kiến thức học trường vào thực tế trung tâm, đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm bổ ích Cùng với nỗ lực thân, tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Từ kết đạt này, xin gửi đến quý thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế Huế lời cám ơn sâu sắc Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo TS Lê Thị Ngọc Anh quan tâm giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành tốt khóa luận suốt thời gian qua Tôi xin chân thành cám ơn quý anh chị ban lãnh dạo nhân viên TTKD VNPT Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho thực tập trải nghiệm thực tế, chia nhiệt tình kinh nghiệm thực tế suốt thời gian thực tập Và cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè ln dõi theo, ủng hộ, động viên tạo điều kiện tốt cho đường học vấn Tuy nổ lực kiến thức cịn hạn chế thời gian thực tập có hạn nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận bảo, góp ý quý thầy để khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thiện Một lần tơi xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2021 Sinh viên thực Trần Thị Minh Thúy i MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.1.1 Số liệu thứ cấp 4.1.2 Số liệu sơ cấp 4.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu Bố cục đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh 1.1.1.3 Vai trò cạnh tranh .7 1.1.1.4 Chức cạnh tranh .8 1.1.2 Năng lực cạnh tranh 1.1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.2.2 Các cấp độ lực cạnh tranh .11 ii 1.1.2.3 Lợi cạnh tranh 14 1.1.2.4 Tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh 15 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 15 1.1.4 Những yếu tố cấu thành nên lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 1.1.5 Môi trường cạnh tranh doanh nghiệp 19 1.1.5.1 Môi trường vĩ mô 19 1.1.5.2 Môi trường vi mô 22 1.1.6 Mơ hình năm áp lực cạnh tranh Michael Porter 25 1.1.7 Một số khái niệm ngành viễn thông 28 1.2 Cơ sở thực tiễn 30 1.2.1 Khái quát thị trường viễn thông Việt Nam 30 1.2.2 Một số kinh nghiệm việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông 32 1.2.2.1 Kinh nghiệm tập đồn bưu viễn thơng Hàn Quốc( Korean Telecom-KT) .32 1.2.2.2 Kinh nghiệm tập đoàn viễn thông Quân đội Việt Nam – Viettel 33 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 34 1.2.3.1 Mô hình tham khảo .34 1.2.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 37 TÓM TẮT CHƢƠNG 44 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE THỪA THIÊN HUẾ 45 2.1 Tổng quan VNPT Thừa Thiên Huế 45 2.1.1 Thông tin chung 45 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 45 2.1.3 Chức nhiệm vụ 46 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 47 2.1.4.1 Mơ hình tổ chức 47 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 49 iii 2.1.5 Đặc điểm tình hình nguồn nhân lực Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020 50 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh mạng di động Vinaphone Thừa Thiên Huế 54 2.2.1 Thị phần 54 2.2.2 Hiệu kinh doanh 55 2.2.2.1 Doanh thu 55 2.2.2.2 Số lượng thuê bao 55 2.2.3 Giá trị thương hiệu 57 2.2.4 Giá cước 59 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh mạng di động VinaPhone TT Huế qua việc khảo sát 61 2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 