SKKN sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tăng hứng thú và kết quả học tập phần triết học cho học sinh lớp 10

24 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM TĂNG HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN TRIẾT HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 Người thực hiện: Nguyễn Thị Lan Chức vụ: Giáo viên Đơn vị cơng tác : Trường THPT Hồng Lệ Kha SKKN thuộc lĩnh mực (môn): Giáo dục công dân THANH HOÁ, NĂM 2021 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha MỤC LỤC -*** NỘI DUNG Mục lục PHẦN : MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu PHẦN : NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến 2.2 Thực trạng ban đầu trước áp dụng sáng kiến 2.3 Các giải pháp sáng tạo thực A Trị chơi “ Ơ chữ” B Trị chơi “ Rung chng vàng” C Trị chơi “ Mắt tinh, tay nhanh” D Trò chơi “ Tam thất bản” 2.4 Đánh giá kết áp dụng sáng kiến Kết luận, kiến nghị: - Kết luận - Kiến nghị Tài liệu tham khảo Danh mục sáng kiến xếp loại TRANG 2 4 5 6 11 15 17 19 21 22 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hoàng Lệ Kha 1.Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài *Việc đổi giáo dục dựa đường lối, quan điểm đạo giáo dục nhà nước Đó định hướng quan trọng sách quan điểm việc phát triển đổi giáo dục Đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá thể nhiều văn bản, cụ thể: Trong Luật giáo dục điều 28 quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.[1] Báo cáo trị Đại hội Đảng tồn quốc thứ XI: “Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đại; nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền thống, lực sáng tạo, kĩ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội”.[2] Nghị hội nghị trung ương khóa XI đổi toàn diện GD ĐT: Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực chủ động , sáng tạo vận dụng kiến thức kĩ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kĩ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học.[3] Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định 711 ngày 13/6/2012 thủ tướng phủ rõ: Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học Đổi kì thi tốt nghiệp trung học phổ thơng, kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan công bằng; kết hợp kết kiểm tra, đánh giá trình giáo dục với kết thi.[4] Tại hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế xác định: “Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối kì, cuối năm theo mơ hình nước có giáo dục phát triển…”[3] Từ quan điểm đạo nhà nước việc đổi giáo dục nói chung, đổi phương pháp dạy học nói riêng tạo tiền đề vững mặt lí luận giúp tơi mạnh dạn trình bày sáng kiến Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha *Giáo dục phổ thơng nước ta thực bước chuyển mạnh mẽ, Chúng ta chuyển từ chương trình giáo dục định hướng nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học đến chỗ quan tâm đến học sinh vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều cần phải đổi toàn diện nội dung, phương pháp dạy học Trong nhiều năm vừa qua đạo từ Bộ giáo dục, ngành giáo dục địa phương tổ chức thường xuyên lớp tập huấn cho giáo viên đổi phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển lực người học Để đạt hiệu mang tính đồng bộ, nhà trường trang bị sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học giáo viên học sinh Hầu hết thầy cô giáo ý thức trách nhiệm thân việc góp phần nâng cao hiệu giảng dạy, tạo thành phong trào hành động thực ngành giáo dục Phong trào Sở giáo dục Đào tạo Thanh Hóa quan tâm, thấy điều đạt hiệu ứng tích cực tác động đến thầy giáo, địi hỏi thầy cần phải làm thân thông qua việc đổi phương pháp dạy học theo hướng Nhìn từ phía người học, giáo viên vấp phải