0

skkn một số giải pháp giáo dục đoàn viên thanh niên về vấn đề vệ sinh học đường và nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần

32 371 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 21:43

MỤC LỤC Nội dung PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG Chương Cơ sở khoa học Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Chương Các giải pháp cần thiết vấn đề vệ sinh học đường rác thải nhựa sử dụng lần trường THPT 2.1 Công tác tuyên truyền giáo dục 2.2 Xây dựng kế hoạch, chế tài đưa vào tiêu chí thi đua nhà trường 2.3 Xây dựng mơ hình khơng có rác thải rác thải nhựa sử dụng lần chi đoàn kiểu mẫu 10A1, 10A9, 11A2, 11A9, 12A2, 12C3 2.4 Xử lý rác thải nhà trường 2.5 Thay sản phẩm nhựa sản phẩm thân thiện với môi trường 2.6 Thành lập đội tình nguyện viên tuyên truyền vận động khu vực theo kế hoạch xây dựng trước nhà trường địa bàn dân cư 2.7 Giáo dục ý thức học sinh thông qua buổi chun đề, ngoại khóa 2.8 Cơng tác phối hợp với tổ chức khác nhà trường Chương Tổ chức thực PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN Trang 6 6 9 10 12 12 12 12 13 13 14 16 16 17 19 20 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa phạm vi tồn quốc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động (ngày 09 tháng năm 2019), hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng lần Vấn đề rác thải nhựa đại dương nói chung chất thải nhựa khó phân hủy vấn nạn mơi trường khơng Việt Nam mà mang tính tồn cầu Ước tính khoảng 500 – 1.000 tỷ túi nhựa (túi nilon) tiêu thụ toàn giới, triệu túi phút hàng tỷ túi trở thành rác thải Hơn triệu nhựa đổ vào đại dương năm khoảng nửa số 300 triệu nhựa sản xuất năm dành cho mục đích sử dụng lần Nhựa dùng lần bao gồm bao bì nhựa, túi nhựa mỏng, chai nhựa nhỏ, ống hút nhựa cốc nhựa trở thành hiểm họa cho môi trường sống, tạo nên “Ơ nhiễm trắng” Giải vấn đề nhiễm từ rác thải nhựa không đơn giản phải làm Thực tế, với vị trí nhóm đầu bảng thủ phạm gây ô nhiễm rác nhựa đại dương chắn thành tích sản xuất, tiêu dùng đồ nhựa Việt Nam loại vừa với lực triệu tấn/năm (dự kiến tăng gấp đôi 20 năm tới) việc xả thải bừa bãi lượng nhựa tiêu thụ lớn khủng khiếp làm ô nhiễm tràn lan rác thải nhựa mức nghiêm trọng nước với hiểm họa ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất nước, tác động trực tiếp gián tiếp đến chất lượng sống sức khỏe người Trước mắt làm cách để thu hồi để xử lý hợp lý khơng vùi vào đất trôi biển, xử lý cách đốt bỏ nó, chúng tạo khí thải làm nhiễm khơng khí với chất độc CO, CO2, dioxin furan… Đối với trường học, quan nay, việc sử dụng rác thải nhựa chưa quan tâm mức, chưa có chương trình hành động cụ thể Các quan, trường học tập trung vào nhiệm vụ mà qn việc xả rác mơi trường cách hay cách khác gián tiếp gây nên tình trạng nhiễm nghiêm trọng Số lượng rác thải từ nhà trường lớn để giải vấn đề cần phải giải từ việc nhỏ trước giáo dục ý thức người chung tay bảo vệ môi trường Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường từ em học sinh ngồi ghế nhà trường quan trọng, em trường em lại tuyên truyền viên lan tỏa đến tất người để chung tay bảo vệ môi trường Từ thực tiễn thực trạng việc đảm bảo vệ sinh học đường nói khơng với rác thải nhựa sử dụng lần thời gian qua, mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp giáo dục đoàn viên niên vấn đề vệ sinh học đường nói khơng với rác thải nhựa sử dụng lần” Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu giải pháp để giáo dục cho đoàn viên niên trường THPT hạn chế tiến tới chấm dứt việc sử dụng rác thải nhựa sử dụng lần Phạm vi nghiên cứu Thực nghiên cứu vấn đề vệ sinh trường học giải pháp để không sử dụng rác thải nhựa sử dụng lần trường THPT Mục