61 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 62 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá 64 2.3.4 So sánh đánh giá hai nhóm đáp viên nhân tố cấu thành lực cạnh tranh Vinaphone TT Huế 68 2.3.5 Đánh giá lực cạnh tranh Vinaphone TT Huế 71 2.3.6 Đánh giá chung lực cạnh tranh Vinaphone TT Huế so với Viettel Mobifone TT Huế 73 TÓM TẮT CHƢƠNG 74 CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO VINAPHONE THỪA THIÊN HUẾ 75 3.1 Mục tiêu phát triển, tầm nhìn, sứ mạng VNPT Vinaphone 75 3.1.1 Quan điểm mục tiêu phát triển VNPT Vinaphone 75 3.1.2 Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi Vinaphone Thừa Thiên Huế 75 3.2 Định hướng phát triển 76 3.2.1 Định hướng phát triển công ty VNPT Thừa Thiên Huế 76 3.2.2 Định hướng phát triển mạng Vinaphone 76 iv 3.3 Nâng cao lực cạnh tranh phát triển thông tin di động Vinaphone 77 3.3.1 Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 77 3.3.2 Nâng cao lực marketing 78 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa dịch vụ .78 3.3.2.2 Đổi thực tốt sách chăm sóc khách hàng 79 3.3.2.3 Chính sách giá phù hợp 80 3.3.2.4 Nâng cao lực phân phối .80 3.3.2.5 Tăng cường công tác truyền thông .81 3.3.3 Đầu tư phát triển sở vật chất, công nghệ 82 3.3.4 Nâng cao nội lực hiệu hoạt động tài 82 3.3.5 Nâng cao lực tổ chức, quản lý 83 TÓM TẮT CHƢƠNG 85 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .86 Kết luận 86 Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 90 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KH : Khách hàng NLCT : Năng lực cạnh tranh DN : Doanh nghiệp LTCT : Lợi cạnh tranh DVVT : Dịch vụ viễn thông CBCNV : Cán công nhân viên TTKD : Trung tâm kinh doanh VT – CNTT : Viễn thông công nghệ thơng tin GTTB : Giá trị trung bình vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các biến quan sát 35 Bảng 1.2: Nguồn gốc biến quan sát .43 Bảng 1: Tình hình lao động Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2018– 2020 51 Bảng 2.2: Số lượng lao động phân theo độ tuổi giới tính năm 2020 52 Bảng 2.3: Tình hình doanh thu mạng di động Vinaphone TT Huế 55 Bảng 2.4: Tình hình số lượng thuê bao Vinaphone qua năm 2018-2020 56 Bảng 5: Danh sách 10 thương hiệu dẫn đầu theo giá trị năm 2020 58 Bảng 2.6: Giá cước thuê bao trả trước ba nhà mạng 59 Bảng 2.7: Giá cước thuê bao trả sau ba nhà mạng .60 Bảng 2.8: Đặc điểm cở mẫu 61 Bảng 2.9: Kết phân tích Cronbach’s Alpha nhóm biến 62 Bảng 10: Kết kiểm định KMO Bartlett EFA biến độc lập 65 Bảng 2.11: Kết phân tích EFA với nhóm biến .65 Bảng 2.12: Kết kiểm định Levenne’s đồng phương sai theo nhóm đối tượng 68 Bảng 2.13: Kết phân tích ANOVA theo nhóm đối tượng 69 Bảng 2.14: Thống kê mô tả đánh giá khách hàng nhân viên nguồn nhân lực Vinaphone TT Huế .70 Bảng 15: Đánh giá NLCT Vinaphone TT Huế 71 Bảng 2.16: So sánh nhân tố lực cạnh tranh nhà mạng Vinaphone, Viettel Mobifone 73 vii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Các cấp độ lực cạnh tranh 11 Hình 1.2: Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 25 Hình 1.3: Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ Fiber VNN viễn thông Quảng Bình .37 Hình 1.4: Mơ hình đề xuất nâng cao lực cạnh tranh mạng di động Vinaphone TT Huế .38 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Trung