0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Tăng cờng các biện pháp khuyến khích kinh tế để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm:

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 41 -42 )

II/ Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩ mở Công ty Da giầy Hà nội :

4/ Tăng cờng các biện pháp khuyến khích kinh tế để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm:

thụ sản phẩm:

Để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Công ty cần sử dụng tất cả các biện pháp có tính chất đòn bẩy nh:

- Sử dụng chiết khấu bán hàng:

Trong năm qua, do sức mua trên thị trờng đối với nhiều loại sản phẩm hàng hoá có xu hớng chậm lại hoặc giảm sút. Chính vì vậy, khâu thanh toán tiền hàng giữa các khách hàng lớn, các đại lý bán hàng với các doanh nghiệp sản xuất thờng xảy ra tình trạng thanh toán chậm, không đúng thời hạn đã ký kết, thậm chí còn có trờng hợp nợ nần cha có khả năng thanh toán cho doanh nghiệp.

Trên thực tế, tình hình thanh toán của Công ty Da giầy Hà nội cũng không tránh khỏi có những trờng hợp nh vậy xảy ra, gây khó khăn không ít cho Công ty trong việc huy động vốn đa vào tái sản xuất hay thanh toán cho ngân hàng hoặc khách hàng mà Công ty đã mua hàng của họ. Vì vậy, trong thời gian tới Công ty cần xem xét để có thể vân dụng biện pháp chiết khấu hàng bán nhằm hạn chế việc thanh toán chậm hoặc nợ quá hạn không có khả năng thanh toán. Công ty có thể khấu trừ cho khách hàng một số tiền t- ơng đơng với một tỷ lệ phần trăm tính trên trị giá số hàng hoá đã mua. Đối với khách hàng mua sản phẩm với khối lợng lớn, thanh toán ngay sẽ đợc h- ởng tỷ lệ chiết khấu cao, còn thanh toán trong một thời gian ngắn thì đợc h- ởng tỷ lệ chiết khấu thấp hơn. Tuy nhiên tỷ lệ chiết khấu phải đợc quy định sao cho thích hợp để có thể phát huy đợc hiệu quả của nó trong công tác thanh toán tiền hàng và phải đợc đặt trong sự liên hệ với lãi suất ngân hàng.

- Giảm giá hàng bán:

+ Giảm giá theo mùa: ta thấy rằng thờng vào giữa quý I cho đến hết quý II, sản phẩm của Công ty có tiêu thụ chậm lại do đặc điểm sản phẩm của Công ty không thích ứng với những mùa đó, đặc biệt là những sản phẩm tiêu thụ trong nớc. Do vậy, Công ty đã có chính sách giảm giá sản phẩm xuống để đẩy mạnh tiêu thụ, nhng chỉ giảm giá cho khách hàng mua với số lợng lớn và mức độ giảm giá cũng không đáng kể.

Để có thể thúc đẩy đợc việc tiêu thụ hàng hoá vào thời điểm này, Công ty có thể giảm giá sản phẩm xuống thấp hơn so với giá bán bình th- ờng để làm sao cho ngời tiêu dùng biết đợc mức độ giảm giá vì ngời tiêu dùng rất quan tâm đến vấn đề này.

+ Giảm giá trong thời kỳ ngắn hạn: tại các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty vào các dịp lễ tết, khai trơng...Công ty có thể giảm giá bán sản phẩm trong một số ngày ngắn nhằm thu hút khách hàng mua

sản phẩm với giá rẻ hơn ngày thờng. Trong những ngày này mọi khách hàng dù mua nhiều hay ít đều đợc giảm giá.

- Duy trì hình thức vận chuyển miễn phí, giảm giá cho khách hàng nua sản phẩm của Công ty với khối lợng lớn:

Đây là một hình thức bán hàng tốt, góp phần làm tăng lợng sản phẩm bán ra của Công ty. Do vậy Công ty nên duy trì phơng thức này. Tuy nhiên khi đảm nhận dịch vụ vận chuyển miễn phí này Công ty cần tính toán thật kỹ xem với số lợng hàng hoá bán ra nh vậy thì doanh số hàng thu về có thể bù lại đợc chi phí gánh thêm ấy không.

Ngoài ra Công ty cũng cần quan tâm hơn nữa đến các thủ tục hành chính khi vận chuyển và xuất giao hàng. Nếu làm tốt đợc công tác vận chuyển miễn phí thì sẽ tạo cho khách hàng một cảm giác yên tâm thoải mái khi ký kết hợp đồng lâu dài với Công ty và khi mua sản phẩm của Công ty.

- Một số biện pháp khuyến khích kinh tế khác:

+ Vào các dịp lễ tết, hội hè Công ty có thể bán hàng với hình thức kèm theo quà tặng nhằm tăng số lợng bán ra.

+ Công ty cũng có thể tài trợ bằng hàng hoá của mình để bồi dỡng cho các đại lý chỉ tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 41 -42 )

×