khó khăn định, việc người học ln coi môn GDCD môn phụ nên thường không nhiệt tình với mơn học Mặt khác kiến thức mơn học có nhiều nội dung khó khơ khan khiến cho học sinh không hứng thú, đặc biệt phần Triết học chương trình GDCD lớp 10 Các em vừa học sinh THCS lên THPT để tiếp cận kiến thức môn GDCD 10 phần Triết học thực trải nghiệm đầy khó khăn Thứ kiến thức: Phần Triết học đưa vào chương trình THPT em vừa từ cấp THCS lên lớp 10 Những nội dung kiến thức môn Triết học nội dung trừu tượng, khó hiểu Thứ hai trình độ hiểu biết em cịn non nớt Ở cấp THCS mơn GDCD em kiến thức, khái niệm đơn giản, dễ hiểu, đa số kiến thức gần gũi, thân quen với em sống hàng ngày liên qua đến khái niệm đạo đức, ứng xử người với người quan hệ hàng ngày, liên quan đến xác định trách nhiệm em bạn bè, thầy cơ, trường lớp, người thân… Cịn với mơn Triết học lớp 10, mảng kiến thức hồn tồn địi hỏi em phải có trưởng thành suy nghĩ, có mức độ trình độ hiểu biết định kinh nghiệm sống nhận thức tiếp thu nội dung kiến thức dễ dàng Vì Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha việc tiếp thu kiến thức phần Triết học chương trình GDCD đầu lớp 10 em thực thử thách khó khăn Thứ ba phương pháp giảng dạy giáo viên: Đa số thầy cô giáo tận dụng phương pháp thuyết trình để truyền thụ kiến thức phần Triết học cho em Vì thầy sợ em khơng hiểu nên cố gắng giải thích, cố gắng chứng minh thuyết trình để em tiếp thu học, nắm kiến thức đảm bảo yêu cầu Nhưng thực tế giảng dạy cá nhân nhận thấy, cố giảng giải thuyết trình đơi lại làm phức tạp vấn đề học sinh rối, dễ dẫn đến việc em khó hiểu Do để lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với phần Triết học, giúp em tiếp thu kiến thức dễ dàng, biến kiến thức từ trừu tượng khó hiểu thành kiến thức đơn giản dễ hiểu địi hỏi thầy giáo phải khơng ngừng đổi vận dụng phương pháp dạy học tích cực, tạo cho em có học vừa nhẹ nhàng vừa lí thú, biến học em từ tiếp nhận kiến thức thụ động chiều thành hành trình tìm kiến thức cách chủ động đầy hứng thú Muốn vậy, giáo viên phải đa dạng hóa phương pháp hình thức tổ chức dạy học, phương pháp sử dụng “Trị chơi” phương pháp sử dụng hiệu quả, thu hút nhiều học sinh tham gia tích cực tiết học, bên cạnh giúp em nắm nội dung học cách đầy chủ động, hiệu Tất lí đây, sở, động lực để hành động định lựa chọn đề tài: Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tăng hứng thú kết học tập phần Triết học cho học sinh lớp 10 1.2 Mục đích nghiên cứu: Với việc chọn đề tài thân mong muốn nâng cao cơng tác chun mơn đồng thời sử dụng phương pháp trò chơi dạy học để góp phần tăng hứng thú học tập hiệu giảng dạy phần Triết học môn GDCD trường phổ thông nơi công tác Mặt khác, mạnh dạn ghi lại kinh nghiệm mình, chia sẻ với đồng nghiệp tỉnh Hi vọng đem lại vài gợi ý cho thầy cô 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài trình bày cụ thể trị chơi nhằm tăng hứng thú kết học tập phần Triết học cho lớp 10 trường THPT Hoàng Lệ Kha theo định hướng phát triển lực 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến : Môn GDCD, đặc biệt chương trình giáo dục cơng dân lớp 10 thực khơng dễ học với học sinh Các em vừa cấp lên, nội dung môn GDCD cấp nhẹ nhàng, chủ yếu giúp em hình thành số phẩm chất, lực đạo đức pháp luật Thế phần đầu môn GDCD 10 em phải tiếp cận với nội dung khó, triết học.Vì phải tìm cách dạy để học sinh dễ hiểu, để học sinh hứng thú học tập mơn tơi có kết đánh giá học sinh cách tốt Qua kinh nghiệm thực tiễn tơi nhận thấy, sử dụng phương pháp trị chơi - việc làm tưởng chừng nhỏ lại góp phần khơng nhỏ cho thành cơng tiết dạy, cho việc đánh giá toàn diện lực học sinh theo yêu cầu đổi 2.2 Thực trạng ban đầu trước áp dụng sáng kiến -Thuận lợi: Trường THPT