tâm VNPT TT Huế 48 Hình 2.2: Top 10 thương hiệu giá trị Việt Nam 2019 .57 Biểu đồ 2.1: Thị phần nhà mạng TT Huế năm 2020 .54 viii Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig TC 781 128 378 QL 668 128 415 VC 3.120 128 080 MR 236 128 628 NL 4.454 128 037 ANOVA Sum of Squares Between Groups TC 2.223 Within Groups 22.508 128 176 Total 24.731 129 6.346 6.346 Within Groups 350.807 128 2.741 Total 357.153 129 4.592 4.592 Within Groups 22.099 128 173 Total 26.691 129 1.969 1.969 Within Groups 72.051 128 563 Total 74.020 129 007 007 Within Groups 17.541 128 137 Total 17.549 129 Between Groups VC Between Groups MR Between Groups NL Mean Square 2.223 Between Groups QL df F Sig 12.642 001 2.315 131 26.599 000 3.498 064 052 821 Robust Tests of Equality of Means a Statistic df1 df2 Sig TC Welch 12.740 75.568 001 QL Welch 4.703 111.182 032 VC Welch 22.586 62.590 000 MR Welch 5.822 127.692 017 NL Welch 066 102.371 797 a Asymptotically F distributed 111 Oneway giới tính Descriptives N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound TC QL VC MR NL Minimum Maximum Upper Bound Nam 66 3.997 4855 0598 3.878 4.116 2.2 5.0 Nữ 64 4.153 3699 0462 4.061 4.246 3.4 5.0 Total 130 4.074 4379 0384 3.998 4.150 2.2 5.0 Nam 66 3.9545 2.26824 27920 3.3969 4.5121 2.67 21.67 Nữ 64 3.6875 56928 07116 3.5453 3.8297 2.00 5.00 Total 130 3.8231 1.66392 14594 3.5343 4.1118 2.00 21.67 Nam 66 3.6061 48481 05968 3.4869 3.7252 2.80 4.80 Nữ 64 3.6406 42491 05311 3.5345 3.7468 2.80 4.80 Total 130 3.6231 45487 03989 3.5441 3.7020 2.80 4.80 Nam 66 4.2944 98078 12073 4.0533 4.5355 3.14 11.71 Nữ 64 4.1004 40380 05048 3.9996 4.2013 3.14 5.00 Total 130 4.1989 75750 06644 4.0675 4.3303 3.14 11.71 Nam 66 3.7348 41109 05060 3.6338 3.8359 2.75 4.50 Nữ 64 3.5977 30737 03842 3.5209 3.6744 2.50 4.00 130 3.6673 36883 03235 3.6033 3.7313 2.50 4.50 Total 112 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig TC 2.010 128 159 QL 973 128 326 VC 531 128 468 MR 285 128 595 NL 3.004 128 085 ANOVA Sum of Squares Between Groups TC 792 Within Groups 23.939 128 187 Total 24.731 129 2.317 2.317 Within Groups 354.836 128 2.772 Total 357.153 129 039 039 Within Groups 26.652 128 208 Total 26.691 129 1.222 1.222 Within Groups 72.798 128 569 Total 74.020 129 612 612 Within Groups 16.937 128 132 Total 17.549 129 Between Groups VC Between Groups MR Between Groups NL Mean Square 792 Between Groups QL df F Sig 4.236 042 836 362 186 667 2.149 145 4.622 033 Robust Tests of Equality of Means a Statistic df1 df2 Sig TC Welch 4.271 121.276 041 QL Welch 859 73.399 357 VC Welch 187 126.724 666 MR Welch 2.196 86.969 142 NL Welch 4.663 120.299 033 a Asymptotically F distributed 113 Oneway độ tuổi Descriptives N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound TC QL VC MR NL Minimum Maximum Upper Bound Dưới 30 tuổi 23 3.983 4174 0870 3.802 4.163 3.4 4.8 Từ 31 tới 40 tuổi 56 4.168 4260 0569 4.054 4.282 2.8 5.0 Từ 41 tới 50 tuổi 36 4.028 4589 0765 3.872 4.183 2.2 5.0 Trên 50 tuổi 15 3.973 4334 1119 3.733 4.213 3.0 4.8 Total Dưới 30 tuổi Từ 31 tới 40 tuổi Từ 41 tới 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Dưới 30 tuổi Từ 31 tới 40 tuổi Từ 41 tới 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Dưới 30 tuổi Từ 31 tới 40 tuổi Từ 41 