Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN.doc.DOC

38 542 2
Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN.doc.DOC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN

Trang 1

Lời nói đầu

Chúng ta bớc sang thế kỷ 21- thế kỷ của sự phát triển tột bậc khoa học, công nghệ và thông tin Mọi thành tựu khoa học đợc ứng dụng nhanh chóng vào mọi lĩnh vực nhng nhạy cảm nhất là lĩnh vực kinh tế Sự cạnh tranh để tồn tại và độc quyền là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm, phát minh, sáng kiến về máy móc và quản lý.

Trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay cùng với quá trình mở cửa, sự cạnh tranh trên thị trờng ngày càng gay gắt, quyết liệt của ngời tiêu dùng trong và ngoài nớc buộc các nhà kinh doanh cũng nh các nhà quản lý phải hết sức coi trọng vấn đề tiêu thụ sản phẩm Chức năng cơ bản của doanh nghiệp sản xuất là sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm là kết qủa cuối cùng của qúa trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của một chu kỳ nhng đây lại là khâu quan trọng nhất vì tiêu thụ sản phẩm giúp cho các doanh nghiệp thu hồi vốn, tìm kiếm lợi nhuận Khi quá trình tiêu thụ đợc thực hiện trôi chảy tức là doanh nghiệp đang thực hiện tái sản xuất một cách thờng xuyên liên tục nhng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm Nếu sản phẩm sản xuất ra không đợc thị trờng thì dần dần doanh nghiệp sẽ đi đến phá sản, đó là điều tất yếu mà không một doanh nghiệp nào muốn Chính vì vậy các nhà sản xuất kinh doanh không ngừng hoàn thiện việc quản lý công tác tiêu thụ sao cho có thể đứng vững trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trờng Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ? Đó là cả một quá trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình mọi mặt của doanh nghiệp mình Trên cơ sở đó các nhà doanh nghiệp có thể đa ra các biện pháp quản lý sáng suốt, linh hoạt, nhậy bén để có hớng đi đúng đắn, phù hợp với tình hình hiện nay Làm tốt đợc điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đã khẳng định đợc sự tồn tại và phát triển của mình, ngợc lại nếu không có những giải pháp đúng đắn, kịp thời cho công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sẽ tự đào thải mình ra khỏi thị trờng.

Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Da giầy Hà nội, em đã quan tâm đi sâu nghiên cứu tình hình quản lý về tiêu thụ sản phẩm của Công ty, cùng với những kiến thức đã đợc học ở nhà trờng và sự định

hớng nghiên cứu của giáo viên hớng dẫn, em chọn đề tài: “ Tiêu thụ sản

Trang 2

phẩm và các phơng hớng biện pháp thúc đẩy khả năng tiêu thụ sảnphẩm của Công ty Da giầy Hà nội “ nhằm một mặt đối chiếu giữa lý

luận với thực tiễn đang diễn ra giúp bản thân đúc kết, củng cố kiến thức Mặt khác nhằm tham kiến góp phần đẩy mạnh hơn công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm trong quá trình tổ chức sản xuất, góp phần đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Công ty trong cơ chế kinh tế mới.

Bố cục chuyên đề gồm các nội dung sau:

Chơng 1: Tiêu thụ sản phẩm và sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêuthụ sản phẩm ở các doanh nghiệp

Chơng 2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hànội.

Chơng 3: Những phơng hớng, biện pháp chủ yếu nhằm đẩymạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội.

Với ý nghĩa thiết thực của đề tài nghiên cứu, tìm ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Da giầy Hà nội, góp phần vào sự phát triển của Công ty, em hy vọng bài chuyên đề này có thể phần nào đó đợc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty.

Em rất mong nhận đợc sự phê bình, góp ý chân thành của thầy cô trong trờng, các cán bộ phòng kế toán, các phòng ban chức năng của Công ty Da giầy Hà nội và sự góp ý của toàn thể các bạn sinh viên để bài chuyên đề đợc hoàn thiện hơn

Em xin chân thành cảm ơn

Chơng 1:

Tiêu thụ sản phẩm và sự cần thiết phải đẩymạnh tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp.I/ Những vấn đề cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm ở cácdoanh nghiệp:

1/ Khái niệm và nội dung của tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêuthụ sản phẩm:

1.1/ Khái niệm và nội dung của tiêu thụ sản phẩm:

Cùng với việc đa dạng hoá các thành phần kinh tế, ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau Các doanh nghiệp này cùng sản xuất hàng hoá, cùng tồn tại, cạnh tranh lẫn nhau và bình đẳng trớc pháp luật Vì vậy, để có khả năng cạnh tranh trên thị trờng và phát triển thì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phải đạt hiệu quả Do đó, thay cho việc trớc đây các doanh nghiệp chỉ lo sản xuất đủ kế hoạch giao nộp cho nhà nớc là việc ngày nay các doanh nghiệp không chỉ sản xuất sản phẩm mà còn phải tìm cách tiêu thụ

2

Trang 3

số sản phẩm đó Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp bởi vì nó quyết định sự thành bại của doanh nghiệp.

Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đơn vị bán xuất giao hàng hoá, sản phẩm cho đơn vị mua và đơn vị mua thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận việc thanh toán tiền hàng theo giá thoả thuận giữa đơn vị bán và đơn vị mua về số lợng hàng hoá, sản phẩm đã xuất giao.

Đứng trên giác độ luân chuyển vốn thì tiêu thụ sản phẩm là một quá trình chuyển hoá hình thái giá trị của vốn từ hình thái là sản phẩm hàng hoá sang hình thái tiền tệ Đây cũng là giai đoạn kết thúc quá trình luân chuyển của vốn, làm cho vốn trở lại hình thái ban đầu khi nó bớc vào mỗi chu kỳ sản xuất Thật vậy, quá trình tái sản xuất đợc bắt đầu từ những đồng vốn mà nhà sản xuất bỏ ra để mua các yếu tố “đầu vào “ của sản xuất nh : công cụ lao động, đối tợng lao động và sức lao động Lúc này vốn bằng tiền đợc chuyển hoá thành vốn dới hình thái vật chất Vốn dới hình thái vật chất đợc đa vào quá trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm Sản phẩm hàng hoá đã tạo ra đợc đem đi tiêu thụ Kết thúc quá trình tiêu thụ thì kết quả là doanh nghiệp thu đợc tiền về Lúc này đồng vốn của doanh nghiệp lại từ hình thái vật chất quay trở lại hình thái ban đầu của nó là hình thái tiền tệ Đến đây một chu kỳ sản xuất kết thúc và vốn tiền tệ lại đợc sử dụng lặp lại theo đúng chu kỳ mà nó đã trải qua

Quá trình tái sản xuất đó có thể mô tả qua sơ đồ sau:

TLSX( CCLĐ + ĐTLĐ )

T - H sản xuất H' -T' SLĐ tiêu thụ

Nh vậy, tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá thông qua 2 hành vi: doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hàng hoá cho doanh nghiệp khác và đợc doanh nghiệp đó thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho doanh nghiệp.

Khi tiêu thụ đợc sản phẩm, doanh nghiệp sẽ đạt đợc số doanh yhu bán hàng hay còn gọi là doanh thu tiêu thụ sản phẩm Doanh thu tiêu thụ sản phẩm là các khoản thu nhập có đợc chủ yếu do tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ bên ngoài từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phủ trong một thời kỳ nhất định (thờng là 1 năm).

Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, bởi vị có doanh thu tiêu thụ sản phẩm thì mới có thể bù đắp đợc mọi chi phí đã bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh, thu đợc lợi nhuận và nh vậy quá trình tái sản xuất mới đợc thực hiện thờng xuyên, liên tục Doanh thu tiêu thụ sản phẩm có thể đợc xác định trong các trờng hợp sau:

Trờng hợp 1: Doanh nghiệp bán hàng đợc khách hàng thanh toán

ngay Khi đó lợng hàng hoá xuất giao đợc xác định ngay là tiêu thụ, đồng thời doanh thu bán hàng và tiền bán hàng cũng đợc xác định Trờng hợp này doanh thu tiêu thụ sản phẩm và tiền bán hàng trùng nhau về thời điểm thực hiện.

Trờng hợp 2: Doanh nghiệp xuất giao hàng hoá đơc khách hàng chấp

nhận thanh toán nhng cha trả tiền ngay Lúc này doanh thu tiêu thụ đợc xác định nhng tiền bán hàng cha thu đợc về.

