0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm:

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 39 -40 )

II/ Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩ mở Công ty Da giầy Hà nội :

2/ Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm:

Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt hiện nay, để có thể tiêu thụ đợc sản phẩm của mình, các doanh nghiệp ngoài việc tiến hành cạnh tranh bằng chất lợng sản phẩm, còn cạnh tranh bằng giá bán sản phẩm vì đây là một biện pháp hiệu quả. Chính vì vậy, trong tình hình biến động mạnh của thị trờng năm qua, để không những giữ vững đợc số lợng tiêu thụ mà còn tăng lợng tiêu thụ lên, Công ty đã phải hạ thấp giá bán của tất cả các loại sản phẩm so với kế hoạch.

Muốn vậy thì một trong những yếu tố quan trọng đó là Công ty phải tiết kiệm đợc chi phí nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm. Để làm tốt công việc này, Công ty cần vận dụng một số biện pháp sau:

- Hạ thấp chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu:

Để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh Công ty phải nhập nhiều loại nguyên vật liệu ở trong và ngoài nớc. Vì vậy, điều quan trọng để hạ thấp chi phí nguyên vật liệu đó là

+ Công ty phải lựa chọn nguồn cung ứng vật t tối u. + Đảm bảo cung ứng vật t đầy đủ, kịp thời điểm sản xuất. + Xây dựng định mức vật t cho phù hợp với thực tế.

+ Công tác bảo quản vật t phải thực hiện nghiêm ngặt tránh không để vật t hao hụt, mất mát và kém chất lợng.

- Phân công lao động khoa học hợp lý, nâng cao năng suất lao động của công nhân, quản lý và sử dụng có hiệu quả chi phí tiền lơng, tiền thởng trong sản xuất kinh doanh.

- Quản lý bảo dỡng tốt các máy móc thiết bị, đảm bảo điều kiện kỹ thuật cho máy móc thiết bị nh: nhiệt độ, độ ẩm, độ thông gió, điện áp...máy móc thiết bị đợc vận hành đúng quy trình kỹ thuật và phải đợc phát huy tối đa công suất thiết kế để giảm chi phí khấu hao trên đơn vị sản phẩm.

- Hạ thấp chi phí quản lý doanh nghiệp:

Hiện nay chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty chiếm khoảng 5,2% giá thành toàn bộ. Nếu Công ty xem xét lại chi phí quản lý doanh nghiệp để loại trừ những khoản chi phí bất hợp lý, không cần thiết thì sẽ giảm đợc giá thành toàn bộ sản phẩm.

Một phần của tài liệu CÁC PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP CỦA CÔNG TY DA GIẦY HN.DOC.DOC (Trang 39 -40 )

×