tới 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Dưới 30 tuổi 130 23 56 36 15 130 23 56 36 15 130 23 56 36 15 130 23 4.074 3.6087 3.7202 4.2315 3.5556 3.8231 3.6696 3.7107 3.5722 3.3467 3.6231 4.3851 4.1301 4.1984 4.1714 4.1989 3.6196 4379 45674 49145 3.03819 73102 1.66392 49583 48680 38293 31593 45487 1.64888 36779 35205 31112 75750 39793 0384 09524 06567 50637 18875 14594 10339 06505 06382 08157 03989 34382 04915 05867 08033 06644 08297 3.998 3.4112 3.5886 3.2035 3.1507 3.5343 3.4552 3.5803 3.4427 3.1717 3.5441 3.6721 4.0316 4.0793 3.9991 4.0675 3.4475 4.150 3.8062 3.8518 5.2595 3.9604 4.1118 3.8840 3.8411 3.7018 3.5216 3.7020 5.0981 4.2286 4.3175 4.3437 4.3303 3.7916 2.2 3.00 3.00 2.67 2.00 2.00 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 3.14 3.14 3.57 3.57 3.14 3.00 5.0 4.67 4.67 21.67 5.00 21.67 4.80 4.80 4.40 3.80 4.80 11.71 4.86 5.00 4.71 11.71 4.50 Từ 31 tới 40 tuổi 56 3.7232 33262 04445 3.6341 3.8123 2.75 4.50 Từ 41 tới 50 tuổi 36 3.6319 38025 06338 3.5033 3.7606 2.75 4.25 15 3.6167 43164 11145 3.3776 3.8557 2.50 4.25 130 3.6673 36883 03235 3.6033 3.7313 2.50 4.50 Trên 50 tuổi Total 114 Test of Homogeneity of Variances Levene df1 df2 Sig Statistic TC 230 126 875 QL 1.705 126 169 VC 1.548 126 205 MR 2.883 126 038 NL 436 126 728 Robust Tests of Equality of Means a Statistic df1 df2 Sig TC Welch 1.618 46.557 198 QL Welch 827 43.734 486 VC Welch 4.213 49.914 010 MR Welch 402 45.294 752 NL Welch 763 44.115 521 a Asymptotically F distributed ANOVA Sum of Squares Between Groups TC 305 Within Groups 23.817 126 189 Total 24.731 129 8.727 2.909 Within Groups 348.426 126 2.765 Total 357.153 129 1.719 573 Within Groups 24.972 126 198 Total 26.691 129 1.074 358 Within Groups 72.947 126 579 Total 74.020 129 311 104 Within Groups 17.238 126 137 Total 17.549 129 Between Groups VC Between Groups MR Between Groups NL Mean Square 914 Between Groups QL df F Sig 1.612 190 1.052 372 2.891 038 618 604 758 520 115 Oneway trình độ học vấn Descriptives N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound TC 4.071 4856 0530 3.966 4.177 2.2 5.0 Đại học, Cao đẳng 33 4.067 3452 0601 3.944 4.189 3.4 4.8 Trên đại học 13 4.108 3328 0923 3.907 4.309 3.6 4.6 130 4.074 4379 0384 3.998 4.150 2.2 5.0 Trung cấp, THPT 84 3.8929 2.03396 22192 3.4515 4.3343 2.00 21.67 Đại học, Cao đẳng 33 3.7071 56370 09813 3.5072 3.9070 3.00 5.00 Trên đại học 13 3.6667 45134 12518 3.3939 3.9394 3.00 4.33 130 3.8231 1.66392 14594 3.5343 4.1118 2.00 21.67 Trung cấp, THPT 84 3.5571 47802 05216 3.4534 3.6609 2.80 4.80 Đại học, Cao đẳng 33 3.7879 39032 06795 3.6495 3.9263 3.20 4.80 Trên đại học 13 3.6308 36374 10088 3.4110 3.8506 3.00 4.20 130 3.6231 45487 03989 3.5441 3.7020 2.80 4.80 Trung cấp, THPT 84 4.2585 90173 09839 4.0628 4.4542 3.14 11.71 Đại học, Cao đẳng 33 4.0130 37006 06442 3.8818 4.1442 3.14 4.71 Trên đại học 13 4.2857 22588 06265 4.1492 4.4222 3.86 4.71 130 4.1989 75750 06644 4.0675 4.3303 3.14 11.71 Trung cấp, THPT 84 3.6815 36270 03957 3.6028 3.7603 2.50 4.50 Đại học, Cao đẳng 33 3.5682 38666 06731 3.4311 3.7053 2.75 4.25 Trên đại học 13 3.8269 31266 08672 3.6380 4.0159 3.25 4.25 130 3.6673 36883 03235 3.6033 3.7313 2.50 4.50 Total MR Total NL Upper Bound 84 Total VC Maximum Trung cấp, THPT Total QL Minimum Total 