0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Xây dựng chiến lợc quảng cáo tổng hợp dới nhiều hình thức:

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 42 -43 )

II/ Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩ mở Công ty Da giầy Hà nội :

5/ Xây dựng chiến lợc quảng cáo tổng hợp dới nhiều hình thức:

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trờng hiện nay thì quảng cáo giới thiệu sản phẩm là biện pháp rất hữu hiệu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Quảng cáo có rất nhiều hình thức khác nhau và cần có nhiều các khoản chi phí rất lớn. Chính vì vậy, phải quảng cáo làm sao có hiệu quả tiết kiệm đợc chi phí và mục đích cuối cùng là tạo ra đợc nhiều lợi nhuận.

Để cho việc quảng cáo đạt hiệu quả cao, Công ty có thể xem xét những hình thức nh:

- Trong các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty cũng nh tại các đại lý bán hàng, việc quảng cáo về sản phẩm của Công ty cần đợc tăng cờng.Công ty nên có các tranh ảnh về sản phẩm của mình trong gian hàng, nên tiến hành làm các tập hình nhỏ trong đó giới thiệu các loại giầy của Công ty với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau để tặng cho khách hàng khi họ đến mua tại cửa hàng của Công ty; có thể có các băng hình về dây chuyền sản xuất giầy và phơng thức tiến hành sản xuất giầy...để quảng cáo về Công ty và sản phẩm của Công ty cho khách hàng biết. Ngoài ra, bao gói của sản phẩm cũng là một hình thức quảng cáo sản phẩm cho Công ty cần đợc chú ý đến.

- Công ty có thể tiến hành quảng cáo thông qua hệ thống báo chí và đài truyền hình nh: những bài phóng sự ngắn, những hình ảnh về sản phẩm của Công ty trên tivi...

- Công ty cũng có thể tiến hành quảng cáo cho sản phẩm của mình thông qua hình thức tài trợ các đôi giầy vải dùng trong thi đấu thể thao cho các cuộc thi đấu thể thao trong nớc nhằm làm cho nhiều đối tợng tiêu dùng biết đến sản phẩm của Công ty.

- Hơn nữa Công ty cần tham gia vào các đợt hội chợ triển lãm trên phạm vi toàn quốc và ở nớc ngoài vì đay là cơ hội tốt để Công ty thực hiện nhiều mục đích của mình nh: quảng cáo giới thiệu sản phẩm của mình với khách hàng trong và ngoài nớc, nắm bắt thông tin từ phía ngời tiêu dùng, học tập kinh nghiệm của các bạn hàng, và đặc biệt thông qua đó Công ty có thể ký kết các hợp đồng bán hàng với khách hàng.

- Một điều hết sức quan trọng là để thực hiện đợc những công việc trên, Công ty cần thiết phải trích một phần lợi nhuận để lại của mình để có thể chi cho các hoạt động đó và làm sao cho phần lợi nhuận đã trích ra trớc đó phải đem lại đợc lợi nhuận cao hơn cho Công ty sau này.

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 42 -43 )

×