0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Tổ chức tốt công tác điều tra, nghiên cứu thị trờng:

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 43 -45 )

II/ Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩ mở Công ty Da giầy Hà nội :

6/ Tổ chức tốt công tác điều tra, nghiên cứu thị trờng:

Trong thực tế, việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty so với tình hình tiêu thụ còn cha hoàn toàn ăn khớp với nhau về mặt số lợng sản phẩm tiêu thụ và giá bán sản phẩm : số lợng sản phẩm tiêu thụ nội địa thực tế so với kế hoạch tăng 78,6%, số lợng sản phẩm xuất khẩu thực tế so với đã giảm 3,17% và giá bán của tất cả các loại sản phẩm thực tế so với kế hoạch đều giảm. Nguyên nhân của thực trạng này chính là do việc nghiên cứu tình hình thị trờng và dự đoán xu hớng biến động của thị trờng trớc khi lập kế hoạch cha sâu sát và cha tính hết đợc mức độ ảnh hởng sâu sắc về sự biến động của các nhân tố có liên quan đến tốc độ tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Do vậy, điều này không những ảnh hởng tới tình hình tiêu thụ thực tế của Công ty mà còn ảnh hởng đến các bộ phận kế hoạch khác của Công ty nh kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính...

Do đó, ta thấy việc nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của ngời tiêu dùng trên thị trờng để đa ra đợc các mẫu mã giầy hấp dẫn đợc họ là điều hết sức cần thiết đối với Công ty hiện nay.

Hiện nay, ngoài việc cố gắng đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm ra n- ớc ngoài Công ty còn đang chú trọng đến việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội địa. Chính vì vậy, Công ty cần có một hớng điều tra nghiên cứu thị tr- ờng trong và ngoài nớc thật hợp lý và đa nó thành một hoạt động thờng xuyên của Công ty. Để tổ chức tốt công tác này đòi hỏi Công ty phải có một đội ngũ cán bộ điều tra nghiên cứu thị trờng nắm vững các nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ marketing, biết cách thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin.

Công ty cần tăng cờng điều tra trực tiếp ngời tiêu dùng trên diện rộng. Công việc này đòi hỏi cần phải có thời gian và sự đầu t hợp lý. Công ty cần tiến hành theo cách cử nhân viên điều tra thị trờng một số vùng mà sản phẩm của Công ty tiêu thụ mạnh hoặc cha tiêu thụ đợc nhiều. Tổ chức thu thập ý kiến khách hàng để nhân viên điều tra thị trờng phân loại xử lý và trên cơ sở đó lập báo cáo chi tiết, chính xác về từng mảnh thị trờng, trình lên Ban Giám Đốc, từ đó đề ra các phơng hớng sản xuất tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả.

# Trên đây là một số ý kiến đóng góp với Công ty để Công ty có thể xem xét và vận dụng nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ cuả mình. Tuy nhiên, để cho sản phẩm của Công ty có thể tiêu thụ đợc mạnh mẽ và thuận

lợi hơn, đặc biệt đối với sản phẩm giầy xuất khẩu thì ngoài sự nỗ lực từ phía Nhà nớc. Nhà nớc đã có u đãi đối với sãn phẩm xuất khẩu của Công ty nói riêng và của nhiều doanh nghiệp nói chung. Đó là miễn thuế xuất khẩu ( thuế xuất khẩu là 0%). Nhng bên cạnh đó, Nhà nớc cần có sự hỗ trợ từ các mặt khác chẳng hạn nh về các giấy tờ, thủ tục hành chính, thủ tục chất lợng hàng hoá và các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh...cụ thể Nhà nớc có thể giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết đặc biệt là một vài thủ tục hải quan không cần thiết đã tạo những khó khăn cho Công ty trong khâu xuất khẩu hàng ra nớc ngoài, giảm bớt các khâu kiểm định chất lợng hàng hoá tại cửa khẩu...để có thể giúp Công ty rút ngắn đợc thời gian lu hàng hoá tại cửa khẩu và thực hiện giao hàng cho khách đúng thời điểm nh đã ký kết trong hợp đồng, mặt khác có thể giúp Công ty giảm bớt đợc chi phí bán hàng. Vì vậy nếu có sự can thiệp và hỗ trợ từ phía Nhà nớc về một số mặt nh đã nêu trên thì việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty nói riêng và của các doanh nghiệp khác nói chung sẽ thuận lợi và sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn

Tóm lại có thể nói việc phân tích, đánh giá về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà nội là rất cần thiết. Qua đó, Công ty đánh giá đợc nh mặt mạnh của mình để tiếp tục phát huy và chỉ ra những mặt còn tồn tại, tìm hiểu rõ nguyên nhân do đâu để rút những bài học kinh nghiệm và tìm kiếm những giả pháp tối u để nhanh chóng khắc phục những tồn tại đó. Nếu Công ty làm tốt việc này thì công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty sẽ đạt hiệu quả cao hơn và đó cũng chính là những ý kiến đóng góp nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội.

kết luận

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì tiêu thụ sản phẩm là một hoạt động quan trọng, bao trùm từ khâu đầu đến khâu cuối. Ta không thể hiểu một cách đơn giản “ tiêu thụ sản phẩm là đầu ra “ bởi vì sản phẩm muốn đợc ngời tiêu dùng chấp nhận lại do chất lợng, giá cả của sản phẩm đó quyết định. Những yếu tố ấy phụ thuộc rất nhiều vào đầu vào của doanh nghiệp đó là nguồn nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, lao động, vốn...Khi thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp mới có thể bù đắp đợc mọi chi phí đã bỏ vào sản xuất kinh doanh, thực hiện đợc tái sản xuất một cách thuận lợi và đạt mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận trong kinh doanh.

Trớc sự cạnh tranh ngay càng gay gắt của nền kinh tế thị trờng, để tiêu thụ đợc sản phẩm của mình trong số hàng chục loại sản phẩm tơng tự nh vậy thật không phải dễ. Đối với Công ty Da giầy Hà nội, việc nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm lại càng có ý nghĩa thiết thực hơn bởi đạc điểm cạnh tranh giữa trong nớc và ngoài nớc. Hơn nữa trớc tình trạng sản xuất kinh doanh khó khăn trong mấy năm vừa qua, thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty bị thu hẹp, việc đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty là một vấn đề cấp thiết.

Trong thời gian đợc thực tập tại Công ty, với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng Tài vụ, các phòng ban chức năng và đặc biệt là sự giúp đỡ của thầy giáo em đã mạnh dạn phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và đề đạt một số ý kiến nhằm góp phần nhỏ bé vào việc đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, do thời gian thực tập ngắn và trình độ còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong đợc sự giúp đỡ, chỉ bảo của các thầy cô trong trờng, của các cán bộ Công ty Da giầy Hà nội để cuốn chuyên đề này đợc hoàn chỉnh. Và em cũng hy vọng rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ phát triển theo chiều hớng ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn, các thầy cô giáo trong trờng đã đóng góp nhiều vào công sức dạy dỗ em trong suốt quá trình học tập tại trờng, với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn thầy giáo đã tận tình hớng dẫn em hoàn thành cuốn chuyên đề này. Và đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Da giầy Hà nội, các cô chú phòng Tài vụ, xin cảm ơn các bạn đồng học đã cùng trao đổi và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài.

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 43 -45 )

×