116 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig TC 2.480 127 088 QL 362 127 697 VC 2.294 127 105 MR 1.058 127 350 NL 294 127 746 ANOVA Sum of Squares Between Groups TC 009 Within Groups 24.714 127 195 Total 24.731 129 1.171 586 Within Groups 355.982 127 2.803 Total 357.153 129 1.262 631 Within Groups 25.429 127 200 Total 26.691 129 1.537 768 Within Groups 72.483 127 571 Total 74.020 129 672 336 Within Groups 16.876 127 133 Total 17.549 129 Between Groups VC Between Groups MR Between Groups NL Mean Square 017 Between Groups QL df F Sig .044 957 209 812 3.152 046 1.347 264 2.530 084 Robust Tests of Equality of Means a Statistic df1 df2 Sig TC Welch 073 35.519 930 QL Welch 394 51.086 677 VC Welch 3.564 34.104 039 MR Welch 5.021 56.811 010 NL Welch 2.750 32.161 079 117 Mobifone Phân tích anova chi tiết Oneway đối tƣợng Descriptives N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound TC 3.4100 37880 05989 3.2889 3.5311 2.00 4.20 Khách hàng 90 3.4800 51564 05435 3.3720 3.5880 1.00 4.80 130 3.4585 47736 04187 3.3756 3.5413 1.00 4.80 Nhân viên Vinaphone 40 3.3667 47621 07530 3.2144 3.5190 2.00 4.33 Khách hàng 90 3.8111 1.90999 20133 3.4111 4.2112 2.67 21.00 130 3.6744 1.62106 14218 3.3931 3.9557 2.00 21.00 Nhân viên Vinaphone 40 3.6150 37179 05879 3.4961 3.7339 2.80 4.20 Khách hàng 90 3.8000 44165 04655 3.7075 3.8925 2.60 4.60 130 3.7431 42862 03759 3.6687 3.8175 2.60 4.60 Nhân viên Vinaphone 40 3.9464 24783 03919 3.8672 4.0257 3.57 4.71 Khách hàng 90 3.6921 29042 03061 3.6312 3.7529 2.86 4.43 130 3.7703 30108 02641 3.7181 3.8226 2.86 4.71 Nhân viên Vinaphone 40 4.2250 28193 04458 4.1348 4.3152 3.50 4.75 Khách hàng 90 4.0000 32239 03398 3.9325 4.0675 3.00 4.75 130 4.0692 32650 02864 4.0126 4.1259 3.00 4.75 Total MR Total NL Upper Bound 40 Total VC Maximum Nhân viên Vinaphone Total QL Minimum Total 118 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig TC 2.455 128 120 QL 1.055 128 306 VC 865 128 354 MR 833 128 363 NL 339 128 561 ANOVA Sum of Squares Between Groups TC 136 Within Groups 29.260 128 229 Total 29.396 129 5.470 5.470 Within Groups 333.522 128 2.606 Total 338.992 129 948 948 Within Groups 22.751 128 178 Total 23.699 129 Between Groups 1.792 1.792 Within Groups 9.902 128 077 11.694 129 1.402 1.402 Within Groups 12.350 128 096 Total 13.752 129 Between Groups VC MR Total Between Groups NL Mean Square 136 Between Groups QL df F Sig .594 442 2.099 150 5.332 023 23.161 000 14.530 000 Robust Tests of Equality of Means a Statistic df1 df2 Sig TC Welch 749 99.976 389 QL Welch 4.275 110.696 041 VC Welch 6.087 88.077 016 MR Welch 26.167 86.941 000 NL Welch 16.112 84.930 000 a Asymptotically F distributed 119 Oneway giới tính Descriptives N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound TC QL VC MR NL Minimum Maximum Upper Bound Nam 66 3.4515 48777 06004 3.3316 3.5714 1.80 4.80 Nữ 64 3.4656 47013 05877 3.3482 3.5831 1.00 4.00 Total 130 3.4585 47736 04187 3.3756 3.5413 1.00 4.80 Nam 66 3.7929 2.21708 27290 3.2479 4.3380 2.67 21.00 Nữ 64 3.5521 52861 06608 3.4200 3.6841 2.00 4.67 Total 130 3.6744 1.62106 14218 3.3931 3.9557 2.00 21.00 Nam 66 3.7545 48332 05949 3.6357 3.8734 2.60 4.60 Nữ 64 3.7313 36726 04591 3.6395 3.8230 2.60 4.40 Total 130 3.7431 42862 03759 3.6687 3.8175 