0

Phơng hớng phát triể n:

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 37-37 )

Cùng với sự phát triển của xã hội nhu cầu tiêu dùng đòi hỏi ngày một nâng cao. Xu hớng tiêu dùng nhằm vào các chủng loại giầy dép phong phú về mẫu mã, chất lợng bảo đảm, giá cả phù hợp. Để định hớng phát triển thị trờng tiêu thụ cần căn cứ vào mục tiêu chiến lợc của toàn ngành và của Tổng công ty da giầy Việt nam, căn cứ vào thực trạng tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây cũng nh căn cứ vào kết quả bớc đầu nghiên cứu thị trờng, Công ty Da giầy Hà nội đã xác định các định hớng kế hoạch cho những năm tới. Cụ thể nh sau :

- Khẳng định quan điểm hớng ra xuất khẩu với phơng hớng chuyển mạnh từ gia công sang mua nguyên liệu bán thành phẩm, đảm bảo nâng cao thành quả tăng nhanh tích luỹ, nâng cao chất lợng và đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu.

- Coi trọng thị trờng nội địa, tự từ kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu với giá rẻ ổn định, đáp ứng yêu cầu chất lợng. Khai thác tối đa năng lực nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng phát triển của tiêu dùng trong nớc về các mặt hàng thông dụng, trang phục, nhu cầu bảo hộ lao động và đáp ứng các nhu cầu sản xuất công nghiệp khác.

- Hình thành mạng lới tiêu thụ xuyên suốt trên phạm vi cả nớc, tổ chức các đại lý, các cửa hàng bán lẻ để dần thoả mãn thị hiếu và nhu cầu tiêu dùng, tổ chức nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trờng chú trọng mẫu mốt thời trang để vơn tới chiếm lĩnh thị trờng. đồng thời tổ chức mạng lới tiêu thụ tại các thành phố lớn, khu công nghiệp trọng tâm, khu dân c và vùng nông thôn ...để đáp ứng yêu cầu của đông đảo ngời tiêu dùng, tạo thế cạnh tranh với hàng nhập từ Trung quốc và các nớc trong khu vực.

- Chú trọng đào tạo thiết kế mẫu mốt thời trang, đào tạo đội ngũ tiếp thị trẻ có năng lực để giới thiệu sản phẩm đến ngời tiêu dùng giúp Công ty chuyển đổi phơng thức nhanh chóng đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển

của Công ty cũng nh mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc sau năm 2010.

- Bồi dỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề của Công ty đảm bảo tiếp thu nhanh chóng sự chuyển dịch sản xuất từ các nớc đã phát triển phấn đấu làm chủ trong sản xuất.

- Tìm kiếm và phát triển nguồn lực tài chính lâu dài u tiên các dự án đầu t mở rộng và đầu t mới nhằm gia tăng năng suất, đảm bảo đạt trình độ công nghệ.

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 37 -37 )