Trang 4

Trờng hợp 3: Doanh nghiệp đã xuất giao đủ hàng cho khách hàng

theo số tiền mà khách hàng trả trớc Khi đó tiền ứng trớc trở thành tiền thu bán hàng của doanh nghiệp và doanh thu tiêu thụ cũng đợc xác định ở thời điểm này.

Trờng hợp 4: Doanh nghiệp thu đợc tiền hoặc đợc chấp nhận thanh

toán về số hàng đã gửi bán hoặc giao cho đại lý Trờng hợp này tiền thu bán hàng đợc xác định nhng do việc giao hàng và thanh toán cách nhau khá xa nên hay có sự nhầm lẫn trong việc xác định doanh thu tiêu thụ kỳ hạch toán này và kỳ hạch toán khác.

Trờng hợp 5: Doanh nghiệp bán hàng với phơng thức trả góp thid

doanh thu tiêu thụ sản phẩm cũng đợc xác định ngay nhng tiền bán hàng chỉ thu đợc một phần, phần còn lại sẽ đợc trả dần vào các kỳ sau.

1.2/ Nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm:

Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất là quá trình doanh nghiệp dùng tiền để mua sắm nguyên vật liệu và những yêú tố đầu vào khác cần thiết cho sản xuất, tiến hành sản xuất sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm và thu đợc tiền về là tạo nên doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Doanh thu tiêu thụ sản phẩm gồm hai nhóm:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Doanh thu từ các hoạt động khác.

*Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu bán

hàng là các khoản thu nhập có đợc chủ yếu do tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho bên ngoài từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phụ trong một thời kỳ nhất định ( thờng là một năm).

+ Doanh thu bán các sản phẩm hàng hoá thuộc sản xuất kinh doanhchính nh doanh thu về bán các thành phẩm, nửa thành phẩm bao gồm cả

doanh thu do tiêu thụ sản phẩm sản xuất bằng nguyên liệu của doanh nghiệp và của ngời đặt hàng, doanh thu về bàn giao khối lợng công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành, công tác thiết kế

+ Doanh thu về tiêu thụ khác nh: cung cấp lao vụ, dịch vụ cho bên

ngoài, bán các bản quyền phát minh, sáng chế, tiêu thụ những sản phẩm chế biến từ phế liệu, phế phẩm Ngoài ra, doanh thu của doanh nghiệp còn bao gồm: các khoản trợ giá theo quy định của nhà nớc đối với những sản phẩm hàng hoá đợc nhà nớc trợ giá ( do chính sách kinh tế) nh khuyến khích xuất khẩu: mỗi một sản phẩm sẽ đợc nhà nớc trợ giá cho sản phẩm đó nếu bị thua lỗ; giá trị của các sản phẩm hàng hoá đợc sử dụng để biếu tặng hoặc tiêu dùng trong doanh nghiệp.

* Doanh thu từ hoạt động khác gồm hai loại:

+ Doanh thu từ hoạt động đầu t tài chính: là các khoản thu từ việc

đầu t tài chính và kinh doanh về vốn đa lại cho doanh nghiệp Bao gồm: các khoản thu từ hoạt động góp vốn liên doanh; các khoản thu từ hoạt động đầu t chứng khoán; các khoản thu về lãi tiền gửi ngân hàng, về tiền lãi do doanh nghiệp cho các đơn vị, tổ chức khác vay vốn

+ Doanh thu từ các hoạt động bất thờng: là những khoản thu mà

doanh nghiệp không dự tính trớc hoặc có dự tính nhng ít có khả năng thực hiện và không xảy ra thờng xuyên Bao gồm: các khoản thu từ việc bán vật liệu, tài sản thừa trong sản xuất; thu từ nhợng bán hoặc thanh lý TSCĐ; thu từ các khoản nợ khó đòi mà trớc đó đã xoá sổ; thu nhập kinh doanh từ những năm trớc( quên cha vào sổ).

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc thực hiện doanh thu của doanh nghiệp một cách kịp thời sẽ thúc đẩy tốc độ chu chuyển vốn, do đó ảnh h-ởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, có thể làm cho doanh nghiệp hoặc phát triển mạnh lên hoặc khiến doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh trên thị trờng và đi dần đến sự phá sản.

4

Trang 5

2/ Các nhân tố ảnh h ởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm và doanhthu tiêu thụ sản phẩm:

Việc tiêu thụ sản phẩm và có doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp chịu ảnh hởng của một số nhân tố chủ yếu đó là: đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề, khối lợng sản phẩm sản xuất đa ra tiêu thụ, kết cấu sản phẩm hàng hoá đa ra tiêu thụ, chất lợng sản phẩm hàng hoá sản xuất, giá bán sản phẩm, công tác tổ chức bán hàng và thị trờng tiêu thụ sản phẩm.

2.1/ Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề:

Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành có khác nhau nên việc tiêu thụ sản phẩm có những đặc trng riêng, do đó doanh thu cũng phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất Trong ngành công nghiệp, do sản phẩm sản xuất đa dạng, nhất là những sản phẩm tiêu dùng, dựa trên trình độ kỹ thuật cao, việc sản xuất ít bị lệ thuộc vào thiên nhiên và thời vụ, sản phẩm tiêu thụ nhanh do đó tiền thu bán hàng cũng nhanh hơn và thờng xuyên hơn Trong ngành nông nghiệp, sản xuất lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và sản xuất mang tính thời vụ cho nên việc tiêu thụ sản phẩm cũng theo thời vụ tập trung chủ yếu vào mùa thu hoạch Do đó doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong năm của doanh nghiệp thờng tập trung vào vụ thu hoạch còn ngành xây dựng cơ bản thì khác biệt rõ rệt so với hai ngành trên Đó là sản xuất đơn chiếc theo đơn đặt hàng, thời gian thi công kéo dài, nên việc tiêu thụ cũng chỉ là những sản phẩm cá thể, tuỳ thuộc vào từng công trình cụ thể Do đó, doanh thu cũng phụ thuộc vào thời gian và tiến độ hoàn thành công việc.

2.2/ Khối l ợng sản phẩm sản xuất và đ a ra tiêu thụ:

Khối lợng sản phẩm sản xuất có ảnh hởng trực tiếp đến khối lợng sản phẩm tiêu thụ Khối lợng sản phẩm đa ra tiêu thụ cũng là nhân tố ảnh h-ởng tới quá trình tiêu thụ Nếu khối lợng sản phẩm đa ra càng nhiều thì khả năng về doanh thu càng lớn, với điều kiện khối lợng sản phẩm đó phải phù hợp với nhu cầu thị trờng Trong trờng hợp khối lợng sản phẩm đa ra quá lớn, vợt quá nhu cầu thị trờng, thì cho dù sản phẩm có hấp dẫn ngời tiêu dùng, giá cả có hợp lý, nhng sức mua lại có hạn nên việc tiêu thụ cũng bị hạn chế Còn nếu doanh nghiệp đa ra thị trờng khối lợng sản phẩm nhỏ hơn nhu cầu thị trờng thì doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bị giảm đi, ảnh hởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp Mặt khác, do không đáp ứng đủ nhu cầu nên sẽ dẫn đến việc có những khách hàng của doanh nghiệp sẽ tìm đến với doanh nghiệp khác có cùng loại sản phẩm Nh vậy, doanh nghiệp sẽ mất đi một bộ phận khách hàng tức là doanh nghiệp đã kàm giảm thị phần của mình trong điều kiện việc tìm kiếm thị phần là vô cùng khó khăn Chính vì vậy, trong công tác tiêu thụ sản phẩm các nhà quản lý doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trờng một cách kỹ lỡng để đánh giá chính xác nhu cầu và năng lực sản xuất của mình nhằm chuẩn bị một khối lợng sản phẩm hợp lý để đa ra tiêu thụ trên thị trờng.