đích nghiên cứu Giáo dục cho học sinh hiểu rõ tác hại rác thải, đặc biệt rác thải nhựa sử dụng lần để từ giúp em tự giác hạn chế sử dụng rác thải nhựa nói khơng với rác thải nhựa Thông qua đề tài nghiên cứu đưa số giải pháp phù hợp để chống rác thải nhựa sử dụng lần thay vật dụng hữu ích với mơi trường Giả thiết khoa học Chấm dứt tình trạng sử dụng rác thải trường THPT Học sinh tuyên truyền nêu gương nhà trường, gia đình xung quanh khu vực nơi cư trú Rác thải nhựa thay loại rác thải không ô nhiễm môi trường Nhiệm vụ nghiên cứu Đưa luận điểm nạn ô nhiễm môi trường tác hại rác thải nhựa sử dụng lần Nêu giải pháp để hạn chế, chấm dứt rác thải nhựa sử dụng lần Giáo dục học sinh ý thức, trách nhiệm vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng nay, đặc biệt rác thải nhựa sử dụng lần Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu Văn kiện, Nghị Đảng cấp từ Trung ương đến địa phương; Các văn bản, Chỉ thị Bộ GD&ĐT, Chỉ thị năm học; Các văn Sở GD&ĐT Nhà trường; văn đạo thực nhiệm vụ Tỉnh đoàn, huyện Đoàn việc chung tay bảo vệ môi trường thay đồ dùng rác thải nhựa lần vật dụng thân thiện với mơi trường 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Thu thập số liệu vấn đề rác thải nhựa toàn cầu, Việt Nam thu thập số liệu vấn đề rác thải địa phương, trường THPT năm học 20182019 vấn đề tồn Đưa giải pháp hợp lý sau thực nhóm học sinh nhân rộng lên toàn trường Đánh giá giải pháp thực nghiệm kết thu theo lớp Điểm đề tài Từ trước đến việc xây dựng mơ hình lấy học sinh làm trung tâm việc tuyên truyền chống rác thải Việc tuyên truyền xử lý rác chủ yếu thực bãi biển, bãi rác có quy mơ lớn chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu sâu đơn vị trường học cụ thể Việc xử lý rác thải học đường gần theo mơ hình truyền thống tập trung rác nơi sau thuê chuyên chở nơi khác chưa phân loại chưa liệt vấn đề xử lý rác thải Tập trung hình thành thói quen ý thức cho học sinh vấn đề vệ sinh học đường nói khơng với rác thải nhựa sử dụng lần thay giải hậu Dự kiến đóng góp đề tài 9.1 Về lí luận Xây dựng kế hoạch, hệ thống văn hướng dẫn, định hướng cho học sinh vấn đề vệ sinh học đường chống rác thải nhựa sử dụng lần trường THPT Xác định vị trí, vai trị Đoàn niên việc giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường Xác định vấn đề bất cập đưa đề tài vào thực tiễn, phát huy tối đa mặt tích cực đề tài 9.2 Về thực tiễn Nghiên cứu thực trạng thực trạng rác thải trường THPT Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác vệ sinh học đường giả pháp chống rác thải nhựa lần trường THPT Nhân rộng ý tưởng vào trường THPT quan trường học Học sinh trở thành trung tâm để phát tán ý tưởng, sáng kiến đề tài PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương Cơ sở khoa học Cơ sở lý luận 1.1 Một số vấn đề lý luận việc giáo dục cho đoàn viên niên ý thức, trách nhiệm việc bảo vệ môi trường, đặc biệt rác thải nhựa sử dụng lần Trong cấu tổ chức máy nhà trường nay, Đoàn niên tổ chức giữ vị trí, vai trị vơ quan trọng giúp nhà trường điều hành hoạt động nhà trường Đồn niên tổ chức trị - xã hội mang tính quần chúng, rộng lớn cán bộ, giáo viên trẻ học sinh nhà trường thực hoạt động giáo dục hướng tới đối tượng học sinh Vì thế, việc giáo dục tồn diện cho học sinh kĩ sống giáo dục cho học sinh chung tay bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa sử dụng lần điều tất yếu 1.2 Đoàn niên nhà trường tổ chức trị – xã hội niên, đóng vai trị quan trọng giúp nhà trường thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Trong hệ thống cấu tổ chức nhà trường nay, Ðồn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trị - xã hội rộng lớn cán bộ, giáo viên trẻ học sinh, giữ vị