Hồng Lệ Kha nơi tơi cơng tác nơi có mơi trường giáo dục hàng đầu tỉnh Lãnh đạo nhà trường quan tâm đến việc phát triển tồn diện học sinh Vì tất môn quan tâm đầu tư tạo điều kiện tốt Nhà trường ý xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học tạo điều kiện cho giáo viên có hội phát huy lực thân Hầu hết em thông minh, ngoan ngỗn, có ý thức học tập tốt, thuận lợi cho giáo viên thực hoạt động giáo dục -Khó khăn: Mơn GDCD trường mơn học có số lượng tiết dạy Học sinh phải tập trung nhiều thời gian cho việc học môn khác nên thời gian dành cho mơn Hơn em coi môn GDCD môn phụ nên thường khơng ý Điều gây khó khăn việc thực nghiệm sáng kiến giáo viên Kiến thức mơn học rộng, lại có nhiều phần trừu tượng khó, đặc biệt phần Triết học chương trình Giáo dục cơng dân lớp 10 Nếu giáo viên không đổi phương pháp, linh hoạt đơn vị kiến thức dẫn đến học sinh nhàm chán không muốn học, không muốn nghe, nhiệm vụ giáo dục khơng hồn thành Trong đó, thói quen sử dụng phương pháp dạy học truyền thống làm cho học sinh hứng thú với môn học, kết giảng dạy không mong muốn, không phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Để hiểu xem quan tâm em với môn Giáo dục công dân nào, trước thực đề tài tiến hành khảo sát mức độ u thích hứng thú với mơn học em với mức độ: Rất thích, thích, bình thường, khơng thích Tơi chia thành hai nhóm: Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha Nhóm 1: Các lớp 10B1, 10B2, 10B3 khơng áp dụng phương pháp Nhóm 2: Các lớp 10B4, 10B5, 10B6 áp dụng phương pháp Bảng thống kê mức độ yêu thích học sinh với môn GDCD ( Lớp không áp dụng) Lớp/ Sĩ số Rất u thích u thích Bình thường Khơng thích 10B1 – 41 hs 4.9% 9.8% 22 53.6% 13 31.7% 10B2 – 40 hs 0% 15% 20 50% 14 35% 10B3 – 40 hs 0% 20% 18 45.% 14 35% Tổng 121 hs 1.7% 18 14.9 60 49.5% 41 33.9% % Nhìn bảng thống kê thấy đa số em khơng thích học mơn GDCD đó: Có 1.7% 14.9% có mức độ thích u thích mơn học, cịn lại 49.5% bình thường, 33.9% khơng thích Bảng thống kê mức độ u thích học sinh với môn GDCD ( Lớp trước áp dụng) Lớp/ Sĩ số Rất yêu thích Yêu thích Bình thường Khơng thích 10B4 – 41 hs 10B5 – 42 hs 10B6 - 41 hs Tổng 124 hs 4 10 4.9% 9.5% 9.8% 8.0% 24 19.5% 16 39% 15 36.6% 16.7% 19 45.2% 12 28.6% 21.9% 20 48.8% 19.5% 19.4 55 44.4% 35 28.2% % Nhìn vào bảng thống kê dễ dàng nhận thấy mức độ yêu thích thích chiếm 27.4%, cịn lại mức độ bình thường khơng thích chiếm 72.6%.Như thấy chênh lệch cao nhóm u thích khơng u thích môn học 2.3.Các giải pháp sáng tạo thực hiện: A Trị chơi “Ơ chữ” * Mục đích: Trị chơi chữ thường dùng để khởi động kết hợp kiểm tra cũ trước vào tiết học dùng để củng cố học vào cuối giời học * Cách tiến hành: Giáo viên thiết kế số ô chữ hàng ngang hàng dọc tùy vào mục đích giáo viên Hàng dọc từ khóa cần tìm để tìm từ khóa hàng dọc học sinh phải chọn trả lời câu hỏi hàng ngang, ô chữ hàng ngang chứa chữ cần tìm ô hàng dọc Học sinh chọn ô hàng ngang để trả lời, trình trả lời hàng ngang em tìm hàng dọc trước quyền trả lời Từ khóa hàng dọc liên Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha quan đến kiến thức chủ đề tiết học qua giáo viên dẫn vào nội dung học cách tự nhiên * Ví dụ : Để tiến hành hoạt động khởi động Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức Giáo viên thiết kế ô chữ gồm ô hàng ngang, tương ứng với ô hàng ngang chữ hàng dọc thiết kế có màu chữ đặc biệt khác với cịn lại Học sinh chọn ô chữ hàng ngang để trả lời tìm chữ hàng dọc Lần lượt chọn ngẫu nhiên ô hàng ngang hết Tuy nhiên học sinh không thiết phải trả lời đủ số ô hàng ngang trả lời ô hàng dọc , học sinh nhanh trí phát hàng dọc em trả lời Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha Sau học sinh tìm chữ hàng dọc” Nhận thức” giáo