0

Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

145 16,811 116

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 13:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  ĐOÀN BÍCH VY RÈN NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 - 5 Chuyên ngành : GIÁO DỤC HỌC (Bậc Tiểu học) Mã số : 60.14.01 LUẬN VĂN THẠC GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học : TS. CHU THỊ HÀ THANH NGHỆ AN - 2012 LỜI CẢM ƠN Những lời đầu tiên này, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Chu Thị Hà Thanh, người đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Nhân dịp này, tôi cũng xin được gửi đến gia đình, thầy cô giáo trong khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Vinh lời cảm ơn chân thành vì đã thương yêu, động viên, tạo mọi điều kiện cho tôi trong thời gian học tập và hoàn thành luận văn. Qua đây, tôi cũng xin được cảm ơn các thầy cô giáo trường Tiểu học Võ Trường Toản, Hàm Tử, Bạch Đằng, Tăng Bạt Hổ B, đặc biệt là cô Cao Đăng Minh Kim - giáo viên trường Tiểu học Võ Trường Toản, đã động viên, góp ý, giúp đỡ cho tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô và bạn đọc góp ý. Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2012 Tác giả ĐOÀN BÍCH VY MỤC LỤC CHƯƠNG :1CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .5 1.1. Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu .5 1.2. Cơ sở lí luận .7 1.2.1. Văn miêu tả .7 1.2.2. Đoạn văn .15 1.2.3. Đặc điểm tâm lý của HS lớp 4 - 5 với việc dạy học văn miêu tả .21 1.3. Cơ sở thực tiễn .24 1.3.1. Văn miêu tả trong trường Tiểu học .24 1.3.2. Thực trạng về việc rèn năng viết đoạn văn miêu tả ở trường Tiểu học 32 1.4. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 .42 CHƯƠNG :2RÈN LUYỆN NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 - 5 43 2.1. Quy trình rèn luyện năng viết đoạn văn miêu tả 43 2.1.1. Căn cứ và nguyên tắc để xây dựng quy trình rèn năng viết đoạn văn miêu tả 43 2.1.2. Nguyên tắc xây dựng quy trình rèn năng viết đoạn văn miêu tả 44 2.1.3. Các bước trong quy trình rèn luyện năng viết đoạn văn miêu tả cho HS lớp 4 - 5 47 2.1.4. Ví dụ minh họa quy trình rèn năng viết đoạn văn miêu tả ở Tiểu học 75 2.2. Hệ thống bài tập rèn năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5 78 2.2.1. Bài tập rèn năng dùng từ, đặt câu trong đoạn văn .78 2.2.2. Bài tập rèn năng sắp xếp ý, liên kết ý trong đoạn văn .83 2.2.3. Bài tập rèn năng sử dụng các biện pháp tu từ trong đoạn văn .84 2.2.4. Bài tập rèn năng xây dựng đoạn văn 89 2.2.5. Bài tập rèn năng sử dụng các phương tiện liên kết trong đoạn văn .93 2.2.6. Bài tập rèn năng phát hiện và sửa chữa lỗi .98 2.3. TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 .103 CHƯƠNG :3THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM 104 3.1. Giới thiệu khái quát quá trình thử nghiệm 104 3.1.1. Mục đích thử nghiệm .104 3.1.2. Nội dung thử nghiệm .104 3.1.3. Phương pháp thử nghiệm .104 3.1.4. Tổ chức thử nghiệm .104 3.1.5. Tiến hành thử nghiệm .106 3.2. Kết quả thử nghiệm 110 3.3. Kết luận sau thử nghiệm .113 3.3.1. TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 115 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT HIỆU VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 1 BT Bài tập 2 GV Giáo viên 3 HS Học sinh 4 LT&C Luyện từ và câu 5 NPVB Ngữ pháp văn bản 6 SGK Sách giáo khoa 7 TV Tiếng Việt 8 TLV Tập làm văn 9 Tr Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG BẢNG 1-1 : NỘI DUNG DẠY HỌC ĐOẠN VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TLV MIÊU TẢ .26 BẢNG 1-2 : THỰC TRẠNG VỀ VIỆC NẮM ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU GIẢNG DẠY TLV MIÊU TẢ NÓI CHUNG VÀ YÊU CẦU GIẢNG DẠY Ở CÁC TIẾT RÈN NĂNG VIẾT ĐOẠN NÓI RIÊNG 33 BẢNG 1-3 : THỰC TRẠNG RÈN NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CHO HS LỚP 4, 5 36 BẢNG1-4 : KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ NĂNG VIẾT ĐOẠN MIÊU TẢ CỦA HS LỚP 4 - 5 .39 BẢNG 3-5 : KẾT QUẢ LĨNH HỘI TRI THỨC CỦA HS QUA CÁC BÀI THỬ NGHIỆM .111 BẢNG 3-6 : KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HS CÁC LỚP THỬ NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG 112 HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ HÌNH 2-1: CẤU TRÚC ĐOẠN DIỄN DỊCH .58 HÌNH 2-2 : CẤU TRÚC ĐOẠN QUY NẠP .60 HÌNH 2-3 : CẤU TRÚC ĐOẠN SONG SONG .60 HÌNH 2-4 : CẤU TRÚC ĐOẠN TỔNG PHÂN HỢP .61 HÌNH 3-5 : BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN TẦN SUẤT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 113 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Từ xa xưa, con người đã biết dùng miêu tả thể hiện những sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày. Sự miêu tả đó thường thấy ở những hình vẽ, những bản trường ca, tiểu thuyết, áng văn… Đây là những tác phẩm được đúc kết từ kinh nghiệm sống của các họa sĩ, nhà văn, nhà thơ,… - những