trí, vai trò quan trọng định hướng, tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho niên Ðoàn tổ chức trị, lực lượng giáo dục, đảm bảo quyền lợi làm chủ tập thể quần chúng hoạt động niên, làm nhiệm vụ giáo dục niên thành viên khơng thể thiếu thực nhiệm vụ trị Đảng Ðoàn lực lượng giáo dục trực tiếp, lãnh đạo trị, tư tưởng tập thể đồn viên niên, nhân tố trình tự giáo dục Khơng thế, Ðồn cịn cầu nối chi Ðảng với quần chúng trẻ tuổi Thơng qua chương trình hành động thiết thực mình, Ðồn vận động niên thực tốt nhiệm vụ học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thân Cơ sở thực tiễn 2.1.Thực trạng vấn đề vệ sinh học đường rác thải nhựa sử dụng lần trường THPT a Thực trạng vấn đề rác thải trường THPT Trong mơi trường học đường gồm loại rác chủ yếu sau đây: rác thải nhựa gồm túi ni lông, chai nhựa, sử dụng lần, loại túi nhựa để đựng xôi, cơm hộp, loại ống hút, vỏ bút bi, loại hộp đựng bút… Rác gỗ bàn ghế hỏng, rác sắt, thép, xi măng, bê tơng từ cơng trình bị hư hỏng Rác cây, cỏ nhà trường qua trình lao động dọn vệ sinh học sinh Rác giấy loại em học sinh không sử dụng để lại Rác thải từ khu vực nhà vệ sinh nhà trường Lâu việc sử dụng xử lý rác thải trường THPT nhiều lúc xem nhẹ, gần rác thải tập trung từ lớp đến để chung vào hố rác không xử lý đầy xử lý; xử lý mang tính giải pháp tức thời chưa tập trung xử lý triệt để, mà hố rác lâu ngày bẩn thỉu, gây ô nhiễm môi trường khiến việc học em bị ảnh hưởng thêm ý thức học sinh chưa tốt, nhà trường đồn trường chưa có chế tài hợp lý để quản lý giáo dục học sinh cách triệt để b Nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải +) Những lợi ích túi ni lông mang lại Người sản xuất túi ni lơng nhà hóa học Anh Alexander Parkes phát minh từ 150 năm trước Ngay sau đó, người tiêu dùng tồn giới nhanh chóng nhận phương thức đóng gói hàng hố phổ biến Túi nillon giá rẻ hơn, mỏng nhẹ bền dai túi giấy ưu điểm dễ nhận thấy chúng giá rẻ hơn, khiến mua số lượng lớn với chi phí thấp cộng thêm với tiện lợi Chính tiềm thức người chưa muốn từ bỏ chúng Túi ni lơng có độ bền cao so với túi giấy, chống thấm, dễ dàng vận chuyển, trời mưa Túi ni lông sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, với nhiều người sử dụng chúng lót thùng đựng rác để đóng gói lưu trữ đồ dùng linh tinh + ) Hậu việc sử dụng túi ni lông rác thải nhựa nhiều bừa bãi Để túi ni lông phân hủy tự nhiên phải từ 200 – 500 năm, nghĩa kể từ phát minh đến chưa có túi ni lơng phân hủy tự nhiên Cịn đốt túi ni lơng rác thải nhựa lần tạo khí độc dioxin chất độc màu da cam mà hậu tất biết Với số lượng túi ni lông thải môi trường năm cực lớn trái đất biến thành núi rác, dịng sơng đặc biệt đại dương phải gánh chịu hậu hàng trăm rác thải nhựa có túi ni lơng gây nhiều chết cho động vật quý : cá voi, rùa biển, hải cẩu… Việc thải môi trường rác thải lâu phân hủy làm cho môi trường ô nhiễm, sinh bệnh tật, gây mỹ quan thị, chi phí để xử lý rác thải cực lớn làm giảm tăng trưởng kinh tế tất quốc gia có Việt Nam 2.2 Những khó khăn khách quan trình thực ý tưởng Hiện nay, rác thải rác thải nhựa sử dụng lần thải hàng ngày với số lượng lớn Các túi ni lông, sản phẩm nhựa bán tràn lan siêu thị chợ đầu mối Ý thức người tiêu dùng chưa chủ động việc thay túi ni lông, rác thải nhựa sử dụng lần Các sản phẩm thay rác thải nhựa sử dụng lần gần có q đắt nhiều người tiêu dùng e ngại Các ưu điểm sản phẩm thay cho sản phẩm nhựa chưa thể vượt qua sản phẩm nhựa sử dụng lần nên người tiêu dùng thích dùng sản phẩm nhựa sử dụng lần Chưa có giải pháp cụ thể cho người tiêu dùng sử dụng rác thải nhựa sử dụng lần Chương Các giải pháp cần thiết vấn đề vệ sinh học đường rác thải nhựa sử dụng lần trường THPT Hiện ô nhiễm