2.3/ Kết cấu sản phẩm hàng hoá đ a ra tiêu thụ:

Trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp muốn đạt đợc hiệu quả kinh tế cao thì luôn phải đổi mới và đa ra thị trờng nhiều loại sản phẩm khác nhau, giá cả của chúng cũng khác nhau Trong mỗi loại sản phẩm đó lại phải đa ra nhiều chủng loại, kích cỡ, mầu sắc, phẩm cấp, mẫu mã khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu cao thấp khác nhau cua ngời tiêu dùng Khi đa sản phẩm ra tiêu thụ không phải mặt hàng nào cũng nh nhau mà có mặt hàng tiêu thụ đợc nhiều do phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, giá cao, chất l-ợng thấp, tiêu thụ không đúng thị trờng Thêm vào đó, khi sản xuất có thể có những mặt hàng chỉ phải bỏ ra chi phí tơng đói thấp nhng giá bán lại

Trang 6

t-ơng đối cao, song cũng có những mặt hàng chi phí sản xuất tt-ơng đối nhiều mà giá bán lại thấp Đôi khi không tránh khỏi mặt hàng có chất l-ợng cao nhng không còn đợc a chuộng, trong khi có những mặt hàng chất lợng vừa phải, giá bán cao nhng tiêu thụ vẫn mạnh vì nó còn phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng Do đó, việc thay đổi kết cấu mặt hàng sản xuất cũng ảnh hởng nhiều đến doanh thu Tuy nhiên, ta cũng thấy rằng, mỗi loại sản phẩm đều có tác dụng nhất định trong việc thoả mãn nhu cầu của ngời tiêu dùng, cho nên doanh nghiệp cũng không thể tự thay đổi kết cấu sản phẩm sản xuất đa ra tiêu thụ đợc Vì vậy, việc nắm vững nhu cầu thị trờng đối với mỗi doanh nghiệp là một việc hết sức cần thiết, nó làm căn cứ để đa ra kết cấu sản phẩm hợp lý nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm nếu không hàng hoá sẽ bị ế ẩm, tồn đọng Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu tìm tòi, cho ra đời những sản phẩm mới u việt hơn, thay thế cho những sản phẩm đã bị lỗi thời để đối phó với sự biến động của thị trờng.

2.4/ Chất l ợng sản phẩm hàng hoá sản xuất:

Chất lợng sản phẩm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong cạnh tranh Việc sản xuất gắn liền với việc đảm bảo và nâng cao chất lợng sản phẩm Chất lợng sản phẩm đợc nâng cao không những có ảnh hởng tới giá bán sản phẩm mà còn ảnh hởng tới khối lợng tiêu thụ, do đó nó ảnh hởng trực tiếp tới doanh thu Có thể nói chất lợng sản phẩm là một vũ khí cạnh tranh sắc bén có thể đè bẹp các đối thủ trên thị trờng Chính vì vậy, các doanh nghiệp muốn quảng cáo cho sản phẩm của mình thì luôn phải đa quảng cáo về chất lợng lên hàng đầu

Chất lợng sản phẩm tốt không chỉ thu hút khách hàng, làm tăng khối lợng sản phẩm tiêu thụ mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao giá bán sản phẩm một cách hợp lý mà vẫn tiêu thụ đợc Nếu tiêu thụ đợc dễ dàng thì doanh nghiệp sẽ nhanh chóng thu đợc tiền bán hàng Ngợc lại, nếu chất lợng sản phẩm kém thì việc tiêu thụ sẽ gặp khó khăn, cả khi giá bán rẻ vẫn không đợc ngời tiêu dùng chấp nhận

Nâng cao chất lợng sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo uy tín của doanh nghiệp với khách hàng nó là sợi dây vô hình thắt chặt khách hàng với doanh nghiệp và tạo điều kiện cho tiêu thụ sản phẩm dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi, làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

2.5/ Giá bán sản phẩm:

Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá và giá cả xoay quanh giá trị, giá cả sản phẩm tác động rất lớn tới quá trình tiêu thụ sản phẩm Với cơ chế thị trờng hiện nay, giá cả đợc hình thành tự phát trên thị trờng theo sự thoả thuận giữa ngời mua và ngời bán,do đó doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng giá cả nh một công cụ sắc bén để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Khi doanh nghiệp đa ra một mức giá bán phù hợp với chất lợng sản phẩm sẽ đợc đông đảo ngời tiêu dùng chấp nhận, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiêu thụ sản phẩm của mình Còn nếu khi giá quá cao thì ngời tiêu dùng sẽ không chấp nhận, lúc đó sản phẩm của doanh nghiệp không tiêu thụ đợc sẽ bị ứ đọng Một cách làm khác cho doanh nghiệp là doanh nghiệp có thể dùng giá bán để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác bằng cách nghiên cú phơng pháp làm cho giá bán sản phẩm của mình hạ hơn so với sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác Làm nh vậy, doanh nghiệp có thể thu hút đợc khách hàng của các đối thủ cạnh tranh và có thể thành công trên thị trờng.

Đối với thị trờng nông thôn, miền núi, nơi có thu nhập thấp kà những thị trờng sức mua có hạn Do việc tiêu thụ sản phẩm ở mức độ thấp nên giá cả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Với mức giá thấp hơn có thể tạo ra

6

Trang 7

sức tiêu thụ lớn hơn và ngợc lại, giá cao hơn một chút là có thể làm giảm sức tiêu thụ đi rất nhiều, thậm chí không tiêu thụ đợc.

Tóm lại, các quyết định về giá bán sản phẩm sản xuất ra của doanh nghiệp ngoài một số loại sản phẩm có tính chất chiến lợc đợc nhà nớc bảo hộ và định giá, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế thị trờng và quan hệ cung cầu Doanh nghiệp phải tự tính toán, cân nhắc và định đoạt sao cho giá bán của sản phẩm phải bù đắp đợc phần t liệu, vật chất đa vào sản xuất, trả lơng hay tiền công cho ngời lao động và có lợi nhuận để thực hiện tái sản xuất giản đơn và mở rộng

2.6/ Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp: Bao gồm nhiều

*Về hình thức bán hàng: Một doanh nghiệp nếu áp dụng tổng hợp

các hình thức bán hàng nh bán buôn, bán lẻ, bán hàng tại kho của doanh nghiệp, tại kho của khách hàng, bán tại cửa hàng tất nhiên sẽ tiêu thụ đ-ợc nhiều sản phẩm hơn một doanh nghiệp khác chỉ áp dụng một hình thức bán hàng.

Để mở rộng và chiếm lĩnh thị trờng, các doanh nghiệp còn có thể tổ chức mạng lới các đại lý phân phối sản phẩm Khi các đại lý này đợc mở rộng và hoạt động có hiệu quả sẽ nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp và tăng thị phần của doanh nghiệp Ngợc lại, khi các đại lý hoạt động kém hiệu quả sẽ dẫn tới việc giảm sút doanh thu tiêu thụ sản phẩm.

* Về mặt tổ chức thanh toán: Doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều

ph-ơng thức thanh toán khác nhau nh: thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hàng đổi hàng, thanh toán ngay Với các hình thức thanh toán đa dạng đó sẽ làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái và có thể lựa chọn cho mình phơng thức thanh toán thuận lợi nhất do đó có thể thu hút đợc đông đảo khách hàng đến với doanh nghiệp, khi đó sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tiêu thụ đợc nhiều hơn Nếu doanh nghiệp chỉ áp dụng một phơng thức thanh toán nào đó thì sẽ dẫn đến khả năng phơng thức đó chỉ phù hợp với khách hàng này nhng lại không phù hợp với khách hàng khác

Mặt khác, nếu doanh nghiệp có những hình thức khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh, thanh toán ngay bằng việc chiết khấu bán hàng thì cũng sẽ thu hút đợc khách hàng nhiều hơn, đẩy mạnh đợc tốc độ tiêu thụ sản phẩm và đó chính là đòn bẩy kích thích việc tiêu thụ sản phẩm.

* Về các dịch vụ kèm theo trong công tác tiêu thụ sản phẩm: Để tăng

sức cạnh tranh trong công tác tiêu thụ, doanh nghiệp phỉa luôn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng bằng cách tổ chức các dịch vụ vận chuyển, bảo hành sản phẩm, lắp ráp sản phẩm Điều này sẽ làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái, yên tâm và tin tởng hơn khi dùng sản phẩm của doanh nghiệp Trong trờng hợp doanh nghiệp làm không tốt khâu này sẽ gây mất uy tín, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ yếu đi và nh vậy công tác tiêu thụ sẽ gặp khó khăn.

