0

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty XNH Da Giày SG-chi nhánh HN.doc.DOC

39 576 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 15:35

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty XNH Da Giày SG-chi nhánh HN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lờI nóI ĐầUTừ nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trờng, sự cạnh tranh diễn ra ngày một gay gắt và đang là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Các doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính ,tự hạch tóan, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình. Sản xuất sản phẩm gì, với khối lợng bao nhiêu và tiêu thụ chúng nh thế nào là do doanh nghiệp tự định đoạt. Sản xuất và tiêu thụ là hai mặt của một quá trình sản xuất kinh doanh, chúng có quan hệ biện chứng với nhau và thúc đẩy nhau phát triển. Có tiêu thụ đợc sản phẩm, doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp tất cả các khoản chi phí và thu đợc lợi nhuận. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến hoạt động quản lý tiêu thu sản phẩm để từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ diễn ra có hiệu quả.Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác này trong việc nâng cao hiểu quả hoạt động của các doanh nghiệp, kết hợp giữa lý luận tiếp thu đợc từ trờng cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nhiệp I và những kiến thức tìm hiểu thực tế tại công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nội trong thời gian qua, em đã chọn đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩmcông ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nội Đề tài gồm các nội dung chủ yếu sau:Phần I: Những lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội Phần III: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩmCông ty XNK Da Giầy Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội Trong quá trình thực hiện đề tài em đợc cán bộ lãnh đạo của nhà máy giúp đỡ tạo điều kiện nghiên cứu và cung cấp tài liệu để có thể hoàn chỉnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368bài viết nay. đồng thời em đợc sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Trần Mạnh Hùng để hoàn thành đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Phần Inhững lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệpI. Thị trờng và các vấn đề cơ bản của thị trờng1. Khái niệm thị trờngThị trờng ra đời và phát triển, gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Nền sản xuất hàng hoá đã phát triển và trải qua nhiều thế kỷ, do đó khái niệm về thị trờng cũng rất phong phú và đa dạng.a) Thị trờng theo cách hiểu cổ điểnTheo cách hiểu này thì thị trờng là nơi diễn ra các quá trình trao đổi và buôn bánb) Thị trờng theo cách hiểu hiện đạiTheo cách hiểu này cũng có nhiều quan niệm khác nhau. Dới đâymột số quan niệm phổ biến:- Thị trờng là nơi không chỉ diễn ra các quá trình trao đổi và buôn bán, mà còn bao gồm cả các hội chợ cũng nh các địa d hoặc các khu vực tiêu thụ phân theo mặt hàng hoặc ngành hàng.- Thị trờng là biểu hiện thu gọn của quá trình mà thông qua đó các quyết định của các gia đình về tiêu dùng mặt hàng nào, các quyết định của các công ty về sản xuất cái gì? sản xuất nh thế nào và quyết định của ngời công nhân về việc làm bao lâu, cho ai đều đợc dung hoà bằng sự điều chỉnh giá.- Thị trờng là sự kết hợp giữa cung và cầu, trong đó những ngời mua và bán bình đẳng, cùng cạnh tranh và chính số lợng ngời mua, ngời bán này phản ánh qui mô của thị trờng lớn hay nhỏ. Việc xác định nên mua hay nên bán hàng hoá, dịch vụ với khối lợng và giá cả bao nhiêu do cung và cầu quyết định. Từ đó, ta thấy thị trờng còn là nơi thực hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa hai khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.