môi trường vấn đề nhức nhối toàn xã hội đặc biệt rác thải nhựa sử dụng lần Với tình trạng bùng nổ rác thải diễn ra, việc cấm rác thải nhựa sử dụng lần gần Trên giới nói chung Việt Nam nói riêng thực nhiều biện pháp để hạn chế sử dụng rác thải nhựa như: tuyên truyền, vận động; giao cho tổ chức quân rầm rộ; từ cấp trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hội thảo, họp để bàn vấn đề nhiên mức độ nhiễm khơng có cải thiện đáng kể Nhưng tất muối bỏ bể gần bất lực việc ngăn chặn rác thải nhựa ngày nhiều Trước có phương án thay rác thải nhựa sử dụng lần phải giải hậu việc sử dụng rác thải nhựa sử dụng lần nhiều cách phải thu hồi toàn tập trung chỗ xử lý khoa học để đảm bảo không ảnh hưởng môi trường trước Chính trước mắt cần thực số giải pháp sau: 2.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục Đây nội dung quan trọng chương trình dạy học Cụ thể giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tính tổ chức, tính ngun tắc, tinh thần phê bình tự phê bình, hình thành nên phong cách hoạt động có xu hướng xã hội; giáo dục kỷ luật học sinh, giữ gìn nếp, ý thức bảo vệ mơi trường trường học, sinh hoạt cá nhân; đấu tranh chống xả rác bừa bãi lớp, trường; nghiêm túc thực nội quy, quy định nhà trường vệ sinh môi trường Giáo dục ý thức xây dựng môi trường nhà trường “Xanh –Sạch – Đẹp, khơng có ma túy”, rèn luyện tính kỉ luật, ý thức tự giác có trách nhiệm với cộng đồng người xung quanh…; giáo dục tính tích cực xã hội, phẩm chất người đáp ứng u cầu cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Cơng tác tun truyền ý thức trách nhiệm học sinh việc bảo vệ môi trường, khơng dùng rác thải nhựa nhiều hình thức như: Trước hết để giáo dục học sinh thầy giáo phải tự thực trước để học sinh thấy thầy làm phải làm Nêu gương người tốt, việc tốt nhà trường Tổ chức chương trình nhiều hình thức viết bài, làm vi deo bảo vệ mơi trường, sân khấu hóa Kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên ý thức bảo vệ môi trường học sinh Vận động học sinh tuyên truyền tác hại rác thải, đặc biệt rác thải nhựa sử dụng lần cho gia đình xung quanh khu vực nơi cư trú Tổ chức thi tái chế rác thải nhựa sử dụng lần, có tổng kết đánh giá 2.2 Xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định đưa vào tiêu chí thi đua đồn trường Vào tuần học trị đầu năm soạn thảo nội quy, quy định việc sử dụng nhà vệ sinh học sinh đưa vào quy chế thi đua để đánh giá xếp loại thi đua năm NỘI QUY NHÀ VỆ SINH I YÊU CẦU Học sinh nam nhà vệ sinh nam, học sinh nữ nhà vệ sinh nữ Phải bỏ dép cá nhân phía ngồi dép dành riêng cho nhà vệ sinh vào nhà vệ sinh Sau khỏi nhà vệ sinh phải bỏ dép vào giỏ Đi tiểu, đại tiện nơi quy định, xả nước sạnh sau xong Bỏ giấy vào giỏ nơi quy định Trước khỏi nhà vệ sinh phải kiểm tra lại nhà vệ sinh trường hợp chưa sạnh phải tự vệ sinh bồn cầu sử dụng Trong trường hợp phải tự ngồi bể nước múc nước dội Rửa tay xà phòng sau vệ sinh xong Lớp trực tuần thường xuyên kiểm tra làm vệ sinh trước vào học sau Bàn giao cho giám thị ngày tuần II NGHIÊM CẤM 1.Không xả rác, xả nước bừa bãi, làm bẩn khu vực vệ sinh Không dẫm chân lên bồn cầu Không phá hoại tài sản nhà vệ sinh, Không viết, vẽ bậy tường Vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu buổi đoàn trường chuẩn bị nội dung tuyên truyền gửi cho lớp chi đoàn việc xử lý rác thải phân loại rác thải 10 2.2 Đối với đơn vị trường THPT Cơng tác phối hợp Đồn niên tổ chức nhà trường, triển khai hoạt động giáo dục ý thức cho học sinh vệ sinh học đường cần xem nội dung quan trọng thực nhiệm vụ năm học đưa vào tiêu chí thi đua cụ thể Tạo điều kiện tốt sở vật chất, lập kế hoạch phổ biến rộng rãi cho toàn thể cán giáo viên học sinh nhà trường kế