viên hỏi thêm học sinh: - Ơ chữ hàng dọc có liên quan đến học ngày hơm nay? - Các em thử đốn chủ đề học hơm gì? Học sinh trả lời xong giáo viên kết nối ô chữ, câu trả lời học sinh dẫn vào nội dung học - Trên ví dụ minh họa tơi sử dụng trị chơi” Ơ chữ” dùng để khởi động vào nội dung học Ngồi ví dụ tơi sử dụng trị chơi học khác để củng cố học như: Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hoàng Lệ Kha Bài Thế giới quan vật phương pháp luận biện chứng Bài Khuynh hướng phát triển vật tượng Bài Nguồn gốc vận động phát triển vật tượng… => Theo tơi với trị chơi dễ dàng áp dụng với phần nào, chương trình mơn GDCD tùy vào mục đích sử dụng giáo viên * Ý nghĩa - Thơng qua trị chơi chữ tơi đạt hai mục đích Thứ kiểm tra kiến thức cũ học giúp em khắc sâu nội dung kiến thức cũ Thứ hai thơng qua trị chơi dẫn dắt học sinh vào cách sinh động, logic - Trò chơi tạo cho em trạng thái tinh thần tích cực, kích thích trí tị mị, muốn học, tìm hiểu nội dung học Và góp phần tạo nên thành công cho tiết học - Trong thực tế thực hiện, nhận thấy học sinh vô hào hứng muốn trả lời câu hỏi, việc học em thực giống trò chơi hiệu * Lưu ý: Khi thực phương pháp học sinh thường phấn khích nên gây ồn tới lớp bên cạnh Vì từ đầu giáo viên cần phải đề nguyên tắc để em tn thủ suốt q trình thực B Trị chơi” Rung chng vàng” * Mục đích Dùng để củng cố nội dung học dùng trị chơi để ôn tập lại nội dung kiến thức phần, chương * Cách tiến hành - Để thực trò chơi trước hết giáo viên cần xác định giới hạn học để học sinh chuẩn bị - Giáo viên yêu cầu học sinh nhà chuẩn bị bảng - Giáo viên soạn hệ thống câu hỏi chọn theo mức độ dễ khó khác - Khi tiến hành chơi giáo viên yêu cầu học sinh gấp sách giáo khoa lại - Giáo viên sử dụng máy chiếu, chiếu nội dung câu hỏi lên chiếu, thời gian suy nghĩ cho câu 15 giây Cả lớp nhanh tay ghi đáp án vào bảng Sau đồng loạt giơ lên để giáo viên kiểm tra ( Phần giáo viên nhờ thêm học sinh phụ giúp trị chơi) Nếu học sinh tiếp tục chơi, học sinh sai bị loại, lui ngồi dãy bàn cuối lớp học để quan Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha sát bạn lại tiếp tục chơi Cứ người chơi bị loại hết, lại người người giành chiến thắng * Ví dụ - Khi giáo viên ôn tập cho học sinh phần Triết học Giáo viến thiết kế hệ thống câu hỏi ôn tập cho học sinh sau: Câu Nghiên cứu vấn đề chung nhất, phổ biến giới đối tượng nghiên cứu môn khoa học đây? A Triết học B Văn học C Toán học D Sinh học Câu Đối với vật tượng, vận động coi A tượng phổ biến B thuộc tính vốn có C cách thức phát triển D khuynh hướng tất yếu Câu Trong mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn cho Triết học gọi A hợp tác mặt đối lập B đấu tranh mặt đối lập C thống mặt đối lập D liên kết mặt đối lập Câu Một chỉnh thể hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động lẫn tạo thành A vấn đề B thể thống C mâu thuẫn D q trình Câu Những thuộc tính bản, vốn có vật tượng, tiêu biểu cho vật tượng đó, phân biệt với vật tượng khác nội dung khái niệm A chất B hợp chất C lượng D độ Câu Trong Triết học, độ vật tượng giới hạn mà A biến đổi lượng làm thay đổi chất vật B chưa có biến đổi xảy mặt chất mặt lượng C biến đổi chất diễn nhanh chóng D biến đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật Câu Trong Triết học, thay vật vật gọi A phủ định B vận động C tồn D mâu thuẫn Câu Phủ định biện chứng có đặc điểm đây? A Tính khách quan tính kế thừa B Tính truyền thống tính đại C Tính dân tộc tính kế thừa D Tính khách quan tính thời đại Câu Khuynh hướng phát triển tất yếu vật, tượng trình A phủ định khứ B phủ định phủ định C phủ định thứ D phủ định 10 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hoàng Lệ Kha Câu 10 Nhận thức tạo nên tiếp xúc trực tiếp