- Thị trờng là một phạm trù riêng có của nền sản xuất hàng hoá. Hoạt động của thị trờng đợc thể hiện qua ba nhân tố có quan hệ mật thiết với nhau Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368đó là: Nhu cầu về hàng hoá dịch vụ, cung ứng hàng hoá dịch vụ và giá cả hàng hoá. Qua đây ta thấy đợc mối tơng quan giữa cung và cầu của thị trờng về hàng hoá dịch vụ. Thấy rõ thị trờng là nơi kiểm nghiệm giá trị của hàng hoá và dịch vụ, ngợc lại hàng hoá và dịch vụ phải đáp ứng nhu cầu của thị tr-ờng và đợc thị trờng chấp nhận. Do vậy, các yếu tố có liên quan đến hàng hoá và dịch vụ đều phải tham gia vào thị trờng.- Thị trờng hoàn toàn không tách rời sự phân công lao động xã hội. Sự phân công này nh C.Mác đã nói là cơ sở chung của mọi nền sản xuất hàng hoá. Hễ ở đâu có sự phân công xã hội và có sản xuất hàng hoá thì ở đó và khi ấy có thị trờng. Thị trờng chẳng qua chỉ là sự biểu hiện của sự phân công xã hội và do đó nó có thể phát triển vô cùng tận.Từ các khái niệm trên ta thấy rằng thị trờng là một khái niệm vô cùng rộng lớn, rất phong phú và đa dạng. Nó là nơi quyết định đến sự sống còn của các doanh nghiệp, bởi lẽ thị trờng là đối tợng chủ yếu, là nhân tố quan trọng ảnh hởng đến hiệu quả tiêu thụ. Mà hiệu quả tiêu thụ là nhân tố hàng đầu, quyết định đến sự tồn tại của các doanh nghiệp.2. Phân loại thị trờngVề mặt lý thuyết cũng nh trên thực tế có rất nhiều loại thị trờng. Do đó, chúng ta phải nắm vững cách phân loại thị trờng để từ đó nghiên cứu và sử dụng các biện pháp thích hợp nhằm mở rộng và phát triển thị trờng tiêu thụ hàng hoá dịch vụ.a) Trên góc độ vị trí của lu thông hàng hoá và dịch vụ để xem xét, ngời ta chia thị trờng thành các loại:- Thị trờng trong nớc: là nơi diễn ra sự mua bán giữa những ngời trong một nớc và chịu ảnh hởng chung bởi các quan hệ kinh tế chính trị nớc đó. Thị trờng này bao gồm thị trờng địa phơng, thị trờng đặc khu, thị trờng thành thị, thị trờng nông thôn, thị trờng toàn quốc- Thị trờng ngoài nớc (thị trờng quốc tế): Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán giữa những ngời thuộc các quốc gia khác nhau: Ngoài sự ảnh hởng của các mối quan hệ chính trị giữa các quốc gia đó, còn chịu ảnh hởng chung Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368trên thị trờng toàn thế giới. Thị trờng này bao gồm thị trờng khu vực, thị tr-ờng Đông Âu, thị trờng Tây Âu, thị trờng Đông Nam á, thị trờng dân tộc, thị trờng quốc tế.b) Trên góc độ đối tợng của lu thông hàng hoá và dịch vụ để xem xét, ngời ta chia thị trờng thành các loại:- Thị trờng hàng hoá: Thị trờng hàng t liệu sản xuất, thị trờng vật phẩm tiêu dùng, thị trờng hàng nội, thị trờng hàng ngoại, thị trờng hàng cao cấp, thị trờng hàng thông dụng, thị trờng lao động.- Thị trờng tiền tệ: thị trờng vốn, thị trờng tiền Việt Nam, thị trờng tiền ngoại tệ mạnhc) Trên góc độ chuyên môn hoá sản xuất và kinh doanh gồm có các loại sau:- Thị trờng hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp- Thị trờng hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản- Thị trờng hàng cơ khí, hoá chất, điện tử, vật liệu xây dựngd) Trên góc độ tính chất của thị trờng gồm các loại sau:- Thị trờng cung (thị trờng bán), thị trờng cầu (thị trờng mua)- Thị trờng độc quyền, thị trờng cạnh tranh- Thị trờng đầu vào và thị trờng đầu ra- Thị trờng truyền thống: là thị trờng mà ở đó các loại hàng hoá đợc trao đổi thờng xuyên trong một thời gian dài. ở thị trờng này thì hàng hoá đem trao đổi mua bán là những hàng hoá quen thuộc và khách hàng cũng là khách hàng quen- Thị trờng mới: là thị trờng mà ở đó các loại hàng hoá đem ra mua bán là một sản phẩm mới với thị trờng và khách hàng cũng là khách hàng mớiNh vậy, có rất nhiều cách phân loại thị trờng khác nhau và để nghiên cứu có hiệu quả mỗi loại thị trờng trên, các doanh nghiệp cần phải nắm vững chắc các nét đặc trng của mỗi loại thị trờng, xu hớng phát triển của thị trờng để từ đó chọn cho mình một thị trờng tiêu thụ có hiệu quả nhất.