0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Biện pháp đối với thị trờng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 38 -39 )

IV. Các nhân tố ảnh hởng tới tiêu thụ và các biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ

e) Biện pháp đối với thị trờng

Thị trờng là nơi mà sản phẩm hàng hoá đợc bán ra, là nơi quyết định khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Do vậy, mỗi doanh nghiệp phải có các biện pháp đối với thị trờng để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp mình. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu và nắm bắt đợc thị trờng. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần phải tiến hành các b- ớc sau;

Bớc 1: Thu thập thông tin

ở bớc này các doanh nghiệp cần phải thu thập thông tin về cả 4 vấn đề cơ bản của thị trờng là cung, cầu, giá cả và tình hình cạnh tranh trên thị trờng

- Nghiên cứu về cung hàng hoá: Tức là nghiên cứu về dung lợng thị trờng và nhân tố ảnh hởng đến nó. Dung lợng thị trờng là khối lợng hàng hoá bán ra trên thị trờng nhất định và nó đợc tính theo cả hai chỉ tiêu hiện vật và giá trị. Nghiên cứu về cung hàng hoá là xác định đợc khả năng cung cấp của các đơn vị sản xuất cho thị trờng, tỷ lệ cung của doanh nghiệp trên thị trờng, tính chất thời vụ của sản xuất cũng nh tiêu dùng sản phẩm hàng hoá.

- Nghiên cứu về cầu hàng hoá: nhằm xác định đợc nhu cầu thực sự của hàng hoá, xu hớng biến động của cầu trong từng giai đoạn, thời kỳ, khu vực để thấy đợc đâu là thị trờng trọng điểm của doanh nghiệp và đặc điểm nhu cầu ở từng khu vực đó.

- Nghiên cứu tình hình giá cả trên thị trờng: Bao gồm sự hình thành giá, các nhân tố tác động và dự đoán những diễn biến giá cả của thị trờng đối với sản phẩm hàng hoá để đề ra biện pháp đối phó.

- Nghiên cứu tình hình cạnh tranh trên thị trờng: Trên thị trờng các sản phẩm hàng hoá cạnh tranh nhau là điều không tránh khỏi và nó diễn ra rất quyết liệt. Do vậy, các doanh nghiệp khi kinh doanh cần phải chú ý nghiên

cứu đối thủ cạnh tranh và mức độ tham gia của các đối thủ để từ đó đề ra các biện pháp thích hợp cho mình.

Bớc 2: Xử lý thông tin

Sau khi đã thu thập đợc các thông tin, các doanh nghiệp có thể tiến hành xử lý các thông tin, loại bỏ những thông tin không chính xác, trên cơ sở đó xây dựng phơng án kinh doanh có tính khả thi cao

Bớc 3: Xây dựng phơng án và lựa chọn ra quyết định

Trên cơ sở các phơng án đã xây dựng doanh nghiệp tiến hành đánh giá lựa chọn để đa ra phơng án có hiệu quả nhất

Nh vậy, để hoạt động tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả thì doanh nghiệp phải có một phơng án cụ thể nhằm không ngừng nâng cao chất lợng, mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng. Bên cạnh dó cũng phải tìm hiểu và nghiên cứu thị trờng mà mình sẽ tung sản phẩm ra, đảm bảo cho sản phẩm của mình có vị trí và chiếm u thế trên thị trờng. Đồng thời phải tiến hành các biện pháp yểm trợ nh quảng cáo, chào hàng, tham dự hội chợ, triển lãm để giới thiệu rõ về sản phẩm của mình hơn, giúp ngời tiêu dùng hiểu cặn kẽ về sản phẩm từ đó lôi cuốn và thúc đẩy ngời tiêu dùng mua hàng hoá.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 38 -39 )

×