* Về quảng cáo và giới thiệu sản phẩm: Hiện nay, trong điều kiện

nền kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt, thì quảng cáo chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việc quảng cáo giới thiệu sản phẩm đem đến cho khách hàng những thông tin cô đọng, đặc trng nhất về sản phẩm một cách nhanh nhất và rộng khắp Trên cơ sở biết đến sản phẩm của doanh nghiệp, khách hàng sẽ có sự so sánh và đi đến lựa chọn sản phẩm cho chính họ trớc khi quyết định mua sản phẩm nào Quảng cáo là một trong những vấn đề có tính chất chiến l-ợc của sản xuất- tiêu thụ Mục tiêu của quảng cáo là phải đa thông tin đến ngời tiêu dùng về mặt hàng nào đó một cách thật ấn tợng để thu hút sự chú ý của ngời tiêu dùng

Trang 8

2.7/ Thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm:

Nói đến sản xuất hàng hoá là phải nói đến thị trờng tiêu thụ vì thị tr-ờng là nơi tiêu thụ sản phẩm và cũng là nơi cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin quan trọng để đề xuất và xây dựng các kế hoạch sản xuất, chiến lợc đầu t vào sản xuất kinh doanh Thị trờng là một thực thể tồn tại khách quan còn kế hoạch thuộc về chủ quan của con ngời, bởi vậy thị tr-ờng phải đợc nghiên cứu trớc khi đề ra kế hoạch sản xuất Những kết quả nghiên cứu thị trờng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết về danh mục của những sản phẩm hàng hoá đợc tiêu thụ, về sự phù hợp của chủng loại hàng hoá Làm tốt công tác nghiên cứu thị trờng, doanh nghiệp có thể nắm bắt đợct nào chủ yếu, thị trờng nào là thứ yếu để phân phối lợng sản phẩm hợp lý cho từng thị trờng Từ đó doanh nghiệp có thể tăng khối lợng sản phẩm tiêu thụ và tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu Qua nghiên cứu thị trờng, doanh nghiệp có thể nắm bắt đợc nhu cầu,thị hiếu của từng bộ phận thị trờng để bố trí kết cấu sản phẩm tiêu thụ phù hợp với từng bộ phận đó.

Những nhân tố chủ yếu trên đây có ảnh hởng trực tiếp tới quá trình tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm Do vậy, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ lỡng những nhân tố này để từ đó tìm ra những biện pháp cần thiết để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay.

3/ Lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp:

Đối mặt với tình hình thị trờng cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm cũng là một chỉ tiêu tài chính, nó cho biết khả năng của việc tiếp tục quá trình tái sản xuất của một doanh nghiệp Kế hoạch này lập có chính xác hay không cũng ảnh hởng tới kế hoạch lợi nhuận và các bộ phận kế hoạch khác Chính vì vậy, cần phải quan tâm và không nhgừng cải tiến việc lập chỉ tiêu kế hoạch này.

- Căn cứ lập kế hoạch doanh thu: Để lập kế hoạch doanh thu bán

hàng là dựa vào các đơn đặt hàng và các hợp đồng kinh tế đã đợc ký kết với các đơn vị khác Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch doanh thu bán hàng dựa trên các kết quả nghiên cứu thị trờng đối với từng loại sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Mặt khác doanh nghiệp có thể căn cứ vào tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá thực tế của một vài năm trớc, căn cứ vào khả năng sản xuất của doanh nghiệp trong năm kế hoạch để lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm.

- Nội dung của kế hoạch doanh thu: doanh thu tiêu thụ sản phẩm

phụ thuộc vào số lợng sản phẩm tiêu thụ và giá bán đơn vị sản phẩm kỳ kế

T : doanh thu tiêu thụ sản phẩm.

Sti : số lợng sản phẩm tiêu thụ của từng loại trong kỳ kế hoạch Gi : giá bán đơn vị sản phẩm của từng loại sản phẩm i.

i =1,n :loại sản phẩm dự tính tiêu thụ kỳ kế hoạch.

Bộ phận sản phẩm trong năm kế hoạch có thể không tiêu thụ hết mà để bán ở năm sau, đồng thời trong năm kế hoạch có thể bán những sản phẩm đã sản xuất ở năm trớc Vì vậy, số lợng sản phẩm tiêu thụ kỳ kế hoạch phụ thuộc vào số lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch, số

Trang 9

Trong đó:

Sdi: số lợng sản phẩm kết d đầu kỳ kế hoạch của sản phẩm thứ i Sxi: số lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch.

Sci: số lợng sản phẩm kết d dự tính cuối kỳ kế hoạch i : loại sản phẩm.

Số lợng sản phẩm kết d dự tính đầu kỳ kế hoạch bao gồm hai bộ phận: số lợng sản phẩm tồn kho đến 31/12 năm trớc(năm báo cáo) và số l-ợng sản phẩm đã xuất giao cho khách hàng nhng cha thanh toán xong Vì kế hoạch năm thờng lập vào quý IV năm báo cáo nên số lợng sản phẩm kết d đầu kỳ phải dự tính theo công thức sau:

Sd = S3 + Sx4 - St4

Trong đó:

S3: số lợng sản phẩm kết d thực tế cuối quý III kỳ báo cáo Sx4: số lợng sản phẩm dự tính sản xuất trong quý IV kỳ báo cáo.

St4: số lợng sản phẩm dự tính tiêu thụ trong quý IV kỳ báo cáo Đối với việc xác định số lợng sản phẩm kết d cuối kỳ kế hoạch(Sci), để cho đơn giản và nhanh chóng doanh nghiệp có thể căn cứ vào tình hình sản xuất, tiêu thụ, tình hình thị trờng hoặc căn cứ vào số kết d thực tế của những năm trớc để tính ra số kết d cuối kỳ bình quân của từng loại sản phẩm.

4/ Một số biện pháp đ ợc sử dụng trong công tác tiêu thụ để đẩymạnh tiêu thụ sản phẩm hiện nay:

4.1/ Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, nâng cao chất l ợng, hìnhthức, mẫu mã sản phẩm:

Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh tốc độ sản xuất sản phẩm Việc đẩy mạnh tốc độ sản xuất sản phẩm là để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm hơn nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trờng Các doanh nghiệp làm nh vậy, một mặt để tăng doanh thu mặt khác để tránh tình trạng sản phẩm sản xuất ra không đủ cung ứng cho nhu cầu thị trờng và dẫn đến việc khách hàng sẽ tìm đến sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, các doanh nghiệp cũng không ngừng nâng cao chất lợng, hình thức, mẫu mã sản phẩm vì đây là một yếu tố rất quan trọng trong cạnh tranh, nó ảnh hởng lớn tới việc thị tr-ờng có chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp hay không Để thực hiện đ-ợc những vấn đề này, các doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác đại tu, bảo dỡng máy móc thiết bị, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất Bên cạnh đó, doanh nghiệp rất quan tâm đến việc nâng cao năng suất lao động của công nhân sản xuất, bồi dỡng trình độ tay nghề cho công nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho họ Doanh nghiệp cũng thờng xuyên nghiên cứu thị trờng để nắm bắt nhu cầu thị trờng từ đó đa ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng.

4.2/ Phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm:

Giá thành sản phẩm có ảnh hởng rất lớn đến giá bán sản phẩm của doanh nghiệp và do vậy nó là một trong những nhân tố kích thích hoặc kìm hãm tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Chính vì lý do này, các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để hạ thấp giá thành sản phẩm Doanh nghiệp rất chú trọng đến việc áp dụng những thành tựu vầ khoa học và công nghệ vào sản xuất vì đây là nhân tố cực kỳ quan trọng cho phép doanh nghiệp hạ thấp giá thành sản phẩm Các doanh nghiệp cũng luôn cố gắng hạ thấp chi phí nguyên vật liệu, tổ chức quản lý, phân công lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao tay nghề cho công nhân ngoài ra doanh nghiệp còn phấn đấu để giảm chi phí quản

Trang 10

lý doanh nghiệp, áp dụng các hình thức trả lơng, thởng phạt hợp lý đ[í với cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp.

4.3/ Chính sách giá cả hàng hoá:

Trớc sự ảnh hởng to lớn của giá bán sản phẩm đến việc tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp đã sử dụng giá cả hàng hoá rất linh hoạt Mỗi doanh nghiệp có thể định giá theo cách riêng của mình Khi một mặt hàng mới đợc đa ra thị trờng mà doanh nghiệp cha có đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp có thể bán với giá cao nhng đến khi trên thị trờng xuất hiện sản phẩm cùng loại thì doanh nghiệp lại hạ thấp giá bán để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, nhanh chóng thu hồi vốn Nhiều khi sản phẩm đa ra thị trờng không còn mới lạ nhng vì lý do nào đó khiến nhu cầu tăng vọt lên, lúc đó doanh nghiệp có thể tăng giá bán rất cao mà vẫn tiêu thụ đợc sản phẩm một cách mạnh mẽ Ngợc lại, do cung lớn hơn cầu hoặc vì lý do nào đó khiến việc tiêu thụ tạm thời chậm lại vì vậy doanh nghiệp cũng lại nhanh chóng hạ thấp giá bán.