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683. Phân đoạn thị trờngPhân đoạn thị trờng là quá trình phân chia ngời tiêu dùng thành các nhóm khác nhau trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, về tính cách hay hành viThực chất phân đoạn thị trờng là phân chia thị trờng theo những tiêu thức nhất định trên cơ sở thị trờng tổng thể quy mô lớn không đồng nhất, muôn hình muôn vẻ về nhu cầu thành các nhóm nhỏ hơn đồng nhất về nhu cầu.Các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trờng- Phân đoạn theo địa lý: Thị trờng tổng thể sẽ đợc chia cắt thành nhiều đơn vị địa lý: vùng, miền, tỉnh, thành phố, quận huyện, phờng xã Đây là cơ sở phân đoạn đợc áp dụng phổ biến vì sự khác biệt về nhu cầu thờng gắn với yếu tố địa lý- Phân đoạn theo dân số- xã hội : nhóm tiêu thức thuộc loại này bao gồm: giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, quy mô gia đình, thu nhập dân số- xã hội. Nhóm tiêu thức này luôn đ ợc sử dụng phổ biến trong phân đoạn thị trờng là do:+ Chúng là cơ sở chính tạo ra sự khác biệt về nhu cầu và hành vi mua+ Các đặc điểm về dân số- xã hội dễ đo lờng. Các tiêu thức thuộc loại này thờng có sẵn số liệu vì chúng đợc sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Hầu hết các mặt hàng tiêu dùng đều phải sử dụng tiêu thức này trong phân đoạn. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào từng mặt hàng cụ thể mà ngời ta sử dụng một vài tiêu thức cụ thể trong nhóm. Nhng xu hớng chung là ngời ta thờng sử dụng kết hợp nhiều tiêu thức vì các tiêu thức luôn có mối quan hệ và ảnh h-ởng qua lại với nhau.- Phân đoạn theo tâm lý học: Nó đợc biểu hiện thành các tiêu thức nh thái độ, động cơ, lối sống, sự quan tâm, giá trị văn hoá Các yếu tố thuộc tâm lý đóng vai trò quan trọng ảnh hởng tới hành vi lựa chọn và mua sắm hàng hoá của ngời tiêu dùng. Khi phân đoạn, các tiêu thức thuộc nhóm này thờng sử Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368dụng để hỗ trợ cho các tiêu thức theo dân số- xã hội, một số trờng hợp nó cũng đợc coi là nhóm tiêu thức phân đoạn chính:- Phân đoạn theo hành vi tiêu dùng: Theo cách này thì thị trờng ngời tiêu dùng sẽ đợc phân chia thành các nhóm đồng nhất về các đặc tính sau: lý do mua sắm, lợi ích tìm kiếm, tính trung thành, số lợng và tỷ lệ sử dụng+ Lý do mua hàng: Ngời mua có thể mua cho nhu cầu cá nhân, mua cho nhu cầu gia đình, mua cho nhu cầu công việc, mua cho nhu cầu giao tiếp. Phân đoạn theo lý do này có thể giúp cho doanh nghiệp đáp ứng lý do mua của khách, tạo nên kiểu sử dụng sản phẩm mới từ sản phẩm hiện có để tăng cờng khả năng tiêu thụ.+ Lợi ích tìm kiếm: Tiền đề của cách phân đoạn này là lợi ích mà ngời mua tìm kiếm khi sử dụng sản phẩm. Để thực hiện đợc việc phân đoạn thị tr-ờng theo lợi ích tìm kiếm ngời ta phải tìm cách phát hiện và đo lờng hệ thống giá trị và khả năng khách hàng có thể nhận biết đợc từ các nhãn hiệu khác nhau trong cùng một loại sản phẩm. Cách phân đoạn theo lợi ích tìm kiếm là một cách tiếp cận thị trờng tốt nhất để có thể xác định rõ nhu cầu ớc muốn của ngời mua với từng nhãn hiệu hàng hoá. Việc cung cấp các loại nhãn hiệu thoả mãn yêu cầu và ớc muốn của khách hàng dễ dàng hơn, vì ngời cung cấp đãmột khái niệm hàng dễ dàng hơn, vì ngời cung cấp đãmột khái niệm tơng đối cụ thể và rõ ràng về nhãn hiệu đó.+ Số lợng và tỷ lệ tiêu dùng: theo tiêu thức này thì thị trờng tổng thể đợc tính thành các nhóm khách hàng dùng nhiều dùng thờng xuyên, dùng ít dùng vừa phải. Tiêu thức này giúp cho ngời phân đoạn có một khái niệm đúng đắn về quy mô thị trờng. Cầu của đoạn thị trờng không chỉ phụ thuộc vào số lợng mà còn phụ thuộc vào sức mua của nhóm khách hàng trong đoạn đó. Nh vậy, nh vậy những đoạn thị trờng dù chiếm tỷ lệ nhỏ, nhng sức mua lớn sẽ có tỷ lệ tiêu thụ lớn.