2.60 4.60 Nam 66 3.7511 32121 03954 3.6721 3.8300 3.00 4.71 Nữ 64 3.7902 27995 03499 3.7202 3.8601 2.86 4.29 Total 130 3.7703 30108 02641 3.7181 3.8226 2.86 4.71 Nam 66 4.0720 32453 03995 3.9922 4.1517 3.00 4.75 Nữ 64 4.0664 33107 04138 3.9837 4.1491 3.25 4.75 130 4.0692 32650 02864 4.0126 4.1259 3.00 4.75 Total 120 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig TC 136 128 713 QL 1.428 128 234 VC 7.994 128 005 MR 885 128 349 NL 420 128 518 ANOVA Sum of Squares Between Groups TC 006 Within Groups 29.389 128 230 Total 29.396 129 1.885 1.885 Within Groups 337.108 128 2.634 Total 338.992 129 018 018 Within Groups 23.681 128 185 Total 23.699 129 050 050 Within Groups 11.644 128 091 Total 11.694 129 001 001 Within Groups 13.751 128 107 Total 13.752 129 Between Groups VC Between Groups MR Between Groups NL Mean Square 006 Between Groups QL df F Sig .028 867 716 399 095 758 546 461 009 923 Robust Tests of Equality of Means a Statistic df1 df2 Sig TC Welch 028 127.996 867 QL Welch 736 72.587 394 VC Welch 096 121.140 757 MR Welch 548 126.581 460 NL Welch 009 127.668 923 a Asymptotically F distributed 121 Oneway độ tuổi Descriptives N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound TC QL VC MR NL Minimum Maximum Upper Bound Dưới 30 tuổi 23 3.4087 31610 06591 3.2720 3.5454 2.80 4.00 Từ 31 tới 40 tuổi 56 3.4821 42772 05716 3.3676 3.5967 1.80 4.80 Từ 41 tới 50 tuổi 36 3.5000 61505 10251 3.2919 3.7081 1.00 4.40 Trên 50 tuổi 15 3.3467 50408 13015 3.0675 3.6258 2.00 4.00 Total Dưới 30 tuổi Từ 31 tới 40 tuổi Từ 41 tới 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Dưới 30 tuổi Từ 31 tới 40 tuổi Từ 41 tới 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Dưới 30 tuổi Từ 31 tới 40 tuổi Từ 41 tới 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Dưới 30 tuổi 130 23 56 36 15 130 23 56 36 15 130 23 56 36 15 130 23 3.4585 3.4493 3.5833 4.0370 3.4889 3.6744 3.6783 3.7429 3.8056 3.6933 3.7431 3.7640 3.8367 3.6508 3.8190 3.7703 4.0652 47736 51843 49339 2.95767 68853 1.62106 37045 44593 38983 54441 42862 26061 30631 30052 27778 30108 27404 04187 10810 06593 49294 17778 14218 07724 05959 06497 14057 03759 05434 04093 05009 07172 02641 05714 3.3756 3.2251 3.4512 3.0363 3.1076 3.3931 3.5181 3.6234 3.6737 3.3918 3.6687 3.6513 3.7547 3.5491 3.6652 3.7181 3.9467 3.5413 3.6735 3.7155 5.0378 3.8702 3.9557 3.8385 3.8623 3.9375 3.9948 3.8175 3.8767 3.9188 3.7525 3.9729 3.8226 4.1837 1.00 2.67 2.67 2.67 2.00 2.00 3.20 2.60 3.00 2.60 2.60 3.29 3.00 2.86 3.43 2.86 3.50 4.80 4.33 4.67 21.00 4.67 21.00 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.29 4.71 4.43 4.29 4.71 4.50 Từ 31 tới 40 tuổi 56 4.0759 36282 04848 3.9787 4.1731 3.00 4.75 Từ 41 tới 50 tuổi 36 4.0347 27486 04581 3.9417 4.1277 3.50 4.50 15 4.1333 38807 10020 3.9184 4.3482 3.50 4.75 130 4.0692 32650 02864 4.0126 4.1259 3.00 4.75 Trên 50 tuổi Total 122 Test of Homogeneity of Variances Levene df1 df2 Sig Statistic TC 1.075 126 362 QL 1.564 126 201 VC 1.250 126 295 MR 196 126 899 NL 1.577 126 198 Robust Tests of Equality of Means a Statistic df1 df2 Sig TC Welch 511 46.812 677 QL Welch 717 43.392 547 VC Welch 567 45.801 639 MR Welch 2.855 47.926 047 NL Welch 307 46.537 821 a Asymptotically F distributed ANOVA Sum of Squares Between Groups TC 