Việc giảm giá trong tiêu thụ sản phẩm cũng đợc các doanh nghiệp rất chú trọng, có nhiều hình thức giảm giá: giảm giá trong trờng hợp khách hàng mua một khối lợng sản phẩm hoặc với khách hàng mua thờng xuyên; giảm giá theo khối lợng sản phẩm; giảm giá nhằm thu hồi vốn đối với những sản phẩm đã tồn kho cha tiêu thụ đợc; giảm giá trong kỳ ngắn hạn.

Ngoài hình thức giảm giá hàng bán, doanh nghiệp còn áp dụng ph-ơng thức chiết khấu bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Chiết khấu bán hàng là việc doanh nghiệp khấu trừ cho khách hàng một số tiền tơng ứng với một tỷ lệ phần trăm nhất định tính trên trị giá số hàng hoá đã mua của doanh nghiệp nhằm khuyến khích những khách hàng thanh toán nhanh trớc thời hạn Làm nh vậy doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh đa vào tái sản xuất

Việc sử dụng chiết khấu bán hàng cũng là một biện pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm Có những tỷ lệ chiết khấu thích hợp sẽ hấp dẫn đợc khách hàng đến với sản phẩm của doanh nghiệp nh vậy tiêu thụ mới thuận lợi và nhanh chóng thu hồi đồng vốn đã bỏ vào sản xuất.

4.4/ Mở rộng mạng l ới phân phối sản phẩm:

Để tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm, các doanh nghiệp luôn chú trọng đến công tác mở rộng mạng lới phân phối sản phẩm Các doanh nghiệp không chỉ bán hàng tại kho của mình, tại cửa hàng của doanh nghiệp mà còn phải tìm cách mở rộng thị trờng Để thực hiện đợc mục tiêu này, các doanh nghiệp đã thiết lập các chi nhánh bán hàng ở các tỉnh, thành phố khác nhau Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu thị trờng doanh nghiệp đã thiết lập một mạng lới đại lý tiêu thụ rộng khắp nhằm đa đợc sản phẩm tới tay ngời tiêu dùng ở mọi tỉnh, thành phố Ngoài ra nhiều doanh nghiệp còn tiến hành ký gửi sản phẩm tại nhiều cửa hàng khác nhau Do vậy nhờ áp dụng hình thức bán hàng thông qua đại lý và các cửa hàng ký gửi, doanh nghiệp không những mở rộng thị trờng tiêu thụ mà còn có thể tiết kiệm đợc nhiều chi phí khác mà vẫn chiếm lĩnh thị trờng.

4.5/ Quảng cáo:

Doanh nghiệp nào cũng nhận thấy trong cơ chế thị trờng hiện nay, việc quảng cáo bán hàng có ý nghĩa rất lớn Do vậy, quảng cáo bán hàng đã trở thành một hoạt động quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp Doanh nghiệp thực hiện quảng cáo để đa tin tức đến ngời tiêu dùng về sản phẩm của doanh nghiệp, giải thích lợi ích của mặt hàng này và so sánh u thế của nó với những mặt hàng tơng tự Các quảng cáo bán hàng mà doanh nghiệp sử dụng thờng cô đọng, dễ nhớ

10

Trang 11

đặc biệt là phải gây đợc ấn tợng cho ngời tiêu dùng Thông qua đó ngời tiêu dùng sẽ chú ý đến sản phẩm của doanh nghiệp và nh vậy doanh nghiệp sẽ có thể tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm hơn.

4.6/ Một số biện pháp Marketing khác:

Hiện nay trong cơ chế thị trờng cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp rất chú trọng đến việc tiến hành các biện pháp marketing khác nhau để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của mình Chẳng hạn việc bán sản phẩm cho khách hàng thì phải đảm nhận dịch vụ vận tải, vận chuyển cho khách hàng với một khối lợng sản phẩm lớn, hoặc trong trờng hợp mua ít thì chỉ đợc giảm giá cớc phí hoặc phải chịu tiền cớc phí Ngoài ra doanh nghiệp còn áp dụng các hình thức khuyến mại bán hàng vào các dịp khai trơng, ngày lễ, tết hoặc các hình thức tặng quà kèm theo khi mua sản phẩm của doanh nghiệp.

Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp còn thực hiện việc quay sổ xố, vé tham gia dự thởng và các hình thức tài trợ giải thởng cho các cuộc thi lớn, thu hút nhiều khán giả trong và ngoài nớc tham dự nhằm mục đích quảng cáo cho hãng và sản phẩm của hãng Điều này hoàn toàn hấp dẫn khách hàng và với khách hàng có nhu cầu nhng cha có ý định mua thì sẽ cố gắng mua vào dịp này để có đợc cơ may và lúc đó doanh nghiệp đã thành công trong tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn sử dụng phơng pháp phát sản phẩm dùng thử, biếu tặng sản phẩm nh các hãng mỹ phẩm và các hãng sản xuất hàng tiêu dùng nhỏ khác.

Tuy nhiên, việc sử dụng biện pháp nào cho có hiệu quả và phù hợp thì doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá đúng tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, nghiên cứu kỹ tình hình thị trờng, các đối thủ cạnh tranh trên cơ sở đó đề ra những giải pháp tối u cho việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

II/ Sự cần thiết và vai trò của công tác tài chính đối với việc đẩymạnh tiêu thụ sản phẩm:

1/ Sự cần thiết của hoạt động tiêu thụ sản phẩm:

Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối của quá trình sản xuất nhng nhiều khi là khâu quyết định Các doanh nghiệp chỉ sau khi tiêu thụ đợc sản phẩm mới có thể thu hồi đợc vốn để tiếp tục quá trình tái sản xuất kinh doanh Tiêu thụ sản phẩm bảo đảm quá trình sản xuất đợc liên tục là điều kiện tồn tại và phát triển của xã hội.

Sản phẩm đợc tiêu thụ tức là đợc ngời tiêu dùng chấp nhận Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện chất lợng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp, sự hợp lý hoá các dây chuyền công nghệ, sự thích ứng với nhu cầu ngời tiêu dùng và sự hoàn thiện các hoạt động dịch vụ Nói cách khác tiêu thụ sản phẩm phản ánh khá đầy đủ điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm gắn ngời sản xuất với ngời tiêu dùng, giúp ngời sản xuất hiểu thêm về sản phẩm của mình và các thông tin về nhu cầu thị trờng, khách hàng, từ đó có biện pháp làm cho sản phẩm thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của ngời tiêu dùng.

Tiêu thụ sản phẩm trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý về thời gian, số lợng, chất lợng, tìm cách phát huy thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình Với ngời tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm giúp cho họ thoả mãn về nhu cầu hàng hoá vì sản phẩm hàng hoá có đến tay ngời tiêu dùng hay không là tuỳ thuộc vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

Xét trên giác độ vĩ mô, nền kinh tế quốc dân là một thể thống nhất với những cân bằng, những quan hệ tỷ lệ nhất định Sản phẩm sản xuất ra

Trang 12

đợc tiêu thụ tức là sản xuất xã hội đợc diễn ra một cách bình thờng, trôi chẩy, tránh đợc những mất cân đối, đảm bảo ổn định xã hội.

Trong điều kiện nên kinh tế thị trờng, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự sống còn của các đơn vị sản xuất kinh doanh Tiêu thụ sản phẩm - đó là sự cần thiết hết sức khách quan.

2/ Vai trò của công tác tài chính đối với việc đẩy mạnh tiêu thụsản phẩm:

Tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trờng hiện nay có vai trò to lớn, mang tính chất sống còn đối với mỗi doanh nghiệp Do vậy, mỗi doanh nghiệp đều không ngừng tìm mọi biện pháp để đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm Mọi nỗ lực cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đều đợc đánh giá, thể hiện qua khả năng và hiệu quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công tác tiêu thụ sản phẩm có những vai trò rất quan trọng, đó là:

- Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển cân đối, đáp ứng nhu cầu xã hội Ngợc lại sản phẩm không tiêu thụ đợc sẽ làm cho sản xuất ngừng trệ, sản phẩm không có giá trị sử dụng.