+ Mức độ trung thành với nhãn hiệu: Một thị trờng cũng có thể phân đoạn theo mức độ trung thành của khách hàng thể hiện trong việc mua sắm và sử dụng. Theo cách này chúng ta có các loại khách hàng: Khách hàng trung Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thành, khách hàng hay dao động, khách hàng hoàn toàn không trung thành. Đối ới khách hàng trung thành, họ có sự nhất quán trong việc lựa chọn và tiêu dùng với nhãn hiệu nào đó. Khách hàng hay dao động là khách hàng mà việc tiêu dùng và mua sắm không nhất quán với một loại nhãn hiệu. Khách hàng hoàn toàn không trung thành thờng thích những nhãn hiệu có sẵn hay sản phẩm mới lạ. Việc phân đoạn theo tiêu thức này giúp cho các doanh nghiệp biết đợc sự chấp nhận của khách hàng về sản phẩm của họ và các nhãn hiệu cạnh tranh.Ngoài các tiêu thức trên, mức độ sẵn sàng mua, thái độ của khách hàng cũng đợc sử dụng để phân đoạn sang các tiêu thức này thờng gặp khó khăn hay phải bỏ ra chi phí lớn.4. Các chức năng chủ yếu của thị trờngThị trờng là nơi mà các doanh nghiệp có thể nhận biết đợc sự phân phối các nguồn lực thông qua hệ thống gía cả. Mà giá cả hàng hoá dịch vụ, giá cả các yếu tố của các nguồn lực nh máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu luôn luôn biến động để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trờng. Do đó, thị trờng đợc coi là một phạm trù trung tâm và có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc điều tiết sản xuất và lu thông hàng hoá. Mỗi doanh nghiệp phải trên cơ sở nhận biết nhu cầu của thị trờng và xã hội cũng nh thế mạnh của mình trong sản xuất kinh doanh để có chiến lợc, kế hoạch và phơng án kinh doanh phù hợp với sự đòi hỏi của thị trờng và xã hội. Thị trờng có vai trò to lớn nh vậy là do nó có chức năng sau:a) Chức năng thừa nhận của thị trờngChức năng này cho biết hàng hoá hay dịch vụ của doanh nghiệp có bán đ-ợc hay không, nếu bán đợc có nghĩa là đợc thị trờng chấp nhận. Khi đó quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp đợc thực hiện. Thị trờng thừa nhận tổng khối lợng hàng hoá và dịch vụ đa ra thị trờng, tức là thừa nhận giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá dịch vụ, chuyển giá trị cá biệt thành giá trị xã hội. Sự phân phối và phân phối lại các nguồn lực nói lên sự thừa nhận của thị trờng.b) Chức năng thực hiện của thị trờngWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chức năng này đợc thể hiện ở chỗ thị trờng là nơi diễn ra các hành vi mua, bán hàng hoá. Ngời bán cần giá trị của hàng hoá, còn ngời mua lại cần giá trị sử dụng của hàng hoá. Nhng theo trình tự, thì sự thực hiện về giá trị chỉ xảy ra khi nào thực hiện đợc giá trị sử dụng. Bởi vì hàng hoá hay dịch vụ dù đợc tạo ra với chi phí thấp nhng không phù hợp với nhu cầu thị trờng và xã hội thì cũng không thể tiêu thụ đợc. Nh vậy, thông qua chức năng thực hiện của thị trờng, các hàng hoá và dịch vụ hình thành nên các giá trị trao đổi của mình để làm cơ sở cho việc phân phối các nguồn lực.c) Chức năng thông tin của thị trờngChức năng này đợc thực hiện ở chỗ, thị trờng chỉ cho ngời sản xuất biết nên sản xuất hàng hoá dịch vụ nào, với khối lợng bao nhiêu để đa vào thị tr-ờng với thời điểm nào đó là thích hợp và có lợi. Đồng thời, thị trờng cũng chỉ cho ngời tiêu dùng biết nên mua những loại hàng hoá dịch vụ nào, ở thời điểm nào là có lợi cho mình. Sở dĩ có đợc chức năng này là do trên thị trờng chứa đựng các thông tin về cung cầu hàng hoá và dịch vụ, chi phí sản xuất, giá cả đối với từng loại hàng hoá, chất lợng hàng hoá Đây là những nhân tố, thông tin rất cần thiết đối với ngời sản xuất cũng nh ngòi tiêu dùng để có quyết định đúng đắn và có lợi nhất cho mình.d) Chức năng điều tiết và kích thích của thị trờngNhu cầu thị trờng là mục tiêu của quá trình sản xuất. Thị trờng là tập hợ các hoạt động của các quy luật kinh tế thị trờng. Do đó, thị trờng vừa là mục tiêu vừa là động lực để thực hiện các mục tiêu đó. Chức năng này đợc thể hiện ở chỗ nó cho phép ngời sản xuất bằng nghệ thuật của mình tìm đợc nơi tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ có hiệu quả tốt hay lợi nhuận cao và cho phép ngời tiêu dùng mua đợc những hàng hoá và dịch vụ có lợi cho mình. Nh vậy thị trờng vừa kích thích ngời sản xuất sử dụng hợp lý các nguồn lực của mình, vừa kích thích ngời tiêu dùng sử dụng có hiệu quả ngân sách của chính họ.II. Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó trong hoạt động sản xuất kinh doanhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681. Những quan điểm về tiêu thụ sản phẩmTiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệpTrớc đây, trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, khái niệm về tiêu thụ sản phẩm rất mờ nhạt, chỉ mới dừng lại ở việc bán sản phẩm của doanh nghiệp tới các địa chỉ với giá cả đợc quy định trong chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nớc, thực chất ngời sản xuất thực hành cơ chế cấp phát giao nộp sản phẩm.Ngày nay, trong nền kinh tế thị trờng, khái niệm tiêu thụ sản phẩm đã có sự thay đổi về chất. Nó đợc hiểu là tổng thể các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành nhằm bán đợc nhanh nhất, nhiều nhất các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, đồng thời đảm bảo số tiền thu về từ tiêu thụ sản phẩm lớn hơn tổng chi phí bỏ ra và có lãi để thực hiện tái sản xuất mở rộng.Thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy nếu công tác tiêu thụ sản phẩm đợc tổ chức hợp lý, doanh nghiệp sẽ mở rộng đợc thị trờng, tăng doanh thu và lợi nhuận, cải thiện đợc đời sống ngời lao động và đóng góp nhiều hơn vào ngân sách Nhà nớc.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩmXuất phát từ thuộc tính của nền sản xuất hàng hoá là sản xuất sản phẩm ra để bán chứ không phải để tiêu dùng nội bộ. Do đó, tiêu thụ sản phẩm là khâu không thể thiếu trong quá trình tái sản xuất mở rộng.a) Đối với các doanh nghiệpHoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp gồm hai loại quá trình liên quan, mật thiết đến sản phẩm: các nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất và các nghiệp vụ kinh tế, tổ chức và kế hoạch hoá tiêu thụ. Đối với các doanh nghiệp việc chuẩn bị hàng hoá để xuất bán cho khách hàng là hoạt động tiếp tục quá trình sản xuất trong khâu lu thông (kho phân xởng hoặc kho thành phẩm) các nghiệp vụ sản xuất tại kho bao gồm: tiếp nhận, phân loại, bao gói, lên nhãn hiệu sản phẩm, xếp hàng ở kho, bảo quản và chuẩn bị đồng bộ hàng để xuất bán và vận chuyển hàng theo yêu cầu của khách.[...]... biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nội Đề tài gồm các nội dung chủ yếu sau:Phần I: Những lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội Phần III: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da. .. biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ diễn ra có hiệu quả.Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác này trong việc nâng cao hiểu quả hoạt động của các doanh nghiệp, kết hợp giữa lý luận tiếp thu đợc từ trờng cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nhiệp I và những kiến thức tìm hiểu thực tế tại công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nội trong thời gian qua, em đà chọn đề tài Một số biện. .. xuất và tiêu thụ sản phẩm.- Thị trờng là một phạm trù riêng có của nền sản xuất hàng hoá. Hoạt động của thị trờng đợc thể hiƯn qua ba nh©n tè cã quan hƯ mËt thiÕt víi nhau Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368mầu sắc phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng. Đây chính là một biện pháp quan trọng thúc đẩy hoạt động tiêu thụ diễn ra đạt hiệu quả cao.b) Các biện pháp. .. bao nhiêu và tiêu thụ chúng nh thế nào là do doanh nghiệp tự định đoạt. Sản xuất và tiêu thụ là hai mặt của một quá trình sản xuất kinh doanh, chóng cã quan hƯ biƯn chøng víi nhau và thúc đẩy nhau phát triển. Có tiêu thụ đợc sản phẩm, doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp tất cả các khoản chi phí và thu đợc lợi nhuận. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến hoạt động quản lý tiêu thu sản... dụng nhiều phơng thức khác nhau để tiêu thụ sản phẩm cả trực tiếp và gián tiếp, cả bán buôn lẫn bán lẻ. Các chính sách phân phối tiêu thụ hàng hoá của doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hàng tiềm năng. Các doanh nghiệp cần khai thác triệt để để hội chợ, triển lÃm để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của mìnhe) Biện pháp đối với thị trờngThị trờng là... này trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của mình. Phơng thức này đà tận dụng đợc những u điểm của hai phơng thức trên và khắc phục đợc những khuyết tật của chúng.d) Biện pháp về yểm trợ bán hàngTrong nền kinh tế thị trờng, mục tiêu của các doanh nghiệp là lợi nhuận mà lợi nhuận thu đợc lại chủ yếu từ việc bán hàng hoá tức là từ tiêu thụ. Muốn tiêu thụ đợc hàng hoá thì ngời tiêu dùng phải có khái... trờng để phân tích đợc những ràng buộc ngoài tầm kiểm soát của công ty cũng nh những thời cơ có thể phát sinh.+ Thu thập thông tin khái quát về quy mô thị trờng, chủ yếu qua tài liệu thống kê về tiêu thụ và bán hàng giữa các không gian thị trờng nh: doanh số bán của ngành và nhóm hàng theo hai chỉ tiêu hiện vật và giá trị; số lợng ngời tiêu thu, ngời mua và ngời bán trên thị trờng, mức độ thoả mÃn... hiện. Do vậy, ta cần phải thực hiện đầy đủ các bớc tiến hành trong một phơng án sản phẩm.Trớc hết ta phải xác định mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của doanh nghiệp trong thời kỳ xây dựng phơng án sản phẩm. Một phơng án sản phẩm không chỉ bám sát mục tiêu của chiến lợc tiêu thụ mà còn vận dụng một cách cụ thể và linh hoạt trong thời kỳ hiện tại. Sau đó là đến bớc quyết định khối lợng sản phẩm dịch vụ đa... đà xây dựng.Tóm lại, một phơng án sản phẩm cần phải đợc tính toán tỉ mỉ và chuẩn bị tốt cho mọi tình huống để có đợc một sản phẩm đảm bảo chất lợng, mẫu m· Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368dụng để hỗ trợ cho các tiêu thức theo dân số- xà hội, một số trờng hợp nó cũng đợc coi là nhóm tiêu thức phân đoạn chính:- Phân đoạn theo hành vi tiêu dùng: Theo cách này... hàng tiêu dùng đều phải sử dụng tiêu thức này trong phân đoạn. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào từng mặt hàng cụ thể mà ngời ta sử dụng một vài tiêu thøc cơ thĨ trong nhãm. Nhng xu híng chung lµ ngời ta thờng sử dụng kết hợp nhiều tiêu thức vì các tiêu thức luôn có mối quan hệ và ảnh h-ởng qua lại với nhau.- Phân đoạn theo tâm lý học: Nó đợc biểu hiện thành các tiêu thức nh thái độ, động cơ, lối sống, . tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội Phần III: Một số biện. qua, em đã chọn đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nội Đề tài gồm các nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty XNH Da Giày SG-chi nhánh HN.doc.DOC, Một số biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty XNH Da Giày SG-chi nhánh HN.doc.DOC, , Phân đoạn thị trờng, Các chức năng chủ yếu của thị trờng, Những quan điểm về tiêu thụ sản phẩm Vai trò của tiêu thụ sản phẩm, Căn cứ vào khách hàng: Trong nền kinh tế thị trờng, đặc biệt Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp: Khai thác thế mạnh của Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh: Cơ sở của căn cứ này là so sánh các, Chiến lợc tổng quát: chiến lợc này có nhiệm vụ xác định các bớc đi và Chiến lợc bộ phận Chiến lợc sản phẩm, Các nhân tố ảnh hởng tới tiêu thụ a Nhân tố khách quan

Từ khóa liên quan