người có cảm nhận sâu sắc về cuộc sống. Bằng nhiều biện pháp, cách thức, họ đã truyền tải đến người đọc, người nghe những bức tranh sinh động đầy màu sắc của sự vật, hiện tượng. Trẻ em chưa thể vẽ được những bức vẽ hoàn thiện. Các em chỉ biết dùng lời nói, câu văn để viết lại những điều các em quan sát, nhận xét sự vật dưới cái nhìn của trẻ con. Sự quan sát, nhận xét của các em còn thiên về cảm tính. Việc dạy văn miêu tả cho trẻ Tiểu học sẽ góp phần nuôi dưỡng mối quan hệ và tạo nên sự quan tâm của các em với thế giới xung quanh, trong đó quan trọng nhất là với thiên nhiên, góp phần giáo dục tình cảm thẩm mĩ, tình yêu cái đẹp, góp phần phát triển ngôn ngữ của trẻ… Xu-khôm-lin-xki, nhà giáo dụcViết đã cho rằng : “Việc học sinh tiếp xúc với thiên nhiên, việc dạy các em miêu tả cảnh vật nhìn thấy, nghe thấy . là con đường có hiệu quả nhất để giáo dục các em và phát triển ngôn ngữ”. Học văn miêu tả, học sinh có thêm điều kiện để tạo nên sự thống nhất giữa tư duy, tình cảm, ngôn ngữ và cuộc sống, con người với thiên nhiên, với xã hội. Lúc ấy trẻ sẽ bộc lộ được cảm xúc cá nhân, mở rộng tâm hồn, phát triển nhân cách của một con người có ích cho xã hội. 1.2. Văn miêu tả là một trong những kiểu văn bản có vị trí quan trọng trong chương trình TLV tiểu học lớp 4 - 5. Nó góp phần hình thành và phát triển tư duy cho HS Tiểu học. Học văn miêu tả, HS được rèn năng viết văn miêu tả 2 gắn liền với quá trình tạo lập văn bản như : tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý ; diễn đạt thành bài văn miêu tả. Việc phân tích dàn bài, lập dàn ý, chia đoạn, quan sát đối tượng, tìm lí lẽ, dẫn chứng trình bày, tranh luận . góp phần phát triển năng lực phân tích tổng hợp của học sinh. Tư duy hình tượng của trẻ cũng được rèn luyện và phát triển qua việc sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá . Vì vậy chương trình Tập làm văn lớp Bốn và lớp Năm dành hơn 50% thời lượng để dạy văn miêu tả. Trong chương trình, HS được rèn năng viết văn miêu tả gắn liền với quá trình tạo lập văn bản như tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, diễn đạt thành đoạn văn, bài văn hoàn chỉnh. Trong đó năng viết đoạn là quan trọng nhất. năng viết của học sinh được rèn luyện chủ yếu qua các bài tập viết đoạn văn trước khi viết một bài văn hoàn chỉnh. Thông qua năng viết đoạn, HS biết cách xây dựng một văn bản hoàn chỉnh chặt chẽ về ý cũng như cấu trúc, ngữ pháp. 1.3. Thế nhưng thực tế việc dạy và học viết văn miêu tả còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do việc rèn năng viết đoạn văn miêu tả chưa đầy đủ, còn nhiều khiếm khuyết. GV chưa hướng dẫn HS xây dựng đoạn đi theo một quy trình cụ thể, đảm bảo tính khoa học. Việc hướng dẫn HS rèn năng xây dựng đoạn phần lớn đều dựa vào kinh nghiệm giảng dạy của mỗi GV. Đồng thời, bản thân HS còn gặp rất nhiều khó khăn về kiến thức lẫn năng khi xây dựng một đoạn văn miêu tả. Vì vậy đoạn văn miêu tả của HS còn mang tính liệt kê, lời văn lủng củng, thiếu ý hay sắp xếp ý một cách lộn xộn, chưa có sự liên kết giữa các ý và các câu. Những tiết TLV rèn năng xây dựng đoạn trở nên căng thẳng, khô khan, thiếu cảm xúc đã làm mất đi sự hứng thú trong học tập, sự sáng tạo và óc tưởng tượng phong phú của các em học sinh. 3 Từ những lý do đã nêu trên, chúng tôi chọn đề tài : “Rèn năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5”. 2. Mục đích nghiên cứu Từ việc tìm hiểu cơ sở lí luận và thực trạng của việc rèn luyện năng viết đoạn văn miêu tả ở tiểu học, luận văn nhằm đưa ra một quy trình và xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tập làm văn ở tiểu học. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học Tập làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Xây dựng quy trình và hệ thống bài tập rèn năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 - 5. 4. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được quy trình và hệ thống bài tập rèn năng viết đoạn văn miêu tả mang tính khoa học phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 4 - 5 thì có thể nâng cao được năng viết đoạn văn miêu tả cho các em. 5 .Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài 5.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của đề tài 5.3. Đề xuất quy trình và xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện năng viết văn miêu tả cho HS lớp 4 - 5 5.4. Dạy thực nghiệm và đánh giá kết quả của những đề xuất trên 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận . quy trình rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả. .44 2.1.3. Các bước trong quy trình rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho HS lớp 4 - 5. .47 . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  ĐOÀN BÍCH VY RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 - 5 Chuyên ngành : GIÁO DỤC HỌC (Bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục ,