- Việc đảm bảo chất lợng sản phẩm, giá cả hợp lý của sản phẩm là những vấn đề vô cùng quan trọng quyết định đến công tác tiêu thụ sản phẩm nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung Vì vậy doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trờng về cung cầu hàng hoá, giá cả, đối thủ cạnh tranh đồng thời không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất, đầu t chiều sâu để nâng cao chất lợng sản phẩm và hạ giá bán Trên ý nghĩa đó, tiêu thụ sản phẩm đợc coi là một biện pháp để điều tiết sản xuất, định hớng cho sản xuất, là tiêu chuẩn để đánh giá quá trình tổ chức sản xuất, cải tiến công nghệ.

- Việc tổ chức hợp lý hoá khoa học quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ giảm tới mức thấp nhất các loại chi phí, góp phần làm giảm giá thành tới tay ngời tiêu dùng, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thơng trờng.

- Tiêu thụ sản phẩm góp phần củng cố vị trí, thế lực của doanh nghiệp, nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng thông qua sản phẩm có chất lợng tốt, giá cả phải chăng, phơng thức giao dịch mua bán thuận tiện, dịch vụ bán hàng tốt giúp doanh nghiệp thành công trên thơng trờng Thực hiện tốt các khâu của quá trình tiêu thụ giúp cho doanh nghiệp có thể tiêu thụ đợc khối lợng sản phẩm lớn và lôi cuốn thêm khách hàng, không ngừng mở rộng thị trờng.

- Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm là động lực thúc đẩy sản xuất và là yếu tố tăng nhanh vòng vốn sản xuất kinh doanh.

- Thông qua tiêu thụ sản phẩm, ta thấy rằng trong nền kinh tế thị tr-ờng cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ thực hiện tái sản xuất giản đơn mà còn phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất của mình, tăng cờng đầu t theo chiều sâu, mở rộng quy mô theo hớng đi mới muốn có đợc điều đó doanh nghiệp phải làm thế nào để thu đợc nhiều lợi nhuận Vậy phải làm để thu đợc nhiều lợi nhuận? Vấn đề này chỉ có thể đợc giải đáp khi doanh nghiệp tìm mọi cách để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và có lãi vì hoạt động này góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp Nh vậy, tiêu thụ sản phẩm đã góp phần vào việc thực hiện tái sản xuất mở rộng

- Tăng tiêu thụ sản phẩm có lãi sẽ làm tăng lợi nhuận, do đó doanh nghiệp sẽ có nguồn tài chính để thiết lập các quĩ của doanh nghiệp Nh vậy, đây là điều kiện để tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên, tăng

12

Trang 13

thêm các hoạt động phúc lợi của doanh nghiệp nhằm cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.

Tóm lại, trong điều kiện nền kinh tế thị trờng nói chung và nền kinh

tế hàng hoá nhiều thành phần nói riêng, các doanh nghiệp luôn có sự cạnh tranh gay gắt với nhau để có khả năng tồn tại và phát triển Chính vì vậy, việc làm thế nào để tiêu thụ đợc số sản phẩm đã sản xuất ra là một vấn đề hết sức bức xúc, nó mang tính chất sống còn đối với mỗi doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm tốt sẽ mang lại hiệu quả to lớn và ngợc lại doanh nghiệp sẽ không tồn tại đợc Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích để nhận thức đúng đắn vấn đề tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp nói chung và trong thời gian thực tập tại Công ty Da giầy Hà nội, em xin trình bày một số nét về tình hình tiêu thụ giầy và một số giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở Công ty.

Chơng 2:

Tình hình tiêu thụ ở Công ty Da giầy Hà nội.I/ Tình hình và đặc điểm hoạt động kinh doanh ở Công ty Dagiầy Hà nội:

1/ Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Da giầy Hà nội:

1.1/ Lịch sử hình thành phát triển:

Công ty Da giầy Hà nội ngày nay tiền thân là nhà máy da Thụy Khuê do một nhà t bản Pháp đầu t xây dựng năm 1912 theo thiết kế của Pháp với nhiệm vụ sản xuất da thuộc, các sản phẩm chế biến từ da phục vụ cho các ngành công nghiệp đặc biệt là phục vụ cho cuộc chiến tranh của thực dân Pháp.

Từ khi thành lập cho đến nay nhà máy đã trải qua quá trình hình thành phát triển khá dài có một số thay đổi trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng nh tên gọi và cơ quan chủ quản.

-Từ năm 1912-1954, một t bản đã đầu t vào ngành thuộc da và thành lập công ty thuộc da Đông Dơng- một công ty thuộc da lớn nhất Đông D-ơng thời đó Nhiệm vụ sản xuất thời kỳ này là sản xuất ra sản phẩm phục vụ cho chiến tranh nh bao súng, bao đạn, thắt lng Lúc này quy mô hoạt động của công ty còn nhỏ, lao động thủ công là chủ yếu Máy móc đợc đa từ Pháp sang, điều kiện lao động thì ẩm ớt, độc hạị Sản lợng đạt khoảng 5000 -> 6000 da /1năm.

-Giai đoạn từ 1954 ->1960, Công ty thuộc da Đông dơng nhợng lại cho t sản Việt Nam Sau đó Nhà nớc quốc hữu hoá một phần chuyển thành xí nghiệp công ty hợp doanh lấy tên là “ Công ty thuộc da VN “.

-Giai đoạn từ 1960 -> 1987, Công ty thuộc da Việt Nam từ một công ty hợp doanh mang tên mới “ Nhà máy da Thụy Khuê “ trực thuộc công ty tạp phẩm của Bộ công nghiệp nhẹ Trong giai đoạn này Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp da công nghiệp phục vụ các ngành công nghiệp trong nớc Đây là giai đoạn phát triển nhất của công ty Số l-ợng công nhân lúc này lên tới 600 ngời, sản ll-ợng tăng vọt từ 5,3 tỷ năm 1986 lên tới 6,7 tỷ năm 1987, tỷ lệ tăng trung bình 25% Công ty luôn hoàn thành kế hoạch từ 5%- 31% /năm.

- Giai đoạn từ 1989 -> 1990, khi nhận thấy ngành da giầy có những nét đặc trng riêng và có triển vọng, Nhà nớc đã cho phép nhà máy da Thụy Khuê đợc tách khỏi công ty tạp phẩm và thành lập liên hiệp da giầy với nhiệm vụ tập trung vào công nghiệp da giầy, cung cấp đầy đủ NVL cho các công ty giầy, sản xuất thêm các mặt hàng tiêu dùng bán ra thị tr-ờng.

Trang 14

- Giai đoạn từ 1990-> 1992, cùng với sự thay đổi của cơ chế quản lý Nhà nớc mô hình liên hiệp không còn thích hợp nữa, Nhà nớc cho phép tất cả các doanh nghiệp thuộc liên hiệp tách ra hoạt động độc lập Nhà máy da Thụy Khuê tách ra khỏi Liên hiệp da giầy trực thuộc Bộ công nghiệp nhẹ và xuất nhập khẩu trực tiếp.

- Đến tháng 12 /1992 Nhà máy da Thuỵ Khuê đợc đổi tên thành Công ty da giầy Hà nội theo QĐ số 1310 /CNN- TC ngày 17/12/1992 của Bộ tr-ởng Bộ công nghiệp nhẹ kèm theo điều lệ của Công ty.

- Giai đoạn 1993 -> nay: theo quyết định số 338 /CNN – TC ngày 29/4 1993 Bộ trởng Bộ công nghiệp nhẹ ra quyết định thành lập lại Công ty lấy tên:

Tên doanh nghiệp: “ Công ty da giầy Hà Nội “.

Tên giao dịch quốc tế: HALEXIM (viết tắt của Ha Noi Leather products and foot wear production and export import company.)