quan cảm giác với vật, tượng, đem lại cho người hiểu biết đặc điểm bên chúng giai đoạn nhận thức đây? A Nhận thức cảm tính B Nhận thức lí tính C Nhận thức biện chứng D Nhận thức siêu hình * Ý nghĩa - Trị chơi” Rung chng vàng” cho phép giáo viên lồng ghép kiểm tra nhiều đơn vị kiến thức, nhiều nội dung học hoạt động Từ học sinh nắm tất nội dung kiến thức cần nhớ - Việc ôn tập học thơng qua trị chơi giúp cho tiết học trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ mà không bị áp lực, nhàm chán Khi dạy tơi thấy thực đạt hiệu mong muốn mà đặt ra, tiết học thực giống “học mà chơi, chơi mà học” - Trị chơi dùng để kiểm tra kiến thức em theo đơn vị kiến thức gộp nhiều lúc *Hạn chế: Vì trị chơi cần khơng gian rộng, khơng có bàn ghế thuận lợi Nhưng lớp học hẹp việc tổ chức lớp làm cho học sinh di chuyển khó khăn Vì để thuận lợi giáo viên mượn phịng học rộng nhà trường tốt C Trị chơi “Mắt tinh, tay nhanh” * Mục đích: Trị chơi dùng để củng cố phần, đơn vị kiến thức mà em tìm hiểu Giúp em phân biệt nội dung kiến thức học, hiểu rõ chất vấn đề tìm hiểu việc ghép tranh vào chủ đề cần tìm * Cách tiến hành - Giáo viên chuẩn bị nội dung học máy chiếu - Giáo viên chia lớp thành nhóm tùy vào mục đích dạy học, nhóm trì suốt tiết học - Giáo viên cho em tham gia hoạt động học để tìm hiểu nội dung kiến thức phần học - Để giúp em phân biệt được, hiểu chất phần học, giáo viên tổ chức cho em chơi trị chơi Cơ giáo chiếu tranh đánh số thứ tự, khoảng thời gian ngắn yêu cầu học sinh nhặt số tương ứng vào nội dung kiến thức cần tìm - Kết thúc trị chơi đội xếp nhiều giành chiến thắng * Ví dụ : Khi dạy Phần “ Thực tiễn ?” 11 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha - Giáo viên chia lớp thành nhóm, yếu cầu nhóm xếp hình ảnh vào chủ đề tương ứng + Nhóm hình ảnh thuộc hoạt động sản xuất vật chất + Nhóm hình ảnh thuộc hoạt động trị, xã hội + Nhóm hình ảnh thuộc hoạt động thực nghiệm khoa học - Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, giáo viên chiếu thật nhanh hình ảnh khoảng thời gian ngắn, nhóm quan sát thật nhanh, ghi vào bảng nhóm số thứ tự tranh phù hợp 12 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha - Sau giáo viên chiếu xong nhóm phải hồn thành vào bảng nhóm, đại diện nhóm treo bảng nhóm lên bảng để nhóm quan sát, đối chiếu Giáo viên chiếu kết đánh giá, cho điểm nhóm 13 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha - Kết thúc trò chơi giáo viên dẫn dắt hướng em đưa khái niệm “ Thực tiễn” * Ý nghĩa - Trò chơi huy động đòi hỏi em khơng kết hợp tư duy, phân tích mà địi hỏi em phải nhìn thật nhanh để chọn đáp án cho 14 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha nội dung huy động nhiều hoạt động giác quan trò chơi - Khi tham gia em sơi có cạnh tranh nhóm, làm cho khơng khí học tập vui vẻ mà đạt mục đích hướng vào nội dung kiến thức cần khắc sâu - Kích thích tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu nội dung học em học với mơn - Với trị chơi áp dụng vào giảng dạy số nội dung phần Triết học như: + Bài Sự vận động phát triển giới vật chất Trị chơi tơi áp dụng cho học sinh phân biệt vận động phát triển + Bài Khuynh hướng phát triển vật tượng Phần cho học sinh phân biệt phủ định biện chứng phủ định siêu hình D Trò chơi “ Tam thất bản” * Mục đích Trị chơi dùng để củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức phần tùy theo mục đích, ý đồ giáo viên * Cách tiến hành - Sau giáo viên dạy xong đơn vị kiến thức, bài, để củng cố giúp học sinh khắc sâu nhớ kiến thức giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi - Giáo viên chia lớp thành hay đội chơi, số lượng tùy theo khơng gian lớp học mà chọn nhiều đại diện số bạn - Các đội chơi xếp theo hàng dọc hướng