0

Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN.doc.DOC

45 508 2
  • Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN.doc.DOC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 11:01

Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời nói đầuChúng ta bớc sang thế kỷ 21- thế kỷ của sự phát triển tột bậc khoa học, công nghệ và thông tin. Mọi thành tựu khoa học đợc ứng dụng nhanh chóng vào mọi lĩnh vực nhng nhạy cảm nhất là lĩnh vực kinh tế. Sự cạnh tranh để tồn tại và độc quyền là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm, phát minh, sáng kiến về máy móc và quản lý.Trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay cùng với quá trình mở cửa, sự cạnh tranh trên thị trờng ngày càng gay gắt, quyết liệt của ngời tiêu dùng trong và ngoài nớc buộc các nhà kinh doanh cũng nh các nhà quản lý phải hết sức coi trọng vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Chức năng cơ bản của doanh nghiệp sản xuất là sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm là kết qủa cuối cùng của qúa trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của một chu kỳ nhng đây lại là khâu quan trọng nhất vì tiêu thụ sản phẩm giúp cho các doanh nghiệp thu hồi vốn, tìm kiếm lợi nhuận. Khi quá trình tiêu thụ đợc thực hiện trôi chảy tức là doanh nghiệp đang thực hiện tái sản xuất một cách thờng xuyên liên tục nhng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Nếu sản phẩm sản xuất ra không đợc thị trờng thì dần dần doanh nghiệp sẽ đi đến phá sản, đó là điều tất yếu mà không một doanh nghiệp nào muốn. Chính vì vậy các nhà sản xuất kinh doanh không ngừng hoàn thiện việc quản lý công tác tiêu thụ sao cho có thể đứng vững trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trờng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ? Đó là cả một quá trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình mọi mặt của doanh nghiệp mình. Trên cơ sở đó các nhà doanh nghiệp có thể đa ra các biện pháp quản lý sáng suốt, linh hoạt, nhậy bén để có hớng đi đúng đắn, phù hợp với tình hình hiện nay. Làm tốt đợc điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đã khẳng định đợc sự tồn tại và phát triển của mình, ngợc lại nếu 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368không có những giải pháp đúng đắn, kịp thời cho công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sẽ tự đào thải mình ra khỏi thị trờng.Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Da giầy Hà nội, em đã quan tâm đi sâu nghiên cứu tình hình quản lý về tiêu thụ sản phẩm của Công ty, cùng với những kiến thức đã đợc học ở nhà trờng và sự định h-ớng nghiên cứu của giáo viên hớng dẫn, em chọn đề tài: Tiêu thụ sản phẩm và các phơng hớng biện pháp thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội nhằm một mặt đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn đang diễn ra giúp bản thân đúc kết, củng cố kiến thức. Mặt khác nhằm tham kiến góp phần đẩy mạnh hơn công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm trong quá trình tổ chức sản xuất, góp phần đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Công ty trong cơ chế kinh tế mới.Bố cục chuyên đề gồm các nội dung sau: Chơng 1: Tiêu thụ sản phẩm và sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp. Chơng 2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội.Chơng 3: Những phơng hớng, biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội.Với ý nghĩa thiết thực của đề tài nghiên cứu, tìm ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Da giầy Hà nội, góp phần vào sự phát triển của Công ty, em hy vọng bài chuyên đề này có thể phần nào đó đợc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty.Em rất mong nhận đợc sự phê bình, góp ý chân thành của thầy cô trong trờng, các cán bộ phòng kế toán, các phòng ban chức năng của Công ty Da giầy Hà nội và sự góp ý của toàn thể các bạn sinh viên để bài chuyên đề đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng 1:Tiêu thụ sản phẩm và sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp.I/ Những vấn đề cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp:1/ Khái niệm và nội dung của tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 1.1/ Khái niệm và nội dung của tiêu thụ sản phẩm:Cùng với việc đa dạng hoá các thành phần kinh tế, ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Các doanh nghiệp này cùng sản xuất hàng hoá, cùng tồn tại, cạnh tranh lẫn nhau và bình đẳng trớc pháp luật. Vì vậy, để có khả năng cạnh tranh trên thị trờng và phát triển thì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phải đạt hiệu quả. Do đó, thay cho việc trớc đây các doanh nghiệp chỉ lo sản xuất đủ kế hoạch giao nộp cho nhà nớc là việc ngày nay các doanh nghiệp không chỉ sản xuất sản phẩm mà còn phải tìm cách tiêu thụ số sản phẩm đó. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp bởi vì nó quyết định sự thành bại của doanh nghiệp.Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đơn vị bán xuất giao hàng hoá, sản phẩm cho đơn vị mua và đơn vị mua thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận việc thanh toán tiền hàng theo giá thoả thuận giữa đơn vị bán và đơn vị mua về số lợng hàng hoá, sản phẩm đã xuất giao.Đứng trên giác độ luân chuyển vốn thì tiêu thụ sản phẩm là một quá trình chuyển hoá hình thái giá trị của vốn từ hình thái là sản phẩm hàng hoá sang hình thái tiền tệ. Đây cũng là giai đoạn kết thúc quá trình luân chuyển của vốn, làm cho vốn trở lại hình thái ban đầu khi nó bớc vào mỗi chu kỳ sản xuất. Thật vậy, quá trình tái sản xuất đợc bắt đầu từ những đồng vốn mà nhà sản xuất bỏ ra để mua các yếu tố đầu vào của sản xuất nh : công cụ lao động, đối tợng lao động và sức lao động. Lúc này vốn bằng tiền đợc chuyển hoá thành vốn dới hình thái vật chất. Vốn dới hình thái vật chất đợc đa vào quá trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm. Sản phẩm hàng hoá đã tạo ra đợc đem đi tiêu thụ. Kết thúc quá trình tiêu thụ thì kết quả là doanh nghiệp thu đợc tiền về. Lúc này đồng vốn của doanh nghiệp lại từ hình thái vật chất quay trở lại hình thái ban đầu của nó là hình thái tiền tệ. Đến đây một chu kỳ sản xuất kết thúc và vốn tiền tệ lại đợc sử dụng lặp lại theo đúng chu kỳ mà nó đã trải qua. 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Quá trình tái sản xuất đó có thể mô tả qua sơ đồ sau: TLSX( CCLĐ + ĐTLĐ )T - H . sản xuất . H' -T' SLĐ tiêu thụNh vậy, tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá thông qua 2 hành vi: doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hàng hoá cho doanh nghiệp khác và đợc doanh nghiệp đó thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho doanh nghiệp.Khi tiêu thụ đợc sản phẩm, doanh nghiệp sẽ đạt đợc số doanh yhu bán hàng hay còn gọi là doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm là các khoản thu nhập có đợc chủ yếu do tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ bên ngoài từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phủ trong một thời kỳ nhất định (thờng là 1 năm).Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, bởi vị có doanh thu tiêu thụ sản phẩm thì mới có thể bù đắp đợc mọi chi phí đã bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh, thu đợc lợi nhuận và nh vậy quá trình tái sản xuất mới đợc thực hiện thờng xuyên, liên tục. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm có thể đợc xác định trong các trờng hợp sau:Trờng hợp 1: Doanh nghiệp bán hàng đợc khách hàng thanh toán ngay. Khi đó lợng hàng hoá xuất giao đợc xác định ngay là tiêu thụ, đồng thời doanh thu bán hàng và tiền bán hàng cũng đợc xác định. Trờng hợp này doanh thu tiêu thụ sản phẩm và tiền bán hàng trùng nhau về thời điểm thực hiện.Trờng hợp 2: Doanh nghiệp xuất giao hàng hoá đơc khách hàng chấp nhận thanh toán nhng cha trả tiền ngay. Lúc này doanh thu tiêu thụ đợc xác định nhng tiền bán hàng cha thu đợc về.Trờng hợp 3: Doanh nghiệp đã xuất giao đủ hàng cho khách hàng theo số tiền mà khách hàng trả trớc. Khi đó tiền ứng trớc trở thành tiền thu bán hàng của doanh nghiệp và doanh thu tiêu thụ cũng đợc xác định ở thời điểm này.Trờng hợp 4: Doanh nghiệp thu đợc tiền hoặc đợc chấp nhận thanh toán về số hàng đã gửi bán hoặc giao cho đại lý. Trờng hợp này tiền thu bán hàng đợc xác định nhng do việc giao hàng và thanh toán cách nhau khá xa nên hay có sự nhầm lẫn trong việc xác định doanh thu tiêu thụ kỳ hạch toán này và kỳ hạch toán khác.Trờng hợp 5: Doanh nghiệp bán hàng với phơng thức trả góp thid doanh thu tiêu thụ sản phẩm cũng đợc xác định ngay nhng tiền bán hàng chỉ thu đợc một phần, phần còn lại sẽ đợc trả dần vào các kỳ sau.1.2/ Nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm:Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất là quá trình doanh nghiệp dùng tiền để mua sắm nguyên vật liệu và những yêú tố đầu vào khác cần thiết cho sản xuất, tiến hành sản xuất sản phẩm, tiêu 4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thụ sản phẩm và thu đợc tiền về là tạo nên doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm gồm hai nhóm: - Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.- Doanh thu từ các hoạt động khác.*Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu bán hàng là các khoản thu nhập có đợc chủ yếu do tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho bên ngoài từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phụ trong một thời kỳ nhất định ( thờng là một năm).+ Doanh thu bán các sản phẩm hàng hoá thuộc sản xuất kinh doanh chính nh doanh thu về bán các thành phẩm, nửa thành phẩm bao gồm cả doanh thu do tiêu thụ sản phẩm sản xuất bằng nguyên liệu của doanh nghiệp và của ngời đặt hàng, doanh thu về bàn giao khối lợng công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành, công tác thiết kế . + Doanh thu về tiêu thụ khác nh: cung cấp lao vụ, dịch vụ cho bên ngoài, bán các bản quyền phát minh, sáng chế, tiêu thụ những sản phẩm chế biến từ phế liệu, phế phẩm .Ngoài ra, doanh thu của doanh nghiệp còn bao gồm: các khoản trợ giá theo quy định của nhà nớc đối với những sản phẩm hàng hoá đợc nhà nớc trợ giá ( do chính sách kinh tế) nh khuyến khích xuất khẩu: mỗi một sản phẩm sẽ đợc nhà nớc trợ giá cho sản phẩm đó nếu bị thua lỗ; giá trị của các sản phẩm hàng hoá đợc sử dụng để biếu tặng hoặc tiêu dùng trong doanh nghiệp.* Doanh thu từ hoạt động khác gồm hai loại:+ Doanh thu từ hoạt động đầu t tài chính: là các khoản thu từ việc đầu t tài chính và kinh doanh về vốn đa lại cho doanh nghiệp. Bao gồm: các khoản thu từ hoạt động góp vốn liên doanh; các khoản thu từ hoạt động đầu t chứng khoán; các khoản thu về lãi tiền gửi ngân hàng, về tiền lãi do doanh nghiệp cho các đơn vị, tổ chức khác vay vốn .+ Doanh thu từ các hoạt động bất thờng: là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trớc hoặc có dự tính nhng ít có khả năng thực hiện và không xảy ra thờng xuyên. Bao gồm: các khoản thu từ việc bán vật liệu, tài sản thừa trong sản xuất; thu từ nhợng bán hoặc thanh lý TSCĐ; thu từ các khoản nợ khó đòi mà trớc đó đã xoá sổ; thu nhập kinh doanh từ những năm trớc( quên cha vào sổ).Xuất phát từ những vấn đề trên, việc thực hiện doanh thu của doanh nghiệp một cách kịp thời sẽ thúc đẩy tốc độ chu chuyển vốn, do đó ảnh h-ởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, có thể làm cho doanh nghiệp hoặc phát triển mạnh lên hoặc khiến doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh trên thị trờng và đi dần đến sự phá sản.2/ Các nhân tố ảnh h ởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm:Việc tiêu thụ sản phẩm và có doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp chịu ảnh hởng của một số nhân tố chủ yếu đó là: đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề, khối lợng sản phẩm sản xuất đa ra tiêu thụ, kết cấu sản phẩm hàng hoá đa ra tiêu thụ, chất lợng sản phẩm hàng hoá sản 5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368xuất, giá bán sản phẩm, công tác tổ chức bán hàng và thị trờng tiêu thụ sản phẩm.2.1/ Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề:Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành có khác nhau nên việc tiêu thụ sản phẩm có những đặc trng riêng, do đó doanh thu cũng phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất. Trong ngành công nghiệp, do sản phẩm sản xuất đa dạng, nhất là những sản phẩm tiêu dùng, dựa trên trình độ kỹ thuật cao, việc sản xuất ít bị lệ thuộc vào thiên nhiên và thời vụ, sản phẩm tiêu thụ nhanh do đó tiền thu bán hàng cũng nhanh hơn và thờng xuyên hơn. Trong ngành nông nghiệp, sản xuất lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và sản xuất mang tính thời vụ cho nên việc tiêu thụ sản phẩm cũng theo thời vụ tập trung chủ yếu vào mùa thu hoạch. Do đó doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong năm của doanh nghiệp thờng tập trung vào vụ thu hoạch còn ngành xây dựng cơ bản thì khác biệt rõ rệt so với hai ngành trên. Đó là sản xuất đơn chiếc theo đơn đặt hàng, thời gian thi công kéo dài, nên việc tiêu thụ cũng chỉ là những sản phẩm cá thể, tuỳ thuộc vào từng công trình cụ thể. Do đó, doanh thu cũng phụ thuộc vào thời gian và tiến độ hoàn thành công việc.2.2/ Khối l ợng sản phẩm sản xuất và đ a ra tiêu thụ: Khối lợng sản phẩm sản xuất có ảnh hởng trực tiếp đến khối lợng sản phẩm tiêu thụ. Khối lợng sản phẩm đa ra tiêu thụ cũng là nhân tố ảnh hởng tới quá trình tiêu thụ. Nếu khối lợng sản phẩm đa ra càng nhiều thì khả năng về doanh thu càng lớn, với điều kiện khối lợng sản phẩm đó phải phù hợp với nhu cầu thị trờng. Trong trờng hợp khối lợng sản phẩm đa ra quá lớn, vợt quá nhu cầu thị trờng, thì cho dù sản phẩm có hấp dẫn ngời tiêu dùng, giá cả có hợp lý, nhng sức mua lại có hạn nên việc tiêu thụ cũng bị hạn chế. Còn nếu doanh nghiệp đa ra thị trờng khối lợng sản phẩm nhỏ hơn nhu cầu thị trờng thì doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bị giảm đi, ảnh hởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặt khác, do không đáp ứng đủ nhu cầu nên sẽ dẫn đến việc có những khách hàng của doanh nghiệp sẽ tìm đến với doanh nghiệp khác có cùng loại sản phẩm. Nh vậy, doanh nghiệp sẽ mất đi một bộ phận khách hàng tức là doanh nghiệp đã kàm giảm thị phần của mình trong điều kiện việc tìm kiếm thị phần là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, trong công tác tiêu thụ sản phẩm các nhà quản lý doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trờng một cách kỹ lỡng để đánh giá chính xác nhu cầu và năng lực sản xuất của mình nhằm chuẩn bị một khối lợng sản phẩm hợp lý để đa ra tiêu thụ trên thị trờng.2.3/ Kết cấu sản phẩm hàng hoá đ a ra tiêu thụ: Trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp muốn đạt đợc hiệu quả kinh tế cao thì luôn phải đổi mới và đa ra thị trờng nhiều loại sản phẩm khác nhau, giá cả của chúng cũng khác nhau. Trong mỗi loại sản phẩm đó lại phải đa ra nhiều chủng loại, kích cỡ, mầu sắc, phẩm cấp, mẫu mã khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu cao thấp khác nhau cua ngời tiêu dùng. Khi đa sản phẩm ra tiêu thụ không phải mặt hàng nào cũng nh nhau mà có mặt 6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hàng tiêu thụ đợc nhiều do phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, giá cao, chất l-ợng thấp, tiêu thụ không đúng thị trờng .Thêm vào đó, khi sản xuất có thể có những mặt hàng chỉ phải bỏ ra chi phí tơng đói thấp nhng giá bán lại t-ơng đối cao, song cũng có những mặt hàng chi phí sản xuất tơng đối nhiều mà giá bán lại thấp. Đôi khi không tránh khỏi mặt hàng có chất lợng cao nhng không còn đợc a chuộng, trong khi có những mặt hàng chất lợng vừa phải, giá bán cao nhng tiêu thụ vẫn mạnh vì nó còn phù hợp với thị hiếu ng-ời tiêu dùng. Do đó, việc thay đổi kết cấu mặt hàng sản xuất cũng ảnh hởng nhiều đến doanh thu. Tuy nhiên, ta cũng thấy rằng, mỗi loại sản phẩm đều có tác dụng nhất định trong việc thoả mãn nhu cầu của ngời tiêu dùng, cho nên doanh nghiệp cũng không thể tự thay đổi kết cấu sản phẩm sản xuất đa ra tiêu thụ đợc. Vì vậy, việc nắm vững nhu cầu thị trờng đối với mỗi doanh nghiệp là một việc hết sức cần thiết, nó làm căn cứ để đa ra kết cấu sản phẩm hợp lý nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm nếu không hàng hoá sẽ bị ế ẩm, tồn đọng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu tìm tòi, cho ra đời những sản phẩm mới u việt hơn, thay thế cho những sản phẩm đã bị lỗi thời để đối phó với sự biến động của thị trờng.2.4/ Chất l ợng sản phẩm hàng hoá sản xuất: Chất lợng sản phẩm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong cạnh tranh. Việc sản xuất gắn liền với việc đảm bảo và nâng cao chất lợng sản phẩm. Chất lợng sản phẩm đợc nâng cao không những có ảnh h-ởng tới giá bán sản phẩm mà còn ảnh hởng tới khối lợng tiêu thụ, do đó nó ảnh hởng trực tiếp tới doanh thu. Có thể nói chất lợng sản phẩm là một vũ khí cạnh tranh sắc bén có thể đè bẹp các đối thủ trên thị trờng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp muốn quảng cáo cho sản phẩm của mình thì luôn phải đa quảng cáo về chất lợng lên hàng đầu. Chất lợng sản phẩm tốt không chỉ thu hút khách hàng, làm tăng khối l-ợng sản phẩm tiêu thụ mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao giá bán sản phẩm một cách hợp lý mà vẫn tiêu thụ đợc. Nếu tiêu thụ đợc dễ dàng thì doanh nghiệp sẽ nhanh chóng thu đợc tiền bán hàng. Ngợc lại, nếu chất lợng sản phẩm kém thì việc tiêu thụ sẽ gặp khó khăn, cả khi giá bán rẻ vẫn không đợc ngời tiêu dùng chấp nhận. Nâng cao chất lợng sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo uy tín của doanh nghiệp với khách hàng. nó là sợi dây vô hình thắt chặt khách hàng với doanh nghiệp và tạo điều kiện cho tiêu thụ sản phẩm dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi, làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp.2.5/ Giá bán sản phẩm: Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá và giá cả xoay quanh giá trị, giá cả sản phẩm tác động rất lớn tới quá trình tiêu thụ sản phẩm. Với cơ chế thị trờng hiện nay, giá cả đợc hình thành tự phát trên thị trờng theo sự thoả thuận giữa ngời mua và ngời bán,do đó doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng giá cả nh một công cụ sắc bén để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Khi doanh nghiệp đa ra một mức giá bán phù hợp với chất l-ợng sản phẩm sẽ đợc đông đảo ngời tiêu dùng chấp nhận, doanh nghiệp sẽ 7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368dễ dàng tiêu thụ sản phẩm của mình. Còn nếu khi giá quá cao thì ngời tiêu dùng sẽ không chấp nhận, lúc đó sản phẩm của doanh nghiệp không tiêu thụ đợc sẽ bị ứ đọng. Một cách làm khác cho doanh nghiệp là doanh nghiệp có thể dùng giá bán để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác bằng cách nghiên cú phơng pháp làm cho giá bán sản phẩm của mình hạ hơn so với sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác. Làm nh vậy, doanh nghiệp có thể thu hút đợc khách hàng của các đối thủ cạnh tranh và có thể thành công trên thị trờng.Đối với thị trờng nông thôn, miền núi, nơi có thu nhập thấp kà những thị trờng sức mua có hạn. Do việc tiêu thụ sản phẩm ở mức độ thấp nên giá cả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với mức giá thấp hơn có thể tạo ra sức tiêu thụ lớn hơn và ngợc lại, giá cao hơn một chút là có thể làm giảm sức tiêu thụ đi rất nhiều, thậm chí không tiêu thụ đợc.Tóm lại, các quyết định về giá bán sản phẩm sản xuất ra của doanh nghiệp ngoài một số loại sản phẩm có tính chất chiến lợc đợc nhà nớc bảo hộ và định giá, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế thị trờng và quan hệ cung cầu. Doanh nghiệp phải tự tính toán, cân nhắc và định đoạt sao cho giá bán của sản phẩm phải bù đắp đợc phần t liệu, vật chất đa vào sản xuất, trả lơng hay tiền công cho ngời lao động và có lợi nhuận để thực hiện tái sản xuất giản đơn và mở rộng. 2.6/ Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp: Bao gồm nhiều mặt:*Về hình thức bán hàng: Một doanh nghiệp nếu áp dụng tổng hợp các hình thức bán hàng nh bán buôn, bán lẻ, bán hàng tại kho của doanh nghiệp, tại kho của khách hàng, bán tại cửa hàng .tất nhiên sẽ tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm hơn một doanh nghiệp khác chỉ áp dụng một hình thức bán hàng.Để mở rộng và chiếm lĩnh thị trờng, các doanh nghiệp còn có thể tổ chức mạng lới các đại lý phân phối sản phẩm. Khi các đại lý này đợc mở rộng và hoạt động có hiệu quả sẽ nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp và tăng thị phần của doanh nghiệp. Ngợc lại, khi các đại lý hoạt động kém hiệu quả sẽ dẫn tới việc giảm sút doanh thu tiêu thụ sản phẩm.* Về mặt tổ chức thanh toán: Doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều ph-ơng thức thanh toán khác nhau nh: thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hàng đổi hàng, thanh toán ngay .Với các hình thức thanh toán đa dạng đó sẽ làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái và có thể lựa chọn cho mình phơng thức thanh toán thuận lợi nhất do đó có thể thu hút đợc đông đảo khách hàng đến với doanh nghiệp, khi đó sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tiêu thụ đợc nhiều hơn. Nếu doanh nghiệp chỉ áp dụng một phơng thức thanh toán nào đó thì sẽ dẫn đến khả năng phơng thức đó chỉ phù hợp với khách hàng này nhng lại không phù hợp với khách hàng khác. Mặt khác, nếu doanh nghiệp có những hình thức khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh, thanh toán ngay bằng việc chiết khấu bán hàng thì 8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cũng sẽ thu hút đợc khách hàng nhiều hơn, đẩy mạnh đợc tốc độ tiêu thụ sản phẩm và đó chính là đòn bẩy kích thích việc tiêu thụ sản phẩm.* Về các dịch vụ kèm theo trong công tác tiêu thụ sản phẩm: Để tăng sức cạnh tranh trong công tác tiêu thụ, doanh nghiệp phỉa luôn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng bằng cách tổ chức các dịch vụ vận chuyển, bảo hành sản phẩm, lắp ráp sản phẩm .Điều này sẽ làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái, yên tâm và tin tởng hơn khi dùng sản phẩm của doanh nghiệp. Trong trờng hợp doanh nghiệp làm không tốt khâu này sẽ gây mất uy tín, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ yếu đi và nh vậy công tác tiêu thụ sẽ gặp khó khăn.* Về quảng cáo và giới thiệu sản phẩm: Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt, thì quảng cáo chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quảng cáo giới thiệu sản phẩm đem đến cho khách hàng những thông tin cô đọng, đặc trng nhất về sản phẩm một cách nhanh nhất và rộng khắp Trên cơ sở biết đến sản phẩm của doanh nghiệp, khách hàng sẽ có sự so sánh và đi đến lựa chọn sản phẩm cho chính họ trớc khi quyết định mua sản phẩm nào. Quảng cáo là một trong những vấn đề có tính chất chiến lợc của sản xuất- tiêu thụ. Mục tiêu của quảng cáo là phải đa thông tin đến ngời tiêu dùng về mặt hàng nào đó một cách thật ấn tợng để thu hút sự chú ý của ng-ời tiêu dùng. 2.7/ Thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm: Nói đến sản xuất hàng hoá là phải nói đến thị trờng tiêu thụ vì thị tr-ờng là nơi tiêu thụ sản phẩm và cũng là nơi cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin quan trọng để đề xuất và xây dựng các kế hoạch sản xuất, chiến lợc đầu t vào sản xuất kinh doanh. Thị trờng là một thực thể tồn tại khách quan còn kế hoạch thuộc về chủ quan của con ngời, bởi vậy thị trờng phải đợc nghiên cứu trớc khi đề ra kế hoạch sản xuất. Những kết quả nghiên cứu thị trờng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết về danh mục của những sản phẩm hàng hoá đợc tiêu thụ, về sự phù hợp của chủng loại hàng hoá. Làm tốt công tác nghiên cứu thị trờng, doanh nghiệp có thể nắm bắt đợct nào chủ yếu, thị trờng nào là thứ yếu để phân phối lợng sản phẩm hợp lý cho từng thị trờng. Từ đó doanh nghiệp có thể tăng khối lợng sản phẩm tiêu thụ và tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Qua nghiên cứu thị trờng, doanh nghiệp có thể nắm bắt đợc nhu cầu,thị hiếu của từng bộ phận thị trờng để bố trí kết cấu sản phẩm tiêu thụ phù hợp với từng bộ phận đó.Những nhân tố chủ yếu trên đây có ảnh hởng trực tiếp tới quá trình tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ l-ỡng những nhân tố này để từ đó tìm ra những biện pháp cần thiết để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay.3/ Lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp: 9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đối mặt với tình hình thị trờng cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm cũng là một chỉ tiêu tài chính, nó cho biết khả năng của việc tiếp tục quá trình tái sản xuất của một doanh nghiệp Kế hoạch này lập có chính xác hay không cũng ảnh hởng tới kế hoạch lợi nhuận và các bộ phận kế hoạch khác. Chính vì vậy, cần phải quan tâm và không nhgừng cải tiến việc lập chỉ tiêu kế hoạch này.- Căn cứ lập kế hoạch doanh thu: Để lập kế hoạch doanh thu bán hàng là dựa vào các đơn đặt hàng và các hợp đồng kinh tế đã đợc ký kết với các đơn vị khác. Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch doanh thu bán hàng dựa trên các kết quả nghiên cứu thị trờng đối với từng loại sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp. Mặt khác doanh nghiệp có thể căn cứ vào tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá thực tế của một vài năm trớc, căn cứ vào khả năng sản xuất của doanh nghiệp trong năm kế hoạch để lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm.- Nội dung của kế hoạch doanh thu: doanh thu tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào số lợng sản phẩm tiêu thụ và giá bán đơn vị sản phẩm kỳ kế hoạch. Công thức:Trong đó: T = niGiSti1)*( T : doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Sti : số lợng sản phẩm tiêu thụ của từng loại trong kỳ kế hoạch. Gi : giá bán đơn vị sản phẩm của từng loại sản phẩm i. i =1,n :loại sản phẩm dự tính tiêu thụ kỳ kế hoạch.Bộ phận sản phẩm trong năm kế hoạch có thể không tiêu thụ hết mà để bán ở năm sau, đồng thời trong năm kế hoạch có thể bán những sản phẩm đã sản xuất ở năm trớc. Vì vậy, số lợng sản phẩm tiêu thụ kỳ kế hoạch phụ thuộc vào số lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch, số lợng sản phẩm kế d dự tính đầu kỳ kế hoạch và số lợng sản phẩm kế d dự tính cuối kỳ kế hoạch. Công thức xác định số lợng sản phẩm tiêu thụ kỳ kế hoạch nh sau: Sti = Sdi + Sxi - Sci. Trong đó: Sdi: số lợng sản phẩm kết d đầu kỳ kế hoạch của sản phẩm thứ i.Sxi: số lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch.Sci: số lợng sản phẩm kết d dự tính cuối kỳ kế hoạch.i : loại sản phẩm.Số lợng sản phẩm kết d dự tính đầu kỳ kế hoạch bao gồm hai bộ phận: số lợng sản phẩm tồn kho đến 31/12 năm trớc(năm báo cáo) và số lợng sản phẩm đã xuất giao cho khách hàng nhng cha thanh toán xong. Vì kế hoạch năm thờng lập vào quý IV năm báo cáo nên số lợng sản phẩm kết d đầu kỳ phải dự tính theo công thức sau:Sd = S3 + Sx4 - St4Trong đó:10[...]... quan của Công ty đem lại. Do đó Công ty cần khắc phục hạn chế này.Tóm lại, trong năm 2002 Công ty Da giầy Hà nội đà có rất nhiều cố gắng trong công tác tiêu thụ sản phẩm để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, tuy nhiên công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục.3/ Những vấn đề đặt ra đối với công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội:Trong năm 2002, Công ty Da. .. tt của Công ty trong năm 2002.2/ Tình hình tiêu thụ sản phẩm và nhiều biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội trong năm 2002:2.1/ Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trờng, Công ty Da giầy Hà nội đà từng bớc đi lên để khẳng định vị trí và uy tín của mình. Xuất phát từ tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các. .. thức trên ta có thể thấy đợc doanh thu tiêu thụ sản phẩm giầy của Công ty chịu ảnh hởng của ba nhân tố đó là: + Số lợng giầy tiêu thụ. + Kết cấu các loại giầy tiêu thụ. + Giá bán bình quân một đôi giầy mỗi loại.Nhân tố thứ nhất: Số lợng giầy tiêu thụ. Trong năm 2002, Công ty dự kiến với mặt hàng giầy bata với khối l-ợng tiêu thụ là 35.000 đôinhng thực tế tiêu thụ tăng 27.510 đôi vợt mức kế hoạch... đốc công ty đứng đầu bộ máy quản lý trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh hoặc gián tiếp thông qua các phó giám đốc. Các phòng ban có một sự ®éc lËp t¬ng ®èi nhng cịng cã mèi quan hƯ gần gũi tơng tác, phối hợp nhịp nhàng để bộ máy của công ty vận hành trôi chảy.sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 1.3/ Đặc điểm sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội:Sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội là giầy vải các. .. hớng, biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội.Với