Từ tháng 6/1996 Công ty trở thành thành viên của Tổng Công ty da giầy Việt Nam Để đáp ứng nhu cầu sản xuất cũng nh tăng sản lợng năm 1997 công ty đã đa vào một dây chuyền thuộc da hoàn chỉnh và một số thiết bị nhập từ Italia vào lắp đặt Lúc này sản lợng của công ty đã tăng

Hiện nay công ty đang tập trung vào 2 mặt hàng truyền thống đó là da cứng, da mềm và sản phẩm mới, sản phẩm giầy vải Mỗi một loại sản phẩm đều có một quy trình công nghệ riêng Quy trình công nghệ giầy vải ở Công ty Da giầy Hà Nội là một quy trình công nghệ sản xuất kiểu đơn giản Sản phẩm giầy vải là kết quả của nhiều công đoạn Nguyên vật liệu chính để sản xuất giầy vải là vải và cao su Thời gian đa nguyên vật liệu vào sản xuất nhanh hơn, nhập kho hàng ngày.

các bớc quy trình công nghệ giầy vải

Trang 15

b/ Đặc điểm tổ chức sản xuất:

Để phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất 3 loại sản phẩm Công ty tổ chức 4 phân xởng và 1 xởng giầy vải với những nhiệm vụ cụ thể:

- Phân xởng da keo: Đây là phân xởng sản xuất chính Nguyên vật

liệu chính đa vào sản xuất là các loại da trâu, bò tơi hoặc da muối, vật liệu sử dụng là các hoá chất Sản phẩm của phân xởng là các loại da cứng, da mềm, keo công nghiệp.

- Phân xởng chế biến I: Chế biến các mặt hàng đồ da phục vụ công

nghiệp dệt nh gông, takê, dây cu roa và một số khác phục vụ cho quốc phòng nh dây đeo, bao súng, bao đạn Nguyên vật liệu chính của phân x-ởng này là da cứng, da mềm lấy từ phân xx-ởng da keo.

- Phân xởng chế biến II: Từ nguyên liệu là da mềm, da cứng do

phân xởng da keo cung cấp.Phân xởng chế biến ra các sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng dân dụng và quốc phòng: đóng giầy, máy găng.

-Phân xởng cơ khí: Đây là phân xởng sản xuất phụ có nhiệm vụ

cung cấp lao vụ cho các phân xởng chính đồng thời tận dụng các loại phế liệu phế phẩm để sản xuất ra các sản phẩm cung cấp cho thị trờng Có 3 bộ phận: Bộ phận cơ khí, bộ phận mộc nề, tổ nồi hơi

- Xởng giầy: Bao gồm các bộ phận cắt may, gò ráp và hoàn thiện Nguyên vật liệu chủ yếu của xởng giầy là vải và cao su

mối quan hệ giữa các phân xởng theo sơ đồ sau:

Trang 16

c/ Đặc điểm tổ chức quản lý của doanh nghiệp:

Là một đơn vị hạch toán độc lập, có đầy đủ t cách pháp nhân trực thuộc Tổng công ty Da giầy Việt Nam, Công ty Da giầy Hà Nội tổ chức theo quy mô hình trực tuyến chức năng Ban giám đốc trực tiếp điều hành quản lý, bên cạnh đó công ty còn thực hiện cơ chế khoán đến từng phân ởng để giải quyết công ăn việc làm cho công nhân, các quản đốc phân x-ởng phải tự đôn đốc công nhân trong quá trình sản xuất.

Với 523 lao động ngoài ban giám đốc hiện nay, công ty có 7 phòng ban và 5 phân xởng Mỗi phòng ban có những chức năng nhiệm vụ sau:

- Ban giám đốc: gồm 1 đồng chí giám đốc và 2 đồng chí phó giám

đốc Giám đốc điều hành chung cả công ty đặc biệt là về mặt kinh tế Một phó giám đốc thờng trực quản lý về mặt đời sống, đầu t XDCB Một phó giám đốc phụ trách kỹ thuật.

-Văn phòng: gồm 4 bộ phận: Phòng tổ chức, phòng hành chính,

phòng bảo vệ, phòng y tế Mỗi phòng có nhiệm vụ và chức năng riêng của mình nh tổ chức bộ máy, quản lý lao động, ban hành một số quy chế về công tác tiền lơng của cán bộ công nhân viên trong công ty, công tác bảo vệ an ninh, chăm lo sức khoẻ đời sống công nhân viên

- Phòng kế hoạch vật t: có chức năng xây dựng kế hoạch tháng, quý,

năm, điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở nhu cầu tiêu thụ của khách hàng.

- Phòng tài chính kế toán: Giúp lãnh đạo trong công ty hạch toán chi

phí sản xuất kinh doanh của công ty và xác định nhu câù về vốn, tình hình hiện có và sự biến động của các loại tài sản trong công ty.

- Phòng kinh doanh -XNK: Giúp giám đốc trong việc tìm thị trờng

trong nớc, nớc ngoài để tiêu thụ sản phẩm, thực thi kế hoạch bán hàng.

- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ xây dựng các quy phạm trong quá

trình sản xuất và xây dựng kế hoạch trung đại tu và sửa chữa máy móc thiết bị đồng thời xây dựng quy trình sử dụng và quản lý máy móc thiết bị.

- Phòng XDCB: Có nhiệm vụ quản lý, đề nghị và tham mu do lãnh

đạo xây dựng đề ra kế hoạch và các hạng mục đầu t, gọi vốn đầu t Giám sát quá trình xây dựng chịu trách nhiệm trớc ban giám đốc về chất lợng công trình.

Giám đốc công ty đứng đầu bộ máy quản lý trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh hoặc gián tiếp thông qua các phó giám đốc Các phòng ban có một sự độc lập tơng đối nhng cũng có mối quan hệ gần gũi tơng tác, phối hợp nhịp nhàng để bộ máy của công ty vận hành trôi chảy.

sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty

Trang 17

1.3/ Đặc điểm sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội:

Sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội là giầy vải các loại Sản phẩm đợc sản xuất chủ yếu theo đơn đặt hàng của nớc ngoài nh Đài Loan, Hồng Kông, Đức, ý và sản xuất để phục vụ nhu cầu trong nớc nên đòi hỏi tiêu chuẩn khá cao, chất lợng phải đảm bảo, mẫu mã đẹp, sản xuất phải theo đúng yêu cầu của khách hàng Đặc điểm của loại sản phẩm tiêu dùng này là có thể để lâu, không bị hao hụt nên cũng dễ dàng trong việc quản lý Đơn vị tính thờng là đôi Do yêu cầu của quản lý và theo đơn đặt hàng của khàch hàng nên khi sản xuất xong sản phẩm thờng đợc đóng thành kiện Số đôi giầy trong một kiện và kích cỡ giầy, mầu sắc giầy đóng vào kiện hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng.

Về số lợng: Hàng tháng số lợng sản phẩm sản xuất nhiều hay ít căn

cứ vào các đơn đặt hàng, các hợp đồng kinh tế đã ký kết với khách hàng và tình hình tiêu thụ sản phẩm trên thị trờng, từ đó bộ phận kế hoạch sẽ lên kế hoạch sản xuất giầy trong tháng Quá trình vận động của thành phẩm rất ngắn và nhanh kết thúc để có thể kịp thời gian giao hàng cho khách nh hợp đồng đã ký kết.

Về chất lợng: Do Công ty có dây chuyền sản xuất giầy tiên tiến,

t-ơng đối hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế nên sản phẩm sản xuất ra đạt chất lợng khá cao Ngoài ra, nhiều loại nguyên vật liệu nhập về từ nớc ngoài để phục vụ cho sản xuất sản phẩm cũng góp phần nâng cao chất lợng sản phẩm Công ty đã sản xuất đợc rất nhiều loại giầy vải khác nhau Mỗi loại giầy chia thành nhiều loại giầy khác nhau Giầy của Công ty có mẫu mã, hình thức khá đẹp và rất đa dạng Chính vì vậy, nhiều loại giầy đã chiếm lĩnh đợc thị trờng trong và ngoài nớc Sản phẩm của Công ty đợc bạn hàng tín nhiệm nên số lợng đơn đặt hàng ngày càng nhiều.

Với đặc điểm sản phẩm của Công ty nh vậy nên để thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm thì nhất thiết cần phải tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm một cách khoa học, hợp lý, phải có các biện pháp thích hợp, kịp thời đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo thu hồi vốn nhanh và thu đợc nhiều lợi nhuận.

2/ Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm của Công ty:

Việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội có đặc điểm rất riêng biệt, khác với nhiều Công ty trong nớc Sản phẩm sản xuất ra chủ yếu để xuất khẩu sang các nớc khác theo các đơn đặt hàng của khách hàng Và trong một vài năm gần đây, sản phẩm của Công ty cũng đã đợc tiêu thụ rộng rãi ở thị trờng trong nớc.