lên bảng lớp, đội có bạn ngồi phía bảng, chịu trách nhiệm ghi đội chuyền tai vào bảng nhóm - Giáo viên ngồi cuối lớp nói nội dung cần chuyền tải vào tai đại diện nhóm, sau nghe giáo chuyền tai, đại diện nhóm chuyền vào tai người nhóm mình, bạn lại chuyền cho bạn hết hàng, người cuối hàng nói chuyền tai cho bạn viết bảng nhóm Bạn viết bảng nhóm ghi lại nội dung vào bảng nhóm nhóm mình, phân chia theo nội dung kiến thức Cứ kết thúc hết trò chơi - Trò chơi địi hỏi nhóm chuyền tai cần nói nhỏ vừa đủ nhóm nghe, khơng cho nhóm khác nghe thấy nội dung chuyền tai cho đồng đội 15 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha - Kết thúc trị chơi giáo viên đại diện nhóm kiểm tra, tính điểm cho điểm nhóm * Ví dụ - Khi dạy bài: Thế giới quan vật phương pháp luận biện chứng Sau kết thúc nội dung phần giáo viên cho em tham gia trò chơi - Giáo viên đọc câu tục ngữ, ca dao nói quan điểm giới quan vật giới quan tâm cho bạn cuối hàng, bạn có nhiệm vụ nói chuyền lại cho người mình, bạn đầu hàng, bạn chuyền lại cho bạn ghi bảng nhóm, bạn ghi bảng nhóm xếp câu ca dao, tục ngữ vào cột thuộc quan điểm: Thế giới quan vật, giới quan tâm, phương pháp luận biện chứng, phương pháp luận siêu hình Cứ kết thúc trò chơi - Một số câu ca dao, tục ngữ nói quan điểm giới quan vật, tâm, phương pháp luận biện chứng siêu hình (1) Trăng đến rằm trăng trịn, đến tối mọc (2) Cịn da lơng mọc, cịn chồi nẩy (3) Có thực vực đạo (4) Cha mẹ sinh con, trời sinh tính (5) Cây khơ khô, phận nghèo đến nơi mô nghèo (6) Cha mẹ sinh trời sinh tính (7) Người sang mệnh (8) Có có dây leo, có cột có kéo có địn tay (9) Khơng giàu ba họ, khơng khó ba đời (10) Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục (11) Trông mặt mà bắt hình dong (12) Gần lửa, rát mặt - Đội dành chiến thắng đội xếp vào nội dung kiến thức cần phân biệt + Thế giới quan vật: 1,2,3 + Thế giới quan tâm: 4, 5, 6, + Phương pháp luận biện chứng:1, 2, 8, 9, 10, 12 + Phương pháp luận siêu hình: 11 - Giáo viên kết luận cho điểm đội chơi * Ý nghĩa - Trò chơi mang tính giải trí cao giáo viên đạt mục đích khả vận dụng kiến thức vào sống, lí giải phân biệt đâu 16 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hoàng Lệ Kha quan niệm đắn, đâu quan niệm phiến diện chiều để từ có nhìn khách quan vấn đề thực tiễn sống - Tạo niềm vui, hứng thú, lạc quan sống, giúp em tăng thêm nhiệt tình, u thích mơn học - Thơng qua trị chơi, giáo viên giúp em vận dụng vốn hiểu biết, kiến thức em từ môn Văn học, từ sống ngày để thực hành môn GDCD - Trong phần Triết học tơi ứng dụng trị chơi vào số đơn vị kiến thức số như: + Bài Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức Phần vai trò thực tiễn nhận thức + Bài Cách thức vận động phát triển vật tượng 2.4 Đánh giá kết sáng kiến kinh nghiệm Qua thời gian áp dụng sáng kiến nhận thấy hiệu tích cực việc áp dụng phương pháp “ Trị chơi ” giảng dạy phần Triết học mơn GDCD lớp 10 - Qua phương pháp tạo cho em có khơng khí học tập thoải mái, vui vẻ Tiết học giống trò chơi để em chơi thực từ trò chơi biến thành tiết học tìm hiểu đơn vị kiến thức - Việc áp dụng phương pháp khắc phục cách truyền tải phương pháp dạy học truyền thống trước Các em khơng cịn tâm lí nhàm chán, nặng nề, áp lực vào tiết học mà thay vào u thích với môn học - Việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực người học phát huy tối đa chủ động, sáng tạo em học tập Qua vận dụng phương pháp dạy học tích cực cho phép em vận dụng, khai thác kiến thức liên mơn để lí giải số tượng xảy sống ngày - Việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực phương pháp “Trò chơi” rèn em tính tự chủ, độc lập suy nghĩ, khả giải vấn đề làm việc nhóm cách hiệu Qua việc học tập theo nhóm khơng