113 Within Groups 29.058 126 231 Total 29.396 129 6.880 2.293 Within Groups 332.112 126 2.636 Total 338.992 129 274 091 Within Groups 23.424 126 186 Total 23.699 129 798 266 Within Groups 10.896 126 086 Total 11.694 129 107 036 Within Groups 13.645 126 108 Total 13.752 129 Between Groups VC Between Groups MR Between Groups NL Mean Square 338 Between Groups QL df F Sig .488 691 870 459 492 689 3.076 030 330 803 123 Oneway trình độ học vấn Descriptives N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound TC 3.4786 48596 05302 3.3731 3.5840 1.80 4.80 Đại học, Cao đẳng 33 3.4121 49985 08701 3.2349 3.5894 1.00 4.00 Trên đại học 13 3.4462 37553 10415 3.2192 3.6731 2.80 4.00 130 3.4585 47736 04187 3.3756 3.5413 1.00 4.80 Trung cấp, THPT 84 3.7460 1.98226 21628 3.3159 4.1762 2.00 21.00 Đại học, Cao đẳng 33 3.5556 51819 09020 3.3718 3.7393 2.67 4.67 Trên đại học 13 3.5128 50213 13927 3.2094 3.8163 2.67 4.33 130 3.6744 1.62106 14218 3.3931 3.9557 2.00 21.00 Trung cấp, THPT 84 3.6905 43287 04723 3.5965 3.7844 2.60 4.60 Đại học, Cao đẳng 33 3.8545 37173 06471 3.7227 3.9864 3.40 4.60 Trên đại học 13 3.8000 50332 13960 3.4958 4.1042 2.60 4.40 130 3.7431 42862 03759 3.6687 3.8175 2.60 4.60 Trung cấp, THPT 84 3.8129 32740 03572 3.7419 3.8840 3.00 4.71 Đại học, Cao đẳng 33 3.6797 25008 04353 3.5910 3.7683 2.86 4.29 Trên đại học 13 3.7253 16965 04705 3.6228 3.8278 3.43 4.00 130 3.7703 30108 02641 3.7181 3.8226 2.86 4.71 Trung cấp, THPT 84 4.1042 32050 03497 4.0346 4.1737 3.50 4.75 Đại học, Cao đẳng 33 4.0985 26472 04608 4.0046 4.1923 3.50 4.75 Trên đại học 13 3.7692 37447 10386 3.5429 3.9955 3.00 4.25 130 4.0692 32650 02864 4.0126 4.1259 3.00 4.75 Total MR Total NL Upper Bound 84 Total VC Maximum Trung cấp, THPT Total QL Minimum Total 124 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig TC 818 127 443 QL 424 127 655 VC 297 127 744 MR 5.715 127 004 NL 1.535 127 219 ANOVA Sum of Squares Between Groups TC 053 Within Groups 29.289 127 231 Total 29.396 129 1.237 618 Within Groups 337.756 127 2.659 Total 338.992 129 685 342 Within Groups 23.014 127 181 Total 23.699 129 450 225 Within Groups 11.244 127 089 Total 11.694 129 1.301 650 Within Groups 12.451 127 098 Total 13.752 129 Between Groups VC Between Groups MR Between Groups NL Mean Square 107 Between Groups QL df F Sig .232 794 232 793 1.889 155 2.542 083 6.634 002 Robust Tests of Equality of Means a Statistic df1 df2 Sig TC Welch 216 33.591 807 QL Welch 420 45.102 660 VC Welch 2.116 30.194 138 MR Welch 2.947 40.923 064 NL Welch 4.693 30.267 017 a Asymptotically F distributed 125 ...ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực... tài ? ?Nâng cao lực cạnh tranh mạng di động Vinaphone Thừa Thiên Huế? ?? Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung Nghiên cứu nhằm phân tích yếu tố cấu thành nên NLCT mạng di động VinaPhone Thừa Thiên Huế, ... nghiên cứu Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Vinaphone Thừa Thiên Huế Chương 3: Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Vinaphone Thừa Thiên Huế Phần III: Kết luận kiến nghị PHẦN II: NỘI DUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Vinaphone tại Thừa Thiên Huế (Năm 2021), Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Vinaphone tại Thừa Thiên Huế (Năm 2021)