hoạch phối hợp hoạt động giáo dục cho học sinh tinh thần tự giác ý thức trách nhiệm việc giải vấn đề vệ sinh học đường Động viên, khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân có nhiều đóng góp tích cực sáng tạo triển khai mặt phối hợp công tác Trên số kinh nghiệm nhỏ tơi qua q trình xây dựng đạo đoàn trường việc giáo dục ý thức cho học sinh vấn đề vệ sinh học đường nói khơng với rác thải nhựa sử dụng lần trường THPT Trong trình thực đề tài chắn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy giáo xét sáng kiến kinh nghiệm sở GD ĐT để sáng kiến kinh nghiệm hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! 18 TÀI LIỆU THAM KHÁO Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT giáo dục đào tạo năm 2017 kế hoạch bảo vệ môi trường Công văn 3857/BGDĐT-GDTrH năm 2017 tích hợp nội dung bảo vệ môi trường môn học cấp THCS, THPT “Tri thức kĩ bảo vệ môi trường, xây dựng hành tinh xanh”, DUY CHINH HỒNG VÂN (BIÊN DỊCH), nhà xuất VĂN HĨA – THƠNG TIN Các văn đạo nhiệm vụ năm học Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Chương trình cơng tác Đồn phong trào niên trường học tỉnh Hà Tĩnh Nghị 29, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI Tài liệu Đồn trường học tỉnh Hà Tĩnh năm học 2018 – 2019 Điều lệ Đồn TNCS Hồ Chí Minh Thơng tư số 12/2011/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT việc ban hành Điều lệ trường trung học 10 Kế hoạch hoạt động nhà trường, kế hoạch hoạt động đồn trường 11 Các nguồn thơng tin khai thác từ mạng Internet 19 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC HỌC SINH VỀ VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG VÀ NÓI KHƠNG VỚI RÁC THẢI NHỰA SỬ DỤNG MỘT LẦN Đồn trường phổ biến kế hoạch, chương trình hành động cho đội ngũ bí thư lớp trưởng chi đồn 20 Ra quân làm tổng vệ sinh môi trường trường học chăm sóc bồn hoa cảnh nhà trường vào ngày thứ hàng tuần Phối hợp với Đoàn xã, thị trấn thu gom ve chai gây quỹ cho người nghèo chung tay thu gom rác thải nhựa sử dụng lần 21 22 23 Tổ chức chuyên đề tuyên truyền chống rác thải nhựa sử dụng lần trường THPT 24 Các sản phẩm sinh học thân thiện với mơi trường Tồn cảnh nhà vệ sinh học sinh sau tan trường gọn gang 25 Số rác thải sau buổi học toàn trường THPT phân loại gọn gàng cho vào bì đựng rác Rác hữu gồm loại cho vào ủ thành phân vi sinh dùng để chăm sóc nhà trường 26 Học sinh dùng phân vi sinh ủ từ để chăm sóc bồn hoa cảnh nhà trường Các lớp học thay đồ dùng nhựa đồ dùng phù hợp lớp học 27 Thay túi ni lông túi giấy bảo vệ môi trường Một buổi học ngoại khóa khơng sử dụng sản phẩm nhựa 28 Tồn cảnh phía nhà vệ sinh học sinh cuối buổi học Lao động vệ sinh thu gom rác thải nhựa khu tưởng niệm AHLS Lý Tự Trọng xã Việt Xuyên 29 30 Ra quân thu gom rác thải làm vệ sinh tuyến đường xung quanh trường học 31 Toàn cảnh khu nhà vệ sinh học sinh trường THPT 32 ... bảo vệ môi trường Từ thực tiễn thực trạng việc đảm bảo vệ sinh học đường nói khơng với rác thải nhựa sử dụng lần thời gian qua, mạnh dạn chọn đề tài ? ?Một số giải pháp giáo dục đoàn viên niên vấn. .. đề vệ sinh học đường nói khơng với rác thải nhựa sử dụng lần? ?? Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu giải pháp để giáo dục cho đoàn viên niên trường THPT hạn chế tiến tới chấm dứt việc sử dụng rác thải. .. thải nhựa sử dụng lần Phạm vi nghiên cứu Thực nghiên cứu vấn đề vệ sinh trường học giải pháp để không sử dụng rác thải nhựa sử dụng lần trường THPT Mục đích nghiên cứu Giáo dục cho học sinh hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số giải pháp giáo dục đoàn viên thanh niên về vấn đề vệ sinh học đường và nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần ,

Từ khóa liên quan