Hình ảnh liên quan

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Xem tại trang 5 của tài liệu.
13 Luyện tập tả người (tả ngoại hình) 1 19Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)1 19Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)1 33Ôn tập tả người1 - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

13.

Luyện tập tả người (tả ngoại hình) 1 19Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)1 19Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)1 33Ôn tập tả người1 Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 1-2 : Thực trạng về việc nắm được các yêu cầu giảng dạy TLV miêu tả nói chung và yêu cầu giảng dạy ở các tiết rèn kĩ năng viết đoạn nói riêng - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Bảng 1.

2 : Thực trạng về việc nắm được các yêu cầu giảng dạy TLV miêu tả nói chung và yêu cầu giảng dạy ở các tiết rèn kĩ năng viết đoạn nói riêng Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 1- 3: Thực trạng rèn kĩ năngviết đoạn văn miêu tả cho HS lớp 4 ,5 - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Bảng 1.

3: Thực trạng rèn kĩ năngviết đoạn văn miêu tả cho HS lớp 4 ,5 Xem tại trang 43 của tài liệu.
không lường. Nó sẽ làm cụt ý tưởng, bào mòn sự sáng tạo và hình thành thói quen ỷ lại ở HS - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

kh.

ông lường. Nó sẽ làm cụt ý tưởng, bào mòn sự sáng tạo và hình thành thói quen ỷ lại ở HS Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 2-1: Cấu trúc đoạn diễn dịch - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Hình 2.

1: Cấu trúc đoạn diễn dịch Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 2-2 : Cấu trúc đoạn quy nạp - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Hình 2.

2 : Cấu trúc đoạn quy nạp Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 2-4 : Cấu trúc đoạn tổng phân hợp - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Hình 2.

4 : Cấu trúc đoạn tổng phân hợp Xem tại trang 68 của tài liệu.
2.2.1.3. Bài tập yêu cầu HS dùng từ, đặt câu với các từ ngữ, hình ảnh miêu tả - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

2.2.1.3..

Bài tập yêu cầu HS dùng từ, đặt câu với các từ ngữ, hình ảnh miêu tả Xem tại trang 89 của tài liệu.
Bảng 3-5 : Kết quả lĩnh hội tri thức của HS qua các bài thử nghiệm - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Bảng 3.

5 : Kết quả lĩnh hội tri thức của HS qua các bài thử nghiệm Xem tại trang 118 của tài liệu.
DC 150 15.33 33.33 38.67 12.67 Nhìn vào Bảng 3 -6 ta có thể rút ra nhận xét sau : Kết quả học tập của lớp - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

150.

15.33 33.33 38.67 12.67 Nhìn vào Bảng 3 -6 ta có thể rút ra nhận xét sau : Kết quả học tập của lớp Xem tại trang 120 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi môhình cấu trúc đoạn văn - SGK, đèn chiếu, tranh cây chuối - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Bảng ph.

ụ ghi môhình cấu trúc đoạn văn - SGK, đèn chiếu, tranh cây chuối Xem tại trang 138 của tài liệu.
- Viết được đoạn văn tả ngoại hìnhcủa một người em thường gặp dựa vào dàn ý và kết quả quan sát đã có. - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

i.

ết được đoạn văn tả ngoại hìnhcủa một người em thường gặp dựa vào dàn ý và kết quả quan sát đã có Xem tại trang 142 của tài liệu.
Đọc phần tả ngoại hình trong dàn ? - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

c.

phần tả ngoại hình trong dàn ? Xem tại trang 143 của tài liệu.

Từ khóa liên quan