- Đối với xuất khẩu: Việc xuất khẩu sản phẩm ra nớc ngoài do phòng

kinh doanh xuất nhập khẩu phụ trách Công ty sẽ xuất giao hàng dựa trên các hợp đồng ký kết với nớc ngoài Công ty có quan hệ hợp đồng với một số Công ty khác ở các nớc nh: Đài loan, hồng kông, trung quốc Những Công ty này đóng vai trò trung gian và Da giầy Hà nội nhận đợc các đơn đặt hàng của nớc ngoài chủ yếu thông qua các Công ty này Theo nh hợp đồng, Công ty sẽ xuất hàng cho bên trung gian và bên trung gian sẽ thanh toán tiền hàng cho Công ty sau khi đã nhận đợc hàng Nguyên vật liệu để

Trang 18

sản xuất sản phẩm do Công ty mua trong nớc nhng cũng có trờng hợp không mua đợc trong nớc vì không có nên Công ty phải nhập nguyên liệu từ phía các Công ty trung gian Có khi nguyên vật liệu dùng cho sản xuất phải nhập 70% từ phía nớc ngoài Nh vậy khi thanh toán tiền hàng, khách hàng sẽ bù trừ tiền nguyên vật liệu vào tiền hàng của Công ty theo định mức đã tính Trong trờng hợp Công ty không phải xuất hàng sang các Công ty trung gian mà xuất thẳng sang nớc có đơn đặt hàng thì sau khi đã nhận đợc tiền hàng từ phía nớc có đơn đặt hàng, Công ty sẽ thanh toán hoa hồng cho bên trung gian theo phần trăm đã thoả thuận trong hợp đồng Ngoài ra, Công ty cũng có đơn đặt hàng trực tiếp từ phía các nớc có nhu cầu mà không phải qua trung gian nhng trờng hợp này không nhiều.

- Đối với thị trờng trong nớc: Việc sản xuất sản phẩm chủ yếu dựa

vào tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trên thị trờng và các hợp đồng với khách hàng Việc tiêu thụ sản phẩm trong nớc do phòng tiêu thụ phụ trách Công ty có các chi nhánh bán hàng, các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại Hà nội và nhiều tỉnh, thành phố trong nớc Đặc biệt mạng lới tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành phố, trung du, miền núi đặc biệt là ở những nơi dân c đông đúc và lực lợng công nhân lao động nhiều Việc thanh toán tiền hàng giữa các đại lý, chi nhánh, khách hàng với Công ty đợc thực hiện theo từng tháng Riêng đối với các đại lý, khi thanh toán sẽ đợc tính trừ luôn phần trăm tiền hoa hồng.

- Việc thanh toán, biên bản thanh toán, hoá đơn bán hàng giữa Công ty với khách hàng, nếu là khách hàng hàng nớc ngoài sẽ do phòng kinh doanh xuất nhập khẩu tính trên từng lô hàng xuất đi, nếu là khách hàng trong nớc hay chi nhánh bán hàng, đại lý sẽ do phòng tiêu thụ đảm nhiệm theo từng tháng Cuối cùng tất cả các chứng từ biên bản sẽ đợc chuyển sang phòng Kế toán Kế toán tiêu thụ và Kế toán thanh toán sẽ tập hợp các chứng từ, biên bản đó và theo dõi việc thanh toán giữa khách hàng với Công ty hoặc việc thanh toán của Công ty với khách hàng theo từng biên bản.

- Thông thờng việc thanh toán tiền hàng giữa Công ty với khách th-ờng theo phơng thức giao hàng trớc và thanh toán tiền hàng sau Tất cả các chi phí bán hàng quy định trong hợp đồng do Công ty chịu trách nhiệm Khi bán hàng ra nớc ngoài thì tiền hàng của Công ty thờng đợc thanh toán bằng ngoại tệ Do vậy, khi khách hàng thanh toán Công ty phải quy đổi ra đồng Việt nam.

- Ta thấy rằng, việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty phần lớn là ở thị trờng nớc ngoài Thị trờng sản phẩm của Công ty ở trong nớc tuy vài năm trở lại đây đã phát triển khá mạnh nhng trong điều kiện nền kinh tế thị tr-ờng trong nớc ngày càng phát triển thì việc mở rộng thị trtr-ờng trong nớc để tăng khối lợng tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề rất đáng quan tâm đối với Công ty

3/ Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩmở Công ty Da giầy Hà nội:

3.1/ Thuận lợi:

Những năm qua thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã không ngừng đợc mở rộng, sản phẩm của Công ty xuất hiện nhiều trên thị trờng Thông qua chất lợng sản phẩm Công ty đã duy trì đợc thị trờng truyền thống của mình, sản lợng sản phẩm xuất khẩu ngày càng tăng, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống cho cán bộ công nhân viên.

- Về lực lợng lao động: Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo nhiệt tình, giầu kinh nghiệm đã đợc tôi luyện, thử thách qua nhiều năm đầy khó khăn trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, sẵn sàng đồng cam

18

Trang 19

cộng khổ cùng Công ty, tìm ra hớng giải quyết, khắc phục mọi khó khăn để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đây là một thuận lợi lớn cho Công ty.

- Về vị trí địa lý: Do vị trí của Công ty nằm ở gần các tuyến đờng giao thông nên giúp cho vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá dễ dàng thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí vận chuyển, việc ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng và thanh toán qua ngân hàng cũng thuận lợi hơn.

Công ty có một mạng lới các cửa hàng bán buôn và bán lẻ hàng hoá nằm ở những vị trí trung tâm, hết sức thuận lợi cho công tác tiêu thụ nhờ đó khách hàng có rất nhiều điều kiện để tham quan hàng của Công ty khi tiến hành mua bán các sản phẩm từ đó kích thích khách hàng nảy sinh nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

3.2/ Khó khăn :

Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên Công ty còn gặp phải một số khó khăn sau.

Bởi địa lí nớc ta nằm trong vùng nhiệt đới vì vậy thời tiết đợc phân theo mùa, do vậy đã tạo nên tính đặc thù của ngành sản xuất da giầy Điều này đã tạo ra nhu cầu sử dụng sản phẩm cũng theo mùa của khách hàng, gây nên sự khó khăn đối với Công ty trong việc đảm bảo kế hoạch sản xuất liên tục trong năm.

Tình hình trang thiết bị công nghệ lạc hậu không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, các sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm mà Công ty đang gặp phải đó là số vốn dành cho hoạt động sản xuất quá ít Vì vậy việc đầu t chiều sâu nhằm nâng cao năng suất và chất lợng sản phẩm bị hạn chế.

Cũng nh đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nớc khác, Công ty Da giầy Hà nội cũng chịu sự cạnh tranh của thị trờng Sản phẩm của Công ty khi sản xuất ra phải chịu sự cạnh tranh của nhiều loại giầy trong và ngoài nớc cả về chất lợng lẫn giá cả Vì vậy đòi hỏi ở Công ty có sự nỗ lực cố gắng cao để giữ vững và không ngừng mở rộng thị trờng tiêu thụ.

Ngoài những khó khăn nêu trên Công ty còn gặp một số trở ngại từ đội ngũ công nhân sản xuất tay nghề không đồng bộ, cha theo kịp với sự chuyển đổi thay thế của dây chuyền công nghệ mới gây ra nhiều ảnh hởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm.

II/ Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội:

1/ Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm :

1.1/ Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm:

Để chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh một năm mỗi doanh nghiệp phải lập cho mình rất nhiều kế hoạch nh kế hoạch vật t, kế hoạch lao động tiền lơng, kế hoạch đầu t và xây dựng cơ bản, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tất cả tập hợp thành kế hoạch sản xuất , tài chính kỹ thuật của doanh nghiệp Trong bài viết về công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty thì vấn đề đợc đa ra xem xét và nghiên cứu là công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.

Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm thực chất là việc dự đoán trớc số liệu sản phẩm sẽ đợc tiêu thụ trong kỳ kế hoạch đơn giá bán sản phẩm kỳ kế hoạch, doanh thu tiêu thụ sản phẩm sẽ đạt đợc trong kỳ kế hoạch để có thể chủ động tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách linh hoạt, đem lại hiệu quả cao.

Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn cho quá trình tiêu thụ sản phẩm đợc dễ dàng thuận lợi thì điều nhất thiết là doanh nghiệp đó phải lập kế hoạch

Ngày đăng: 27/08/2012, 11:01

Hình ảnh liên quan

2/ Tình hình tiêu thụ sản phẩm và nhiều biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội trong năm 2002: - Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN.doc.DOC

2.

Tình hình tiêu thụ sản phẩm và nhiều biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội trong năm 2002: Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan