0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Một số biện pháp về công tác quản lý bán hàng nhằm tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm:

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 40 -41 )

II/ Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩ mở Công ty Da giầy Hà nội :

3/ Một số biện pháp về công tác quản lý bán hàng nhằm tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm:

thu tiêu thụ sản phẩm:

Thực tế ở Công ty Da giầy Hà nội hiện nay cho thấy Công ty đã mở rộng thị trờng tiêu thụ nội địa, đặc biệt năm 2001, 2002 vừa qua Công ty đã mở rộng đợc hệ thống phân phối sản phẩm thông qua các đại lý bán hàng, các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm ở hầu khắp các tỉnh, thành phố. Việc mở rộng đợc thị trờng trong nớc này đã tăng số lợng tiêu thụ của Công ty lên nhiều. Tuy nhiên, ta thấy rằng đối với hệ thống bán buôn, bán lẻ sản phẩm của Công ty trên khắp cả nớc, Công ty vẫn cha có các hình thức hớng dẫn hoặc khuyến khích họ hoạt động có hiệu quả hơn, đảm bảo thanh toán tiền hàng cho Công ty nhanh và đúng thời hạn... Vậy để cho việc bán hàng của Công ty cũng nh các đại lý bán hàng của Công ty hoạt động có hiệu quả thì Công ty nên xem xét các khiá cạnh sau:

- Các đại lý bán hàng phải có trình độ nghiệp vụ bán hàng ở một mức độ nhất định để có thể thay mặt Công ty thực hiện các công việc giao dịch với khách hàng.

- Việc mở các đại lý cần chú ý đến vấn đề thanh toán của đại lý, vấn đề kiểm soát chặt chẽ đối với các đại lý. Cho nên định kỳ có thể hàng tháng, hàng quý Công ty cần trực tiếp kiểm tra các đại lý để phát hiện kịp thời các sai sót yếu kém và có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Nâng cao chất lợng công tác bán hàng, giao dịch bán hàng:

Trong nền kinh tế thị trờng ngày càng phát triển thì việc phục vụ khách hàng chu đáo là rất cần thiết. Công ty đã tiến hành giới thiệu trực tiếp sản phẩm với khách hàng thông qua các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của mình. Để hoạt động này có hiệu quả Công ty cũng cần chú ý đến việc trng bày sản phẩm sao cho thật đẹp, hấp dẫn có kèm theo nhiều hình mẫu quảng cáo sản phẩm, nhân viên bán hàng phải có kiến thức về sản phẩm, có thái độ phục vụ khách hàng tận tình chu đáo. Các cửa hàng này phải có điều kiện mua bán thuận lợi và thu hút khách hàng nh: nằm ở nơi dân c đông đúc, thu hút đợc sự chú ý của nhiều ngời tiêu dùng, có chỗ để xe thuận lợi cho khách vào nua hàng...

Ngoài ra, Công ty có thể đa các khách hàng quan trọng đi tham quan quá trình sản xuất để khách hàng có thể thấy và kiểm tra đợc chất lợng của

từng khâu sản xuất. Khi có sản phẩm mới hoặc sản phẩm đã đợc cải tiến so với sản phẩm cũ, Công ty cũng cần trực tiếp giới thiệu với khách hàng trong quá trình giao dịch để khách hàng thấy rõ đợc u điểm của sản phẩm. Nếu khách hàng có các yêu cầu khác về sản phẩm tuy Công ty cha sản xuất hoặc không sản xuất nhng có thể đảm nhận đợc, Công ty cũng có thể chấp nhận những yêu cầu của khách hàng để nghiên cứu.

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 40 -41 )

×