giúp cho em hiểu hơn, mà tạo điều kiện giúp cho giáo hiểu cá tính em nhiều - Trong q trình giảng dạy, thơng qua hoạt động dạy học giúp tơi có điều chỉnh kịp thời hiếu sót, bất cập để hồn thiện 17 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha tổ chức hoạt động học cho phù hợp với lớp, đối tượng học sinh Sau áp dụng sáng kiến tiến hành khảo sát mức độ yêu thích em với mơn Giáo dục cơng dân, kết thu sau: Bảng thống kê mức độ u thích học sinh với mơn GDCD ( Các lớp không áp dụng) Lớp/ Sĩ số Rất u thích u thích Bình thường Khơng thích 10B1 – 41 hs 2.4% 19.5% 15 36.7% 17 41.4% 10B2 – 40 hs 5.0% 10 25% 13 32.5% 15 37.5% 10B3 – 40 hs 2.5% 17.5% 16 40% 16 40% Tổng 121 hs 3.3% 25 20.7% 44 36.3% 48 39.7% Các lớp không áp dụng theo phương pháp chọn cho thấy u thích mơn học em khơng có chuyển biến nhiều Cụ thể mức độ thích thích tổng cộng chiếm 24%, số bình thường khơng thích chiếm khoảng 76% Bảng thống kê mức độ u thích học sinh với mơn GDCD (Các lớp áp dụng) Lớp/ Sĩ số Rất yêu thích u thích Bình thường Khơng thích 10B4 – 41 hs 10B5 – 42 hs 10B6 - 41 hs Tổng 124 hs 12 12 17 41 29.3% 22 53.7% 17% % 28.6% 25 59.5% 11.9% % 41.5% 19 46.3% 12.2% % 33.1 66 53.2% 17 13.7 0% % % So sánh hai bảng số liệu trước sau khảo sát ta thấy có khác biệt mức độ u thích với mơn GDCD Cụ thể sau: Bảng thống kê lớp mà áp dụng phương pháp dạy học tích cực cho thấy kết thu khả quan Số lượng u thích thích mơn tăng tổng cộng 86.3%, mức độ bình thường giảm cịn 13.7%, số em khơng thích 0% trước khảo sát số bình thường khơng thích 72.6% Bảng thống kê kết học tập của học sinh sau áp dụng sáng kiến( Các lớp không áp dụng) Lớp/ Sĩ số Điểm từ 9- 10 10B1 – 41 hs 10B2 – 40 hs 10B3 – 40 hs Tổng 121 hs 0 2.4% 0% 0% 0.8% Điểm từ 78 15 36.6% 13 32.5% 17 42.5% 45 37.2% 18 Điểm từ - 20 22 16 58 48.8% 55% 40% 48% Điểm 5 12.2% 12.5% 17.5% 17 14% Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha Nhìn vào kết thống kê với lớp không áp dụng phương pháp dạy học tích cực cho thấy: Số học sinh đạt điểm từ đến 10 0.8%, số em đạt điểm từ đến 37.2%, lại em đạt điểm đến 62% Như đa số điểm em trung bình trung bình, điều cho thấy khơng làm cho em u thích với mơn học kết thu tỉ lệ thuận với khơng u thích Bảng thống kê kết học tập của học sinh sau áp dụng sáng kiến ( Các lớp áp dụng) Lớp/ Sĩ số Điểm từ - 10 Điểm từ7- Điểm từ 5- Điểm 10B4 – 41 hs 10B5 – 42 hs 10B6 - 41 hs Tổng 124 hs 12 13 26 51 29.3% 23 56.1% 14.6% % 31% 23 54.7% 14.3% % 63.4% 12 29.3% 7.3% % 41.1 58 46.8% 15 12.1 0% % % Qua bảng thống kê với lớp áp dụng sáng kiến cho thấy có tiến rõ rệt, tiến có khác biệt lớn so với lớp không áp dụng sáng kiến Cụ thể: Khi khảo sát lớp với 124 em học sinh có 41.1% em đạt điểm đến 10;46.8 % em đạt điểm đến 8, số em đạt điểm đến có 12.1%, em điểm khơng có Qua kết cho thấy sử dụng phương pháp dạy học tích cực tăng hứng thú học tập em, kết học tập từ tăng lên Như việc áp dụng sáng kiến mang lại kết tích cực, coi thành công áp dụng đổi phương pháp giảng dạy Kết luận, kiến nghị - Kết luận : Kinh nghiệm điều biết trông thấy, nghe thấy làm, trải nghiệm Với tơi, trình bày sáng kiến tơi thực áp dụng năm qua thu kết bước đầu tương đối tốt Tôi mạnh dạn viết lại với mong muốn chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp Vẫn biết phương pháp khơng thể hồn hảo, tơi mong góp ý bạn để bổ sung, hoàn thiện thêm sáng kiến - Kiến nghị : Mơn Giáo dục cơng dân bị coi môn học phụ, Bộ giáo dục đưa môn học vào chương trình thi THPT QG, nhiên đa số em chưa mặn mà say mê với kiến thức môn học Mặt khác em thường chọn xét tuyển Đại học môn khác, em chọn mơn tổ hợp mơn GDCD để xét tuyển Đại học, tâm lí em coi môn GDCD môn điều kiện dùng để xét tốt nghiệp nên cần điểm qua Chính mơn học chưa thực dành quan tâm học sinh phụ huynh Trong thực tế cho thấy rằng, kiến thức môn điều gần gũi với sống thực tiễn xung quanh, góp phần định 19 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên mơn GDCD – Trường THPT Hồng Lệ Kha hướng, phát triển hồn thiện nhân cách người Mơn học thực đáp ứng mục tiêu đổi giáo dục phổ thơng nước ta góp phần định hướng, bồi dưỡng phát triển lực người học Vì với vai trị giáo viên giảng dạy môn GDCD mong muốn cấp, ngành có quan tâm nhiều mơn Trong q trình tổ chức hoạt động dạy học có số vấn đề nhỏ phát sinh mà tơi cần có chia sẻ, tạo điều kiện, cảm thơng từ phía nhà trường, từ Sở giáo dục Thứ nhất: Có số trị chơi bắt buộc phải sử dụng máy chiếu, khơng tiết kiệm thời gian mà sinh động để học sinh quan sát, có số lớp máy chiếu bị hỏng nên sử dụng Đó điều thiệt thịi gây khó khăn khơng nhỏ giáo viên học sinh Thứ hai: Khi tổ chức phương pháp khơng khí học tập lớp nhiệt tình sôi nên không tránh khỏi ồn cần có thơng cảm từ phía Ban giám hiệu nhà trường Thứ ba: Để thuận tiện cho trình học tập lâu dài, giáo viên đề xuất với lớp chuẩn bị từ đầu số phương tiện như: Bảng nhóm, bút dạ… dùng để sử dụng trò chơi cần thiết Thứ tư: Nhà trường chủ động cho giáo viên linh hoạt sử dụng phân phối chương trình Bộ giáo dục, để áp dụng tổ chức phương pháp dạy học tích cực cách hiệu Về phía giáo viên: Để sử dụng tốt phương pháp dạy học tích cực, thân người phải ln tích cực, chủ động, có nhiệt tình, say mê, tâm huyết với mơn Khơng ngừng học hỏi, trau dồi cho kiến thức mơn kiến thức xã hội phong phú, thường xuyên cập nhật, đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Những yếu tố giúp cho giáo viên không thực mục tiêu giáo dục mơn học mà cịn làm cho mơn GDCD trở thành mơn học u thích học sinh Xin trân trọng cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 05 tháng 05 năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Lan 20 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hoàng Lệ Kha TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Giáo dục ( Điều 28) Báo cáo trị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI 3.Nghị Hội nghị TƯ khóa XI đổi toàn diện GDDT QĐ 711 ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lê Nin – Báo nhân dân 6.Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ Giáo dục công dân - Tác giả Trần Văn Thắng - NXB Giáo dục Việt Nam 21 Nguyễn Thị Lan – Giáo viên môn GDCD – Trường THPT Hoàng Lệ Kha DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả : Nguyễn Thị Lan Chức vụ đơn vị công tác : Giáo viên trường THPT Hoàng Lệ Kha TT Tên đề tài SKKN Đổi phương pháp kiểm tra cũ môn Giáo dục công dân lớp 10 Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Ngành GD cấp tỉnh; Tỉnh Thanh Hóa 22 Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) B Năm học đánh giá xếp loại 2017-2018 ... đây, sở, động lực để hành động định lựa chọn đề tài: Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tăng hứng thú kết học tập phần Triết học cho học sinh lớp 10 1.2 Mục đích nghiên cứu: Với việc chọn đề tài thân... Qua kết cho thấy sử dụng phương pháp dạy học tích cực tăng hứng thú học tập em, kết học tập từ tăng lên Như việc áp dụng sáng kiến mang lại kết tích cực, coi thành công áp dụng đổi phương pháp. .. Nhóm 1: Các lớp 10B1, 10B2, 10B3 khơng áp dụng phương pháp Nhóm 2: Các lớp 10B4, 10B5, 10B6 áp dụng phương pháp Bảng thống kê mức độ yêu thích học sinh với môn GDCD ( Lớp không áp dụng) Lớp/ Sĩ số
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tăng hứng thú và kết quả học tập phần triết học cho học sinh lớp 10 , SKKN sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tăng hứng thú và kết quả học tập phần triết học cho học sinh lớp 10