ý nghĩa thiết thực của đề tài nghiên cứu, tìm ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Da giầy Hà nội, góp phần vào sự phát triển của Công ty, em hy vọng bài chuyên đề này có thể phần nào đó đợc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty. Em rất mong nhận đợc sự... hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty phải đi vào phân tích cụ thể tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2002 so với kế hoạch đặt ra để thấy rõ tác động tích cực của các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mà Công ty áp dụng và rút ra những kết luận chính xác.2.2/ Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm:a/ ý nghĩa của phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm... nhằm tham kiến góp phần đẩy mạnh hơn công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm trong quá trình tổ chức sản xuất, góp phần đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Công ty trong cơ chế kinh tế mới.Bố cục chuyên đề gồm các nội dung sau: Chơng 1: Tiêu thụ sản phẩm và sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp. Chơng 2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội.Chơng 3:... trờng tiêu thụ mà doanh nghiệp có thể tăng giá bán khi thấy cầu về tiêu thụ sản phẩm của Công ty tăng lên. Qua đó có thể thấy việc tăng giảm giá bán sản phẩm của Công ty là rất hợp lý biểu hiện sự năng động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần nâng cao doanh thu, đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm.ãChiết khấu bán hàng: Cùng với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tiêu. .. doanh thu tiêu thụ sản phẩm:Thực tế ở Công ty Da giầy Hà nội hiện nay cho thấy Công ty đà mở rộng thị trờng tiêu thụ nội địa, đặc biệt năm 2001, 2002 vừa qua Công ty đà mở rộng đợc hệ thống phân phối sản phẩm thông qua các đại lý bán hàng, các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm ở hầu khắp các tỉnh, thành phố. Việc mở rộng đợc thị trờng trong nớc này đà tăng số lợng tiêu thụ của Công ty lên nhiều.... da VN .-Giai đoạn tõ 1960 -> 1987, C«ng ty thc da ViƯt Nam từ một công ty hợp doanh mang tên mới Nhà máy da Thụy Khuê trực thuộc công ty tạp phẩm của Bộ công nghiệp nhẹ. Trong giai đoạn này Công ty đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp da công nghiệp phục vụ các ngành công nghiệp trong nớc. Đây là giai đoạn phát triển nhất của công ty. Số lợng công nhân lúc này lên tới 600 ngời, sản lợng . chảy.sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty1 .3/ Đặc điểm sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội:Sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội là giầy vải các loại. Sản phẩm đợc. tình hình tiêu thụ giầy và một số giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở Công ty. Chơng 2:Tình hình tiêu thụ ở Công ty Da giầy Hà nội.I/
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN.doc.DOC, Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN.doc.DOC, Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN.doc.DOC, Nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm:, Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề: Khối l ợng sản phẩm sản xuất và đ, Kết cấu sản phẩm hàng hoá đ a ra tiêu thụ: Chất l ợng sản phẩm hàng hoá sản xuất:, Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp: Bao gồm nhiều, Thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm:, Phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm: Chính sách giá cả hàng hoá:, Mở rộng mạng l ới phân phối sản phẩm: Quảng cáo: Một số biện pháp Marketing khác:, Thuận lợi: Khó khăn :, Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2002 của Công ty :, Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm: a

Hình ảnh liên quan

2/ Tình hình tiêu thụ sản phẩm và nhiều biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội trong năm 2002: - Các phương hướng thúc đẩy tiêu thụ sp của công ty Da giầy HN.doc.DOC

2.

Tình hình tiêu thụ sản phẩm và nhiều biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội trong năm 2002: Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan